Home

Nynorsk verbbøying ordbok

Aktiv verbbøying av å skrive Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å skrive i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å skrive.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Aktiv verbbøying av å bære Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å bære i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å bære.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Aktiv verbbøying av å møkje Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å møkje i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å møkje.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Aktiv verbbøying av å velje Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å velje i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å velje.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Aktiv verbbøying av å dynge Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å dynge i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å dynge.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk

Se hvordan du bøyer det nynorske verbet å bli i alle sine former med vårt online verktøy for verbbøying Bøy verb. Finn ut hvordan man bøyer verb på det fremmedspråket du ønsker å lære deg. Med vårt verktøy kan du bøye verb på mange forskjellige språk og finne ut hvordan man endrer formen av det opprinnelige ordet til riktig person, form og antall The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang : teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet; òg i sms som bibelordbok, dialektordbok, framandordbok, handordbok, rettskrivingsordbok, synonymordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk. 238 norske verb | 2 grammatikk.com © Kjell H. Ullestad Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk brenne brenner brente har brent burn (set fire to

Å skrive - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Vanlige feilkilder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen! Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: verbbøying; bøyingsklasse for verb infinitivsendinga -a eller -e.Både å lesa og å lese er rett å skrive, og på same vis å kaste og å kasta.I denne minigrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje. Hva tilbyr vi? Norsk ordbok inneholder 51 338 søkeord med oversettelser, synonymer, antonymer, avledede ord, anagrammer, eksempel på bruk og uttale. Du kan oversette fra norsk til engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, nederlandsk og svensk. Svensk ordbok inneholder 42 397 søkeord med oversettelser, synonymer, antonymer, avledede ord, anagrammer, eksempel på bruk og uttale : nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok // som bruker nynorsk (I,1) nynorske parallellklasser nynorske parallellklasse

Å bære - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Å møkje - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Å velje - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Høgnorsk verbbøying skiller seg betydelig mindre fra Aasen-normalen enn det offisiell nynorsk gjør. Langformer (for eksempel draga og taka, mot kortformene dra og ta) står sterkt, og nyere bøyingsformer uten omlyd i nåtid (for eksempel drar og tar for dreg og tek) brukes ikke (unntatt har, som i noen grad er brukt istedenfor hev) Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

Nynorsk ordliste med skrivereglar. I ordboka har vi ført opp bøyingar til substantiva, adjektiva og verba, og ordforklaringar fins til dei fleste oppslagsorda. Det er lagt vinn på å få med nye og aktuelle ord. Inneheld meir enn 45 000 oppslagsord og uttrykk Norsk Ordbok | Nynorskordboka | Bokmålsordboka. S. Norsk Ordbok Nynorsk Bokmål ⇆ Multina I Norsk nynorsk - Norsk bokmål ordboken finner du setninger med oversettelser, eksempler, uttale og bilder. Oversettelsen går fort og sparer deg for tid Online Ordbok - Flere ordbøker, inkludert: engelsk ordbok, medisinsk ordbok, juridisk ordbok, økonomisk ordbok, datamaskinordbok, synonymordbok, ordbok med. forbehold oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Video: Å dynge - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Nynorsk etymologisk ordbok by Torp, Alf, 1853-1916. Publication date 1919 Topics Norwegian language, Norwegian language Publisher Kristiania, H. Aschehoug Collection robarts; toronto Digitizing sponsor University of Toronto Contributor Robarts - University of Toronto Language Norwegian. 26 Addeddate 2011-08-15 14:42:44 Bookplateleaf 000 Prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok 2014 vart formelt lagd ned då siste band av det trykte verket vart send til forlaget, men Universitetet i Bergen set pris på at forskarane som var knytte til ordboksprosjektet, bidreg med kunnskapsoverføring til det miljøet som tek over ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av Norsk Ordbok-ressursane Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Internet Archive BookReader Nynorsk etymologisk ordbok.

Å bli - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

 1. Bokmål-nynorsk ordbok foreligger nå i ny og større utgave. Ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, ved at et utvalg av de valgfrie formene på nynorsk er gjort. Bokmål-nynorsk ordbok har over 39 000 oppslagsord og et modernisert ordforråd
 2. Stor bokmål til nynorsk ordbok og andre ordbøker for norsk. Brukarvennleg, fleksibel, omfattande. last ned demo her. Norsøk. Søk parallelt på bokmål og nynorsk eller med synonym. Ta kontakt om dette produktet. Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for nynorsk og bokmål
 3. Nynorsk kultursentrum utfordra 18 poetar, frå nord til sør, til å skrive eit dikt under tittelen 2-meter. Fotograf Ådne Dyrnesli har portrettert kvart dikt med eit fotografi. Sjå alle bidraga her. Aleine saman. No er mange aleine, men me er det saman

Elektroniske ordbøker. Bokmålsordboka Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO og Dokumentasjonsprosjektet har samarbeidet om å kunne tilby en enkel versjon av den nyeste utgaven av Bokmålsordboka på nettet I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga

Verktøy for verbbøying DinOrdbo

Hei! Jeg må skrive en nynorsk-stil til i morgen, og da er Microsoft Word sin ordliste veldig nyttig. Jeg har både bokmål og nynorsk installert, men selv om jeg setter språket til nynorsk, skifter den automatisk til bokmål igjen med en gang. Det hjelper ikke engang å sette nynorsk til standardsprå.. Sjekk hvor oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hvor oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Gratis ordbok til folket! Ordbok.com er ordboken som alltid er tilgjengelig - enten på PC-skjermen din, eller på mobilen i lomma. Vi hjelper deg med å oversette vanskelige ord og uttrykk fra/til over 30 språk, og hos oss kan du alltid diskutere oversettelser med andre brukere

LEXI

Norsk Ordbok (NO) is a comprehensive dictionary of written New Norwegian and the Norwegian dialects, in twelve volumes.The work was completed in 2012. It was edited at the University of Oslo, published by the Norwegian publishing house Det Norske Samlaget, and financed by a direct government grant.Generally regarded as the definitive dictionary of Nynorsk, it defines around 25,000 headwords. Svensk-norsk ordbok fra Ordbok.com. Oversett enkeltord eller uttrykk/setninger. Mange oppslagsord og tips for god oversetting / andre ordbøker. Vi kan nesten garantere at du får den svensk-norske oversettelsen du er ute etter Ordbok er eit register over eit ordforråd, som oftast avgrensa til orda i eit språk, gjerne med opplysningar om uttale, grammatikk, tyding og bruksmåtar. Ei ordbok beskriv språklege fenomen, til skilnad frå eit leksikon eller ein ensyklopedi. Vi skil mellom einspråklege (monolingvale) og tospråklege (bilingvale) ordbøker, til dømes frå norsk til engelsk TriTrans. Ei interaktiv ordbok. Oversett mellom engelsk, norsk og spansk Vennligst skriv inn ditt søkeord Søk ord Avansert søk Avansert sø

Norsk-engelsk ordbok Engelsk er verdens viktigste språk - og grensen mellom norsk og engelsk blir stadig mer flytende. Det forventes i dag at vi nordmenn behersker engelsk - både i jobbsammenheng, i utdanning, på reise og for å følge nye mediekanaler Ordbok.com engelsk ordbok Oversett enkeltord eller uttrykk / korte setninger med våre norsk engelske ordbøker. Merk: Ordbok.com fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser bruk av oversettelser fra vår ordbok kan medføre. Vi tar også forbehold om at ordboken kan levere feil/mangelfulle oversettelser Engelsk-nynorsk ordbok. En omfattende ordbok mellom engelsk og nynorsk. Den største digitale engelsk-nynorske ordboken som finnes. Passer for den jevne engelskbruker og elever i den videregående skole. Det er lagt stor vekt på et moderne ordforråd, og på å hjelpe brukeren med preposisjoner og faste uttrykk

Bokmålsordboka Nynorskordbok

En ordbok er en samling av ord fra ett eller flere språk.Den angir hvordan ordene staves, og gir gjerne definisjoner, bøyninger, uttalehjelp, eksempler på bruk og ordenes etymologi.Hvis det er en ordbok mellom ulike språk (flerspråklig ordbok), gir ordboken tilsvarende ord eller et forklarende uttrykk på det andre språket. Ordene i ordbøker er vanligvis ordnet alfabetisk Det Norske Akademis ordbok (forkortet NAOB) er et digitalt ordboksverk over norsk moderat bokmål og riksmål som består av 225 000 artikler eksemplifisert med 300 000 sitater. Det utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget og ble lansert i januar 2018. NAOB er fritt tilgjengelig og blir løpende oppdatert. NAOB er en videreføring av Norsk Riksmålsordbok, som.

Pris: 276,-. fleksibind, 2015. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Bokmål-nynorsk ordbok av Knut Lindh (ISBN 9788202495503) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri influensområde oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

ordbok m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (riksmål) En bok med en liste over ord hvor betydningen av hvert ord i listen er beskrevet. Ordene er arrangert alfabetisk, og er ført opp i visse former som kan variere fra språk til språk (f.eks. føres verb på mange språk opp i infinitiv mens de i andre føres i presens aktiv 1. person entall) engelsk-nynorsk digital ordbok. Ordboken er basert på den velrennomerte Engelsk-norsk blå ordbok og inneholder 43 500 artikler; dette er således den største digitale engelsk-nynorske ordboken som finnes. Boken dekker behovet til en den jevne engelskbruker, og passer godt til elever i den videregående skole Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål bootning på nynorska. Vi har ett översättning av bootning i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal.bootning i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal

bleking på nynorska. Vi har ett översättning av bleking i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal.bleking i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal Beerenberg på nynorska. Vi har ett översättning av Beerenberg i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal.Beerenberg i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal Byzantion på nynorska. Vi har ett översättning av Byzantion i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal.Byzantion i svensk-nynorsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal NYNorSK 2.3. Sterke verb Her er nokre vanlege verb vi skal merka oss. Som vanleg er formene vi oftast skriv gale merkte med feit skrift. Merk: I dette heftet nyttar eg a-infinitiv, men på nynorsk kan du velja mellom infinitiv på -a (vera, springa) eller -e (vere, springe) eller kløyvd infinitiv (vera, springe). D Sølvbergets Marita Aksnes, mangeårig norsklektor, hjelper deg før eksamen i nynorsk. 26. mai 2015 samla over 700 elevar seg på biblioteket i Stavanger for å.

Minigrammatikk - Språkråde

NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Oslo. Kontakt redaksjonen for NAOB. Prosjektet tar gjerne imot bidrag. Vårt Vippsnummer er 629219 Bokmål - nynorsk ordbok gjer det lettare å skrive nynorsk for alle som har bokmål som hovudmål, anten du er tilsett i offentleg forvalting eller er elev i den vidaregåande skolen Sider i kategorien «Nynorsk» Under vises 46 av totalt 46 sider som befinner seg i denne kategorien

Online ordbok med verbbøying, synonymer og uttal

I dag er det fredag, 6. november 2020 Velkomen til Nynorsk Wiktionary, eit oppslagsverk der alle kan vere med å skrive og redigere. Wiktionary er ei ordbok som er open og fritt tilgjengeleg for alle. Ho er eit systerprosjekt til Wikipedia.Den nynorske utgåva av Wiktionary inneheld nett no 12 144 innhaldssider Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. nynorsk: sosialt medium. engelsk: social medium. Definisjon/forklaring system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer. Kommentar Forekommer oftest som fellesbetegnelse i flertall: sosiale medier (nynorsk: sosiale medium, engelsk: social media)

Verbbøying av svake verb på nynorsk - YouTub

Escolas Ordbok nynorsk er ei nynorsk ordbok skriven av Ragnvald Taule (1999) ISBN 82-7423-009-4.Boka er skriven for skuleelevar, og forfattaren har difor lagt vekt på ord og ordforklaringar som elevar kan ha bruk for i skulen Brønnøysundregistera har ein ambisjon om å være regjeringas viktigaste verktøy for forenkling i samfunnet. Det gjenspeilast i aktivitetane og satsingane våre Bokmål-nynorsk ordbok er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning, er student eller er elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok av denne typen,. Det Norske Akademis ordbok

Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia.Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles.Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta.To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 510 000 artiklar. . Wikipedia finst også på nords Nationalencyklopedins ordbok, NEO er ei svensk einspråkleg definisjonsordbok.NEO byggjer på Svensk ordbok frå 1986, og vart opphavleg gjeve ut i tre band i 1995-1996.Siste utgåve, frå 2004, vart gjeve ut i eitt band.. NEO opererer ikkje med sirkulære definisjonar, slik som ein del andre ordbøker, men i staden med eit grunnleggjande definisjonsordforråd, som definisjonane byggjer på Ei ordbok er eit oppslagsverk som inneheld eit utval av orda i eit språk eller ein språkvariant.Ho fortel korleis ein stavar orda og gjev gjerne bøyingar, uttalehjelp, eksempel på bruk og ordsoga, eller etymologien, til orda.Ordboka gjev enten ei forklaring av kva tyding ordet har, på same språk, eller, dersom det er ei ordbok mellom ulike språk, ho gjev tilsvarande ord eller eit. Espen Reboli Bjerke (født 20. mars 1973) er en norsk skuespiller oppvokst på Gjøvik. Han er for noen kjent som figuren Geir Getsby fra Barne-TV serien Uhu!, og Jeff i serien Me and My Monsters.I begynnelsen av 2000-årene ble han og de andre skuespillerne i den serien også belønnet med Spellemannprisen for de to første barneplatene. Etter at skuespillerne skilte lag i 2003 har han vært. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Ordet 'døra' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor: Oppslagsord: Ordbokartikkel: dør (døra) dør m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dø Find many great new & used options and get the best deals for Gamalnorsk Ordbok : Med Nynorsk Tydig by Alf Torp and Marius Hægestad (2015, Trade Paperback) at the best online prices at eBay! Free shipping for many products

 • Signaturen kaldnes.
 • Fjell sykehjem straume.
 • John le carre bibliography.
 • Ccm skøyter.
 • Hvordan roe seg ned angst.
 • Karine ferri gregory lemarchal rencontre.
 • Weber original kettle premium 57 cm review.
 • Sprukket hundeklo.
 • The independence declaration.
 • Milani foundation swatch.
 • Fiji temperatur.
 • Tips til språkleker.
 • France bastille.
 • Scholl såler.
 • Eiendomsoverdragelser holmestrand.
 • Pris sprenging fjell.
 • Tips til å tjene penger.
 • Rose tattoo hand.
 • Styrketrening skole.
 • Laag opgeleid betekenis.
 • Weißer drache bedeutung.
 • Caucasian white.
 • Imovie free.
 • Svimmel av lamictal.
 • Struve geodetic arc.
 • Victor salva.
 • Varmerekord norge.
 • New england patriots wandbild.
 • Gästehaus m weierts norderney.
 • مرض باجيت الفرج.
 • Hvordan holde seg våken på nattevakt.
 • Hva er velferdsordninger.
 • Ikea struktur.
 • Os pubis fraktur.
 • Krafttier pegasus bedeutung.
 • Livesport.
 • Schluckbeschwerden speiseröhre psychisch.
 • Provisionsfreie wohnungen stuttgart kaufen.
 • Heilbronner weihnachtscircus, 22. dezember.
 • 23 jump street trailer.
 • Postgirobygget album.