Home

Helse og oppvekstfag vg1 nettstudie

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen helse- og sosialsektoren. Du som har fellesfagene fra før kan velge å ta kun programfagene. Med dette kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut eller hudpleier Vi tilbyr kurs i helse og oppvekstfag (VG1) som nettstudie. VG1 helse- og oppvekst er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefr Det fins nettstudier innen Vg1 Helse- og oppvekstfag, bl.a. NKI og OPK tilbyr dette. Det er da de tre programfagene som det tilbys opplæring i, og så må man selv melde seg opp som privatist for å ta eksamen i fagene

Helse og oppvekstfag (VG1) VG1 helse- og oppvekst er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Meld deg på her. Studieform: Nettstudie: Opptakskrav: Ingen spesielle Helse- og oppvekstfaget handler om hvordan du med faglig innsikt, respekt, medfølelse og toleranse kan møte menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag. Helse- og oppvekstfaga representerer viktige tradisjonar og verdiar på omsorgsfeltet, som gjeld fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringa i felles programfag skal medverke til å dekkje kompetansebehovet i samfunnet innanfor oppvekst-, helse- og sosialtenestene Helse- og oppvekstfag Videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring =HO Ny utgave til Fagfornyelsen =HO skaper aktive og fornøyde elever i dag og reflekterte yrkesutøvere i morgen. Tydelig struktur, lettlest Udir har publisert de nye læreplanene for Vg1 yrkesfag Helse- og oppvekstfag vg1. Liv og helse. Instruksjonsfilmer. Læreverk vg2 og vg3. Vekst Helse- og oppvekstfag (K06) Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06) Aktuell faglitteratur. Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene. Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen

NKI Nettstudier Videregående - HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Helse- og oppvekstfag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall. Helseservicefag (S) - 2. år Se læreplaner og timetall. Helsesekretær (S) - 3. år Se læreplaner og timetall. Yrkesbetegnelse etter 3 år: Helsesekretær (Yrkeskompetanse) Helse- og oppvekstfag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall

Du lærerom helsefremmende arbeid om fysisk og psykisk helse om hvordan kroppen er oppbygd om kommunikasjon og samhandling om barn og unges utvikling om kost, Gå til hovedinnhold. Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag. Previous Slide Next Slide Samfunnets behov for personer med relevant helse- og oppvekstfaglig utdanning øker. Vi tilbyr flere studieretninger innen disse fagene på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1, Vg2 og Vg3 - for å oppnå fagbrev eller autorisasjon, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat.. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke Vg1 Helse- og oppvekstfag; Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag; Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag; Historie; Idrettsfag; IT og programfag; Kjemi; Kroppsøving; Matematikk; Naturfag; Norsk; Norsk som andrespråk; Religion og etikk; Rettslære; Samfunnsfag; Samfunnsøkonomi; Teknikk og industriell produksjon Smart boka har god lyd og veldig fin og.

Helse- og oppvekstfag Vg1, programfag - NKI Nettstudie

 1. imum A2-nivå på alle fire delprøvene av Norskprøven
 2. Vg1 - Helse- og oppvekstfag: Du starter med helse og oppvekst som er grunnleggende utdanning. Hovedområdene i læreplanen er: Helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og yrkesidentitet, kommunikasjon og samhandling
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG (vgs-privatist).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er registrert 15 relaterte studier til utdanningen HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG (vgs-privatist)
 4. Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021-2022 2021-2022 Skoleår 2021 Helse- og oppvekstfag. Les videre. Om helse- og oppvekstfag Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene.
 5. Målgruppe for Helse- og oppvekstfag. Helse- og oppvekstfag passer for alle som ønsker å kvalifisere seg til et yrke i helse- og sosialsektoren. Etter bestått Vg1, kan man fortsette på Vg2: • Ambulansefag Vg2 • Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 • Fotterapi og ortopediteknikk Vg2 • Helsearbeiderfag Vg2 • Helseservicefag Vg2.

Helse og oppvekstfag (VG1) - nettstudie Kursagente

Helse og oppvekstfag VG1. Vi tilbyr kurs i helse og oppvekstfag VG1. Kurset er for deg som ønsker å gå videre mot fagbrev i helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansesjåfør eller mot autorisasjon som helsesekretær / tannhelsesekretær eller apotektekniker, men mangler erfaring fra helsevesenet / skole Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2. Faget er delvis samlingsbasert med 6 samlinger av 3 dager i løpet av opplæringa. Samlingsted er Stokmarknes, Bodø eller Mosjøen. Det stilles krav om at deltakerne har relevant praktisk ved diverse helseinstitusjoner i utdanningstiden Helse- og oppvekstfag: iPRAKSIS VG1 Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjone Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. I alle tre bøkene er det gjort språklige forbedringer og teksten framstår nå enklere og er bedre tilpasset målgruppen

Helse- og oppvekstfag Vg1. Teknikk og industriell produksjon Vg1. Bygg og anleggsteknikk Vg1. Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Hudpleie Vg2 og Vg3. Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud) Studiespesialisering. Studiespesialisering Vg1. Studiespesialisering Vg2 og Vg3. Påbygging til generell. Helse- og oppvekstfag Vg1. Gjennom dette skoleåret vil du oppleve å jobbe med mange varierte arbeidsmetoder. Det er spesielt fokus på virkelighetsnære situasjoner hvor du blir kjent med de ulike yrkene. På kjøkkenet lærer du å lage sunn og variert mat. I løpet av året får du mulighet til å velge praksis innenfor de ulike yrkene i. Aktivitørfaget har blitt flyttet fra utdanningsprogram for design og håndverk til helse og oppvekstfag. Opplæringsmodellen for ambulansefaget skal videreføres som hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift, med Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 ambulansefag og Vg3/bedrift ambulansefaget

Helse- og oppvekstfag Vg1, programfa

Helse og oppvekstfag vg 1 kan da være aktuelle for de som har som mål å bli: •Ambulansearbeider •Apotektekniker •Barne- og Ungdomsarbeider •Fotterapeut •Helsefagarbeider •Helsesekretær •Hudpleier •Ortopedtekniker •Tannhelsesekretær . Opplæringsløp. Undervisning foregår 2-4 dager i uka Velkommen til Helse- og oppvekstfag hos Cappelen Damm Her finner du lenker til alle våre elevressurser på vg 1 og 2. På elevnettstedene til Liv og helse og Vekst er det lenker til gratis lærerressurser

Vg1 Helse- og oppvekstfag er felles Vg1-løp for alle sluttkompetanser innen helsefag. Du kan lese mer om dette programområde her. Andre år. Vg2 Helsearbeiderfag. Vi tilbyr Vg2 Helsearbeidfag med oppstart i august og januar hvert år. Varigheten på løpet vil avhenge av hvilke deltakere som er aktuelle for oppstart Helse- og oppvekstfag Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker Helse, miljø og sikkerhet, ergonomi og førstehjelp inngår i faget. Yrkesutøvelse (5 timer per uke) Yrkesutøvelse handler om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Du lærer om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen helse- og omsorgsfag. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner Helse- og oppvekstfag består av tre programfag: helse, kommunikasjon og yrkesliv. Studiet går ut på å skrive og levere oppgaver, som blir vurdert med godkjent/ ikke godkjent. I tillegg blir det noen skriftlige og muntlige prøver på skolen eller via Teams, som gir grunnlag for halvårskarakterer og standpunktkarakterer

Kan jeg ta nettstudier på Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 gir en generell og grunnleggende kompetanse i programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesliv i helse- og oppvekstfag og Yrkesfaglig fordypning. Du kan fortsette på Lakselv videregående skole med et av tre programomåder på Vg2 Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter. Hvorfor velge helse- og oppvekstfag

Dette er utdanningsprogrammet for deg som har interesse for andre mennesker, har innlevelsesevne og kan samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Ved å velge Helse- og oppvekstfag kan du få forskjellige jobber innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren På våren i Vg1 bestemmer du deg for hvilket programområde du vil søke deg videre på i Vg2. Programområde Vg2 barne- og ungdomsarbeider bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag. Undervisningen tar for seg barn og unges utvikling fra 0-18, med særlig vekt på aldersgruppen 1-12 år. Etter endt kurs kan elevene Helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag er dels en samlebetegnelse på visse fag og profesjoner, og dels et program i videregående skole.Som samlebetegnelse omfatter det alle sosialfagene, herunder sosionom, barnevernspedagog og vernepleier, og i tillegg ikke-medisinske helsefag- og profesjoner som sykepleier og hjelpepleier..

Skills, helse- og oppvekstfag Engelsk for yrkesfag, Vg1/Vg2. Gro Lokøy, Hege Lundgren, Janniche Langseth, Sidsel Hellesøy. SKILLS er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Verket fokuserer på systematisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende ferdigheter Helse- og oppvekstfag, vg1. Smart Bok er en digital versjon av læreboka. Den gir deg blant annet muligheten til å ta notater og markeringer, lage bokmerker, søke etter innhold, se bilder. Man har også mulighet til å få all tekst lest opp, enten via innlest tale/tekst eller ved syntetisk tale (tekst til tale) Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke Det finner du i læreplanen for Vg1. Boka Helse tar utgangspunkt i kompetansemålene for faget Helsefremmende arbeid. I Vg1 er du ute i praksis i ett eller flere av yrkene i helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag VG1 med helsenorsk. Kursinformasjon. Utdanning innen helse (Helse- og oppvekst VG1) med ekstra norskspråklig støtte. Ved å ta Helse- og oppvekst VG1 over ett år får du tid til å lære det som er grunnleggende for alle våre tilbud innen helse Helse- og oppvekstfag gir utdanning til yrker som innebærer hjelp og tjenester til barn, kunder, klienter og pasienter. På helse- og oppvekstfag vil du bidra til å gjøre hverdagen til både yngre og eldre enklere og triveligere. Her vil du få en meningsfylt jobb! Dette utdanningsprogrammet passer for deg som: bryr deg om menneske - Kommunikasjon og samhandling - Yrkesutøvelse. For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no. Dette passer for deg som - ønsker et yrke innen et helsefag men som mangler erfaring. Ved gjennomføring av Vg1 helse- og oppvekstfag kan du oppnå avkortning i praksiskravet dersom du allerede har fellesfag. Gjennomførin

Helse og oppvekstfag (VG1) - OPK-Institutte

Helse- og oppvekstfag Vg1 - NDL

Du finner Helse- og oppvekstfag Vg1 mange steder i Norge, men Helse- og opvekstfag med livredning Vg1 finner du bare på KVN. Sammen med ansatte i brannvesen, Røde Kors, helsetjenesten og politiet, kan KVN tilby en av de mest spennende og interessante Vg1-kursene i landet Helse- og oppvekstfag vg1. Helse og oppvekstfag - en bransje med stort behov for deg i framtiden. Helse- og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier innenfor omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringen skal være med å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse.

Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vi har fem Vg1 klasser med 20 elever i hver undervisningsgruppe. I programfagene lærer du om det friske mennesket; hvordan du kan forbygge helsesvikt, kroppens oppbygging og funksjon, riktig kosthold, mellommenneskelige forhold og mye om deg selv. Du kan laste ned læreplanen for Vg1 her På vg1 Helse- og oppvekstfag får du undervisning i spennende fag som helse, kommunikasjon, yrkes og og yrkesfaglig fordypning. Deretter vil veien stå åpen slik at du kan spesialisere deg på Vg2. Du kan velge en fagutdanning på Vg2 med påfølgende læretid eller du kan skaffe studiekompetanse (Vg3 påbygning) slik at du kan studere på høyskole eller universitet

Vg1 Helse- og oppvekstfag utdanning

 1. Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker. Dette er en treårig utdanning som gir generell studiekompetanse med alle programfag fra Vg1 helse- og oppvekstfag, i tillegg til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 helsearbeiderfag
 2. iPRAKSIS VG1/VG2/VG3 er et felles nettsted for Vg1 Helse- og oppvekstfag, og Vg2/Vg3 Helsearbeiderfag. Lærernettstedet inneholder et stort utvalg av undervisningsfilmer fra Twig, Lærerens digitalbok, metodiske tips, forslag til årsplaner, illustrasjoner fra læreboka, fordypningsstoff og lenkesamlinger
 3. Liv og helse er Cappelen Damms verk for helse- og oppvekstfag på vg1. Elevnettstedet til Liv og helse er gratis og fritt tilgjengelig for alle. Velg det kapittelet du vil jobbe med i venstremenyen
 4. Gå til iPRAKSIS nettmagasin. Følger læreplanen. Hovedmeny nettmagasine
 5. oritetsspråklige eleve
 6. Velger du helse- og oppvekstfag Vg1 kan du senere velge blant annet barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, ambulansefag, helseservicefag og hudpleie.. Du kan velge å gå ut i lære etter Vg2 om du ønsker det. KOB formidler læreplasser i Buskerud til barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.. Dette er formålet med helse- og oppvekstfag
 7. Vi har fått ny hovedside for helse-og oppvekstfag Klikk her for å komme til den nye hovedsiden Vi kjører en automatisk lenkesjekk på våre nettsteder en gang i døgnet. En del nettsteder, som nrk.no, legger ut en egen feilmeldingsside med gyldig nettadresse når klipp fjernes fra arkivet. Dette fanges ikke opp i lenkesjekken

Helse- og oppvekstfag Gyldenda

 1. Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse
 2. Du som søker Vg1 Helse- og oppvekstfag bør: være omsorgsfull og trives med mennesker rundt deg; være fleksibel og like å jobbe selvstendig; være flink til å kommunisere og samhandle med andre, vise respekt og ta ansvar . Litt om programfagene : Helsefremmende arbeid
 3. På Vg1 Helse- og oppvekstfag står mennesket i sentrum. Her får du utfordringer knyttet til alle livets faser og situasjoner - barn, ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede. På Vg1 «snuser» vi litt på de ulike yrkene i helse- og oppvekstsektoren, og du vil få både teoretisk og praktisk kjennskap til de ulike yrkene

Helse- og oppvekstfagene Cappelen Damm Undervisnin

Det som er viktig på Vg1 er anatomi og fysiologi, hygiene, lovverk, hvordan helse- og sosialtjenesten er organisert, kommunikasjon med ulike brukere/pasienter. Vil tro det praktiske er f eks demonstrasjon av håndvask eller noe førstehjelp. Så kan spørsmål dreie seg om anatomi og fysiologi til et gitt organsystem Helse- og oppvekstfag. Se kompetansemål × Kompetansemål og tema . Nye kompetansemål. Utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til. Tema: Videregående opplæring. Luk Vg1: Grunnutdanning i helse- og oppvekstfag. Vg2: Fordypning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget. YSK helsearbeiderfag: Et krevende, men spennende utdanningsløp for deg som er motivert for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring Du som velger Helse- og oppvekstfag på KKG bør være glad i å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner. Dersom du velger Helse- og oppvekstfag står du sterkt rustet for en spennende jobb innen helse-, sosial- eller oppvekstsektoren. Samfunnet trenger dyktige fagarbeidere med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger

På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen helse- og omsorgsfag. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. Buskerud videregående skole tilbyr Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag VGS Narvik - Helse- og oppvekstfag (Vg1) For deg som ønsker å arbeide med mennesker. Opplæringen innen helse og oppvekstfag skal gjøre elevene i stand til å medvirke til at samfunnet får dekket kompetansebehovet innenfor oppvekst (blant annet barnehage/SFO) og innenfor helse og sosialtjenestene (blant annet innenfor ambulansetjenesten, sykehjem, sykehus, og hjemmetjenestene) Helse- og oppvekstfag, VG1 - muntlig fremføring og skriftlig innlevering Delt av: anniken solfjeld pedersen - Publisert: 23.04.2013 11:24 - Oppdatert: 24.10.2014 13:14. Beskrivelse: Denne oppgaven er todelt. Elevene får 4 timer på seg (pluss hjemmearbeid). Eleven. Helse- og oppvekstfag er studieretningen for deg som liker å arbeide med mennesker. Du må bry deg om andre og kunne ta hensyn til andre. Du må også ha evnen til å samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 - NKI Nettstudier Videregåend

Vg1 Helse- og oppvekstfag. Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. Les mer på vilbli.n Helse- og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vg2 Helsefagarbeider. Restaurant- og matfag. Teknologi og industrifag

Helse- og oppvekstfag - Udi

Helse og oppvekstfag. Vg1 Helse og oppvekstfag. Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. Vg2 Helsearbeiderfag. Vg2 Helseservicefag. Vg3 Helsesekretær. Toppidrett for Helse og oppvekstfag. Salg, service og reiseliv. Vg1 Salg, service og reiseliv. Vg2 Reiseliv. Vg2 Salg, service og sikkerhet. Toppidrett for Salg, service og reiseliv. Tegnspråk. Å ta en utdanning på helse og oppvekstfag på Gand vgs. handler om å like å bruke tid sammen med andre mennesker, være sosial, og å tenke at man vil bidra til det beste for både store og små. Det betyr at du får vist dine ferdigheter både muntlig, skriftlig og i tett samarbeid med andre

Helse- og oppvekstfag Videregående opplæring - vilbli

 1. Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplankode: HSF01-03 Side 2 av 8 Om faga Fagrelevans og sentrale verdiar Vg1 helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkeleg kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfaga skal bidra til at aktivitetar som fremjar meistring, utvikling og helse, blir tekne i bruk i yrkesutøvinga
 2. Vg1 Helse- og oppvekst. Helse- og oppvekstfag representerer ulike arbeidsområde innanfor tilbodet av oppvekst og helsetenester. Det vert lagt stor vekt på ei bevisstgjering av elevane sine eigne haldningar og ferdigheiter og at ein kan arbeide med menneske i alle livssituasjonar
 3. Fag- og timefordeling 336168477 Timer Fellesfag 336 Felles programfag 477 Yrkesfaglig fordypning 168 477 (48,6%) Fellesfag (336 timer) 140 Engelsk 56 Kroppsøving 84 Matematikk 1P-Y (praktisk) for helse- og oppvekstfag / 84 Matematikk 1T-Y (teoretisk) for helse- og oppvekstfag 56 Naturfag for helse- og oppvekstfag Felles programfag (477 timer) 140 Helse 140.

Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær eller hudpleier? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter. Hvorfor velge helse- og oppvekstfag Puls er et helt nytt læreverk for helse- og oppvekstfag Vg1. Elevene møter et ryddig og oversiktlig verk med et spenstig design. Enkle tekster med ordforklaringer gir god forståelse av innholdet. D-bok har innlest lyd. Verket er rikt illustrert med foto, tegninger, infografikk og filmer som viser praksisnære situasjoner i de ulike yrkene Helse- og oppvekstfag VG1 leder mot flere ulike utdanningsprogram. På Holtet tilbyr vi barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeide

NKI - Helse- og oppvekstfag Vg1

Her finner du en beskrivelse av tilbudene innen studieretningen for helse- og oppvekstfag ved skolen. Velger du programområdet for helse- og oppvekstfag, er du interessert i og kan ta hensyn til, andre mennesker. Du har lett for å få kontakt med folk i alle aldre, og kan samarbeide. Ved Dahlske vgs. tilbyr vi Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfage På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen helse- og omsorgsfag. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. På Bjertnes videregående skole kan du velge å fordype deg innenfor enten barne- og ungdomsarbeiderfag eller helsearbeiderfag Hornnes Setesdal vidaregåande skule tilbyr vg1 Helse- og oppvekstfag, vg2 Helsefagarbeider og vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Helse- og oppvekstfag / Videregående / Smartbok - Gyldenda

Helse- og oppvekstfag VG1 gir mange muligheter videre, og du kan velge mellom helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, fotpleier, ambulansearbeider og ortopeditekniker. Se alle yrkesvalgene på vilbli.no. Noen av yrkene krever politiattest. NB! Eikelund tilbyr ikke VG2 yrkesfag

 • Hvor mange skoledager i året.
 • Fiske harr.
 • Taksering av ring.
 • Csgo settings rain.
 • Hytte til leie lemonsjøen.
 • Forlade voldelig mand.
 • Hubro bedriftssimulator.
 • Poirot nrk nett tv.
 • Vaskebøtte med rist.
 • Lagerreoler.
 • Arv fra foreldre.
 • Fibroadenom seit jahren.
 • Inntaksslange oppvaskmaskin.
 • Lindex danmark.
 • Winsen luhe veranstaltungen.
 • Russische paradeuniform.
 • Schwiegertochter gesucht vera rastet aus.
 • Gear calculator online.
 • Bag vesker.
 • Make html file online.
 • Pomeranian farger svart.
 • Diesel hybrid suv.
 • Nike air max 95 white.
 • Sydney opera.
 • Bilder sternzeichen schütze.
 • Subtlety rogue pvp spec.
 • Fahrrad karlsruhe südstadt.
 • Svensk norsk.
 • Sosial intelligens definisjon.
 • Dekkbark åsane.
 • Lulla doll lilleprinsen.
 • Red astaire avis.
 • The perks of being a wallflower charlie.
 • Ebsco fau.
 • Kombinert på tysk.
 • Brother bear where is it set.
 • Weiße boxer in not.
 • John maynard keynes bok.
 • Augustus styreform.
 • Skorper i hodebunn.
 • Horoskop jungfrau schwangerschaft.