Home

Lk06

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 200

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 2006 Medlemmer av Sekjonsstyret Grunnskole og Fylkesstyret Oslo har foretatt en sammenlikning av Kunnskapsløftet (LK 06) og Læreplanen 97 (LP 97) med fokus på sammenhengen mellom økte krav og synkende læringsresultater og frafall i grunn- og videregående oppl Kompetansemål etter 2. og 4. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk: Samfunnsfag: Naturfag: 3.-4. trinn Norsk Samfunnsfag Naturfag 1.-2. trinn Norsk. Kompetansemål LK06. Kompetansemål 5.-7. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk. Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I 2013-utgaven fikk Rom Stoff Tid Fysikk 1 et nyskrevet teknologikapittel. Ellers ble det gjort mindre endringer i innhold og struktur

Kompetansemål LK06 Informasjonskompetans

LK06. Vis kompetansemål. I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i en kort eksempel-rapport. Når du peker på innholdslista i rapporten, kan du lese en forklaring på hva hvert avsnitt i rapporten skal inneholde. Relaterte artikler Rapportgenerator for. Om læreverket Sinus Studiespesialiserende Vg2 matematikk R1, S1 (LK06, LK13) Sinus R1 og Sinus S1 fra 2018 er tilpasset den nye eksamensordningen i matematikk fra 2015 der de digitale ferdihetene står sentralt. En del av stoffet er endret ut fra egne og andres erfaringer med boka Elevmedvirkning i pedagogikken innebærer deltakelse og beslutninger som gjelder egen og elevgruppens læring. Begrepet fikk økt fokus i skolen gjennom Kunnskapsløftet (LK06).Kunnskapsløftet 2006 la særlig vekt på elevmedvirkning som et virkemiddel for tilpasset opplæring Kunnskapsløftet kan vise til Kunnskapsløftet 2006; Kunnskapsløftet 2020; Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet.Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel.Se alle artikler som begynner med Kunnskapsløfte - Vi fornyer fagene og gir elevene rom for å lære mer og lære bedre. Vi gir også skolen et verdiløft. Det vil forberede elevene bedre for livet etter skolen og for fremtidens arbeidsliv, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Dette er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. De fleste fellesfag er g Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. 3 Mye er bra i norsk skole, men mye kan også bli bedre. Internasjonale studier har vist at norske elever kommer dårligere ut enn elever i land vi gjerne vil sammenligne os LK06. Vis kompetansemål. Sist oppdatert. 16.01.2020. Tekst: Lene Fossbråten (CC BY-NC-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Etikk i arbeidet. Fagstoff. Hva er etikk? Kjernestoff. Hvorfor må du kunne noe om etikk? Kjernestoff. Normer Kjernestoff. Makt i jobben som fagarbeider. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling

I LK06 blir regning beskrevet som en av fem grunnleggende ferdigheter. Regning som grunnleggende ferdighet innebærer å kunne anvende matematikk i ulike fag når det er relevant og på de ulike fagenes premisser. Å kunne regne i fag er avgjørende for læring i alle fagene. Å kunne regne består av fire ferdighetsområder Dette innebærer at LK06 har blitt til over en lengre periode, hvor det har vært ulike intensjoner og endringer i skolen. I perioden har man blant annet fått en desentralisering av skolen, man har gått fra fokus på læring av innhold og felles kulturarv til en vektlegging av grunnleggende ferdigheter, man har fått metodefrihet for lærerne og enhetsskolebegrepet har blitt erstattet av. Kunnskapsløftet er en skolereform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt av Stortinget i juni 2004. Reformen ble innført fra høsten 2006 og førte til endringer i læreplaner, vurderingssystemer og struktur. Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompetanse. En mulighet er å innføre sosiale ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. Argumentet er at sosiale ferdigheter er like viktig som å lese, regne og skrive 1 beid og samfunnsliv (LK06, 2014). ene hjelp til å . er som åk . eiledning gjennom hele er er kommet så langt i . iving målet med . lig , de får . efasen til beid og samfunnsliv (LK06, 2014). orutsetninge

Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG1-03 Side 2 av 11 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser Legger LK06 til rette for et teoretisk grunnlag i musikkfaget? Arbeidet er basert på studier av LK06, kompetansemålene for 10.trinn især, andres analyser av de tidligere læreplanene og annen relevant litteratur. Responsible for this website University of Oslo Library. Contact U Matematikk Vg2 P (LK06) MAT1015 skriftlig MAT1016 muntlig: Læreplan: 84: 3: Matematikk Vg1 T (LK20) MAT1021. Læreplan: 140: 5: Matematikk Vg3 2P-Y, påbygging til studieforb. (LK06) MAT1005 skriftlig MAT1105 muntlig: Læreplan: 140:

LK06 A.1. Kva er dei viktigaste konklusjonane i forskingslitteratur om kven som vél læremiddel, på kva grunnlag og ut frå kva for kriterium? Det finst svært lite forsking om kven som vel læremiddel, på kva grunnlag og ut frå kva kriterium som er gjort etter at LK06 vart implementert. Før LK06 finst det noko meir (sjå nedanfor) Læreplan for markedsføring og ledelse, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter Rapporten er basert på en gjennomgang og systematisering av eksisterende forskning og annen dokumentasjon i Norge om læremidler etter innføringen av læreplanverker for Kunnskapsløftet (LK06), utført i juni-august 2010 Kunnskapsløftet LK06. Divisjon (Deling /). Elevene er aktive med lek og læring, mens de øver seg på grunnleggende ferdigheter i divisjon. De har det gøy og lærer å samarbeide på lag. Videoen ovenfor illustrerer hvordan elevene kan sette sammen helt enkle oppgaver til langt mer avanserte oppgaver

IMCDb

Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06) Cappelen Damm

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotste Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere Leist-Abrechnungs-ungs-positions-Leistungsart Leistungsinhalte Punkte Vergütungkomplex nummer 15 01010015 Hausbesuchspauschale 1. Anfahrt 1,81 € (bis zu 2 x je Tag ab-2.Dokumentation rechenbar) Eine 3. Abrechnung ist nur in Verbindung mit LK 29 oder LK 3 Kompetanser i matematikk og eksamen i LK06 Author: Gregorios Brogstad Created Date: 5/2/2016 2:14:57 PM.

Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Digital kompetanse er imidlertid ikke et eget skolefag, men en tverrfaglig kompetanse som skal inngå i alle fag Siden jeg har jobbet med LK06 i dag vil jeg prøve å formulere det jeg synes jeg har lært i dag. LK06 består av fire deler: Den generelle delen av læreplanen, som er videreført fra både L97 og reform 94.Den generelle delen forteller om verdier og menneskesynet til læreplanen, og vitner om en tydelig progressivistisk tankegang LK06-mal for pedagogisk rapport. PP-tjenesten stiller som regel krav om pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning. elevsiden.no har utviklet en mal for pedagogisk rapport tilpasset Læreplan for Kunnskapsløftet. elevsiden.no februar 2010: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck

Falske nyheter er fremstillinger som ser ut som nyhetssaker, men der hensikten er å villede. Fremstillingen benytter vanlige journalistiske virkemidler for å fange oppmerksomhet og skape tillit, og kan derfor være svært effektivt som virkemiddel i ulike typer påvirkningsarbeid. Falske nyheter skiller seg fra innholdsmarkedsføring og satire som også benytter seg av journalistiske. 8 Problemstillingen min ble da som følger: Hvilke endringer skjedde med musikkfaget i overgangen fra L97 til K06 og hvordan oppfattes musikkfaget av musikklærere i ungdomsskolen

Naturfag - Rapportmal - NDL

Sinus Studiespesialiserende Vg2 matematikk R1, S1 (LK06

Nye læreplaner: Mer lek, mer praktisk og færre kompetansemål Det er noen av de mange endringene i nye læreplaner som nå sendes på høring Søk: 'lk06' Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor : sk ISBN 9788205480865, 2015, Britt Ulstrup Engelse Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Fagdidaktisk refleksjonstekst: I denne oppgaven skal jeg skrive om hvordan man kan arbeide med forskjellige medier i en undervisningssituasjon for en ungdomsskoleklasse. Jeg vil ta utgangspunkt i oppgaven vi har arbeidet med på skolen, som går ut på å bruke collage, tegning og maling til å lage et bilde. I Lk06 fra 8-10 trinn stå Økt 1 Introduksjon for hele gruppen ved lærer: De to første kvadrattallene. Tallrekker som forandrer seg etter et bestemt mønster kan kalles figurtall

Elevmedvirkning - Wikipedi

Teknologi gir hjelpemidler for å lage og gjøre ting » (LK06:9) Rodney L. Custer (1995) ser fire dimensjoner ved teknologi i vid definisjon: 1. Teknologi som gjenstand. Denne tradisjonelle forståelsen av «teknologi» er knyttet til alle de gjenstander som er utviklet for å utvide menneskets muligheter 2011 - 2015-Læreplaner-Krav til bruk av digitale verktøy-Kompetansemål med krav til å argumentere, resonnere, utlede, drøfte og bevise i matematikk-Erfaring og tilbakemeldinger fra sensorer og sentrale fagmiljøer • Grunnskole

LK06. LK20. Velg fag Velg trinn. Velg hovedområde. Ingvild og Rima oppsummerer og forklarer. Valg i USA. Thomas Seltzers Amerika. NY sesong! Hele Norge danser 2020! Gaming - For lærere og. 9 Språk og kultur Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. Det er lagt vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid o LK06 fremmedspråk. Publisert den september 9, 2014 av kristineandersen89. Det å sette seg mål for undervisningen, finne ut hvordan disse kan nåes og vurdere sin egen språkbruk er viktig for videre utvikling i et fag LK06 fremmedspråk. I læreplanen, LK06 for fremmedspråk ser jeg tre mulige utfordringer; hvordan elevene skal kunne sette mål for undervisningen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere sin egen språkbruk. Fremmedspråk på ungdomsskolen er i utgangspunktet et nytt fag, og dermed et nytt språk for elevene Vg2 og Vg3: Huk av for fagene under LK06 (gammel læreplan) Siden faget engelsk blir tilbudt på Vg1 etter nye læreplaner for yrkesfag skal du ikke huke av for engelskfaget på Vg2. Dersom eleven avslutter fag på Vg1 i høstsemesteret 2020, må dere velge fag fra gammel læreplan (LK06) fordi første mulige eksamen etter nye læreplaner er våren 2021

Kunnskapsløftet - Wikipedi

 1. g av skolens innhold og praksis. Høsten 2016 og våren 2017 vil Ove Skarpenes, professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, være gjesteprofessor ved Sosiologisk institutt
 2. LK06. 92 likes. This is the official site representing LK06. If you want to contact us, this is probably the best place to do it
 3. LK06 Veiledninger til læreplaner - nå kommer de. 8. august 2010 9. august 2010 / maleneogit / Legg igjen en kommentar. Skolenettet legger ut flere nye veiledninger til læreplanene. Disse veiledningene finner du ved å klikke her
Convertible Sofa Bed For Small Spaces

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god. Endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag - LK06 og LK06-samisk. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359, Grønland 0135 Oslo Dato: 04.03.2013 Vår ref.: NOS/HEJ . Vi viser til Utdanningsdirektoratets høringsnotat om justering av læreplanene i de nevnte fagene Denne våren har fem av læreplanene våre (matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og norsk) gått gjennom en revisjon. Endringene har hatt som mål å tydeliggjøre fokuset på de fem grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) gjennom hele opplæringsløpet. Læreplangruppene har arbeidet for å gjøre læreplanene tydeligere på.

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2. Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge Tre sider ved LK06 gjør at en ikke kan overse elevaktivitet og skolens nærmiljø som ressurs i opplæringen. For det første formidler Generell del i læreplanen et verdigrunnlag og et syn på kunnskap og læring som legitimerer uteskole. Hovedmålet for opplæringen er formulert slik Spørsmål om identitet og tilhørighet, er en av de største utfordringene i samtiden i dag som kan belyse hvorfor en del ungdommer rekrutteres til ekstremistiske grupper Mener seksåringene har mistet mye lek KrF-leder Knut Arild Hareide mener spesielt guttene har lidd nederlag som følge av innføringen av skolestart for seksåringer for 20 år siden

WLTM Transport Blog: Night Buses at Dawn, 10/06/12

Språk er viktig for Naturfag • Det er et internasjonalt fokus rettet mot språkets betydning for læring i naturfag. Kunnskapsløftet er helt i tråd med dette DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication

Fornyer innholdet i skolen - regjeringen

I den generelle delen av LK06 er ikke inkludering eksplisitt nevnt, bare indirekte gjennom for eksempel fokus på tilpasset opplæring og i omtalen av skolens rom for alle (se for eksempel LK06 Generell del, s. 10). I prinsippene for opplæring er inkludering nevnt tre ganger Kjøp 'Kan læring planlegges?, arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor?, skrevet mot LK06: læreplan for kunnskapsløftet' av Britt Ulstrup Engelsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820548086 Fagkoder for sentralt gitt skriftlig eksamen i fellesfag, felles programfag og programfag i matematikk i videregående opplæring etter LK06 Fagkode Fagnavn Utdanningsprogram Fellesfag/Programfag Omfang Eksamen5 MAT1011 Matematikk praktisk 1P Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag 140 timer 5 time LK06. 94 likes. This is the official site representing LK06. If you want to contact us, this is probably the best place to do it

Fellesfag Videregående opplæring - vilbli

LK06 Digitale lærere på lavt nivå? 15/01/2009. Torger Åge etterlyser digitale grunnskolelærere, og påpeker noe herværende også har merket seg; Nettet fremstår nærmest som tomt for lærere på grunnskolenivå med lyst til å delta og å dele erfaringer og tanker omkring temaer knyttet til skolenhverdagen og digitale hjelpemidler Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa (Opplæringslova § 1-3, § 2-2 første ledd og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette ledd, § 2-6, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 første ledd og § 3-4 første ledd og § 6-4 Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon Undervisningsopplegg for barneskolen Undervisningsopplegg for ungdomsskole Undervisningsopplegg for VGS . Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling er et av tre prioriterte, flerfaglige undervisningstemaer i de nye læreplanene som tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.. Bærekraftig utvikling utgjør sammen med det tverrfaglige temaet demokrati- og medborgerskap, kjernen i FN.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

 1. I barnehageloven er oppdragelse erstattet av danning. Hva er egentlig forskjellen? Annonsørinnhold. Gratis, digital julekalender til barnehagen; På jakt med skolestarterne - 13 mil fra barnehage
 2. Velkommen til Artige tips til KH-timen Artige tips til KH-timen er et knippe praktiske oppgaver rettet mot kunst og håndverksfaget i barneskolen
 3. Læreplanen for fremmedspråk fra kunnskapsløftet (LK2006), er delt inn i kapitlene Formål, Hovedområder, Timetall, Grunnleggende ferdigheter, Kompetansemål ogVurdering. Det mest påfallende allerede nå er at temaet Metode ikke har fått noe eget kapittel. Det er kanskje også det som er utgjør den største forskjellen fra den forrige læreplanen
 4. Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor : skrevet mot LK06: Læreplan for kunnskapsløftet har 39 aktive annonser
 5. Created Date: 9/19/2013 1:51:57 P
 6. EQ-LK06. Display: 19 LED - Touch (different screen sizes are also available in this model) Orientation: Standard Layout Landscape (Also available in Portrait Model) Control Board: EaZy-Q Integrated Board with High Speed Processo
 7. Gruppe 1 brukte i all hovedsak den skjønnlitterære teksten som de skulle snakke om, samt LK06 og to andre pensumtekster. I forberedelsen hadde de også benytta Internett. Gruppe 2, som skulle gi ei innføring i temaet lese- og skrivevansker, tok også utgangspunkt i tekster på pensumlista, og søkte dessuten på Internett (dysleksiforbundet.no, lesesenteret.no)

Jeg har lest to inspirerende bøker om samtaler i skolen de siste ukene. Den ene heter Exploring Talk in School, og er en artikkelsamling der alle forfatterne er inspirert av den engelske pedagogen Douglas Barnes. En av de grunnleggende ferdighetene i LK06 er å kunne uttrykke seg muntlig. Elevene kan lære seg dette gjennom samtale Norsk bokmål-nynorsk ordbok. Vår norsk-nynorske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til norsk bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Utfordring i LK06 Posted on 29/08-2016 by Johanne Bø I læreplanen Kunnskapsløftet er det definert ulike kompetansemål som elever i et valgt fremmedspråk skal ha oppnådd i løpet av 10. trinn på ungdomsskolen dc.contributor.advisor: Andreassen, Svein-Erik: dc.contributor.advisor: Sørensen, Yvonne: dc.contributor.author: Johnsen, Silje: dc.date.accessioned: 2016-08-24T13.

Etikkarbeidet er et satsingsområde i Utdanningsforbundet fordi etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning Show simple item record. Musikklærerens lokale læreplan : ideer til lokale læreplaner og semesterplaner fra 1.-10. trinn basert på ønsker fra 275 elever og krav i Kunnskapsløftet (LK06 Musikklærerens lokale læreplan : ideer til lokale læreplaner og semesterplaner fra 1.-10. trinn basert på ønsker fra 275 elever og krav i Kunnskapsløftet (LK06 Bruk helst den elektroniske versjonen av læreplanen, då denne er mest oppdatert. Kunnskapsløftet består av fleire deler, bl.a Overordna del, Læreplanar for fag og Prinsipp for opplæringa

DALOC Daloc S60 (Y60) Branndør, ståldør

Abelprisvinner Andrew Wiles er kanskje mest kjent for å ha bevist Fermats siste teorem. Han ble nysgjerrig på problemet allerede da han, 10 år gammel, fant det i ei bok på biblioteket US $3.99 - Newmine nm-lk06 mobil øretelefon for mobiltelefon datamaskin in-ear kablet plast 3.5mm med mikrofon støy-kansellering 2020. Leter du etter billige Hodetelefoner på nett? Kjøp det på salg hos miniinthebox.com i dag Både Kunnskapsløftet (LK06), Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (UDIR, 2012) og Skrivehjulet (Skrivesenteret, 2013) legger til grunn at skrivekompetanse handler om å kunne bruke skrift til. Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor : skrevet mot LK06: Læreplan for kunnskapsløftet Forfattere Engelsen, Britt Ulstrup Utgitt 2015 (7. utg.) Forlag Gyldendal akademisk ISBN-13 9788205480865 ISBN-10 820548086

Forslag til Muntlig eksamen LK06 i faget Fremmedspråk Author: sirilu Last modified by: pcadm3 Created Date: 5/12/2009 12:00:41 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: Universitetet i Oslo Other title Etter 4. årssteget Tal og algebra http://udir.no/templates/udir/tm_L%C3%A6replan.aspx?id=2100&laereplanid=212147&visning=2 &ho=212153 Mål for opplæringa er at. Norsk og engelsk for elever som tar yrkesfag etter gammel læreplan (LK06) Elever på yrkesfag, som tar norsk og engelsk etter gammel læreplan (LK06), må ta begge fag både på Vg1 og Vg2 for å ha rett til lån og stipend til disse fagene. Når dere klargjør søknaden i arbeidsflaten må dere: oppgi at elevens avsluttende nivå er Vg2

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Taushetsplikt og etisk dilemma

 1. Norsk som reiskaps- og danningsfag. heitene, og han argumenterer vidare for at munnlege ferdigheiter er ein grunnleggande basis både for demokratisk deltaking og danning
 2. Variabel Q29_4: Læreplanen (lk06) er en god plan å basere undervisningen på Spørsmålstekst. Vurder hvor enig du er i følgende uttalelser.
 3. Noe materiell er også utviklet før LK06, men kan brukes for å nå læringsmål i gjeldende læreplaner. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Takk for din tilbakemelding! Kontakt. TELEFON 02196 / +47 61 18 85 00. DIGITAL.
 4. LK06 Formål Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til
 5. IKTplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Struktur, innhold og ressurser er satt sammen som støtte til å forstå hva LK06 digitale ferdighete
Fuel Pump | The Knock Box

Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter Dette er noen av dine viktigste rettigheter som medlem. Du ikke har krav på disse uten at du følger visse plikter. Som medlem i Utdanningsforbundet er du med i en organisasjon som tenker på deg og rettighetene dine. Skulle du få problemer i arbeidsforholdet, har Utdanningsforbundet godt skolerte.

ordsky | serathiSamfunnsfag YF Vg2 - Hvorfor skal jeg delta? - NDLA

I læreplanen i naturfag etter LK06, er det slik at de fleste av kompetansemålene i kjemi forplikter til gjennomføring av forsøk. På skolen må det derfor være en samling av stoffer og stoffblandinger som kan brukes i undervisningen. Et mål med dette fagnettstedet er at lærere i grunnskolen skal bli bedre på oppbevaring og bruk av kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) som. går utover handlingsrommet i LK06 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet). I tillegg er det krav om at profilskoler som ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et fag eller emne, må få godkjent egne læreplaner som synliggjør dette, slik at de ikke bare kan benytte offentlige læreplaner Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn? Kolstad, Are (2014-04-24) «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk

 • Wild horse line dancers.
 • Rhythmische sportgymnastik borken.
 • Enterovirus utslett.
 • Seborré.
 • Stiklinger av pelargonia.
 • Eosinofile 0 5.
 • Dips journalsystem.
 • Queen mary 2 standort.
 • Styrmann uniform.
 • Hofbräuhaus speisekarte.
 • Wanderreisen geführt.
 • Mobilveske iphone 6.
 • Julebord aktiviteter.
 • Dropseske med logo.
 • Different types of glasses frames.
 • Bild oval ausschneiden online.
 • Leilighet til leie fort lauderdale.
 • Chingles.
 • Tegne i word.
 • Vulkan island aktuell.
 • Www lichen sclerosus.
 • Norvegia noen forhold varer livet ut.
 • Hjemmelaget kokt skinke pålegg.
 • Integrert dekoder for cam ci .
 • Stocksee zeltlager 2018.
 • Test volvo xc70 2016.
 • Standard cubic meter.
 • Tanzen kinder landshut.
 • Origin of bats.
 • Hotels in neustadt in holstein deutschland.
 • Tango argentino berlin.
 • Vold i nære relasjoner helsepersonell.
 • Valencia orange anbau.
 • Billig båtforsikring.
 • Millie bobby brown grey's anatomy.
 • 9mm luger.
 • Norges høyeste kvinne.
 • Iseple holdbarhet.
 • Verschil webpagina en website voorbeeld.
 • Robotklipper gardena r80.
 • Musikkanmeldelser 2017.