Home

Advokat barnerett oslo

Advokater for privatpersoner, organisasjoner og bedrifte Barneloven bygger på prinsippet om at alle avgjørelser skal rette seg etter hva som er til barnets beste. Vi hos Advokat Oslo har lenge jobbet med barnerett som hovedtema og kan trygt bistå deg. Velkommen til Gratis saksvurdering Barnerett ligger også innenfor firmaets kjerneområder. Firmaets advokater har erfaring med både å opprette avtaler mellom foreldre og å føre saker for domstolene. Lov om barn og foreldre av 8.april 1981 nr. 7 regulerer forholdet mellom barn og foreldre, og rettigheter ved barnekonflikt ved samlivsbrudd Barnerett Advokatfirmaet Kontaktinformasjon Oslo. Tullins gate 2, 0166 Oslo post@salomon-johansen.no 22 98 99 40 Pb. 7144 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontaktinformasjon Drammen. Engene 16, 3015 Drammen. post@sjdrammen.no. 32 17 80 00. Relevante lenker. Fagartikler.

Advokat Oslo

Trenger du advokat i Oslo? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 registrerte profiler, komplett med utfyllende informasjon om navn, tittel, firma, telefon, e-post, adresse, pris og mer. På denne siden finner du informasjon om registrerte advokater i Oslo Barnerett Oslo - familierett, opphavsrett, advokatfellesskaper, advokatfirmaer, arvesaker, advokathjelp, advokat, advokater, strafferett, advokatfellesskap. Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak Advokat Ole Lien har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2008, med tilleggsutdanning s emesteremne i Engelsk for jurister og grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett. Etter utdanningen var han ansatt som prosjektleder i Gyldendal Rettsdata, før han i mai 2009 ble namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo OsloAdvokatene AS fra Oslo Sentrum, Oslo. Advokat. Hvilken advokat er best? VI har 30 advokater å velge mellom. Osloadvokatene ble startet i 1998, og er blant landets ledende advokatfirmaer innen blant annet personskade, familierett, arv, skifte, skilsmisse, barnefordeling, tvister med NAV, arbeidsrett, oppsigelser, bedrift- og kontr..

Oversikt over advokater og rettshjelpere med egne nettsteder i Oslo. Advokater som ønsker å stå oppført på Lovdatas nettsted, kan henvende seg til marked@lovdata.no Erfarne advokater med spesialisering gir gode resultater Saker om barnerett og økonomiske oppgjør prioriteres . Vi utfører oppdrag i områdene Asker, Bærum, Drammen, Oslo, Lier og Hønefoss. Ta kontakt for en uforpliktende samtale Codex advokat kan bistå barn eller foreldre som har spørsmål om farskap og fremgangsmåten i disse sakene. Barnebortføring Det følger av barneloven § 40 at hvis to foreldre har foreldreansvaret sammen, så må begge samtykke til at barnet skal flytte til utlandet

Barnerett Kontakt kunnskapsrike - Advokat Oslo

Kontor i Oslo: Brugata 1, 0186 Oslo Kontor i Porsgrunn: Huken 3 A, 3921 Porsgrunn Telefonnummer: + 47 901 30 472 E-post: mj@advokatfirmajahaj.n Advokat - Oslo Sentrum Vårt firma yter spesialisert bistand til fornærmede i straffesaker som deres bistandsadvokat. Vi påtar oss til enhver tid oppdrag over hele landet uavhengig av hvor klienten bor. Gjennom vår kompetanse og våre samarbeidspartnere ønsker vi å tilby faglig kvalitet, trygghet og oppfølging gjennom hele straffesaken Barnerett Oslo; Profilert bedrift; Osloadvokatene. www.osloadvokatene.no. 22 82 84 40; E-post; Kart; Mer info; Pilestredet 29, 0166 Oslo. Advokat - Oslo Sentrum. Hvilken advokat er best? VI har 30 advokater å velge mellom. Osloadvokatene ble startet i 1998, og er blant landets ledende advokatfirmaer innen blant annet personskade,.

Advokat barnerett, barnerettsadvokat barnesaker, barnefordeling, foreldreansvar, daglig omsorg, samværsrett, spesialist, barneloven, barn, barnefordelingsaker, som i de fleste domstoler er plassert midt i rommet. I Oslo tingrett er det det valgt en løsning med stående forklaring Advokatfirmaet Hjort bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle rettsområder

Barnerett - Advokatfirmaet Rogstad - Advokat i Oslo

Våre advokater har erfaring med mekling og bistår jevnlig i barnevernssaker i Fylkesnemnda. Våre advokater jobber mye med barnerett og vi står klar til å bistå deg i denne type saker, som jo ofte er krevende og vanskelig å håndtere alene Barnerett I Oslo - familierett, opphavsrett, advokatfellesskaper, advokatfirmaer, arvesaker, advokathjelp, advokat, advokater, strafferett, advokatfellesskap. Advokat Vibeke Knapstad har omfattende prosedyreerfaring i straffesaker. I tillegg til spesialkompetanse innen strafferett, har advokat Knapstad særskilt kompetanse innen barnevernssaker. De siste årene har advokat Knapstad hovedsakelig hatt oppdrag som prosessfullmektig for kommuner i barnevernssaker Barnerett omfatter saker etter barnelova og barnevernloven. Saker etter barnelova gjelder typisk saker om samvær, daglig omsorg Vi holder til sentralt i Oslo i kontorfellesskap med advokat Brodtkorb. Hva. Vi bistår privatpersoner og bedrifter med forskjellige juridiske problemstillinger og utfordringer. Se hva vi kan hjelpe deg med

Barnerett Oslo Oslo Sentrum - familierett, advokatfellesskaper, arvesaker, advokathjelp, barnefordeling, advokat, advokater, strafferett, advokatbyrå, barnevernsrett. Oslo barnerett. Hos oss får du advokat som er spesialist på barnevernsaker og annen barnerett. Vi yter rask og effektiv bistand i saker som gjelder barn og foreldre i kontakt med barnevernet i Oslo. For barnefordeling gå til egen nettside

Advokat 1989 Offentlig forvaltning Departement Direktorat Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dommerfullmektig Privatpraktiserende advokat siden 1994. Arbeidsområder. Barnerett & foreldreansvar, fast bosted og samvær Barnevernrett Familierett Arv, testament og skifte Skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd Fast eiendom Bistandsadvokat. Annet. barnerett, strafferett, kontraktsrett, arbeidsrett Advokatfirmaet Kirkholm holder til i Henrik Ibsens gate 28, som ligger sentralt i Oslo. Som advokater påtar vi oss flest oppdrag i Oslo og Akershus, men vi tilbyr vår juridiske kompetanse til klienter i hele Norge. Bli kjent med våre advokater

Barnerett - Advokat Oslo og Drammen - Salomon Johanse

Advokat Robert Voldhuset Barne -og familierett

Advokat spesialist i Barnerett, Oslo Sentrum, Oslo - 1881

Barnerett Hjort - Hjort advokate

Din advokat i Oslo og Drammen Kontaktinformasjon Oslo. Tullins gate 2, 0166 Oslo post@salomon-johansen.no 22 98 99 40 Pb. 7144 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontaktinformasjon Drammen. Engene 16, 3015 Drammen. post@sjdrammen.no. 32 17 80 00. Relevante lenker. Fagartikler. Trenger du advokat som jobber med internasjonal barnerett? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 1 Dalan er blant landets ledende fagmiljøer innenfor barnerett, og våre advokater har lang og bred erfaring innenfor de ulike rettslige utfordringene barn og foreldre kan møt

Advokatfirmaet Rogstad har ekspertise i de fleste sentrale rettsområder og leverer juridiske tjenester til bedrifter og privatpersoner og holder til i Oslo sentrum Advokatfirma med kontorer i Oslo, Drammen og Bergen. Barnerett - Barnevern - Skifterett - Arbeidsrett - Strafferett. Fri rettshjelp. Advokat Sølverud har 10 års erfaring med å levere gode resultater til sine klienter. Firmaet har omfattende erfaring innen prosedyre og forhandlingsbaserte løsninger 77 gule treff for Barnerett Oslo - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Barnerett Oslo registrert 5-10-2020. Motta ditt søk Barnerett Oslo gratis på SMS Våre advokater gir tydelige råd, bidrar til kommersielle løsninger og hjelper våre klienter til å se mulighetene. Det har vi gjort siden 1862 Maria Cabrera Stråtveit arbeider primært med barnerett, familierett og arverett, men påtar seg også oppdrag innenfor alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett samt styrelederverv

advokat oslo barnerett Follo tingrett - Sak etter barneloven § 36. 30/06/2017 16/08/2017 Advokat Christian Wulff Hansen. 30. juni 2017 er advokat Wulff Hansen i Follo tingrett på Ski i sak etter barneloven § 60, jf. § 36 2006 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 2006 - 2011 Advokatfullmektig/advokat Osloadvokatene AS 2011 - 2013 Dommerfullmektig ved Larvik tingret Det er enkel adkomst med buss/trikk til Holbergs plass, og kort gangvei fra Oslo S, Stortinget og Nationaltheatret. Advokatfirmaet Actio AS Org.nr.: 917 906 912 C.J Hambros plass 5, 0164 Oslo Tel.: +47 401 92 246 Telefaks: (+47) 21 06 27 67 post@advokat-actio.no. Åpningstider: 0900 - 1630

Advokat Christian Wulff Hansen har i over 16 år jobbet svært mye med saker etter barneloven. Innlegg om barnerett er samlet på siden Barnerettsbloggen.no Her finner du tusenvis av innlegg fra de siste 11 årene og kontaktinformasjon for henvendelser om saker etter barneloven og barnevernloven Advokat, Drøbakadvokatene AS 2005 - 2007 Advokatfullmektig , Drøbakadvokatene AS 2003 - 2009 Spesialfag i kriminologi, forsikringsrett, selskapsrett, kommunalrett, arbeidsrett, husleie- og eierseksjonsrett, trygderett, sosial vernerett, barnerett, garantirett og arbeidsrett (den individuelle del) , Universitetet i Oslo 1999 - 200 Spesialiserte advokater i strafferett, barne- og barnevernrett og prosedyre. Advokatene Hessen og Knapstad har utstrakt erfaring med juridisk rådgivning og prosedyre i sivile saker og straffesaker Adnor Advokat leverer et bredt spekter av juridiske tjenester til næringsliv, privatpersoner, offentlig forvaltning og medlemmer av ulike organisasjoner

Barnerettsadvokater

Spesialiserte advokater i strafferett, barne- og barnevernrett og prosedyre Advokat arbeidsrett - Brækhus Advokatfirma i Oslo. Alt innhold på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven. Innholdet på nettsidene kan kun kopieres når det skjer til privat bruk

Forside - Advoktatfirmaet Sølverud A

Advokathuset tilbyr advokattjenester av høy kvalitet og bistår privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med spisskompetanse innenfor de fleste rettsområder. Vi arbeider særlig med straffe-, barnevern og barnerett, familie- helse og arbeidsrett samt kontrakt- og arverett. Advokathuset er lokalisert midt i Oslo sentrum. Kjernetiden er mellom kl. 08:00 - 16:00 Lexit Advokat. Det største advokatmiljøet i Asker, et fullservice advokatkontor for næringsliv og privatpersoner. Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn

Øyvind Berre - Advokat oslo

10 beste barnerett advokater Advokatguide

 1. 2014-2017: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Advokat og partner. 2013-2014: Lloyd's Register Consulting, Advokat/Legal Counsel. 2011-2013: Nedre Romerike tingrett, Dommerfullmektig. 2008-2011: FØYEN Advokatfirma, Advokat. 2005-2008: Advokatfirmaet Steinsvik, Advokat og advokatfullmektig. 2004: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Førstekonsulen
 2. Advokat MNA. E-post: Ali Reza Afshar har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. NAV saker, utlendingsrett og familie- og barnerett. I tillegg tar hun oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Nikkerud snakker engelsk, marokkansk arabisk og behersker noenlunde fransk
 3. Kristin Hegstad, advokat/partner, Brækhus Advokatfirma DA i Oslo. Kristin leder Brækhus' avdeling for familie,- arve- og barnerett hos Brækhus. Hun har lang erfaring som rådgivende og prosederende advokat innenfor særlig arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk oppgjør mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse
 4. Arbeidserfaring 2019 - d.d.: Senioradvokat familierettsavdelingen, Codex Advokat Oslo AS 2016 - 2019: Fagansvarlig advokat familie-, arve- og barnerett
 5. Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag i internasjonal rett fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk. Ingrid er fast ansatt advokat hos Cecilie Nakstad og Anne Hazeland Tingstad
 6. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5970 - Barnerett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66

Barnerett i et nøtteskall Til topps i undersøkelse over hvilke firmaer advokater helst vil jobbe i. Augustsgt. 9, 0164 Oslo, telefon 22 03 50 50. Dette nettstedet redigeres etter Redaktørplakaten og Lov om redaksjonell frihet. Alt. Fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda i Oslo og Akershus 2012 - D.D. Advokat (partner) , Osloadvokatene AS Utdannelse 2003 - 2009 Spesialfag i kriminologi, forsikringsrett, selskapsrett, kommunalrett, arbeidsrett, husleie- og eierseksjonsrett, trygderett, sosial vernerett, barnerett, garantirett og arbeidsrett (den individuelle del) , Universitetet i. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1970 - Barnerett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66 Advokat (Bevilling 1997) Kristin F. Hammervik kommer fra Bodø. Hun har arbeidet som advokat siden 1995. De første to årene etter at Hammervik ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø arbeidet hun som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Tryti & co i Oslo Barnerett. Barnevernsrett Advokatfirmaet Rogstad er et godt etablert advokatfirma i Oslo. Vi leverer juridiske tjenester til privatpersoner og bedrifter. Kontakt. Sentralbord: 22 91 19 00 Vakttelefon: 22 91 19 02. E-post: post@advokat-rogstad.no Besøksadresse: Kristian Augusts gate 7B, 0164 Oslo. Postadresse: PB 7073 St. Olavs plass, 0130.

Birgitte Schjøtt Christensen | Codex Advokat

Barnerett. Foreldretvist - tidligere «barnefordeling Barn over 15 år i barnevernssaker har som oftest krav på egen advokat dersom saken går for fylkesnemnda eller retten. Husk at vi har taushetsplikt. Vi holder til sentralt i Oslo i kontorfellesskap med advokat Brodtkorb. Hva Barnerett og barneloven regnes tradisjonelt som en del av familieretten. Samtidig er det mange som trenger hjelp fra advokat, da partene ikke blir enige. Det er dessuten et komplisert regelverk, Kontakt oss gjerne om du vil ha mer informasjon om juridiske spørsmål knyttet til familierett i Oslo og Akershus Advokatfirmaet Sølverud AS ble etablert av Marie Sølverud i Bergen i 2009. I dag driver har vi vårt hovedkontor i Børsgården i Drammen, og i Januar 2019 åpner vi nytt kontor på Grønland basar i Tøyengata, Oslo. Vi driver allmennadvokatvirksomhet, med hovedvekt på familie- og barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, samt bistandsadvokat- og forsvareroppdrag Våre advokater har spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett. Mekling i skiftesaker. Flere nettsider fra Advokat Oslo: advokatoslo.no. familiemekling.no. Facebook. Lik oss på Facebook. Kontakt våre advokater. Hedgehaugsveien 34 0352 Oslo. 23 23 93 00. post@advokatoslo.no Barnerett Barns rettigheter i barnevernssaker Barns I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Våre advokater jobber mye med saker om barn. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for veiledning og råd fra advokat i din sak

10 beste advokater i Oslo Advokatguide

Familierett. Familierettsadvokater er en del av Codex Advokat og er ett av Norges ledende advokatfirmaer innen familie- og arverett. Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet og kan blant annet bistå i saker som omhandler arv, testament, inngåelse og oppløsning av ekteskap og barnefordelingssaker Cathrine Rieber-Mohn Advokat Bakgrunn 2019- Egen advokatpraksis i Kindem & co 2017-2019 Advokat i Osloadvokatene 2009-2017 Advokatfullmektig og advokat i HELP forsikring 2009-2009 Juridisk rådgiver, Nittedal kommune 2007-2008 Master of Law (LLM) ved Bond University i [

Barnerett Oslo bedrifter gulesider

Hasle ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1995. Han har i flere år hatt oppdrag som sensor på Universitetet, og har siden 1996 arbeidet i rettspleien, særlig med straffesaker. Han har drevet som selvstendig advokat siden 1998, først i Oslo, før han i 2000 etablerte Advokathuset Tønsberg, nå Advokatfirmaet Hasle, hvor han fremdeles har sitt virke og er partner Advokat Pål Christensen: Født 1952. Cand.jur. 1979 ved Universitetet i Oslo. Advokatbevilling 1981. Møterett for Høyesterett 1987. Praksis: 1976-1978 Vitenskapelig assistent Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Advokat Oslo Familie og barnerettsadvokater Gratis

Bakgrunn. 2018- Kindem & Co 2016 Internasjonal privatrett, UiO 2010 Egen advokatpraksis, Advokatene Alshus & Lunde, Oslo Advokatfellesskap 2009 Advokat Vårt team Hedda Molteberg Nilsen Partner og ansvarlig advokat Mer info & kontakt Else Marie Dramdal Advokatfullmektig Mer info & kontakt Marie Ruud Advokatfullmektig Mer info & kontakt Ingvild Bjørnstad Advokatfullmektig Mer info & kontakt Thea Urkedal Advokatfullmektig Mer info & kontakt Hedda Molteberg Nilsen Partner og ansvarlig advokat 90993827 hmn@advokatmn.no Hedda Molteberg Nilsen. Matrix Advokater/ Postboks 6864 St. Olavs Plass 0130 Oslo. Besøksadresse: St. Olavs Plass 25, 5 etg. 0166 Oslo Våre advokater har ekspertise innen en rekke fagfelt og med vår erfaring kan du føle deg trygg på å bli ivaretatt. Les mer om våre medarbeidere her . Vi har spesialkompetanse innen de fleste sentrale rettsområder som barnerett, barnevernsrett, skifteoppgjør, utlendingsrett, strafferett, selskapsrett, arbeidsrett, skatt- og avgiftsrett og fast eiendom Privatpraktiserende advokat med lang erfaring innenfor en rekke rettsomr der. Personlig oppf lgning og gjennomf ringsevne er stikkord for virksomheten. Sentralt beliggende kontorer p Sk yen i Oslo. Greit med offentlig kommunikasjon samt parkering

Kulturelle aspekter i barnevernssaker - Advokat oslo

Strafferett - Barnerett - Bistandsadvokat Advokat Lie

Privatpraktiserende advokat med lang erfaring innenfor en rekke rettsområder. Personlig oppfølgning og gjennomføringsevne er stikkord for virksomheten. Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo. Greit med offentlig kommunikasjon samt parkering. Priser (eks. mva.): 1. konsultasjon (inntil 1/2 time)kr. 0,- Deretter forhåndsavtalt. Det er derfor viktig at du tidlig rådfører deg med en advokat. Dersom du har behov for juridisk bistand, ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale på tlf 905 67 303 - epost: jan@adva.no. Advokatfirmaet Aanerød MNA Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo Tlf: 22 40 12 50, Fax: 22 40 12 51. Moss (besøkskontor): 905 67 30 Er du advokat | Gratis oppføring av ditt advokatfirma - Advokat Oslo. Rettsområder som strafferett, barnerett, eiendom og forsikring m.m Nina Oskarsson begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS i 2013. Hun har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om bevisverdien av dommeravhør av barn. Hun spesialiserte seg innenfor barnerett og barnevernrett. Ved siden av studiet har Nina arbeidet med juridiske problemstillinger i Statens jernbanetilsyn

Barnevernsaker - Advokat barnevern Oslo AHH 2017-11-07T19:51:09+01:00 Jeg har spesialkompetanse innen barnevernsaker etter å ha arbeidet mye med slike saker i over 20 år. Jeg bistår foreldre og ungdom i hele landet, og tilbyr alltid gratis gjennomgang av saken 2012-2014 Advokat, eigar og sjølvstendig næringsdrivande - Advokatfirmaet Solvoll Lyby (Moss) 2009-2012 Advokatfullmektig, advokat og fung. dagleg leiar - Advokatfirmaet Bredal (Moss) Utdanning. 2011 Advokatbevilling 2008 Master i rettsvitskap, Universitetet i Oslo og Bond University (Australia Advokat Oslo 920 20 771 marion.haaland@elden.no Les mer. Per Magne Kristiansen Advokat Bergen 46501577 p.m.kristiansen@elden.no Les mer. Hugo Rolf Hansen Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer. Sindre Reimers Rising Advokat Oslo.

René Ibsen begynte som advokat i 2001 etter at han hadde vært dommerfullmektig i Oslo byrett. Han begynte i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA i 2016. René Ibsen har arbeidet med alle typer straffesaker som forsvarer, og har også hatt et betydelig antall sivile saker Fra sin praksis som forhandlingssjef og advokat i fagbevegelsen har hun lang erfaring med både kollektiv og individuell arbeidsrett, og har opparbeidet seg god kompetanse innen forvaltningsrett. Kverneland holder seg faglig oppdatert bl.a. gjennom undervisning for kommuner og organisasjoner, sensoroppdrag på Oslo Met og på juridisk fakultet

2012: Advokat og Partner, Brækhus Dege/Brækhus Advokatfirma 2000: Advokat, eget firma / kontorfellesskap, Sandvika Advokatkontor 1994: Jurist, Oslo kommune, Barne- og familieetate Spør advokaten. Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc) Barnerett. Foreldretvist - tidligere «barnefordeling Dersom du mottar slik stevning og har fått frist for å inngi tilsvar er det ofte hensiktsmessig å ta kontakt med advokat raskt. Vi holder til sentralt i Oslo i kontorfellesskap med advokat Brodtkorb. Hva Kristian Berge har spesialfag innen trygderett og barnerett og jobber med mange ulike rettsområder. Kristian Berge er en advokat som interesserer seg for personskadeerstatning og familierett. Han har hatt mange saker mot barnevernet i både fylkesnemnda og tingretten. Berge engasjerer seg også for saker om forbrukerjus og avhending Advokatene i Oslo Advokatkontor AS er spesialister innen fast eiendom. Ta kontakt for gratis saksvurdering på telefon 400 19 400 eller fyll ut vårt skjema

Kristin Fagerheim Hammervik

Din advokat i Asker. Asker Advokatkontor AS er et advokatkontor i hjertet av Asker, som bistår små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ta kontakt nå, og få en time allerede i dag Advoktatfirmaet Sølverud AS har 5 medarbeidere ved hovedkontoret i Drammen. Våre advokater spesialiserer seg i barnefordeling, barnerett, selsksapsrett m.m

Medarbeidere | Advokatfellesskapet

Barnerett? Har du spørsmål om barnerett? Barneretten omhandler spørsmålene som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det være seg barnets rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre. Den sentrale rettskilden på området er lov om barn og foreldre 8. april nr. 7 1981 (barnelova) Ansvarlig advokat er advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Alle ansatte er medlemmer av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977. Våre spesialfelt er strafferett, herunder Økokrimsaker, straffeprosess og prosedyre Advokatfullmektig Stephanie Lunder jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS. Hun bistår voldsofre over hele landet med å anmelde familievold, seksuelle overgrep og andre alvorlige straffbare forhold Tag: advokater i barnerett. Home / Posts tagged advokater i barnerett Advokat Christian Wulff Hansen i Advokatbladet. Advokat Christian Wulff Hansen, Frem til høstferien ble flere tusen barn i Oslo-skolen ilagt karantener og måtte holde seg vekk fra klasserommet, fritidsaktiviteter og venner, viser tall VG har samlet inn. Erlend.

 • Dialektoversetter.
 • Orientalske liljer.
 • Øsk konvensjonen.
 • Haus kaufen hille rothenuffeln.
 • Smalltalk jobbintervju.
 • Paranoid schizofreni behandling.
 • Tallsystemer.
 • Dragon ball super episode 131.
 • Propädeutikum medizin.
 • 1000 mg to g.
 • 25friends app.
 • Den onde greven rollefigurer.
 • Overføre fra iphoto til bilder.
 • Sammenleggbar tralle biltema.
 • Neue reichskanzlei 3d.
 • Postkasser i treverk.
 • Kredit aufnehmen voraussetzungen sparkasse.
 • Hawaii five o hinter der wand.
 • Brudekjole a line.
 • Frokost tips.
 • Smeg toaster 2 scheiben.
 • Wachrundgang.
 • Hyperpigmentering krem.
 • Camp rock leiten.
 • Norges høyeste kvinne.
 • Beredskapstroppen bok.
 • Trek sykkel barn.
 • Lynx brosjyre.
 • Kinnskjegg kryssord.
 • Diesel hybrid suv.
 • Flugsaurier größe und gewicht.
 • Bunden dikt.
 • Wind of change lyrics meaning.
 • Auberginer oppskrift.
 • Cornrows bedeutung.
 • Flyttemelding barn elektronisk.
 • Tv4 play apple tv problem.
 • Concentration curls.
 • Hva heter løven i narnia.
 • Hamarlekene 2018.
 • Eremittkreps wiki.