Home

Geriatriske sykdommer

Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder Den geriatriske pasienten kjennetegnes ikke først og fremst av sin alder, men av komorbiditet og funksjonsnivå. Personer over 75 år kan være spreke, noen er fortsatt i jobb og andre kan gå lange fjellturer uten problem. Denne kategorien av eldre kalles for «fit» Geriatri, av gresk geras (alderdom) og iatreia (helbredelse), er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder.. Geriatrien er opptatt av fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale tilstander som inntreffer ved akutt sykdom, kronisk sykdom, rehabilitering, forebygging, sosiale situasjoner og ved livets avslutning hos denne. Det er imidlertid kan en forskjell mellom aldring og sykdom, og geriatrisk medisin fokus på begge deler. Det er fem områder av medisin som oftest forekomme med eldre pasienter. Disse er kjent som geriatriske gigantene, og er infeksjon, inkontinens, ustabilitet, immobilitet og svekket kognisjon

Geriatri - NHI.n

Sykdom hos eldre (geriatri) omfatter sykdommer som opptrer i relasjon til menneskets aldring. Det geriatriske fagfeltet omfatter både akutt og kronisk sykdom, samt å behandle funksjonssvikt. Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Man skiller mellom de. Bagatellmessig sykdom gir raskt kritisk forverring. 4. Du skal ikke diskriminere noen på grunn av alder. Alderistiske holdninger: «Hvorfor i all verden skal alle gamle sendes hit? Nå må kommunene snart ta ansvar». Eller «de gamle er så søte » 5. Du skal ikke tro at alle gamle er geriatriske pasienter Parkinsons sykdom (ekte paralysis agitans) kjennetegnes av hypokinesi, rigiditet, hviletremor og nedsatt postural kontroll. En rekke symptomer og funn kan, når de foreligger, tale for at hjernedegenerasjonen er mer utbredt enn det som er vanlig ved tidlig Parkinsons sykdom Alderdomssykdommer er sykdommer som ofte forekommer hos eldre mennesker, og som debuterer oftest hos gamle mennesker. Det betyr at aldring er en medvirkende risikofaktor for at denne typen opptrer spesielt hyppig hos eldre og gammel mennesker.Typiske alderdomssykdommer er hjernesykdommer som fører til demens, Parkinsons sykdom og osteoporose, som fører til brudd, og hjerneslag

Sykdommer og symptomer. Her finner du beskrivelser av sykdommer, tilstander og symptomer. Bruk søkefeltet eller listen og finn det du vil vite mer om Hensikt og definisjon. Akutt funksjonssvikt hos gamle er en hyppig grunn til innleggelse i indremedisinske avdelinger. Det er særlig hos demente, skrøpelige gamle og de aller eldste at akutt sykdom presenterer seg som akutt funksjonssvikt. Årsaken til akutt funksjonssvikt er alltid akutt sykdom eller skade, men ofte er symptombildet diffust og også preget av kroniske sykdommer, sekvele. Vanligste årsaker er infeksjoner, kardiovaskulær sykdom, hjertesviktforverring, lungeemboli, nyresvikt, GI-blødning, urinretensjon, legemiddelbivirkninger, ukontrollert diabetes mellitus, cerebrovaskulær sykdom Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus 2006. Comprehensive geriatric assessment Somatoforme lidelser er kroppslige symptomer som kan variere fra lette til betydelige, uten at det foreligger en kroppslig sykdom. Plagene forsterkes gjerne av en vedvarende bekymring for at det foreligger (alvorlig) sykdom Den geriatriske pasienten; Delirium i eldre år; Infeksjonssykdommer; Hjerte- og karsykdommer; Hjerneslag; Sykdommer i luftveiene. Sykdommer og skader i ledd, muskler og skjelett; Sykdommer i fordøyelsessystemet. Sykdommer i urinveiene; Diabetes og andre hormonsykdommer; Nevrologiske sykdommer. Sykdommer i hørselsorganene. Sykdommer i.

Geriatriske pasienter har ofte mange somatiske sykdommer, sviktende funksjonsevne og falltendens. Mange har også kognitiv svikt eller psykiske lidelser. Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud i samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten for inneliggende og polikliniske pasienter Psykisk sykdom hos eldre. Psykiske reaksjoner på tap og omstillinger som den eldre opplever, kan føre til psykisk sykdom. Les om hvordan dette kan ramme eldre. Aktivitet forebygger livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet er et av de viktigste tiltakene for å forebygge livsstilssykdommer. Naturlige. Mange lurer på om svimmelhet kan skyldes noe galt med hjertet eller en sykdom i hjernen. Dette er imidlertid sykdommer som også fører med seg andre symptomer i tillegg til svimmelhet. I noen tilfeller vil fastlegen vurdere at du bør legges inn på sykehus umiddelbart for å avklare diagnosen, men som oftest er det mindre hast, og eventuelle tilleggsundersøkelser kan da vente til senere

Alle pasienter som ble innlagt, ble vurdert fortløpende ut fra evnen til refleksjon rundt fremtidig sykdom. Et tilbud om forhåndssamtaler ble godt mottatt av geriatriske pasienter under sykehusopphold. Alle som var til samtale, ønsket at viktige beslutninger skulle tas sammen med legen Den geriatriske pasienten • Langtkomne aldersforandringer som influerer sykdommers presentasjon, og behandling- i praksis over 75 år med redusert reserve kapasitet. •Helseproblemer først -alder etterpå. •Kroniske sykdommer - ofte flere samtidlig •Stort legemiddelforbruk-polifamasi. •Funksjons svikt-akutt -mindre enn 2 uke

En rekke sykdommer er omtalt, konsekvent med vekt på de geriatriske relevante aspektene. Nesten alle kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som er en integrert del av teksten og eksemplifiserer de mest sentrale poengene Geriatriske sykdommer rammer vanligvis dyr som har fylt en alderdom. Hamstere, som vanligvis har kort levetid, kan begynne å lide av geriatriske sykdommer etter at de er ett år gamle. [1] De vanligste geriatriske sykdommer inkluderer tilstander i hjerte, nyre og andre indre organer Aldersrelaterte sykdommer Her er de vanligste sykdommene som rammer eldre Det er spesielt én sykdom de eldre frykter mest, sier professor. UTSATT: Jo eldre vi blir, desto mer utsatt er kroppen vår for å utvikle sykdommer. Benskjørhet, Diabetes type 2, Alzheimers og hjerneslag er blant de vanligste Sykdommer relatert til geriatriske problemer deles inn i fem områder. Disse er kjent som de geriatriske gigantene, som er infeksjon, inkontinens, ustabilitet, immobilitet og svekket kognisjon. Geriatrisk medisin ble for mange år siden skilt ut fra indremedisin og er i dag en egen gren innen medisin

sykdom hos geriatriske pasienter? Enkel diagnostikk Dysuri Pollakisuri Smerter over symfysen Positiv u-stix Feber Bankeøm over nyrelosjer Crp Enkel behandling Trimetoprim 160 mg x2 i 3 dager ved ukomplisert UVI Kari 30 år, ingen kroniske sykdommer, tar ingen faste medisiner. Fru Olsen, 87 år -Geriatriske sykdommer -Nevrologiske tilstander -Kirurgiske tilstander -Multitraume -Smerter og smertelindring ved akutt kritisk sykdom -Ervervet hjerneorganisk skade (medisinsk og traumatisk) -Kreftsykdommer -Infeksjonssykdommer -Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring/interkurrent sykdom Akutte psykiske lidelse

Hvem er den geriatriske pasienten? • Kompetansebroe

Geriatri - Wikipedi

 1. Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog
 2. Hva er geriatri? - Sykdommer og betingelse
 3. Sykdom hos eldre - Klikk

Video: Her er akuttgeriatriens ti bud - Sykepleie

Bekymret for fagets fremtid og de eldste pasienteneGeriatriKommunale akutte døgnopphold - ppt laste nedTSE Modul 1: Oral medisin & Gerodontologi - Den norskeGeriatrisk sykepleieKatalog Sykepleie by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu
 • Udo lindenberg wenn du gehst chords.
 • Fordel med gipsplater.
 • Ford taunus til salgs.
 • Korrelasjonskoeffisient r2.
 • Pecla.
 • Grønnsakssuppe uten kjøtt.
 • Yorkshire terrier charakter.
 • Kölner zoo china lights preise.
 • Lindex danmark.
 • Playz streaming tjeneste.
 • Ex machina priser.
 • Tiedemanns rød 3 nikotin innhold.
 • Infinite kpop members.
 • Emosjonell utvikling i barnehagen.
 • Dovre sense 103 erfaringer.
 • High school musical movies.
 • Skvis no erfaringer.
 • Home company essen.
 • Famke janssen kinder.
 • Kunsthall oslo.
 • Matte 1 ntnu karakterfordeling.
 • Tannspisser hos hest.
 • Star wars wandbilder.
 • Nissan nismo leaf.
 • Skillnaden mellan indirekt demokrati och direkt demokrati.
 • Hva er tomahawk kjøtt.
 • Jødiske etternavn.
 • Windows 10 update takes forever.
 • Png to ico free online.
 • Lamborghini finn.
 • Helse og oppvekstfag vg1 nettstudie.
 • Diagonal kalkulator.
 • Mark forster zu oft.
 • Folketellinger.
 • Silicone rubber.
 • Ridehjelm crw.
 • Hubro bedriftssimulator.
 • Vinstra treskilt.
 • Adding gmail account to outlook 2016.
 • Idrettsvitenskap bø.
 • Emoji movie release.