Home

Tidlig middelalder sammendrag

Historie vg 2 og 3: Sammendrag kapittel 3: Middelalderen

Sammendrag kapittel 3: Middelalderen. I tidlig middelalder overlot bøndene mye jord til stormenn som lovet å beskytte dem. Disse livegne bøndene mistet etter hvert sin personlige frihet. De utførte pliktarbeid for godsherren og måtte betale leie for jorda de dyrket Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av. Sammendrag om hele middelalderen som periode, inndelt etter tidlig middelalder (500-1000), høymiddelalder (1000-1300) og senmiddelalder (1300-1500). Sammendraget er grundig skrevet og oversiktlig satt opp

Rikssamling i tidlig norsk middelalder. Konturene av et norsk kongedømme ser vi fra slutten av 800-tallet og fram til 1030. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet Tidlig middelalder var den første perioden i middelalderen. Perioden varer fra slutten av Romerriket på 400-tallet til veksten av det tysk romerske riket under Otto I den store på 900-tallet. Folkevandringene startet under tidlig middelalder da det skjedde massive folkeforflytninger

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, høymiddelalder og seinmiddelalder Som tidlig middelalder regnes den korte perioden fra ca. 1050 til innbyrdeskrigene brøt ut i 1130. Regesta Norvegica inneholder sammendrag av alle kjente middelalderdokumenter som har med Norge og nordmenn å gjøre. Det norske lovmaterialet fra middelalderen er utgitt i Norges gamle love og andre lovutgivelser Middelalderens litteratur dekker et bredt emne og omslutter alle skrevne verker tilgjengelig i Europa og hinsides i løpet av middelalderen, en periode som strekker seg over tusen år fra Romerrikets fall rundt år 500 e.Kr. og frem til begynnelsen av den italienske renessanse på slutten av 1400-tallet. Litteraturen i middelalderen besto av religiøse skrifter som verdslige arbeider

middelalderen - Store norske leksiko

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner I tidlig middelalder hadde også kirken en svak sentralmakt. Landet ble delt inn i bispedømmer, og biskopene fikk dermed formelt sett råderett over konkrete områder i motsetning til de tidligere, omreisende biskopene. Men de fleste kirkene ble bygd av privatpersoner, og kirkeeieren hadde mye makt

Tidlig middelalader, høy- og senmiddelalder - Studienett

Tidlig middelalder er den periode i europæisk historie, der begynder ved sammenbruddet af den romerske dominans i det 5. århundrede, og som slutter ved fremkomsten af Det Tysk-romerske rige under Otto 1. den Store i det 10. århundrede, hvorefter højmiddelalderen begynder. Definitionen af denne periode er stadig et meget omdiskuteret emne. Særligt er spørgsmålet om, hvornår antikken. Sammendrag: Tidlig middelalder | prøve. Oppgaven inneholder en besvarelse på en prøve om tidlig middelalder. Besvarelsen kommer blant annet inn på føydalismen, delingen av kristendommen, laug og karl den store. Til slutt sammenlignes dagens samfunn og middelalderens samfunn,. Sammendrag av kapittel 3: Middelalderen i Cappelens historiebok for Vg2. Sammendraget er grundig skrevet og gir en oversikt over viktige hendelser og temaer innenfor middelalderen, både tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen.. Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som førte til store sosiale og politiske forandringer fra den foregående perioden.. Ved år 1250 sørget befolkningsøkningen for at. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken

Historie Vg2 og Vg3 - Norsk middelalder - NDL

Sølvhammeren | Lydbokforlaget

Middelalderen - Historie og filosof

 1. Tidlig middelalder Mye av kunsten var inspirert av kristendommen, og kunstnerne selv var ofte munker og nonner. I den tidlige middelalderen stod den bysantinske kunsten i hovedfokus. Her kan du lese et kort sammendrag om hvilken kunst som stod sentralt i de ulike periodene av middelalderen
 2. Sammendrag av litteratur fra middelalder, renessanse og barokken. Oppgaven var å lage podcast og derav har den en muntlig twist til den, men selve og derfor er det lurt å se tilbake på hva vi har hatt i norskfaget tidligere. I denne oppgaven skal jeg fokusere på tre ulike litteratur perioder, nemlig middelalderen, renessansen og.
 3. Tidsperioden blir delt inn i tre deler: tidlig middelalder (ca. 500-1000), høymiddelalder (ca. 1000-1300) og senmiddelalder (ca. 1300-1500). Vestromerrikets fall, kristendommens inntog og folkevandringene er faktorer som markerer middelalderen, og hierarkiet (rangordning 1 ) og viktigheten av å adlyde de høyere myndigheten var noen sentrale verdier
 4. dre etter tiltak ovenfra, fra enkelte av de konger som rådde, mest Olav Trygvasson og Olav den Hellige

Tidlig middelalder 1. Fra Romerrikets nedgang til ca. 1000 e.Kr. 2. Oktavian (grandnevø av Cæsar) slo Marcus Antonius og Kleopatra i slaget ved Actium i 31 f.Kr. Århundre med borgerkrig og korrupsjon var over Kun et sterkt monarki kunne redde Roma fra borgerkrig og anarki De republikanske idealene var ikke død selv om Cæsar var blitt myrdet Oktavian trengte støtte fra herskerklassen. Tidlig middelalder (500-1000) Høymiddelalder (1000-1300) Senmiddelalder (1300-1500) Middelalderen i nordisk sammenheng har en noe annen periodeinndeling enn i det sydlige Europa Antikken - tidlig middelalder-Høymiddelalder- senmiddelalder. Tidlig middelalder: Store endringer i Vest-Europa. Ustabilt, folkevandring, Vest-Europa angrepet av vikinger. Madjarer osv Generelt nedgang, Kaos, NEDSIG. Høymiddelalder: Strid mellom Keiser og Pave. Folketallet øker (år 1000, 30 mil innbyggere, 1300, 80 mil), Byene vokser

Tidlig middelalder. Når det gjelder kunst i middelalderen var kirker og klostre sentrale kultursentre. Mye av kunsten var inspirert av kristendommen, Her kan du lese et kort sammendrag om hvilken kunst som stod sentralt i de ulike periodene av middelalderen Tidlig middelalder : 500 - 1000 Høymiddelalder: 1000 - 1300 Senmiddelalder: 1300 - 1500 Tidlig middelalder (ca. 500-1000) Tidlig middelalder i Norge regnes som tiden mellom slaget ved Stamford Bridge i 1066 og slaget ved Fimreite i 1184. Etter kong Haralds død ble hans to sønner, Magnus og Olav innsatt som konger

Middelalderen - Wikipedi

Sammendrag av kapittel 6 Tidlig middelalder i europa i Tidslinjer 1. Teksten er delt inn i mellomoverskrifter som blant annet: germanske folkevandringer, pavekirken og føydalisme Middelalderen er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen Middelalder. av Ole Christian Fjeld. I Norge regner vi gjerne middelalder fra slutten av vikingtiden i 1066 til starten på reformasjonen i 1537. Middelalderen er et «stort stykke tid» som vi igjen bruker å dele opp i tre perioder. Tidlig middelalder regnes den korte tiden fra 1066 til innbyrdeskrigene brøt ut i 113 Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen. 187 relasjoner Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres startet senest i tidlig middelalder, og utgjorde gjennom hele middelalderen landets absolutt viktigste eksport. Byen Bergen og domkirken i Nidaros ble finansiert av tørrfisk, som i skattesystemet utgjorde en egen valuta Sammendrag Plyndring, handel og bosetting Vikingtid og middelalder i Norge Tidligere trodde man at han samlet hele Norge og at hans ætt fortsatte i maktposisjonen, men det er lite sannsynlig. Harald lagde i derimot forestillingen om et samlet land, mens.

Tidlig middelalder (ca. 500-1000) Høymiddelalder (ca. 1000-1300) Senmiddelalder (ca. 1300-1500) Nordisk middelalder. Middelalderen i Europa var preget av kirkens dominerende rolle. Norge var ikke noe unntak, selv om vi kom noe senere på banen «Minigruppearbeid om tidlige sivilisasjoner» Sivilisasjoner blir til, Gruppearbeid, side 39. Forslag til gruppearbeid der elevene (i grupper) avslutningsvis skal presentere hver sin tidlige sivilisasjon. Hjelpespørsmål til elevene for at de skal komme raskt i gang. Omfang: to til tre skoletimer. «De geografiske akser» Geografiske akser. Begrepet middelalder betyr: Begrepet oppstod på 1400-tallet som et slagord, og det uttrykte de italienske renessansehumanistenes ringeakt for den foregående tids kunst og litteratur. Tidlig middelalder (ca. 500-1000 Tidlig norsk middelalder regnes som 800-1130. Hva menes med at tidlig middelalder innleder historisk tid i Norge? Tidlig middelalder er den første perioden med skriftlige kilder, og det er derfor vi sier at middelalderen innleder historisk tid i Norge

Historie Vg2 og Vg3 - Middelalderen i Norge - NDL

 1. Vikingtid og middelalder. Skrive et sammendrag med tre hovedpunkter. Oppgave 2 i plenum. Som avslutning på økta kan klassen diskutere: forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn; Kompetansemål fagfornyelsen.
 2. Lær mer om middelalderen på NDLA Historie: http://ndla.no/nb/node/154342?fag=52253 (bokmål). Nynorsk: http://ndla.no/nn/node/154497?fag=52253 Produsert av Ar..
 3. Tidlig middelalder i Europa - med et sideblikk på Bysants og araberne

Tidlig middelalder er en betegnelse på kunsten i vest fra ca. 450. Dette er kunsten som ble laget under folkevandringene, barbarernes og karolingenes kunst. Begrepene senantikken, senromersk, tidlig kristen, tidlig bysantinsk og tidlig middelalder er kronologiske og overlapper tildels hverandre i tid - kjennskap til og forståelse av sentrale kilder, teoretiske tilnærminger, metodologiske problemer, og historiografisk utvikling innen feltet senantikk/tidlig middelalder gjennom studiet av de enkelte temaene. Ferdigheter: kandidaten forventes å kunne - resonnere, argumentere og orientere omkring det/de tema(er) som emnet handler om

Tidlig middelalder. Middelalderen er i det vesentlige historien til det kristne og jødiske Europa og beskriver perioden etter Roma-fallet og begynnelsen av renessansen rundt 1500 e.Kr. Tidlig middelalder begynner med invasjonen av det romerske imperiet av germanske folk som førte til det romerske imperiets sammenbrudd Start studying Kapittel 4 - Norsk middelalder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hvilke oppgaver hadde høvdingene i tidlig middelalder. Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, høymiddelalder og seinmiddelalder Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har. Laft i Trondheim i tidlig middelalder Dokumentasjon, tolkning og rekonstruksjon av bygninger, handlinger og verktøy ut ifra arkeologiske kilder - fra handverkerens ståsted. Sammendrag. Fuktige og oksygenfattige miljøer i tykke kulturlag i middelalderbyene våre kan bevare treverk og annet organisk materiale svært godt over lang tid

Middelalder Middelalder-en varer fram til den prote-stantiske re-formasjonen. Tiden etter 1537 kalles nyere tid, eller etterreform-atorisk tid. Eldre steinalder: Fra slutten av siste istid for ca. 12000 år siden, til ca. 4000 f. Kr. Yngre steinalder: Ca. 4000 f. Kr. - 1800 f. Kr. Første innføring av jordbruk Tidlig middelalder MIDDELALDEREN ANTIKKEN 500-tallet 600-tallet 900-tallet 400-tallet 700-tallet 800-tallet Muhammad og islam, 610-32 Romerriket og Germania, år 100 Otto den store Germanske Europa, 526 Muslimsk erobring av Vestgotiske Spania, 711 Keiser av romerne, 800 Kar 176 siders sammendrag av bøkene Tidslinjer 1 og Tidslinjer 2 i historie, Norsk forhistorie! 18 Kap Kina - Midtens rike! 24 Kap 6: Tidlig middelalder i Europa. Alle tiders historie er Cappelen Damms Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og Be elevene finne et emne fra middelalderen som interesserer dem. Både tidlig-, høy- og senmiddelalder bør være dekket. Be dem beskrive utviklingen, med vekt på brudd og kontinuitet. Emner kan være krigføring, bildekunst, skulpturer, statsledere, religiøse ritualer, byer, arkitektur, myter, statsdannelser, kvinners rolle osv Omvendt undervisning: «Europeisk middelalder» Film der en lærer oppsummerer kapitlet «Europa i middelalderen» og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med. Passer både som før-, underveis- og etteroppgave i arbeidet med emnet. Tidslinje uten hendelser: Oppsummeringer: «Kort og godt, kapittel 3» - kortoggodtperspektiver_kap

Middelalderen - mer om kildene i Riksarkivet - Arkivverke

Byggeskikk i vikingtid og tidlig middelalder. Ãrsaker til endring. READ. naturhelligdommer som sjøer og myrer til stormenns gårder og inn i hallen. Ved å knytte kult. og kulthandlinger til overgangsriter som fødsel, bryllup og død i de aristokratiske slektene, ble religion et. Ny leder i Stiftelsen Oslo Middelalderby. Foreningen Middelalder-Oslo oppnevnte i sommer Trine Skei Grande som styreleder for den nystartede stiftelsen Oslo Middelalderby.Siden hun var kulturminister fram til 24. januar i år, ba hun straks Regjeringens karantenemenmnd vurdere sin nye rolle Høy middelalder vs tidlig middelalder . Middelalder er historiens periode som faller mellom antikken og moderne historie. Antikken anses å ende med Romas fall i 476AD og moderne historie skal begynne med 1500AD Tag Archives: Tidlig Middelalder. 07/07/2012 · 10:00 am Historiekurs fra Yale University og en sommerferie. Jeg har nå mange ukers ferie foran meg og pga av alder (tror jeg), så våkner jeg tidlig hver morgen. Ikke har jeg lyst på å stå opp - det må jo være forskjell på ferie og hverdag.

Middelalderens litteratur - Wikipedi

Danske «moselik» er velkjent i Skandinavia, mindre kjent er det at det også finnes lik fra myr i Norge. Noen av disse er fra middelalder: nye dateringer av kristne begravelser i myr ved kirken i Guddal viser at de er fra middelalderens første halvdel. Disse funnene demonstrerer at mye fortsatt er uklart omkring kristendommens tidligste tid i Norge Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 03.05.2006 Tema Europeisk historie. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett.

Alle tiders historie: Middelaldere

Tidlig middelalder i Norge - Wikipedi

Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Første program Norsk historie som starter på 800-tallet, tar for seg forhold i vikingtiden og tidlig kristen middelalder og utviklingen som førte til at Norge ble norsk. Manuskript: Knut Helle. Tilrettelegging og regi: Helge Torsen Tidlig middelalder regnes i Norge mellom slaget ved Stamford Bridge i 1066 og Borgerkrigstiden i 1130.. Perioden 1066 til 1130 var preget av intern fred og sterk økonomisk vekst. Mye på grunn av en styrket kirke og kongemakt, og innføringen av et stabilt rettsystem Middelalder og kildebruk. Sammendrag. Perioden mellom renessansen og romantikken (slutten av 1600-tallet-ca. 1800) blir kalt opplysningstiden. Karakteristisk for epoken var troen på frihet, fornuft og Mikroskopet åpnet en helt ny verden som mennesket tidligere ikke hadde kunnet se. Det var viktig for legevitenskapen og medisinens. Tidlig middelalder; Høymiddelalder; Senmiddelalder; Moderne tid. Innledning Moderne tid; Tidlig moderne tid. Innledning Tidlig moderne tid; 1500-tallet; 1600-tallet; 1700-tallet; Senere moderne tid. Innledning Senere moderne tid; 1800-tallet; 1900-tallet; 2000-talle Den tidlige middelalder bringer for alvor de germanske stammer, med deres samfunnsformer og rettsoppfatninger, inn i utformingen av den katolske tradisjonen. Antikkens kultur inngår en varig forbindelse med kulturen i Nord- og Mellom-Europa, og dette preger utviklingen. Tyngdepunktet i Vestkirken forskyves nordover

Sammendrag: Tidlig middelalder

Tidlig middelalder Karl den store. Lagt ut på 15/10/2014 av profnic. Han har blir sett på som en av de mest betydelige kongene i middelalderen. Frankerne var et av de germanske folkestammene som klarte å skape et rike som fikk betydning Middelalder. Historie og Filosofi. Hvordan kan man si at føydalsystemet var et produkt av både praktiske behov og en ideologisk begrunnelse? Da kristendommen først startet ble den bygget på Jesu uttalelser om den. Title: KLOSTERLIV I TIDLIG MIDDELALDER Author: bbandlie Last modified by: bbandlie Created Date: 1/16/2006 7:51:00 AM Company: Universitetet i Osl

Sammendrag kapittel 3: Middelalderen - Studienett

Sammendrag av boken Verdien av tillit. konkurransen som ikke tillater samme åpenhet som tidligere, har ført til at viktige nasjonale møteplasser, se i Skandinavia kan først dokumenteres reelt fra nyere tid av. Dog finnes en form for regnskaontroll allerede i tidlig middelalder og høymiddelalderen Høy middelalder vs tidlig middelalder . Middelalderen er perioden i historien som faller mellom antikken og moderne historie. Antikken anses å avslutte med Romas fall i 476AD og moderne historie antas å begynne med 1500AD. Hele årtusenet i mellom refererer til middelalderen. Denne perioden omtales også som middelalder Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Sosial, religiøs og kulturell historie i senantikken og tidlig middelalder ca. 300-1000 Den nye kulturhistorien, som har utviklet seg til et populært historisk felt siden 1990-tallet, tilbyr nye temaer og metoder, og en ny måte å se på samfunn og menneskers liv i senantikken og tidlig middelalder

Sammendrag Relatert innhold. Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet. Sammendrag. Varslet. Hendelsesforløp. Det er viktig å identifisere barn med alvorlig infeksjon slik at behandling kan startes så tidlig som mulig. Allmenntilstand inngår som et viktig element i vurderingen av alvorlighetsgrad,. Tidlig middelalder ca. 500 - 1000 | Historieportale Vekst i jordbruket - bedre utnyttelse av jorden Utover høymiddelalderen økte jordbruksproduksjonen i Europa sterkt. En viktig årsak til dette var det nye redskapet til å vende og bearbeide jorden med; plogen. Arden var det tradisjonelle redskapet for å pløye jorden og hadde fulgt mennesket siden s Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen. Tidlig middelalder er perioden i europeisk historie fra slutten av Romerriket på 400-tallet til veksten av det tysk-romerske riket under Otto I den store på 900-tallet

 • Ivanka trump education.
 • Selarter.
 • Engelsk workbook 6.
 • Grove scones med yoghurt.
 • Hvordan virker multifokale linser.
 • Partnervermittlung helga preise.
 • Feuerwehreinsatz neu ulm heute.
 • Nvbf.
 • Edinburgh military tattoo norwegian royal guard 2017.
 • Nordpeis spjeld.
 • Indoor beachvolleyball braunschweig.
 • Charlie puth attention chords.
 • Pilot penner.
 • Hefehof hameln voradventsmarkt.
 • Küchen aktuell buchholz kundendienst.
 • Lille frosk jungelboken.
 • Sony a 5000.
 • Aeg bcs452210m.
 • David bible history.
 • Emoji movie release.
 • Tørrolje sykkel.
 • Anger management movie.
 • Hvor lenge varer visum til usa.
 • Om norges rike virkemidler.
 • Nedsenkbar vannpumpe.
 • Dialektoversetter.
 • Fraktale software freeware.
 • Quiz mat og helse.
 • Bauamt memmingen.
 • Fasan hann.
 • Korres hårfarge i tørt hår.
 • Utmark til salgs.
 • Delicatessen nyc.
 • Toppidrett håndball vgs.
 • Kle seg ut som kjendispar.
 • Tgk shishashop ingolstadt.
 • Norsk språkfamilie.
 • Føler hjertet stopper når jeg skal sove.
 • Citizen eco drive klokke.
 • Brigitte overwatch.
 • Gösch flagge.