Home

Hva er skolepoeng

Hva er skolepoeng og hvordan tjener man dem? Hvis du trenger minst 35 skolepoeng, hva må du oppnå da? Du søker opptak til høyere utdanning med skole- eller konkurransepoeng. Du beregner skolepoeng ved å legge sammen: - karakterpoeng - språk- og realfagspoeng - kjønnspoeng - poeng for opptaksprøver Skolepoeng tilsier poengene du søker med ved opptak til skole når du faller under førstegangsvitnemålskvoten. Samme søkere kjemper også i ordinære kvote med konkurransepoeng. Tilfredstiller du ikke kravene for å søke i førstegangsvitnemålskvoten, konkurrerer du i ordinær kvote med konkurransepoeng. Og hva betyr. Regn ut dine SKOLEPOENG Karakterpoeng + Språk- og realfagspoeng _____ = Skolepoeng (Førstegangsvitnemålskvote) Regn ut dine er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng Studiepoeng er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag eller et studium er. Et norsk studiepoeng tilsvarer ett ECTS-credit.. Studiepoeng erstattet betegnelsen vekttall, som ble brukt før kvalitetsreformen som trådte i kraft i 2003.Ett vekttall tilsvarer 3 studiepoeng. Studiepoeng sier altså noe om arbeidsmengden og ikke et bestemt antall sider i pensum

Hva er poenggrenser, og hvordan regner du ut dine egne karakter- og konkurransepoeng? Alt dette får du svar på her. Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med Skolepoeng Du beregner skolepoeng ved å legge sammen:. karakterpoeng; språk- og realfagspoeng; kjønnspoeng; poeng for opptaksprøver; Summen av disse utgjør dine skolepoeng. Disse bruker du for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.. Yrkesfag: Se mer om poengberegning for yrkesfaglig vitnemål og påbygging på Samordna opptak sine nettsider.. Velkommen til vår kalkulator som regner ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Fagene som er i listen under er bare eksempler på vanlige fag. Du kan ta bort og legge til de fagene du selv har. Husk å legg til eksamenskarakterer. Les mer om hvordan vi har regnet ut dine poeng og utdypende informasjon om de ulike tilleggspoengen

Altså jeg skjønner rett og slett INGENTING av hva man trenger. Hvis man f.eks. Skal studere i 3 år for å få bachelor (barnevern altså jobbe i barnevernet) så står det kravkode: generellstudiekompetanse og 39 skolepoeng og 25 ca konkuransepoeng. Må man da ha minst en av disse eller må man da ha al.. Dersom faget du har tatt som privatist er et fag du har tatt tidligere skal du bare registrere karakter for ett av dem. Om du registrerer karakterer i begge vil Skolepoeng (Førstegangsvitnemålskvote) 0.0. Alderspoeng. 0.0. Tilleggspoeng. 0.0. Konkurransepoeng (Ordinær kvote) Hva kan jeg komme inn på? Sjekk i studievelgeren

Hva er skolepoeng og hvordan tjener man dem

 1. Hva er skolepoeng og konkurransepoeng? Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.. Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til
 2. Er ikke 100% sikker på studievalg foreløpig, har noen måneder å tenke på enda. Hvis jeg vil kunne regne på fluide- og aerodynamikk, effektivitet av vingeformer på fly, former på biler etc. Hva passer da? Kanskje noen her kan hjelpe
 3. Skolepoeng-og-konkurransepoeng-forstemalskvote-utdanning. Anbefalt. Regne ut kvadratrot. Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √.

Skole, en offentlig eller privat institusjon hvor barn, ungdom og voksne undervises og sosialiseres i fellesskap. Den som underviser kalles lærer og den som går på skole kalles elev. Utdanning er en menneskerettighet. I Norge har barn både rett og plikt til 10 års skole. Skolen er organisert i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring Da er det skole- og konkurransepoengene dine som avgjør om du kommer inn. Skolepoeng Selv om du enda ikke har begynt på videregående opplæring, har vi noen verktøy som kan gi deg en pekepinn på hvilke karakterer du må ha for å komme inn på utdanningen du ønsker å ta etter videregående Hva kjennetegner denne gruppen, og hvorfor uteblir grunnskolepoengene? Stadig flere mangler grunnskolepoeng - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Gode norskkunnskaper er også viktig. −Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer, sier Røe Isaksen. Krav om 35 skolepoeng Karakterkalkulatoren er et verktøy hvor elever i videregående opplæring kan fylle inn karakterene sine, og se hvor mange skolepoeng de har. I neste steg bruker de Studievelgeren til å se hvilke studier de kan komme inn på med sine karakterer, sortert etter interesser.. Man kan også legge til tilleggspoeng og alderspoeng i kalkulatoren, og slik få regnet ut konkurransepoengene sine

Det er de stående karakterende fra vgs f.eks. På gk er det matte, naturfag osv som er stående karakterer. Så får man også tilleggspoeng ved å velge realfag og annet. 4,5 i snitt på karaktere + 4 tilleggspoeng = 4,9 i snitt = 49 studiepoeng. Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonshemming, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens. I Norge, i motsetning til i mange andre land, er vernepleier autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i forhold til farmakologi og medikamenthåndtering

Skolepoeng og konkurransepoeng - forklaring Prosent

Minimum fire i den enkleste matten, tre i norsk og 35 skolepoeng For å komme inn på grunnskolelærer- eller lektorutdanning, må du ha minimum karakteren fire i den enkleste matematikken på videregående skole, tre i norsk og 35 skolepoeng. Dersom du har bestått programfag i matematikk, oppfyller du også matematikkravet Hei! Til høsten har jeg lyst å gå et studie, men man må ha et snitt på 47.9 (høst 2010) på førstegangsvitnemål. Men jeg har bare 47.3 Går ikke skole nå og gikk ut av videregående våren 2010. De som er 21 år det året de begynner på skolen, kommer ikke i førstegangsvitnemål - inntaket. Og jeg blir. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen. Skoleporten - Grunnskolepoeng - Nasjonalt Hopp til hovedinnhol

Bestill gratis rådgivning. Mange synes det er vanskelig å finne ut av hva som skal til for å få tatt ferdig en utdanning. Om du har noe videregående utdanning fra tidligere men ikke vet helt hvordan du kan bygge videre for å få studiekompetanse eller hva som skal til for å ta en ny fagutdanning, så er vi her for å hjelpe deg Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse

Regn ut skolepoeng og konkurransepoeng - Studentu

En skole (gresk: σχολή, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor lærere underviser i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv.På moderne norsk brukes betegnelsen skole om undervisningsinstitusjoner for barn og ungdommer fra grunnskole til videregående skole, men ikke om høyere. Hva slags arbeidserfaring er relevant? Relevant praksis teller i utgangspunktet ikke med i opptaket. Rangering skjer utelukkende på grunnlag av karakterer og motivasjonsbrev. Dersom du klarer å knytte arbeidserfaringen til spesialpedagogikk i motivasjonsbrevet, kan dette telle positivt Hva gjør det med selvfølelsen? Et kanskje bedre alternativ er å gi ekstra skolepoeng for å veie opp for det mangfoldet man mener man mangler på skolene med høye krav til opptak. For eksempel bosted, minoritetsbakgrunn, morsmål eller kjønnsutradisjonelt valg. Men det er heller ingen perfekt løsning Poenggrensene for det kommende inntaket vil ikke være kjent før inntaket er foretatt. Gjennomsnittlig inntakspoengsum for Vg1. Tabellene nedenfor viser gjennomsnittlig inntakspoengsum for skolenes elever på de ulike utdanningsprogammene. Last ned: Gjennomsnittlig inntakspoeng Vg1 1. inntaksrunde 2020-2021 (PDF Studiepoeng er ikke direkte relatert til skolepoeng og konkurransepoeng. Du avlegger 60 studiepoeng dersom du fullfører et studieår ved høyere utdanning (30 studiepoeng per semester). Dersom du har avlagt 60 studiepoeng ved høyere utdanning, vil dette gi deg 2 tilleggspoeng

Så det er også med ordet skolepoeng hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med. Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine Poeng- og karakterkrav ved opptak til lærerutdanningen. Søkere til grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning må kunne dokumentere minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng og realfagspoeng) og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk som fellesfag (224 timer) Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på. Gå til tjenesten Norge.no er en veiviser utviklet av Digitaliseringsdirektorate Ordinær kvote omfatter skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng. Se full forklaring på hvordan poengene regnes ut her . Poenggrensen ved medisin på UiO er på 68.5, og holder seg dermed stabil.

Skolepoeng fra videregående skole Det er ingen sammenheng mellom skolepoeng fra videregående skole og frafall. Studieplaner og gjennomføring 73 % planla ved studiestart å gjennomføre hele studieprogrammet. Tabell 19 Hva er grunnen til at du sluttet og ikke lenger har studentstatus. Karakterkravet for matematikk er økt, du som skal bli lærer må nå ha karakteren 4 eller bedre, i matematikk. Karakterkravet til norsk er uendret, der skal du ha minimum 3 i snitt. I tillegg skal du ha 35 skolepoeng. Dette siste er heller ikke et nytt krav, men mange er ikke klar over det. Skolepoeng Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.. For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing Mange prøver et årsstudium for å se om de liker studiet, og det kan være fint hvis man er usikker på hva man skal velge. Årsstudium er ofte likt som første år i et bachelorprogram. I noen tilfeller kan årsstudiet godkjennes som det første året i et bachelorprogram, slik at du kan du oppnå graden på to år om du begynner på en bachelor etter fullført årsstudium

Studiepoeng - Wikipedi

Minst 35 skolepoeng R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2) Hva er det vi utvikler? Søk basert på: ->Fordypningsfag fra VGO ->Skole og konkurransepoeng ->Studiested Begrenser seg til studier fra Samordna opptak. Søket . Studiested. Hva lærer du? Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og algebra, økonomi, geometri og funksjoner minst 35 skolepoeng Direkte opptak til 2. og 3. studieår Studenter fra andre høgskoler som har tatt / tar det første studieåret (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 2. studieår *Hva er studiekompetansefagene? Studiekompetansefagene er seks kjernefag tilsvarende ett år på videregående skole. Du kan ta fagene som privatist. Tabellen under viser de seks fagene med antall timetall du trenger. Har du videregående skole fra 2008 eller senere, gjelder timetallet fra Kunnskapsløftet

Hva vil jeg bli? Hvordan skal jeg (S1 og S2) = 46 skolepoeng POENGBEREGNING HØST 2015 Konkurransepoeng: Skolepoeng +Tilleggspoeng 1 års høyere utdanning eller 1 år på norsk folkehøgskole eller 1 års sivil/militær førstegangstjeneste + Alderspoeng Fra og med året en fyller 20 år. minst 35 skolepoeng; gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå; gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig) Årsstudium i kroppsøving/idrett eller lignende med tre ukers veiledet grunnskolepraksis kan gi opptak til 2. studieår Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon Formelle normer er nedskrevne lover, det kan være norges lover, eller skolereglemanget. Uformelle normer er uskrevne regler. Det kan være alt fra.. Aktor ber om 13 års fengsel for voldtektstiltalt gynekolog ABC Nyhete . Hva er Bitcoin? Av Kent Rammen

Hvordan regne karakterpoeng, skolepoeng og konkurransepoen

Hva da?- Det må de finne ut av selv. Men det må være grep som gjør at de tiltrekker seg søkere som er kvalifisert også etter at vi (63,8). 6:35 skolepoeng og 3 i norsk og matematikk (76,3). Skolepoeng er gjennomsnittskarakteren fra videregående ganget med ti og tillagt maksimalt 8 fordypnings- og realfagspoeng. smp-stories-bottom. Hva er skolepoeng og konkurransepoeng? Klikk på samsvarende vinkler. FEDCBA. Sjekk svar Hva er (What is) is a series of non-fiction books by Universitetsforlaget giving short introductions in what various topics concerns.januar, svarer den automatiske telefonen at det fortsatt er strømløse områder. Karakterkravet til norsk er uendret, der skal du ha minimum 3 i snitt. I tillegg skal du ha 35 skolepoeng. Dette siste er heller ikke et nytt krav, men mange er ikke klar over det. Skolepoeng består av karaktersnittet ditt pluss realfags- eller språkpoeng. er at eksaminator og sensor er der for deg, for at du skal få vist hva du kan Den yrkesfaglige veien til teknologisk utdanning. Dette er et tilrettelagt studium for deg uten generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev. Les mer om y-veien. Y-veien er et godt alternativ for deg med fagbrev fra videregående skole. Yrkeskompetanse. Du har yrkeskompetanse når du har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning Hva er viktig å tenke på med helse, søvn, kost v/Skolehelsetjenesten Anita O. Pedersen og Marit Stene 5. Dialog om 1. • Kun skolepoeng Ordinært vitnemål • 50 % av studieplassene • Automatisk poengberegnet i begge kvoter t.o.m.det året man fyller 21 år. Havner i den kvoten man ko

Slik beregner du poeng utdanning

 1. Hvem er du, og hva skal du bli? • Hva er du flink til? • Hva synes andre du er flink til? • Hvilke fag interesserer du deg mest for? • Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg! Programfag kommer i tillegg til obligatoriske fellesfag (norsk, fremmedspråk, historie og gym)
 2. Hva er en informasjonskapsel? En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som kan lagres på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller en annen enhet med nettleser i det du besøker en nettside. Hvordan brukes en informasjonskapsel? Bruksområdene er mange. De vanligste årsakene til at man ønsker å bruke informasjonskapsler er
 3. Hva du må laste opp, og hva som er godkjent dokumentasjon, finner du informasjon om på Samordna opptak sine nettsider. Du finner ytterligere informasjon om krav til dokumentasjon på høgskolens egne nettsider. Rangering. Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng, og det er karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for.
 4. dre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b
 5. Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg! Programfag kommer i tillegg til obligatoriske fellesfag (norsk, fremmedspråk, historie og gym)
 6. Hva er viktig å tenke på med helse, søvn, kost v/Skolehelsetjenesten 7. Ung i bydelen - presentasjon av data fra Ungdata v/ass.rektor • Skolepoeng + • Tilleggspoeng(maks 2) for enten: • -militærtjeneste (2 poeng), • -folkehøyskole (2 poeng)
 7. st 35 skolepoeng og karakteren 3 i norsk og matematikk for å være kvalifisert til opptak på lærerutdanning ble varslet i 2004 og innført i 2005

Hva er du interessert i? Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester, blant annet på utdanning.no. Her finner du blant annet Studievelgeren og Jobbkompasset, og du kan teste deg selv og lære mer om realfaglige og teknologiske yrker på velgriktig.no. Interessetesten på vilbli.no er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke. skolepoeng. Arbeid er viktig for identitet og tilhørighet, og gir mulighet til å forsørge seg selv og sin familie. 30 prosent av innbyggerne våre i yrkesaktiv alder mottar statlige ytelser fra NAV (22,8 prosent i landet). Det er særlig uføretallene som er høyere i Lindesnes enn i resten av landet, cirka 16 prosent mot 10 prosent — Det er vanskelig å si noe eksakt, men trolig er det slik at spørsmålet om hva man vil med livet sitt er presserende på en sterkere måte i dag enn det har vært. Utfordringene er så store og griper såpass sterkt inn i enkeltmenneskers hverdag, uten at vi har et fellesskap rundt hvordan vi skal håndtere dem. Det er trolig noe av grunnen til at vi ser en økt interesse for humaniora. Hva som kreves av befal og offiserer i fremtiden er det ikke noe enkelt svar på, men det er likevel vurdert at kompetanse er den mest kritiske faktoren for at Forsvaret skal løse sine oppgaver (Regjeringen, 2016, s. 11-12, 19). Kravene som stilles til Forsvaret og mangfoldet av oppgaver er økende, noe som gjenspeiles i både kompetans

Viktig å se sammenhengen mellom institusjonenes tilbud og hva det er behov for. Se spesielt på fremmedspråk og bredden på fagene i grunnskolen. 11. Endre opptakskravene til lærerutdanningene. Pedagogstudentene mener man bør endre opptakskrav til lektor- og grunnskolelærerutdanningen til generell studiekompetanse og 40 skolepoeng, uten. Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU.Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg. Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem. Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fr Hva er en humanetiker. Humanetikk eller human-etikk var den betegnelse Kristian Horn valgte på det etiske system og (etter hvert) livssyn som Human-Etisk Forbund ble dannet for å utvikle og formidle i en norsk sammenheng. Horn hentet sitt begrep om human-etikk fra den danske filosofen Harald Høffdings (1843-1931). Og det er ikke noe uvanlig ved det. Å bli anerkjent, ikke bare for hvem vi er, men også for hva vi gjør, er et grunnvilkår for alt sosialt liv (Honneth, 2008). Man kan høste status og prestisje gjennom mange ulike kilder også ikke-økonomiske (jf Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU- oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten

Regn ut dine skolepoeng - Studentu

 1. Ansvarsområdene og hva man gjør er meget omfattende og er veldig varierende fra oppdrag til oppdrag. Ettersom P-8A er et nytt fly for Norge, kan ansvarsområdene forandre seg ettersom man lærer mer om hvordan man ønsker å operere. Men i kort kan man si følgende: Pre-Mission Planlegging (PMP) har blant annet følgende ansvar
 2. Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. Lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår. Som grunnskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring
 3. Her er et eksempel på en typisk sjekkliste som gjennomgåes først, og som brukes underveis av elevene. Dette synes jeg er nyttig. Elevene ser hva de skal lære, og det er oversiktlig for dem å se hva de bør jobbe mer med. Dette er nyttig når de skal repetere fagstoff
 4. ert av både lærere og elever: -Vg1 elever: en god rollefigur, tatt dem godt i mot, en de alltid kan komme til -Vg3-elever: klassekamerater bekrefter dette, og at han gjorde de små tingene for å.

Generell Studiekompetanse, skolepoeng og konkuransepoeng

Vi er alle medlemmer av såkalte Del summen på 11 og gang deretter med 10. = karakterpoeng + språk- og realfagspoeng = skolepoeng + tilleggspoeng = konkurransepoengsum 0 23 33, 0 34 48, 6 22 30, 5 33 47, 1 21 28, 0 32 45, 7 20 26, 0 Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Hva hjelper mot sår. Hva skjer med førstegangsvitnemålet om jeg tar opp et fag? Hei. folkehøgskole eller avsluttet høyere utdanning i tillegg til skolepoeng. Du kvalifiserer altså for opptak i begge kvoter så lenge du er under 22 år og har et førstegangsvitnemål Innlogging Skole. Feide-innlogging Endre passord Glemt passord Ny ele

Karakterkalkulatoren - utdannin

Skolepoeng. Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote. Innspurten Det er SVÆRT få som vet hva nøyaktig hva de skal jobbe med når de er 18-19 år.-Enda færre jobber med det samme resten av livet.-Det viktige er at ungdommen tenker på hva de skal studere FØRST. Hva er det som ikke er så bra da? Helt til slutt sitter vi igjen med skolepoeng som det regnes snitt av, og rektor kan si om det var bra eller ikke. Jeg hater gjennomsnitt. En klasse der alle ligger midt på får middels snitt. Det regnes ofte som bra. Andre klassser har noen veldig flinke, og noen veldig svake - Det er en feil i første setning i vedtakets punkt 2. «Musikk» erstattes med «teater». - Et medlem mente at det bør være likebehandling hva angår vekting av skolepoeng og opptaksprøve for søkere til faglærerutdanning i musikk. Til dette mente resten av utvalget a

Universitet og høgskole - Poengberegning - Samordna oppta

 1. Hva er studiepoeng? - Utdanning - Diskusjon
 2. Skolepoeng-og-konkurransepoeng-forstemalskvote-utdanning
 3. skole - Store norske leksiko
 4. Hvor viktig er karakterene dine på videregående
 5. Stadig flere mangler grunnskolepoeng - SS

Strengere krav for å bli sykepleie

 1. Hva kan du komme inn på? utdanning
 2. hva er studiepoeng? - Skole og leksehjelp - Diskusjon
 3. Hva er en vernepleier, og hva jobber de med

Slik er opptakskravene til grunnskolelærer- og

Poenggrenser videregående skoler - Søke - Oslo kommun

Skal du bli lærer? Nye inntakskrav neste studieår

Fritidsaktiviteter i TrondheimOrganisasjon og ledelse – Utdanning
 • Odin 3.10 7 download.
 • Lønnsoppgjør 2017.
 • Placenta anterior.
 • Sti pistol norge.
 • Blodpropp i benet.
 • Municipality pronunciation.
 • Kevin vågenes skam.
 • Silur klima.
 • Pekka name.
 • Vertrektijden treinen.
 • Sminkespeil med lys rundt.
 • Png in jpg umwandeln mac.
 • Muezzin.
 • Til dovre faller.
 • Final destination club frankfurt programm.
 • Nesbyen trail camp 2017.
 • Svimmel av lamictal.
 • Hyperlink indesign pdf.
 • Biltransport bergen oslo.
 • Süße komplimente für beste freundin.
 • Riksmålsordboken på nett.
 • 7 barnsmor kristiansand.
 • Rea kläder herr.
 • Vamp hei på deg.
 • Motorteknikk arendal.
 • Partneragentur wien.
 • Kant erkjennelsesteori.
 • Pomeranian farger svart.
 • Brøttum barnehage.
 • Feuerwehreinsätze heute.
 • Arbeidsmiljøloven ansettelse.
 • Ravensberger wohnungsgesellschaft bielefeld.
 • Rektopexi.
 • Markedsstrategi mal.
 • Gratis parkering tjuvholmen.
 • Kegelbilder lustig.
 • Oppvaskmaskin pumpe stopper ikke.
 • Refund wwo.
 • Mingat færder.
 • Sony blu spiller uhp h1b.
 • Skorper i hodebunn.