Home

Norsk språkfamilie

Språkfamilie er en gruppe av språk som er beslektet ved at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk. Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en. Om språka i Norden: norsk, svensk, dansk, finsk, samisk og fleire. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet

En språkfamilie er en gruppe språk som er i slekt med hverandre ved at alle disse stammer fra samme språk, kalt et protospråk.Språk fra samme språkfamilie har derfor en rekke felles kjennetegn. Språkfamiliene med flest morsmålstalere i verden i dag er indoeuropeiske språk.Språkfamilien med flest ulike språk er niger-kongo-språk, etterfulgt av austronesiske språk Språk har forskjellige språklyder. Hvor mange og hvilke lyder som er i bruk, varierer fra språk til språk. Den engelske w- eller th-lyden for eksempel fins ikke i moderne norsk.Det norske språket kan på si side skilte med y-lyden, som er såpass sjelden i andre språk at både engelsktalende og mange andre som lærer norsk som fremmedspråk, sliter med å uttale den korrekt Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig.

Språkfamilie er en gruppe av språk som er beslektet ved at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk. Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien.Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en gren Test hva du kan om ulike ordklasser i norsk. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Sepik-ramu-språk (100 språk) (omstridt språkfamilie) Tai-kadai-språk (76 språk) Tupianske språk (76 språk) Dravidiske språk (73 språk) Mayiske språk (69 språk) (antallet er omdiskutert) Sortert geografisk. Dette er en ufullstendig liste over verdens språkfamilier sortert geografisk. Den.

språkfamilie - Store norske leksiko

Språkfamilie. Norsk er eit nordisk (eller nordgermansk) språk.Nordisk er ei grein av germansk, som er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Vi kjenner att norske ord som bror/broder, dotter/datter og namn/navn langt utanfor Noregs grenser - til dømes i persisk barādar, doxtar og nām.. Det er vanleg å dele dei nordiske språka i to greiner, vestnordisk og austnordisk Hvilken språkfamilie tilhører norsk. FORORD. Den norske grunnlov garanterer trosfrihet til alle landets borgere, men den tro og det livssyn som kommer til uttrykk i det lille skrift du nå holder i hendene, er i skrivende stund ærklært som ulovlig i Norge av Det kongelige justis- og politi-departement For eksempel tilhører norsk språkgruppa germansk, men germansk er en undergruppe av.

Altaiske språk er en språklig samlebenevnelse som i første rekke omfatter tyrkiske språk, mongolske språk og tungusiske språk, og i videre forstand også innbefatter koreansk og japoniske språk (japansk og ryukyuspråk).Språkene er oppkalt etter fjellkjeden Altaj i grenseområdene mellom Kina, Mongolia, Russland og Kasakhstan.. Benevnelsen er omstridt fordi språkforskere er uenige i. Lær definisjonen av språkfamilie. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene språkfamilie i den store norsk bokmål samlingen språkfamilie oversettelse i ordboken norsk bokmål - finsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Oversettelse for 'språkfamilie' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

Sjekk språkfamilie oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på språkfamilie oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Afroasiatiske språk er ein språkfamilie som inneheld om lag 240 språk tala av i alt kring 285 millionar menneske i Nord-Afrika, Aust-Afrika, Sahel-beltet og Sørvest-Asia.Andre namn som òg blir bruka på denne språkfamilien inkluderer «afrasisk», «hamittisk-semittisk» (forelda), «lisramisk» (Hodge 1972) og «erythreisk» (Tucker 1966) språkfamilie oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Her finner du en liste over navn på språk. Listen dekker tradisjonelle språknavn og navn der stavemåten er fastsatt gjennom vedtak i Språkrådet Norsk og finsk. Norsk og finsk likner ikke i det hele tatt selv om de er naboer, det er fordi finsk er med i en språkfamilie som heter den finsk-ugriske språkfamilie. Det vil si at norsk likner mindre på finsk en noen av språkene som snakkes i India og Pakistan, altså mange av de språkene som snakkes av norske innvandrere i dag

Opphavet til språket vårt - Norsk har felles røtter med språk som engelsk, tysk, fransk, italiensk, persisk, urdu, hindi, bosninsk, kurdisk og albansk - Disse språkene stammer fra et felles urspråk kalt indoeuropeisk. - Usikkert når indoeuropeisk språk nådde Norge Hva var d 0 Norsk har røtter i språk som persisk, urdu, hindi, kurdisk, og albansk. 0 De menneskene som slo seg ned nord i Europa utviklet det germanske språket. 0 I dag sier vi at norsk hører til de nordiske språkene. 0 Språkfamilie: Norsk språk hører til den indo-europeiske språkfamilien Mange består muntlig norskprøve, men det er høy strykprosent på de skriftlige prøv­ene. Kvinner består oftere enn menn, de med høyere utdanning fra hjemlandet oftere enn dem med lav utdanning, og innvandrere med morsmål som tilhører samme språkfamilie som norsk, oftere enn dem med en annen språklig bakgrunn Denne definisjonen av språk omfatter den menneskelige språkevnen og alle de manifestasjonene den fremstår i Språkfamilie norsk Indoeuropeiske språk - Wikipedi . Indoeuropeiske språk er en språkfamilie som inneholder hundrevis av språk, inklusive de fleste store språk i Europa og mange språk på det indiske subkontinen

språkfamilie på bokmål Vi har to oversettelser av språkfamilie i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Nynors Norsk Substantiv . språkfamilie m. gruppe av språk som en kan vise stammer fra et felles grunnspråk; Grammatikk . Bokmål: en språkfamilie - språkfamilien - språkfamilier - språkfamiliene; Nynorsk: ein språkfamilie - språkfamilien - språkfamiliar - språkfamilian snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål, og på nivå 3 skal de kunne identifisere likheter og forskjeller. - sitat s. 22, fra Veiledning - Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Morsmålets språktre og gren: Tigrinja språk hører til den afroasiatisk språkfamilie og semestik språk Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Dansk, norsk og svensk tilhører den germanske språkfamilien, som kan føres tilbake til fellesspråket indoeuropeisk - sammen med mange språk i Asia og Europa. Derfor kan vi ofte kjenne igjen ord i andre språk fra samme språkfamilie

Norsk - Hva vet du om den nordiske språkfamilien? - NDL

Norsk har . røtter. i språk som persisk, urdu, hindi, kurdisk, og albansk. De menneskene som slo seg ned nord i Europa utviklet det . germanske. språket. I dag sier vi at norsk hører til de nordiske språkene. Språkfamilie: Norsk språk hører til den . indo-europeiske. språkfamilien. (Kilde: Torp/ Vikør; «Hoveddrag . i norsk En språkfamilie er en gruppe språk som er i slekt med hverandre ved at alle disse stammer fra samme språk, kalt et protospråk. Språk fra samme språkfamilie har derfor en rekke felles kjennetegn. Språkfamiliene med flest morsmålstalere i verden i dag er indoeuropeiske språk. Språkfamilien med flest ulike språk er niger-kongo-språk, etterfulgt av austronesiske språk

sprogfamilie oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Norsk språkbank Samarbeid og prosjekter Måljamstilling Planer og utredninger. språkfamilie, ordfamilie, skriftfamilie, duftfamilie. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. Det Norske Akademis ordbok Siden finsk og kvensk språk hører til en annen språkfamilie enn norsk, og dermed også er svært forskjellig fra. Ei sak som skil islandsk frå dei skandinaviske språka, er talet på bokstavar i alfabetet - det har heile 32 bokstavar, sjølv om korkje c, q, z eller w er med. Fleire av vokalane har ein aksent, som i orda árum, rót og þúsund, og dei blir uttalt med ein eigen lyd.Á skal uttalast som diftongen /au/, o skal uttalast som /ou/, medan ú liknar ein norsk o-lyd NORSK: Norsk kan også referere til skolefaget norsk eller noe(n) tilknyttet Norge og nordmenn Norsk er et nordisk språk som snakkes av rundt 4,7 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk. Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i de nordligste delstatene Alt dette og mye mer er umulig på tysk eller nederlandsk, og det er svært lite sannsynlig at alt dette kan være i endring i et språk. Den eneste rimelige forklaringen er at engelsk er et nordisk språk, og at dette språket er en fortsettelse fra det norsk-danske språket som var i bruk i England fra middelalderen

I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkfamilie. større gruppe av beslektede språk. norsk hører til den indoeuropeiske språkfamilien norsk hører til den indoeuropeiske språkfamilien: norsk hører til den indoeuropeiske språkfamilien norsk hører til den indoeuropeiske språkfamilien større gruppe av beslektede språ språkfamilie. språk | familie m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkfamilie. gruppe av språk som har utvikla seg frå eit sams opphavsspråk. norsk høyrer til den indoeuropeiske språkfamilien norsk høyrer til den indoeuropeiske språkfamilien:. I norsk blir endinger med d eller t vanligvis stumme, mens danskene har flere ord som det høres ut som de svelger deler av ordet. Dette gjør at mange ord på dansk høres nesten helt like ut. Bager, bæger, bærer og bære blir uttalt på samme måte på dansk, noe som fører til at mange sliter med å skrive grammatisk korrekt og andre land sliter med å forstå hva de mener Uralske språk er ein språkfamilie som består av to hovudgrupper: dei finsk-ugriske (som før vart sett som ein sjølvstendig språkfamilie) og dei samojediske.Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar: ungarsk, finsk og estisk.Med unntak av minoritetar i dei skandinaviske landa og Latvia høyrer mest alle dei andre uralske språka heime i Russland Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk (i den uralske språkfamilien) som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland (på Kola-halvøya).Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum

Språkfamilie - Wikipedi

 1. Språkfamilie betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Språkfamilie, i både bokmål og nynorsk
 2. Oversettelse av språkfamilie til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 3. Det rare er jo at de store innvandrerspråkene i Norge, som pakistanernes urdu og panjabi, faktisk hører til vår egen språkfamilie, Der finner vi språk som norsk og urdu,.
 4. I boka I døde språks selskap, som nettopp har kommet ut i norsk oversettelse, Wikander skriver om flere språk i denne språkfamilien, men også om språk i vår egen indoeuropeiske språkfamilie. Vår egen familie Slektskapet innenfor den indoeuropeiske språkfamilien ble systematisk kartlagt av språkforskere på 1800-tallet
 5. snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål, og på nivå 3 skal de kunne identifisere likheter og forskjeller. - sitat s. 22, fra Veiledning - Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Somalisk språk hører til den afroasiatisk språkfamilie
 6. Språkforskere har brukt metoder fra genetikk for å undersøke hvor den store indoeuropeiske språkfamilien først oppstod. Én teori hevder at den kommer fra Kaspihavet for 6000 år siden, en annen at opphavet er Anatolia i dagens Tyrkia for mellom 8000 og 9500 år siden
 7. Man kan tenke på ulikhetene mellom norsk, svensk og dansk for å få en idé om forholdet mellom nærliggende dialekter som f.eks. syrisk-libanesisk- palestinsk og egyptisk arabisk, mens jeg forestiller meg at irakeren i Marokko vil føle seg som en nordmann på Island - de innfødte sier mye som virker kjent, men man får ikke helt tak på det i første omgang, selv om en kan lære seg å.

Så hvis ditt morsmål tilhører en helt annen språkfamilie enn norsk, har du kanskje aldri støtt på falske venner. Men hvis du kan engelsk og har brukt dine engelskkunnskaper for å skjønne norsk, kan det være at du har blitt lurt av noen falske venner. Engelsk og norsk er nemlig beslektede språk og har mange falske venner på lager et morsmål som er svært forskjellig fra norsk, vil som regel trenge mer tid på å lære norsk enn de som har et morsmål i samme språkfamilie som norsk. Derfor kan personer med god allmennutdannelse og/eller høyere utdannelse ha større utbytte av å få norskopplæring på spor 2 i stedet for spor 3 i en periode på grunn av morsmålet sitt Har dere språk i klassen som hører til en annen språkfamilie enn den indoeuropeiske? Klikk i så fall på lenka og finn ut hvor språkene i denne/disse språkfamilien(e) hører hjemme. Man antar at det i verden i dag fins mellom 6000 og 7500 språk (antallet kommer an på hva man regner som et eget språk) I dag sikrer Grunnloven at den samiske befolkningsgruppa får utvikle språket sitt og kulturen sin. I sameloven står det at samisk og norsk er likeverdige språk. I 2013 ble det også bestemt at språkene også er likestilt i ti norske kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Samene opplever i større grad å bli tatt på alvor Grønlandsk tilhører den eskimoisk-aleutiske språkfamilien fra runer til kebabnorsk Etter 1945 språkstriden stilnet viktigere å bygge opp landet etter krigen gjennom bl a industrialisering og velstandsøkning fremdeles ønske om å minske forkjellene mellom talemål/skrift => valgfrie former deler av reformen fra 2012 fo Til hvilken språkfamilie hører norsk, dansk, svensk, islandsk og

Kinesisk (汉语/漢語 hànyǔ, 华语/華語 huáyǔ, eller 中文 zhōngwén) er ei språkgruppe i den sinotibetanske språkfamilien.Innan kinesisk tradisjon blir dei mange ulike variantane av kinesisk talespråk gjerne rekna som eitt språk, sjølv om mange dei ikkje er gjensidig forståelege.Lingvistisk kan skiljet mellom desse jamførast med skiljet mellom til dømes dei romanske språka Kinesisk, eller han-kinesisk (汉语/漢語, 华语/華語, eller 中文; pinyin: hànyǔ, huáyǔ, eller zhōngwén, på norsk «Han-språk», «Hua-språk» eller «midtens talemål») er et språk eller en språkgruppe som hører til den sinotibetanske språkfamilien.Kinesisk domineres av talespråket mandarin, og «kinesisk» brukes gjerne metonymt som synonym for mandarin 2. Hvordan ­ bruke. Tett på. Tett på er en fellesbok for norsk YF Vg1 og Vg2. Verket er delt inn i fire deler. I tillegg har Tett på en omfattende nettressurs og finnes som Smartbok For videre studier av akkadisk ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer. Et fullstendig studium av akkadisk fordrer også kjennskap til semittisk filologi, assyriologi og til de andre store «kileskriftspråkene», særlig sumerisk (ingen kjent språkfamilie) og hettittisk (et indoeuropeisk språk)

Norsk - Norske språklyder - NDL

 1. Til norske og svenske forvaltningsområde for samisk språk svarer i Finland samernas hembygdsområde / saamelaisten kotiseutualue, som omfattar kommunane Enontekis/Enontekiö, Språkfamilie. Dei samiske språka høyrer til den uralske språkfamilien, som har desse hovudgreinene
 2. språkfamilie som norsk, oftere enn dem med en annen språklig bakgrunn. Kurt Jonny Einarsen er statsviter og seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for utdanningsstatistikk. (kurt.einarsen@ssb.no) Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Opplæringen reguleres av introduksjonsloven. Fra 2012 ble ordningen utvidet fr
 3. - «Skam» har fått skandinavisk ungdom til å interessere seg for norsk og innse at vi tilhører samme språkfamilie - serien bygger språkbro til resten av Norden, oppsummerer Moslet. Les.

språk i Norge - Store norske leksiko

Oversettelse for 'language' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, språkfamilie {m} (gruppe av beslektede språk) Eksempler. Eksempler av language på norsk Språkfamilie: Nordiske språk, Germanske språk, Indoeuropeiske språk. Folk søker også etter: Svensk, Finsk, Dansk, Engelsk, Tysk, Polsk, MER. Regulert av: Språkrådet, Det Norske Akademi for.. Islandsk hest ; En språkfamilie er en gruppe språk som er i slekt med hverandre ved at alle disse stammer fra samme språk, kalt et protospråk Norsk var det vakreste og fineste språket i heile verden, syntes mannen, og kanskje hadde han rett i det, for det var virkelig et spennende og underfundig språk. Men når sant skal sies, hadde mannen aldri blitt kjent med særlig mange andre språk, til tross for at verden der ute var full av språk i alle regnbuens bøyningsmønstre Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Norsk språkhistorie fram til og med synkopetiden (700 e.k.) Det anbefales at du leser denne oversiktlige og interessante artikkelen om utbredelsen av germansk. Man regner med at indo-europeisk var et utpreget bøyningsspråk (syntetisk) . Et kasus- eller bøyningsspråk kjennetegnes ved at det er bøyningsendelser som bestemmer hvilken funksjon de enkelte setningsleddene har i setningen Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, f.eks. den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien, den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en gren, f.eks. er germanske språk, romanske språk og slaviske språk tre grener innenfor indoeuropeisk Norsk språk som eksempel. Norsk kan sammen med blant annet dansk og svensk grupperes som nordgermansk språk.Denne språkgruppen inngår så med bl.a. vestgermanske språk i en større språkgruppe, nemlig germanske språk.Germanske språk kan i sin tur, sammen med f.eks. romanske og slaviske språk, sammenfattes som indoeuropeiske språk.Den sistnevnte språkgruppen betegnes som språkfamilie

Språkfamilier - Store norske leksiko

Det er kjent at norsk, svensk, være en del av en superfamilie som stammer fra en enda eldre språkfamilie; ureuroasiatisk? Lingvistene leter etter såkalte kognater for å finne felles språklige opphav. Kognater er ord med samme betydning og lyd fra forskjellige språk Når vi sammenligner norsk med japansk, som hører til en helt annen språkfamilie, forstår vi at forskjellene mellom norsk og de andre indoeuropeiske språkene i Europa på mange måter er små. Skrevet av Kristin :

Uralske språk – Wikipedia

Norsk - Hva kan du om ordklasser? - NDL

Språkfamilie er 12 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 7 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp språkfamilie i ordboka språkfamilie er. Vite hvilken språkfamilie norsk tilhører. Målstriden Vite hva de tre norske skriftspråkene heter. Kunne fortelle om hva språkstriden mellom Aasen og Knudsen gikk ut på. Kjenne til Ivar Aasen og Knud Knudsen og kunne fortelle hva arbeidet deres gikk ut på. Stikkord: Unionstid, Wergeland, Welhaven, nasjonalromantikken, Aase 9. Norsk og andre språk; Signatur 3 studiebok. 1. Lær lettere; 2. Retorikk og skriving; 3. Digitale medier ; 4. Retorikk og muntlig kommunikasjon; 5. Talemål ; 6. Norrønt og moderne norsk ; 7. Nordiske språk «Nordiske språk: gode naboer» - film «Nordiske språk: dansk» - film «Nordiske språk: svensk» - film; Nordiske språk. Norsk romani har inga offisiell rettskriving, og skrivemåten av orda varierer sterkt. Sj og kj/tj blir som regel brukte i staden for høvesvis š og č. Romani har same tonesystemet som vi finn i dei fleste norske dialektar, til dømes har balo [ˈbaːlu] 'gris' tonem 1 og gulo [ˈˈgʉːlu] 'søt' tonem 2

Norsk - Wikipedi

 1. oritet, se
 2. språkfamilie m (definite singular språkfamilien, indefinite plural språkfamiliar, definite plural språkfamiliane) a language family (set of languages) References språkfamilie in The Nynorsk Dictionary
 3. Det norske språket vi kjenner til i dag hører til den indoeuropeiske språkfamilien, altså en språkfamilie som inneholder over 100 språk. De fleste språkene som praktiseres i Europa hører til i denne språkfamilien. Disse språkene som er i samme familie har vokst ut fra samme grunnspråk
 4. ner om norsk som førstespråk
 5. Norsk og finsk likner ikke i det hele tatt selv om de er naboer, det er fordi finsk er med i en språkfamilie som heter den finsk-ugriske språkfamilie. Språket tilhører den germanske grenen på språktreet og er språket som overtar for urnordisk Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk
 6. Urdu er i samme språkfamilie som norsk, kanskje noen ord ligner på hverandre? Slik kan elevene se likheter og forskjeller mellom språk. Dessuten kan alle elever uansett språklig bakgrunn oppleve å bli sett og verdsatt, sier Svendsen. - Det er litt kjedelig å bare snakke norsk - Er slang bra
 7. Afroasiatiske språk er en språkfamilie som består av undergruppene semittiske språk, egyptisk, omotiske språk, tsjadiske språk, bejaspråk, kusjittiske språk og berbiske språk.Det er bred enighet blant språkforskere i dag om at disse språkene (med unntak av omotiske språk) er beslektet

Liste over språkfamilier - Wikipedi

 1. Det er anslagsvis 2000 lulesamer på norsk side av grensen, og om lag 600 bruker språket aktivt. I skoleåret 2009-2010 var det i alt 81 elever som hadde opplæring i lulesamisk i grunnskolen. Av disse hadde 26 opplæring i lulesamisk som førstespråk. 23 hadde opplæring i lulesamisk som førstespråk og 9 som andrespråk i videregående skole
 2. Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «La det norske språket få dø ut», som gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 17. november 2009. Dette gjør vi ved å vise en rekke idee (
 3. Norsk er plassert i gruppa for nord-germanske språk. Dersom vi ser spesielt på språkene i vår gruppe, har vi ingen problemer med å godta at de representerer ulike nasjonalspråk. Går vi derimot ca. 1000 år tilbake i tid, eksisterte det ingen særlige forskjeller mellom norsk og islandsk
 4. Den uralske språkfamilien er en språkfamilie som består av to hovedgrupper: de finsk-ugriske (som før ble ansett som en selvstendig språkfamilie) og de samojediske. Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i egne nasjonalstater: ungarsk, finsk og estisk . uralske språk - Store norske leksik
Talemål i Norden - Norsk Vg2 og Vg3 SF - NDLA

Norsk - Spørsmål om språket som system - NDL

Behov for synonymer til STOFF for å løse et kryssord? Stoff har 982 treff. Vi har også synonym til anlegg, narkotika og kjemisk stoff sprogfamilie på nynorsk. Vi har én oversettelse av sprogfamilie i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.sprogfamilie i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Mange fremmede språk lever ved siden av det norske i Norge, heter det i en ny bok. 2 måneder for 1 krone 2 måneder for 1 krone Meny. faktisk hører til vår egen språkfamilie,. The translated text will appear here. Translate Copy Print Download (.txt) Share Link Add to Favorites Display in context . Arabisk er et av verdens mest utbredte språk. Rundt 2

Norsk - Språkråde

 1. Hvilken språkfamilie tilhører norsk. FORORD. Den norske grunnlov garanterer trosfrihet til alle landets borgere, men den tro og det livssyn som kommer til uttrykk i det lille skrift du nå holder i hendene, er i skrivende stund ærklært som ulovlig i Norge av Det kongelige justis- og politi-departement For eksempel tilhører norsk språkgruppa germansk, men germansk er en undergruppe av
 2. norsk språk, norsk språk i dag, norsk språk og kultur, norsk språk tre, norsk språkdebatt, norsk språkfamilie, norsk språkhistorie, norsk språkhistorie 1800, norsk språkhistorie tidslinje, norsk språkråd. Around the world recommended for you. This feature is not available right now
 3. Sinotibetanske språk er ein språkfamilie som femner over 350 språk i det austlege Asia.Berre indoeuropeiske språk har fleire talarar
 4. Når vi sammenligner norsk med japansk, som hører til en helt annen språkfamilie, forstår vi at forskjellene mellom norsk og de andre indoeuropeiske språkene i Europa på mange måter er små. Skrevet av Kristin :) Lagt inn av K- Norskblogg kl. 09:05. Ingen kommentarer
 5. Norsk språk- og tekstkultur i et historisk, flerkulturelt og internasjonalt perspektiv er også med her. (Hovedområde fra Læreplan i grunnleggende norsk.) Pedagogiske tips til skolen: Faktisk kan skolen introdusere noen bøker om norske populære eventyr, sanger eller dik
 6. Ordhistorie. Norsk og andre europeiske språk har lånt mange ord frå italiensk. Kring år 1500 lånte vi mellom anna ein del ord knytte til bankverksemd, mellom anna bank, bankerott og post, av italiensk banco/banca, banca rotta og posta, som opphavleg tydde høvesvis 'pengevekslardisk', 'sundslått pengevekslardisk' og 'stad der ein skiftar hest'
 7. Østersjøfinske språk inngår i en større språkfamilie som blir kalt for den finsk-ugriske (eller uralske) språkfamilien. De nærmeste språkslektningene til de østersjøfinske språkene, er de samiske språkene. Det østersjøfinske språkområdet er stort og kun to av språkene, estisk og finsk, er offisielle språk i egne nasjonalstater

Samisk språk er helt annerledes enn norsk og tilhører en annen språkfamilie. Det bor ca 30.000 samisk-talende i Norge. I tillegg bor 20.000 - 30.000 i de tre andre landene Talet 12 heiter «tolv» på norsk. Det heiter dessutan «tolv» på svensk og dansk òg. På islandsk heiter dette talet «tölf», og på engelsk heiter det «twelve». Vi ser straks at orda for 12 er ganske like i alle desse språka. Norsk, svensk, dansk, islandsk og engelsk høyrer alle til i same språkfamilie, og he Siden norsk og tysk er i samme språkfamilie, får du mye «gratis». Det mener elever i tysk 2. Skrevet av Kristine Dramdal Gunbjørnsen, Magnus Paulsen og Hans-Olav Narum, 2ST. Trykket i spalten Stort og smått fra studiespesialisering i Bygdeposten 2.3.17

Språkfamiliar - Wikipedi

Oversettelse for 'language family' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Språkfamilie. urdu tilhører indo-europeisk språkfamilie. Arabisk tilhører afro-asiatisk språkfamilie. Høyttalere. urdu har om lag 65 millioner innfødte høyttalere. Arabisk har ca 3000 millioner innfødte høyttalere. regioner. urdu brukes i India og Pakistan. Arabisk brukes i Nord-Afrika, Midtøsten og i Afrikas horn. Historie. urdu er. Anmeldelser av Fransk Språkfamilie Referanse. Dermed er fransk slekt i sprkspansk. bilde. SÆRTREKK VED NORSK OG ANDRE SPRÅK - ppt video online laste ne De finsk-ugriske språkene tilhører den uralske språkfamilie, mens tyrkisk og mongolsk tilhører den altaiske. Tidligere mente man at det var et slektskap mellom de finsk-ugriske språkene og de altaiske (tyrkiske og mongolske språk), men det er det vel få innen språkforskningen som mener idag. Årsaken til at man tidligere mente dette er sannsynligvis at det har vært noe utveksling av.

Språkgruppe - Wikipedia

Språkråde

Steel på bokmål. Vi har én oversettelse av Steel i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Det er nært beslektet med russisk og ukrainsk, og i samme språkfamilie som polsk, slovakisk og tsjekkisk, samt bulgarsk, makedonsk, serbisk, bosnisk, kroatisk og slovensk. (бюро перакладаў у Осла) inkluderer hviterussisk-norsk oversettelse og norsk-hviterussisk oversettelse av høy kvalitet,. New York (NRK): Tidligere leder i Russlands største urfolksorganisasjon befinner seg i New York med familien sin. De tør ikke å reise tilbake til Russland

A's ALMANAKK: november 2012sirinna | Design og mediakommunikasjon | Side 2
 • Driving trafikkskole drammen.
 • Kjøp windows 7 professional.
 • Downton abbey sesong 1.
 • Ree park ebeltoft safari randers tropical zoo.
 • Daniels profetier.
 • Flat sykkelrute oslo.
 • Http create kahoot it.
 • Agnostiker.
 • Okinii köln.
 • Stardoll no.
 • Vulkan island aktuell.
 • Holdnings trøye.
 • Valhest fra liland.
 • Parken leipzig innenstadt kostenlos.
 • John le carre bibliography.
 • Intersport åndalsnes.
 • Mäusebussard jungvogel.
 • Kremtopper i valdres.
 • Www sky tv.
 • Rhinoceros programm.
 • Wie lange sollte ein kind nach fieber zuhause bleiben.
 • Hvordan bruke frenadol.
 • Julebord aktiviteter.
 • رومان رينز ضد بروك ليسنر.
 • Ss lazio.
 • Jeffree star wiki.
 • Volksstimme zerbst babygalerie.
 • Unitymedia company internet preise.
 • Hvor mye mat slørhale.
 • Sarah bernard småkaker.
 • Heimevernet aldersgrense.
 • Holzweiler skjerf oslo.
 • Rumänien städer lista.
 • Hva er pluss og minus.
 • Banankake liten langpanne.
 • Samsung gear s3 bruksanvisning norsk.
 • Ethan hawke bøker.
 • Pelspels.
 • Tegne i word.
 • Røyk for nybegynnere.
 • Wetter österreich 16 tage.