Home

Hamstring femoris

Basic Stretches Flashcards by ProProfs

hamstringsstrekk - Skadefri

Hamstrings. De fleste kjenner de bakre lårmusklene best som hamstrings. Det er den engelske samlebetegnelsen for de tre musklene biceps femoris, semimembranosus og semitendinosus Hamstrings er en muskelgruppe på baksiden av låret bestående av tre muskler med totalt fire hoder (m. biceps femoris (to hoder), m. semitendinosus og m. semimembranosus). Muskelgruppen strekker seg fra sittebensknuten- og lårbenet ned til leggen, og har flere funksjoner Hamstringmusklene består av tre muskler på baksiden av låret. De tre musklene, biceps femoris, semitendinosus og semimembranosus, bøyer benet i kneet og strekker låret i hofteleddet. Disse funksjonene er avgjørende når vi løper, går og hopper

Den store lårmuskelen på baksiden av låret betegnes hamstring. Denne muskelen - som egentlig er flere muskler - er hyppig utsatt for strekkskader. Hamstringsgruppen består av musklene semimembranosus, semitendinosus og biceps femoris (lange og korte hode). Alle musklene har utspring fra bekkenkanten, tuber ischii Hamstrings er en gruppe muskler på baksiden av låret og består av de tre musklene; biceps femoris, semitendinosus og semimembranosus. Hamstrings forbinder sittebenskmuten i bekkenet med leggene og er avgjørende for at vi kan strekke ut hoftene å bøye kneleddet. Mange vil forbinde hamstrings med skader Man kan rotere låret innover eller utover for å bedre isolere trykket til mediale eller laterale del av Hamstrings, henholdsvis Semitendinosus og Semimembranosus, og Biceps femoris. Det er også verdt å nevne at man sannsynligvis påvirker andre ting enn bare muskulaturen da det naturligvis er andre strukturer man berører som hud, fascie, nervevev og blodkar De hamstrings of achterdijbeenspieren zijn de drie spieren aan de achterzijde van het bovenbeen: de musculus biceps femoris, de musculus semitendinosus en de musculus semimembranosus.Alle drie de spieren lopen van het zitbeen (latijn: os ischii) naar het onderbeen (latijn: crus).Een andere benaming voor deze spieren is dan ook wel de ischiocrurale spieren Biceps femoris springer ut fra tuber ischiadicum (caput longum) og labium laterale av linea aspera på ca midtre 1/3 av femur (caput breve), og fester seg på caput fibulae. Gruppens viktigste funksjon i markløft er, i likhet med gluteus maximus, ekstensjon i hofteleddet. I tillegg går hamstrings over kneleddet, og vil forsøke å flektere dette

Hamstrings, som består av Biceps Femoris, Semimembranosus og Semitendinosus, fungerer både som knefleksor (bøy) og hofteekstensor (strekk). Den vanligste metoden man ser for tøyning av denne muskelgruppen er stående eller sittende med strakt eller lett bøyd kne samtidig som man lener overkroppen fremover for å skape en strekk på baksiden Hamstringsruptur innebærer overrivning av en kraftig sene på innsiden/baksiden av låret, senen(e) til musculus semitendinosus, musculus semimembranosus og det lange hodet til musculus biceps femoris.Rupturen (overrivningen) kan være total eller partiell Hamstrings er en særdeles viktig muskelgruppe for de som løper og driver med styrketrening da den både bøyer i kne og strekker ut i hofte. Hamstrings, eller skinkestrengene på norsk, består av m.Semimembranosus og m.Semitendinosus (medialt -i midten), og en lateral del (til siden) bestående av m.Biceps Femoris. I dette innlegget vil fokuset være p

The hamstrings are the muscles of the posterior compartment of the thigh and include the:. lateral: biceps femoris medial: semimembranosus and semitendinosus Apart from the short head of biceps femoris, the muscles share two common features: span both the hip and knee joints and therefore produce hip extension and knee flexion; originate from the ischial tuberosit hamstring injuries usually occur in running athletes as a result of sudden hip flexion and knee extension . treatment is generally conservative but recurrence is very common; biceps femoris short head has many insertions (fibular head, biceps femoris long head, lateral knee capsule In human anatomy, a hamstring (/ ˈ h æ m s t r ɪ ŋ /) is any one of the three posterior thigh muscles in between the hip and the knee (from medial to lateral: semimembranosus, semitendinosus and biceps femoris). The hamstrings are quite susceptible to injury. In quadrupeds, the hamstring is the single large tendon found behind the knee or comparable area Hamstring består av tre muskler på baksiden av låret. De tre musklene, biceps femoris, semitendinosus og semimembranosus bøyer kneet og strekker låret. Disse funksjonene er avgjørende når vi løper, går og hopper. Overstrekking av hamstringsmuskulaturen er en vanlig idrettsskade og kan skyldes utilstrekkelig oppvarming It's thought to be because the biceps femoris muscle exerts more force than the other hamstring muscles in sprinting. The long head of the biceps femoris is particularly prone to injury

5 øvelser for sterkere hamstrings - Akademiet For

 1. En hamstringstrekk er en strekkskade som innebærer helt eller delvis ruptur av sene eller muskelfibre i en muskelgruppe på baksiden av låret som kalles hamstrings. Denne muskelgruppen strekker seg over hofte- og kneledd og består av musklene semimembranosus, semitendinosus og biceps femoris
 2. Hamstring tendon strain causes & anatomy. The hamstring muscles consist of three muscles called the biceps femoris, semitendinosus, and semimembranosus. Their function is to bend the knee (knee flexion) and they are also involved in moving the thigh backward (hip flexion)
 3. Hamstringstrekk er skade av hamstringsmusklene, muskulaturen på baksiden av låret (musculus semimembranosus, semitendinosus eller biceps femoris).
 4. Ruptur av den ischiocrurale gruppe, eller hamstrings, er en strekkskade på baksiden av låret. Muskelgruppen består av m. semimembranosus m. semitendinosus og m. biceps femoris (1). Inndeling: Skaden består som oftest av en overrivning i overgangen mellom muskel og sene. Senen kan også rives av fra sitt utspringspunkt eventuelt med en benbit
 5. Hamstring tendinitis is inflammation of one of the hamstring tendons at the point where it attaches to the back of the knee. Most commonly it is the biceps femoris tendon on the outside. Here we explain the symptoms, causes and treatment of hamstring/biceps femoris tendinopathy
 6. Biceps femoris er den mest rapporterte av de totalt tre muskelfibrene når det gjelder strekk eller skade av hamstring-musklene. Hvorfor får man hamstringskader? Årsaksmekanismen er relatert til en kombinasjon mellom rask eksentrisk kontraksjon og aktiv muskulær kontraksjon en annen plass ved senefestet
 7. The rectus femoris muscle is one of the four quadriceps muscles of the human body.The others are the vastus medialis, the vastus intermedius (deep to the rectus femoris), and the vastus lateralis.All four parts of the quadriceps muscle attach to the patella (knee cap) by the quadriceps tendon.. The rectus femoris is situated in the middle of the front of the thigh; it is fusiform in shape, and.

Skader i hamstrings-muskulaturen oppstår typisk på grunn av to åpenbare mekanismer. Den vanligste mekanismen er den akutte overbelastningen ved høyhastighetsløp, som ved spurter - da er som oftest m. biceps femoris involvert Your hamstrings actually consist of three main muscles: the semimembranosus, the semitendinosus, and the biceps femoris. The biceps femoris includes two separate heads, a long head and a short head Strekk forside lår (partiell ruptur rectus femoris) En av de vanligste idrettsskadene naprapater ser på klinikken er muskelstrekk i deler av knestrekkerne, nærmere bestemt den rette lårmuskel (rectus femoris). Muskelen skades som regel når den belastes plutselig i en uttøyd posisjon - som ved et fotballspark. Biceps femoris muscle (Musculus biceps femoris) Biceps femoris is a long muscle of the posterior aspect of the thigh.Together with the semitendinosus and semimembranosus muscles, it makes the group of muscles commonly known as the hamstrings.. Biceps femoris muscle runs from the ischial tuberosity, all the way to the proximal part of the fibula Install Barbarianbody All-Access App Free: https://beomt.app.link/workoutapp Today's hamstring workout will run you through 5 of the best hamstring exercise..

En kort hamstrings vil begrense bevegelsen fremover, som fleksjon i hoften og ekstensjon i kneet. Dette gjør at hoftebøyer og fremside lår (m. quadriceps) må jobbe desto hardere. En svak hamstrings kan være en medvirkende årsak til lyskestrekk siden adduktormuskulaturen overbelastes når den kompenserer for denne svakheten Hamstrings («skinkestrengene») er en gruppe muskler på baksiden av låret, bestående av den tohodete knebøyeren (biceps femoris), den halvsenete lårmuskelen (semitendinosus) og den flatsenete lårmuskelen (semimembranosus).. Musklene forbinder sittebensknuten i bekkenet med leggen (crus), og er involvert i strekking av hoftene og bøying av kneleddene

Strekk i hamstringsmuskulaturen - NHI

Almost always, the hamstring strain occurs just before the lead foot hits the ground, when hamstring tension peaks to resist forward motion of the swinging leg. Even though the hamstrings consist of four different muscles (Fig. 1), runners almost exclusively injure their outer hamstring muscle, the long head of the biceps femoris The Hamstring Muscle Group. The hamstring muscle group lies on the back of the thigh and is composed of three muscles: the biceps femoris, the semitendinosus, and the semimembranosus. In everyday activity, the hamstrings undergo an eccentric contraction to control the tendency of bodyweight to cause the trunk to flex forward on the pelvis Hamstrings are the neglected stepchildren of the well-built body. are still easy to neglect. That's bad, because the three hamstring muscles - the biceps femoris, semitendinosus and. Proximal Hamstring Primary Repair The hamstring muscle group consists of three muscles: the biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus. All three of these muscles originate from the ischial tuberosity of the pelvis and then insert below the knee with the biceps femoris attaching on the fibula and the semimembranosus an Chronic high hamstring tendinopathy is becoming increasing recognized as a causative factor in both sitting and activity-related posterior hip pain. 1-3 Unlike an acute tear, the pain usually comes on gradually and may be aggravated by repetitive activities, such as running or biking, and worsened by prolonged sitting

Muscles That Cross The Hip Joints

Hamstring injuries are divided into 3 grades, depending on the loss of motion, amount of pain, and strength (or the lack of it) that you feel in the hamstring. Your injury may be classified as mild, moderate, or severe based on how much damage your muscle fiber or tendon has suffered The Hamstrings consist of three muscles the Biceps Femoris muscle, the Semitendinosus muscle, and the Semimembranosus muscle. These muscles combined are primarily responsible for the flexion of the knee joint (bending of the knee) as well as assisting the extension of the thigh (moving the upper leg backwards). In addition to these functions the hamstring muscles work in tandem to rotate the. Biceps femoris; They start at the bottom of the pelvis at a place called the ischial tuberosity. They cross the knee joint and end at the lower leg. Hamstring muscle fibers join with the tough, connective tissue of the hamstring tendons near the points where the tendons attach to bones The hamstrings consist of three muscles: Biceps femoris; Semimembranosus; Semitendinosus; Don't let these names scare you! It doesn't matter if you can pronounce or remember them. It is important that you know which problems they cause and how to relieve them. And you'll understand that, I promise

Strekkskade, bakside lår - NHI

The biarticulate hamstring muscles [1, 3, 4 ] enter active insufficiency through the completion of knee flexion when the hips are more extended (short head of biceps femoris [2 ] becomes more active) or through the completion of hip extension when the knees are more flexed (gluteus maximus becomes more active) Hamstring muscles power walking and other movements because they are located at the back of your thigh. newartgraphics. The hamstrings are a group of four muscles: long head of the biceps femoris, short head of the biceps femoris, semitendinosus, and semimembranosus. Each hamstring crosses two joints—the hip and the knee Proximal hamstring tendinopathy (PHT) is commonly seen in long distance runners and athletes taking part in sprinting or hurdles. It is also common among athletes taking part in sports such as football and hockey, which involves a change of direction activities.[1] Proximal hamstring tendinopathy is also referred to as hamstring origin tendinopathy or high hamstring tendinopathy

Hamstrings. The muscles in the posterior part of the thigh are commonly known as the hamstrings. It is the collective term for the three muscles: biceps femoris, semimembranosus, and semitendinosus We often say that the most important leg of a three-legged chair is the fourth, the missing one. Well, when it comes to the human body, the muscles composing the hamstring group (biceps femoris - long and short heads, semitendinosus and semimembranosus) are usually that fourth leg NERVE ENTRAPMENT & HAMSTRING TIGHTNESS: Just because you feel symptoms in your hamstring, does not mean it actually coming from your hamstring. One of the major causes of hamstring symptoms stems from nerve entrapment. The bicep femoris muscle runs overtop of the sciatic nerve, and sometimes the sciatic nerve can get trapped under it

Epidemiology/Etiology. The cause of a hamstring muscle strain is often obscure. In the second half of the swing phase, the hamstrings are at their greatest length and at this moment, they generate maximum tension .In this phase, hamstrings contract eccentrically to decelerate flexion of the hip and extension of the lower leg .At this point, a peak is reached in the activity of the muscle. The hamstrings are a group of muscles that run down the back of the leg. There are three hamstring muscles: biceps femoris; semitendinosus ; semimembranosus; They support bodily movements. Hamstring injuries typically are caused by rapid acceleration activities when running or initiating running activity. Hamstring injuries are common in sports such as soccer, football, and track. Injuries to the hamstring group of muscles can range from a minor strain to a major rupture

De 9 beste øvelsene for hamstrings - Hardworkout

Hamstring injury. eMedicine, updated June 16, 2008. Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Intrinsic risk factors for hamstring injuries. Am J Sports Med 2010; published ahead of print March 24, 2010 A hamstring strain is an injury to the muscle fiber, tendon or muscle and tendon attachment point. It is common in athletes from ballet dancers to soccer players and sprinters. Of the three muscles that make up the collective hamstring muscles (biceps femoris, semimembranosus and semitendinosus) strain injuries occur in the biceps femoris over 75% of the time.Mechanism o Hamstring injury can occur in runners and in dancers as well. Self-care measures such as rest, ice and over-the-counter pain medications are often all you need to relieve the pain and swelling associated with a hamstring injury. Rarely, surgery may be needed to repair a hamstring muscle or tendon

Effektiv egenbehandling av Hamstrings Prehab Trening

Biceps Femoris Strain. Posted on Aug 01st, 2017 / Published in: Knee, Hip. There are three large muscles in the hamstring muscle located at the back of the thigh: the semitendinosus, the biceps femoris and the semimembranosus. An individual suffering with a hamstring strain has a tearing or stretching of a hamstring muscle at the back of the thigh These are the semimembranosus, semitendinosus (inner hamstrings) and the biceps femoris (outer hamstrings). What do the hamstrings do? The main action of the hamstring muscles is to actively bend. Biceps femoris muskel utgjør en del av en av de største muskelgrupper i kroppen - hamstrings. Vanligvis navnet hamstrings er gitt til hvilken som helst av de tre musklene på baksiden av låret, men blir også brukt til å beskrive senene på samme sted. De to andre muskler som utgjør hamstrings er semiteninosus og semimembranosus Snapping knee due to the biceps femoris tendon treated with repositioning of the anomalous tibial insertion. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012;20(8):1581-1583.12 Vavalle G, Capozzi M. Symptomatic snapping knee from biceps femoris tendon subluxation: an unusual case of lateral pain in a marathon runner

*Together, the semimembranosus, the semitendinosus and the biceps femoris compose the hamstring muscles known as extensors of the thigh **Although there are two parts to the biceps femoris, only the long head bicep femoris is a part of the hamstring muscle group Grade II tear of the biceps femoris muscle (hamstring tear). Introduction. Hamstring tears are among the most commonly encountered injuries in athletes. Because of the tendency for hamstring tears to heal slowly and to recur, these injuries are a significant cause of lost playing time

Hamstrings - Wikipedi

For example, slips between the hamstring muscles may be given off and can be quite large (, 6), resulting in variations in the extent of origin and insertion points and causing a decrease in flexibility by way of tethering. In rare cases, the short head of the biceps femoris muscle may fail to share the same insertion as the long head (, 11) Biceps Femoris Strain. Grade 1 is a strain.A strain occurs when a muscle becomes over stretched or ''pulled.'' Diagnosis of a sprain is fairly simple. Patients often report tightness or aching in.

It retracts the hindlimb. The hamstring muscles flex the stifle joint during swing but constrain extension during the first half of stance due to the antagonistic action of rectus femoris and the cranial position of the vertical ground reaction force vector (Clayton et al. 2001). Muscle Function . The hamstrings primary action is to draw the le Aspetar - Hom Eccentric strength training alters muscle architecture, but it is also an important factor for the prevention of hamstring injuries. The purpose was to determine the architectural adaptations of the biceps femoris long head (BFlh) after eccentric strength training with nordic hamstring exercise (NHE), followed by a subsequent detraining period Anatomy. The hamstring muscle group is made up of three different muscles, the biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus. Two of these muscles (biceps femoris and semitendinosus) insert on the ischial tuberosities, the bottom part of the pelvic bones, commonly referred to as the sits bones

hamstrings Muskelblogge

Always consult with a qualified healthcare professional prior to beginning any diet or exercise program or taking any dietary supplement. The content on our website is for informational and educational purposes only and is not intended as medical advice or to replace a relationship with a qualified healthcare professional Hamstring tendonitis is a swollen or injured hamstring tendon. Symptoms include pain in or near to the knee joint. The type of treatment will depend on the severity of the tendonitis, but certain. Hamstring tendonitis is often diagnosed with an X-ray or an MRI scan. Three hamstring muscles are located behind the knee at the back of the thigh: Biceps Femoris; Semimembranosus Muscle; Semitendinosus Muscle; These muscles work together to flex the knee and extend the hip A lot of hamstring strengthening is done at the knee (nordic curls, hamstring curls etc) which has been shown to be more the work of the medial hamstrings than Biceps Femoris. Credit irunfar.com So there you have it, the BFlonghead of the hamstrings works harder eccentrically slowing down the momentum of the leg swinging forward and often gets missed in strengthening sessions - Stuck between.

Den beste metoden for å tøye Hamstrings Manuellterapeut

 1. The quadratus femoris space (white line) is measured from the superolateral surface of the hamstring tendons to the posteromedial surface of the iliopsoas tendon or lesser trochanter. On MRI, the QFM demonstrates edema, centered on the muscle belly, at the site of maximal impingement (Figure 7). 10 On sagittal images, this edema is posterior to the lesser trochanter
 2. The muscles in the posterior compartment of the thigh are collectively known as the hamstrings. They consist of the biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus - as a group they act to extend at the hip, and flex at the knee. They are innervated by the sciatic nerve
 3. Posterior thigh muscles (Hamstring muscles) The hamstring muscles, or simply the hamstrings, are a group of three long muscles located in the posterior compartment of the thigh, shaping up the surface anatomy of this region.These muscles are the biceps femoris, semimembranosus and semitendinosus muscles.. The hamstrings are closely related to each other as they share a common origin point, and.

Hamstringsruptur - Helseleksikon

 1. antly fast-twitch and could explain the high incidence of hamstrings strain injuries. However, hamstrings muscle composition in vivo, and its influence on knee flexor muscle function, remains unknown. We investigated biceps femoris long head (BFlh)
 2. BFlh=biceps femoris long head, BFsh=biceps femoris short head, SM=semimembranosus, SN=sciatic nerve, St=semitendinosus, QF=quadratus femoris. Figure 2: a schematic diagram of the hamstring muscles (left limb, posterior view) to demonstrate the proximal free tendon and MtJ of BFlh. also note the length of the distal MtJs of BFlh and St. BFlh=bicep
 3. The average gym rat uses the term hamstrings to refer to the muscles on the back of thigh, whose primary function is knee flexion. If you want to get really technical, hamstrings technically refer to the tendons on either end of the posterior thigh muscles, namely the semitendinosus, semimembranosus and biceps femoris (which includes both a long and a short head)
 4. skar svanken (extension i höftleden
 5. Hamstring strengthening exercises work to strengthen the backs of your thighs, There are three hamstring muscles on the back of the thigh, semimembranosus, semitendinosus and biceps femoris. Here, you'll find some simple yet really effective hamstring strengthening exercises that you can do at home
 6. The surgical treatment for a lateral snapping hamstring is to repair the biceps femoris back to the posterolateral aspect of the fibular styloid. This is usually done by cleaning off the scar tissue on the bone about this area and placing suture anchors and then placing the direct arms of the long and short heads of the biceps back to the fibular styloid
 7. Which hamstring originates on the linea aspera, lateral supracondylar ridge (femur)? short head of the biceps femoris Which hamstring inserts on the lateral fibular head & lateral tibial condyle
K Taping for Hamstring - YouTube

De beste øvelsene for Hamstrings Manuellterapeut Martin

 1. The three hamstring muscles (biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus) have a common origin on the ischial tuberosity of the pelvis. This common tendon is subjected to a high degree of.
 2. g long, thin tendons that stretch across the posterior knee. As a group, the hamstrings and their distal tendons are easily palpable. Biceps femoris is the lateral hamstring
 3. The Biceps Femoris muscle, the Semitendinosus muscle, Seated Hamstring Stretch: Begin by sitting on the floor with both legs stretched out in front of you with knees straight
 4. A hamstring injury can occur if any of the tendons or muscles are stretched beyond their limit. They often occur during sudden, explosive movements, such as sprinting, lunging or jumping. But they can also occur more gradually, or during slower movements that overstretch your hamstring
 5. al swing phase, during which the hamstrings are long in length while actively contracting. 1 Biceps femoris long head is the most commonly affected hamstring muscle with this mechanism of injury. 2 In the general population, hamstring injuries are more commonly ischial tuberosity avulsions as opposed to tears of the muscle belly; these injuries.
 6. Share This Tweet There are three hamstring muscles / four hamstring muscle heads: Semitendinosus (medial side, superficial) Semimembranosus (medial side, deep) Biceps femoris long head (lateral side, superficial) short head (lateral side, deep) ATTACHMENTS: Th
301 Moved PermanentlyIschiofemoral Impingement Syndrome - Radsource

femoris definition: 1. a Latin word meaning femur (= the long bone in the upper part of the leg), used in medical. Learn more Hamstring Injury Treatment (Biceps Femoris, Semitendinosus & Semimembranosus) Home / Hip / Treatments / Hamstring Injury Treatment (Biceps Femoris, Semitendinosus & Semimembranosus) Treatment begins with an accurate diagnosis based on the history, exam findings, and various imaging studies Biceps femoris; Unlike most other muscles in the body, the hamstring muscle group crosses two joints, the knee and the hip. This means it plays a crucial role in two key running movements: bending the knee and extending at the hips. Within these movements, the hamstring has three roles The hamstrings make up the bulk of the muscles in back of the thigh. The hamstrings are formed by three muscles and their tendons: the semitendinosus, semimembranosus, and biceps femoris. The top of the hamstrings connects to the ischial tuberosity, the small bony projection on the bottom of the pelvis, just below the buttocks Biceps femoris tendonitis is typically an injury resulting from overuse or over stretching of the biceps femoris tendons of the most lateral hamstring on the back of the thigh. The two most common locations for pain with this injury are at the ischial tuberosity, just below the buttock, or along the palpable tendon near the outside of the knee 2-4 inches above the joint

 • Currant.
 • Camp rock leiten.
 • Ferienlager bauernhof sachsen anhalt.
 • Countdown to christmas disney.
 • Lukket selskap skjenkebevilling.
 • Medisterkaker hellstrøm.
 • Store makerbot.
 • Kjemi 2 eksamen høst 2017.
 • Joaquín guzmán sohn tot.
 • Pecla.
 • Navnestatistikk 2018.
 • Aboriginere familieliv.
 • Aachener zeitung online.
 • Musikal figur kryssord.
 • Vad är angus.
 • Trykk på tote bag.
 • Ticket to ride europa utvidelse.
 • Oslo ess ditmas.
 • Vikingtiden straff.
 • Helfo kort app.
 • Blir syk av alkohol.
 • Remax lienz.
 • Sony xperia xz premium telia.
 • Canon pixma ip7250 manual.
 • Kevin vågenes skam.
 • El dorado city.
 • Dahoam is dahoam mike ausstieg.
 • Rey star wars hair.
 • Pris curling.
 • Ruger mini 14 lyddemper.
 • Entstehung baden württemberg zusammenfassung.
 • Fujifilm firmware.
 • St georgs platz 10 traunreut.
 • Vietnam krigens siste dager.
 • 6 ord novelle.
 • Semper paratus übersetzung.
 • Folkeregisteret fredrikstad.
 • Eksotiske grønnsaker.
 • Intersport åndalsnes.
 • Bare gi meg jesus.
 • Hva er velferdsordninger.