Home

Skuddår 2000

Dermed ble 2000 et skuddår, mens 1900 ikke var skuddår og 2100 blir heller ikke skuddår. Dette kommer av at man runder av 365,24221065 til 365,2425 = 365 + 1 ⁄ 4 − 1 ⁄ 100 + 1 ⁄ 400 = 365 97 ⁄ 400 (altså 97 skuddår i løpet av en 400-års periode, i motsetning til den julianske kalenderen som har 100 skuddår i løpet av en tilsvarende periode) Den Gregorianske kalender har derfor 365 dager, pluss skuddår hvert 4. år, bortsett fra år som er delelige på 100. År som er delelige på 400 er likevel skuddår. Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår

Dersom årstallet dividert med 4 gir et heltall, og det samme årstallet dividert med 100 gir et heltall, og årstallet kan ikke divideres med 400; da er det ikke et skuddår. Som for eksempel årene 1900, 2100 og 2200. Dersom årstallet dividert med 400 gir et heltall, da er det et skuddår. Som for eksempel 1600, 2000 og 2400. Eksempe Ikke skuddår i 2100. Det betyr at 2000 og 2400 er skuddår, mens 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 og 2500 IKKE er skuddår. Året 2000 var spesielt fordi det var første gang det tredje kriteriet fant sted siden den gregorianske kalenderen først ble tatt i bruk Når er det skuddår. Det er normalt skuddår hvert fjerde år og da i årstall som er delelig med fire. Som 2004 og 2008, unntaket gjelder for hundreårene, disse må være delelige med 400. På denne måten var det skuddår i 1200 men ikke i 1700 og 1800. Det var skuddår i 2000 men blir det ikke i 2100. Skuddårstradisjoner Skuddårsbal Skuddår er år som inneholder 366 døgn. Et normalår har 365 døgn. Jorden bruker i gjennomsnitt 365,24220 døgn på én runde rundt Solen. Dette kalles et solår eller et tropisk år. Et kalenderår må av praktiske grunner ha et helt antall dager. For at solåret skal passe med kalenderåret, gir man normalåret 365 dager, men skyter inn en ekstra dag, skuddag, hvert fjerde år (unntatt i.

2000 i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag. Avignon, Bergen, Bologna, Brussel, Helsingfors, Kraków, Reykjavík, Praha og Santiago de Compostela ble valgt til europeiske kulturhovedsteder for 2000. Hendelser Første. Derfor er det ikke skuddår i 2100. Der finnes et unntak. Hvis årstallet kan deles med 100 OG 400, så er det skuddår likevel. Derfor var det skuddår i år 2000, men ikke skuddår i år 1900, da 1900/400 er 4,75 - og altså ikke delelig med 400. Hvorfor heter det skuddår? Når vi har skuddår og 366 dager, forskyves merkedager med hele to. For å bestemme ukedag (1. januar 2000, lørdag) dag i måneden: 1 ~ 31 (1) måneden: 1 for januar ~ 12 for desember (1,man) året: 00 ~ 99 mod 28 og kursiv for januar eller februar i skuddår (00 ~ man)århundre mod 4 for den gregorianske kalenderen og mod 7 for den julianske kalenderen (20 or 0 ~ lør) Et skuddår er normalt hvert fjerde år - alle årstall som er delelige med 4 er skuddår, unntatt hundreårene (1700, 1800, 1900 osv.) som ikke er skuddår med mindre de er delelige med 400 (1600, 2000, 2400 etc.). Dermed ble 2000 et skuddår, mens 2100 ikke blir et skuddår

Om ikke det akkurat er månen, så handler det likevel om syklus. År som er delelige på 100 er riktignok ikke skuddår, med unntak av årstall som er delelig på 400. Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Etter tradisjonen er skuddårsdagen den eneste dagen kvinner kan fri Derfor er 2012 definitivt et skuddår. 2000 kan deles med 4 og med 100 (2000/4 = 500 og 2000/100 = 20). Dette betyr at 2000 kanskje ikke er et skuddår, så gjør en ny beregning. Sjekk om året kan deles med 400. Hvis året er delbart med 100 og ikke delbart med 400, er det ikke et skuddår. Hvis året kan deles med 100 og 400, er det et skuddår

Skuddår - Wikipedi

Norsk Kalender 2000 - med helligdage

Nåværende år Forrige skuddår Neste skuddår 2004: 2000: 2008 2005: 2004: 2008 Ser bra ut nå. --Mollerup 14. jan 2007 kl. 12:54 (CET Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Et skuddår, eller skotår, er et år som har ett døgn mer enn et normalår: 29 2000 i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag. Avignon, Bergen, Bologna, Brussel, Helsingfors, Kraków, Reykjavík, Praha og Santiago de Compostela ble valgt til europeiske kulturhovedsteder for 2000. Hendelser Første kvartal. 4. januar - Åsta-ulykken, to motgående tog kolliderte på Rørosbanen, 19 personer. 2000 (MM) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag. 228 relasjoner

Den Gregorianske kalender har 365 dager, pluss skuddår hvert 4. år, bortsett fra år som er delelige på 100. År som er delelige på 400 er likevel skuddår. Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Dette gir en årslengde på 365,2425, noe som gir et avvik fra det tropiske året på kun 3 dager per 10.000 år. Sponsorer 2000 er delbart med 4 og er også nøyaktig delbart med 100, siden du får et resultat av 20. Det betyr at 2000 sannsynligvis ikke er et skuddår, og du må dele det en gang til. Sjekk om tallet er nøyaktig delbart med 400 for å bekrefte at det er et skuddår Skuddår kommer hvert fjerde år i årstall som kan deles på fire. * 1800 og 1900 var altså ikke skuddår, mens 2000 var det. 2100 blir ikke skuddår. * Neste skuddår er i 2020. (Kilde: NTB De følgende årene er skuddår: 1600, 2000, 2400 Dette er fordi de er jevnt delelig med både 100 og 400. Fordi versjoner av Microsoft Excel tidligere enn Excel 97 håndterer bare år fra 1900 til 2078, er bare året 1900 underlagt utelukkelsesregelen 100/400 for skuddår i Microsoft Excel

Alt om skuddår - Matematikk

Den egentlige grunnen: Skuddår. Grunnen til at kalenderen gjentar seg etter fire hundre år, er systemet vi bruker for skuddår. År 2000 var et skuddår, med én ekstra dag i februar, og hovedregelen er at et år et skuddår hvis det er delelig på fire Et skuddår er normalt hvert fjerde år - i alle årstall som er delelige med 4. Unntaket er hundreårene (1700, 1800, 1900 etc.) som ikke har skuddår med mindre de er delelige med 400 (1200, 1600, 2000, 2400 etc.). Ekstern lenke. norske wikipedia siden om skuddår

Den julianske kalenderen introduserte skuddår

Skuddår: Nå er det damenes tur til å fri. Ifølge gamle tradisjoner er 29. februar dagen da damene får fri til mennene. Dersom han sier nei, Nærmere forklaring på hvorfor 2000 fikk lungeskader av damping. FHI: Trolig langt flere smittede i Norge enn tidligere antatt Årene 1600 og 2000 var skuddår, men ikke 1700, 1800 og 1900. Lengden av det midlere gregorianske år er 365,2425 døgn mens det tropiske år er 365,2422 døgn, en forskjell som først etter over 3000 år løper opp i ett døgn Vær oppmerksom på 2000 og til 2100. Den første deles uten rest inn i 4, og 100 og 400, derfor er det et skuddår. Det andre er et multiplum på bare 4 og 100, så det er IKKE sprang. Strengt tatt er den ovennevnte beregningsalgoritmen ikke helt nøyaktig Dermed var det skuddår i 2000, men ikke i 1900. Hensikten var å rette opp feilene fra den julianske kalender, og dermed måtte man også justere datoen ved innføringa. I de områdene som aksepterte pavens befaling ble dermed dagen etter torsdag 4. oktober 1582 fredag 15. oktober 1582

Et skuddår, derimot, har 366 dager, med den ekstra dagen utpekt som i februar 29. skuddår vanligvis skjer hvert fjerde år i årene delelig med fire Det er i folketrygdloven vi finner reglene for hvor mange dager du kan være borte fra jobb uten legeerklæring februar i 2000 ble han ringt opp av av NRK Nordland, som ville høre hvordan det var * 1800 og 1900 var altså ikke skuddår, mens 2000 var det. 2100 blir ikke skuddår. * Neste skuddår. Da må også årstallet også være et argument. Alle årstall som er delelig med 4 er skuddår bortsett fra hvert hundrede år (1800, 1900) om de ikke er delelig med 400 (1600, 2000). Tips: lag funksjonen isLeapYear(year) som tar inn årstallet og returnerer 0 eller 1 om det er skuddår eller ikke Et skuddår er normalt hvert fjerde år - i alle årstall som er delelige med 4. Unntaket er hundreårene (1700, 1800, 1900 etc.) som ikke har skuddår med mindre de er delelige med 400 (1200, 1600, 2000, 2400 etc.). Det ble derfor skuddår i 2000, men skuddåret faller bort i 2100 Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Dette gir en årslengde på 365,2425, noe som gir et avvik fra det tropiske året på bare 3 dager per 10.000 år

Da må også årstallet også være et argument. Alle årstall som er delelig med 4 er skuddår bortsett fra hvert hundrede år (1800, 1900) om de ikke er delelig med 400 (1600, 2000).€ Tips: lag funksjonen€isLeapYear(year)€som tar inn årstallet og returnerer 0 eller 1 om det er skuddår eller ikke. mod(a,b) returnerer resten a hva er skuddår? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0.

Skuddår - skuddårsball, skuddårsfrieri og skuddårsbar

 1. Men 1600 og 2000 var skuddår fordi disse år tallene er delelig med 400. Julius Cæsar, Far skuddår . Julius Caesar var bak opprinnelsen til skuddår i 45 BC. De tidlige romerne hadde en 355-dagers kalender og for å holde festivaler som skjer rundt samme sesong hvert år en 22 eller 23 dagers måned ble skapt hvert andre år..
 2. 2000 - Inga Gill, svensk skuespiller (f. 1925) 2003 - Manuel Vázquez Montalbán, spansk forfatter (f. 1939) 2005 - Johnny Haynes, engelsk fotballspiller (f. 1934) 2006 - Mario Francesco Pompedda, italiensk kardinal (f. 1929) 2006 - Marc Hodler, sveitsisk idrettsleder (f. 1918) 2008 - Tormod Haugen, norsk forfatter og oversetter (f.
 3. Skuddår er hvert fjerde år bortsett fra hvert århundre. Dette unntaket gjelder derimot ikke hvis århundret er delelig på 400. Dermed er år 1600 et skuddår, mens 1700, 1800 og 1900 ikke er. 2000 var et skuddår

Et skuddår (også kjent som et intercalary år eller bissextile år) er et kalenderår som inneholder en ekstra dag (eller, i tilfelle lunisolære kalendere, en måned) lagt til for å holde kalenderåret synkronisert med det astronomiske eller sesongmessige året.Fordi årstider og astronomiske hendelser ikke gjentas på et helt antall dager, driver kalendere som har samme antall dager i. Et skuddår er normalt hvert fjerde år - alle årstall som er delelige med 4 er skuddår, unntatt hundreårene (1700, 1800, 1900 osv.) som ikke er skuddår med mindre de er delelige med 400 (1600, 2000, 2400 osv.). Dermed ble 2000 et skuddår, mens 1900 ikke var skuddår og 2100 blir heller ikke skuddår Lostgirl: jo, 2000 bar skuddår Napa (til Horus): mordi er et skuddår! Horus: 2000 even.. (aldri skuddår i 100-år som er deleleig med 4 Paladin (til Tarantino): Det er egne regler for hele hundreår, men husker ikke hvordan de er Napa (til Lostgirl): er du helt lost Den gregorianske kalender, som vi benyttet i dag, har 97 skuddår fordelt på 400 år. Alle år med årstall som er delelige med fire er skuddår. Unntatt er de 100-årene som ikke er delelige med 400. Årene 1800 og 1900 var ikke skuddår, men år 2000 var det. Den innskudde dagen, skuddagen, er 29. februar

Et skuddår er normalt hvert fjerde år - alle årstall som er delelige med 4 er skuddår, unntatt i hundreårene (1700, 1800, 1900 osv.) som ikke er skuddår med mindre de er delelige med 400 (1600, 2000, 2400 etc.). Dermed ble 2000 et skuddår, mens 2100 ikke blir et skuddår De avlyste noen skuddår for at det ikke skulle bli ny feil. Hvert hele hundreår (1800, 1900 osv) skal etter hovedregelen være skuddår. Men slike år blir skuddåret avlyst hvis ikke årstallet er delelig på 400. År1900 var ikke skuddår, men år 2000 blir skuddår; 2000 er dellelig på 400 * 1800 og 1900 var altså ikke skuddår, mens 2000 var det. 2100 blir ikke skuddår. * Neste skuddår er i 2020. (Kilde: NTB) NRK anbefaler Nå skal ingen krigsfunn fjernes fra disse fjellene. Denne fordelingen av skuddår ble innført i Norge med den gregorianske kalenderen 1. mars 1700. I Norge var år 2000 det første hundreåret som ble skuddår etter at den gregorianske kalenderen var innført. (Kilde: Wikipedia

Et skuddår forskyver dagnummeret med 366 ≡ 2 (mod 7) dager. Vi må justere formelen for å ta høyde for den ekstra dagen. Skuddår er år med årstall som er delelige med 4, så 2000, 2004, 2008, etc. var skuddår. Vi finner derved antall skuddår etter år 2000 ved å telle antall hele fireårsperioder etter år 2000 Da det var skuddår i 2008, slo Liv Signe Navarsete (61) til. På skuddårsdagen 29. februar fridde Senterpartiet-politikeren til Lærdal-varaordføreren Lars Petter Nesse (67). Selve frieriet skjedde på hotellrommet i Førde før det var duket for årsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti på kvelden. Der slapp de den hyggelige nyheten

1800 og 1900 var altså ikke skuddår, mens 2000 var det. 2100 blir ikke skuddår. Neste skuddår er i 2012. Lesetips for deg som har den store dagen nært forestående: Skikk og bruk for bryllu For andre år etter et skuddår er syklusen 11-6-11 og for tredje år etter et skuddår er syklusen 11-11-6. Publisert 30.06.2011, kl. 18.51 Oppdatert 30.06.2011, kl. 21.14 Del på Faceboo Dermed ble 2000 et skuddår, mens 1900 ikke var skuddår og 2100 blir heller ikke skuddår. Икенчесе — бу бик зур кызыл үтә зур йолдыз һәм аның диаметры Кояшныкыннан 2000 түгел, ә 600 тапкыр зуррак Sjekk skuddår oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på skuddår oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Bli med på NSFs påskequiz og vinn idrettsleksikon

Mener å huske at den gregorianske kalender på 1700 tallet hadde en ekstra dag som ble lagt til i slutten av hvert 4 år. Finner en ane som står oppført i kirkebok som født 29 feb 1790. Da jeg prøver å legge inn datoen 29 feb. på MyHeritage så godtar ikke programmet det. Gjelder Andreas som blir dø.. > Er år 2000-problmatikken sterkt overdrevet? Er det havet av IT-konsulentene > som driver fram skrekk-informasjonen som sikrer dem engasjement og oppdrag. > Hvor omfattende er egentlig problemet? > Ønsker innspill og kilder. Jeg er ingen ekspert, jeg liker bare å samle på historier om slikt, og det jeg har lest skremmer Sjekk skuddår oversettelser til Armensk. Se gjennom eksempler på skuddår oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Mer informasjon som vi heldigvis ikke trenger å forholde oss til: Et skuddår er normalt hvert fjerde år - i alle årstall som er delelige med 4. Unntaket er hundreårene (1700, 1800, 1900 etc.) som ikke har skuddår med mindre de er delelige med 400 (1200, 1600, 2000, 2400 etc.). Det ble derfor skuddår i 2000, men skuddåret faller bort i. Skuddår har vi i alle årstall som er dividerbare med fire. I år 2000 hadde vi dermed skuddår. I år 2100 og 2200 blir det ikke en ekstra dag, fordi tallene ikke er delelige med 400. Dermed inneholder den gregorianske kalender tre skuddår mindre enn den julianske, i løpet av 400 år Når er det skuddår. Det er normalt skuddår hvert fjerde år og da i årstall som er delelig med fire. Som 2004 og 2008, unntaket gjelder for hundreårene, disse må være delelige med 400. På denne måten var det skuddår i 1200 men ikke i 1700 og 1800. Det var skuddår i 2000 men blir det ikke i 2100

skuddår - Store norske leksiko

Året 2000 var for 20 år siden. 2000 var et skuddår, det hadde 366 dager. Det begynte med en lørdag, og sluttet med en søndag. Det var i det 20. århundre. Den første kalenderuken i året begynner på mandag, den 3. januar Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Etter tradisjonen er skuddårsdagen den eneste dagen kvinner kan fri

2000 - Wikipedi

Unntaket for skuddår er hundreårene, med mindre de er delelige med 400.Dermed ble 2000 et skuddår, mens 1900 ikke var det. 1904 bød derimot på et rikt utvalg av passende postkort, en skikk som holdt seg i 1908 og 1912, men som så begynte å dø ut. Første verdenskrig hadde nok sitt å si, men kvinnebevegelsens vekst kan også ha spilt inn Årene 1600 og 2000, for eksempel var skuddår, i 2400 vil bli. Denne tilnærmingen gjør den gregorianske metoden den mest nøyaktige måten å lage skuddår, slik at det å falle etter bare en dag i 8000 år. Andre kalendere ikke gjør en så god jobb med å skape skuddår Dessuten ble det bestemt at av sekulær-årene 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 osv. skulle bare de være skuddår, som var delelige med 400, altså 1600, 2000, 2400, 2800 osv.. Det gregorianske året er gjennomsnittlig 365,2425 dager, slik at forskjellen mellom dette og årstidsåret først etter 3233 år blir 1 dag

Sturle Scholz Nærø spør hele landets almanakk-redaktør om skuddårsdagen

Skuddår og skuddag 2020 - Når er det skuddår neste gang

Men 1600 og 2000 var skuddår fordi årstallene er jevn delbare med 400. Julius Caesar, springårets far Julius Caesar sto bak opprinnelsen til et skuddår i 45 f.Kr. De tidlige romerne hadde en 355-dagers kalender, og for å holde festivaler som forekommer rundt den samme sesongen hvert år, ble det opprettet en 22 eller 23 dagers måned hvert andre år Han bestemte at det skulle hoppes over tre skuddår og at det første skuddåret skulle komme i år 8. e.Kr. Augustus manøver er grunnen til at årstallene for skuddår er delelig med fire. Det var en tilfeldighet for romerne hadde selvsagt ikke vår tidsregning. For romerne var året 761 De startet sin tidsregning med grunnleggingen av Roma skuddår hvert hundrede år. Men heller ikke denne regelen er konstant. Hvert fjerde hundre-år er det skuddår likevel. - Det var ikke skuddår i år 1700, 1800 og 1900. I år 2000 var det imidlertid 366 dager, forkla-rer Olseth. Derfor har vi skuddår Jeg er ikke akkurat et bursdagsmen-neske. Jeg stikker gjerne til fjells p

Algoritme for å bestemme ukedag - Wikipedi

 1. Hvis ikke Y2K tok knekken på deg, bare vent til 31.7. 31086. Tusenårsskiftet er passert, og verdens undergang ble en kuriositet. Men faren er ikke over. digi.no gir deg problemkalenderen fra 29.2.2000 via skjebnesvangre 31.7.31086 klokken 02:48:05:47, til året 60056, da 64-bits Win32 ubønnhørlig vil måtte takke av
 2. Var 2000 et skuddår? Derfor legges en dag hver fjerde år til den korteste måneden av kalenderen, det vil si februar, noe som nettopp er grunnen til at årets februar-side på kalenderen hadde en 29. boks
 3. Skuddår - I år i Julian og gregorianske kalender, hvis lengde er 366 dager. Måleenhet converter. Dele lenke Kopier URL. Skrive ut. Måleenhet converter. Tidsenheter. Skuddår, kalkulator online, omformer konverteringstabellen. Skuddår Til Anomalistic år: 1.002027: Skuddår Til Anomalistic måned

Skuddår - Slektshistoriewik

 1. Gregor rettet på dette i år 1582 ved å la 4. oktober bli etterfulgt av 15. oktober. Han innførte samtidig at skuddår skal forekomme ved hvert hele hundreår der de to første sifrene i årstallet er delelig med 4. Dermed ble år 1600 og 2000 skuddår, mens 1700, 1800 og 1900 ikke fikk skuddår
 2. dre de er delelige med 4), 4) Sverige og Finland, 5) Fri, 6) Rossini, 7 Leap year, 8) 2004. Bang 1. Hvilken engelsk betegnelse brukes om en eksplosjon der universet oppstod? 2. Fra hvilket land kommer lyd- og billedut - styrsprodusenten Bang &
 3. 1080+ Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Pinsen regnes som kirkens fødselsdag, for det var i pinsen Den hellige ånd kom til disiplene og ga dem styrke og ord slik at de kunne gå og fortelle om Jesus
 4. 2400 (MMCD) i den gregorianske kalenderen er et skuddår som vil begynne på en lørdag på samme vis som år 2000. 2 relasjoner
 5. 08297: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990 - 202
 6. Skuddår. Samtidig innførte han et skuddår som skal komme ved hvert fjerde hele hundreår der de to første sifrene i årstallet er delelig med fire. På den måten ble år 1600 og 2000 skuddår, mens 1700 og 1900 ikke fikk skuddår. De fleste land i Europa innførte den gregorianske kalenderen i 1582

- Skuddår? Det er for at staten skal tjene ekstra penger

Et år er skuddår dersom årstallet er delelig med 4, men ikke delelig med 100, eller dersom årstallet er delelig med 400. For eksempel er 1992 og 2000 skuddår, men 1900 er ikke skuddår. Numeriske datatyper. Vi har hittil brukt de numeriske datatypene int og double, som er standardtypene for henholdsvis hele tall og desimaltall 2000 i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag. Avignon, Bergen, Bologna, Brussel, Helsingfors, Kraków, Reykjavík, Praha og Santiago de Compostela ble valgt til europeiske kulturhovedsteder for 2000 Eller fyll inn ett av de andre feltene og la kalkulatoren regne ut de øvrige seks.Kalkulatoren benytter 227,31 arbeidsdager pr. år ved beregningene. I praksis varierer antallet arbeidsdager fra år til år, avhengig av skuddår og om dager som 17. mai og 1. nyttårsdag faller på hverdager

Skuddår Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Et skuddår er et år som har en dag mer enn et normalt år. Jorden bruker ca. 365,2422 dager på en runde rundt solen. For at dette skal passe inn med vår.. Hvorfor har vi så denne dagen som dukker opp bare hvert fjerde år? I Store Norske Leksikon står følgende: «Fordi solåret (det tropiske år), som er perioden for årstiden, inneholder 365,24220 dager mens kalenderåret må ha et helt antall dager, gir man normalåret 365 dager, men skyter inn en ekstra dag, skuddag, hvert fjerde år (unntatt i sekularår som ikke er delelige med 400) For vår gregorianske kalenders del er problemet tilnærmet løst med et lite, praktisk regnestykke: Hvis årstallet kan deles på fire når vi går inn i et nytt århundre - som da vi gikk inn i år 2000 - skal det året uansett være skuddår. År 2000 var da også skuddår, mens hverken 1700, 1800 eller 1900 var det.Med dette systemet for justering kommer ingen av oss til å merke at det. Publisert tirsdag 18. april 2000 - 10:37. Del artikkel. Tre om Gunhild: «O» FOR OPPFINNSOM. Gunhild Dahlberg markerte skuddåret på sin egen måte. Skuddår betyr at det er 29 dager i februar,.

Den gregorianske kalenderen – Wikipedia

Hvordan beregne skuddår Kunnskapsbase November 202

 1. Klokken er designet og produsert av japanske Casio, og er fra deres serie med ekstremt velkonstruerte sportsklokker, som de kaller for Casio G-Shock kollektionen.Klokkegiganten.no er utpekt som offisiell Premium forhandler av Casio klokker.Dette sikrer deg 100% ekte klokker, offisiel Casio service, samt reklamasjonsrett
 2. Kilde:Tove Nilsen: Amazonas Pornografen, 2000, s.178. Ordfakta: Dikter er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp dikter i ordboka
 3. Skuddår faller hvert fjerde år, men ikke i de år som er delelig med 100, men unntatt de år som er delelige med 400. Derfor var det i 1700, 1800 og 1900 ikke skuddår, mens det var det i 2000. Pavens kalender holdt fast på at 24. februar var skuddårsdagen, og kjennes i dag som den gregorianske kalenderen
 4. For å gjøre det ekstra vanskelig er år 2000 også skuddår. I en verden som i stor grad er automatisert og styrt av datasystemer kan dette føre til fullstendig kaos. - For å unngå brudd og forstyrrelser som kan skade bedrifters virksomhet, har Nokia satt i gang et eget 2000-års prosjekt
Hva skjedde 10Fredag den trettende er mer sannsynlig enn noen annen
 • Odin 3.10 7 download.
 • Liahona nov 2017.
 • Vil ikke sove hos far.
 • Twitter header size 2017.
 • Klomifen resept.
 • Iphone 7 power.
 • Free use pictures.
 • Gtü hamburg wandsbek.
 • Ditt treningssenter.
 • Zwergpalme kaufen.
 • Hvor lenge varer visum til usa.
 • Semesterstart uit høst 2018.
 • Kommunikasjon i relasjoner adlibris.
 • Norske hønseraser.
 • Vietnam krigens siste dager.
 • Nåde chords.
 • Ferrari gtc4 lusso.
 • Hoven drøvel forkjølelse.
 • Sverige nato medlemskap.
 • Kölle alaaf bilder.
 • Hermeneutisk perspektiv.
 • Casa de la danza anmeldung.
 • Tg250 termometer.
 • Siemens ironman pris.
 • Grove scones med yoghurt.
 • Pomchi fakta.
 • Norske fremmedkrigere.
 • Husqvarna 445 kjede.
 • Tilpasset opplæring.
 • Utvær fyr overnatting.
 • Municipality pronunciation.
 • Bli singel vid 40.
 • John fogerty trondheim.
 • Torebka esprit allegro.
 • Lulla doll lilleprinsen.
 • Sjømatretter.
 • Lønn avisbud natt.
 • Isaiah firebrace.
 • Gutscheincode posterxxl gratis versand.
 • Beste radio app 2017.
 • Åkerneset bevegelse.