Home

Kvinnelige ledere i idretten

Grasrota er best på kvinnelige ledere i norsk idret

Økning av kvinnelige ledere i norsk idrett - idrettsforbunde

Kvinnelige idrettsutøvere er ikke i nærheten av å tjene like bra som sine NRKs undersøkelse viser kort fortalt at jenter og gutter ikke har samme muligheter til å kunne leve av idretten sin Den stereotypiske oppfatningen av kvinnelige ledere er at de er flinke til å bygge relasjoner og utvikle andre. Men i en studie fra det amerikanske lederutviklingsselskapet Zenger Folkman er kvinnelige ledere også bedre på områder som tradisjonelt har blitt oppfattet som typisk maskuline. Å ta initiativ, være resultatorientert og utvikle.

Biljard er idretten som kommer ut i null. I 44 styrer over hele landet var det ikke én eneste kvinnelig leder. Siden tellingen, som ble gjennomført i 2017, har imidlertid Fredrikstad Biljardklubb valgt en kvinnelig leder Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) synes det er så få kvinnelige trenere i norsk toppidrett at hun frykter en ukultur. Idrettsforbundet (NIF) innrømmer at de har en vei å gå Innlandet kan i likhet med resten av norsk idrett vise til dårlig statistikk når det kommer til kvinnelig deltakelse i ledende roller. Selv om den aktive idretten er svært nær kjønnsbalanse, så mangles en dimensjon ved at den kvinnelige deltakelsen er så lav (under 1/3 i toppledelse i idrettslaget og under 10 prosent i trenerrollen all idrett samlet) NIF idrettspresident Berit Kjøll ønsker flere kvinnelige ledere i idretten. \ Foto: Sofie Torlei Olsen / NIF Bakgrunnen for Rajas uttalelse til Aftenposten var fremleggingen av Kjønnsbarometeret, en rapport om kjønnsbalansen i idrettens styrer og ledergrupper. Kjønnsbarometeret er en årlig undersøkelse om tingenes tilstand, og vitner om at målet om kjønnsbalanse i norsk idrettsledelse.

Hvorfor er det ikke flere kvinnelige ledere i norsk idrett

14 prosent kvinnelige trenere i norsk toppidrett: - Kjempedårlig. Hele 86 prosent av norske trenere på toppnivå er menn. Idrettspresidenten etterlyser mer kunnskap om årsaken Vil ha flere kvinnelige idrettsledere. Toppvervene i internasjonal idrett er fylt opp av testosteron. Gerhard Heiberg mener det er på høy tid med flere kvinner

Satser på kvinnelige toppledere i idretten

 1. Kvinnelige toppledere forlater idretten. For fire år siden strømmet kvinnene til for å ta toppjobber i norsk idrett. Nå er andelen kvinnelige særforbundspresidenter halvert, og flere er på vei ut. Tove Paule var en av mange kvinnelige ledere for fire år siden. Siden hun ga seg, har antallet gått kraftig ned
 2. ister Linda Hofstad Helleland (38) at idretten tar grep rundt manglende likestilling
 3. For fire år siden strømmet kvinnene til for å ta toppjobber i norsk idrett. Nå er andelen kvinnelige særforbundspresidenter halvert, og flere er på vei ut. Tove Paule var en av mange kvinnelige ledere for fire år siden. Siden hun ga seg, har antallet gått kraftig ned. andreidretter. Publisert: 02 juni.
 4. ungdom til idretten, spesielt fra grupper som i dag har lav deltakelse. 4. Norsk idrett bør utvikle en strategi for livslang tilknytning til idretten, for eksempel gjennom å rekruttere og motivere ungdom til å bidra som trenere, ledere og i frivillighetsarbeid i idretten underveis eller i etterkant av egen idrettskarriere. 5
 5. Idrettslagene har flest kvinnelige ledere med en andel på 27,8 prosent. Tilsvarende andel for særforbund er 23 prosent og idrettskretsene med 18 prosent. Det kommer frem i idrettens eget kjønnsbarometer som ble presentert under Idrettens kvinnedag. - Norsk idrett jobber som aldri før med å kunne mer, vite bedre og få til en bedre kjønnsbalanse i vår organisasjon.Det som er et faktum.
 6. Biljard er idretten som kommer ut i null. I 44 styrer over hele landet var det ikke én eneste kvinnelig leder. Siden tellingen, som ble gjennomført i 2017, har imidlertid Fredrikstad Biljardklubb valgt en kvinnelig leder

Biljard liker det ikke . Biljard er idretten som kommer ut i null. I 44 styrer over hele landet var det ikke én eneste kvinnelig leder. Siden tellingen, som ble gjennomført i 2017, har. Når det gjelder kjønnsbalansen i idretten generelt kan man se den ferske forskningsrapporten til Kari Fasting, professor ved NIH . Panelsamtalen dreide seg om erfaringer, og det kom frem både gode eksempler og tiltak man ikke lykkes med. Panelet drøftet hvilke mål Skiforbundet bør ha for arbeidet med kvinnelige trenere og ledere Med flere kvinnelige ledere skal idretten sikre likestilling Torsdag kveld var rundt 60 kvinner i våre idrettsklubber i Innlandet med på å starte prosjektet Likestillingsprosjektet. Målet er å få flere kvinner inn i lederstillinger innen idretten

Dette er en kjent strategi blant kvinnelige ledere i mannsdominerte miljø. Egenskaper som ofte blir knyttet til maskuline ledelsesformer i idretten er autoritære holdninger, strategi og taktikk, forklarer Tjønndal Jeg kunne liste opp dusinvis av kvinnelige ledere og lærere opp gjennom kirkens historie og i vår tid som Gud har fått bruke på en mektig måte. Jeg har vanskelig for å tro at alle disse kvinnene som Gud har brukt og bruker til så rik velsignelse, har handlet i strid med Guds ord Nakenkalendere med kvinnelige fotballspillere er også på vei ut. Protestene har ført fram, men det er helt klart fortsatt diskriminering i idretten, sier Hovden. Hun mener årsaken er at idrettspolitikken, både historisk og i dag, stort sett er utformet av menn. - Kvinner har sprengt seg inn i idretten steg for steg, i idrett etter idrett Idrettens ledelse trenger mangfold. I den siste måneden har det foregått en heftig likestillingsdebatt i USA på bakgrunn av Anne-Marie Slaughters artikkel «Why women still can't have it all».Debatten har til dels smittet over til oss i Norge, og i går i nettavisen til Aftenposten kunne du lese et intervju med Slaughter der hun var overrasket over at vi ikke har flere kvinnelige ledere.

Tove Paule var en av mange kvinnelige ledere for fire år siden. Siden hun ga seg, har antallet gått kraftig ned. Kvinnelige toppledere forlater idretten For å rekruttere flere kvinnelige ledere og styreledere er det avgjørende å bygge kvinnelige rollemodeller. Å velge kvinnen blant de to kvalifiserte presidentkandidatene på idrettstinget er et steg i riktig retning, og vil ved handling synliggjøre at idretten tar kjønnsbalanse på alvor Vi må ha flere kvinnelige ledere og rollemodeller som setter dette på agendaen og viser at kvinner er viktig for idretten. Vi trenger flere sponsoravtaler. Og vi trenger flere utøvere - som herrelandslaget i fotball - som slår ned på ulikhetene og gjør prioriteringer på vegne av de som sitter på toppen Norges idrettsforbund arrangerer årlig et mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk idrett. Overordnet målsetning for programmet er å øke kvinneandelen gjennom å legge til rette for en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen

Videre kan de tilby kursing, for eksempel trenerkurs for kvinner. Det er et tiltak flere nevner som positivt. De kan også sette sammen et team av ledere eller trenere med ulik kompetanse som utfyller hverandre. Team kan motivere og gi større trygghet og lette praktiske utfordringer for dem som vurderer å bli trener eller leder i idretten - Idretten trenger flere kvinnelige ledere, dagens kvinneandel er altfor lav. Jeg ser frem til å lede arbeidet og se på hvordan vi kan løfte flere kvinner til topps. Vi må diskutere barrierer, se på de gode eksemplene og diskutere hva som skal til for å bryte glasstaket Visste du at 41% av medlemmene i norsk idrett er kvinner, men at kvinneandelen blant presidenter, sportssjefer og landslagstrenere kun er mellom 11 og 18%? Balanse. Balanse er viktig i enhver funksjon i idretten. Vi har tro på at flere kvinnelige trenere og ledere vil være med å styrke og utvikle idretten Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet er noe alle skal nyte godt av». slik at tiltak kunne baseres ut fra det. Norges idrettsforbund satte i gang et mentorprogram for kvinnelige ledere,. Ingvild Østli, visepresident i rytterforbundet har fullført mentorprogram for kvinnelige ledere. Sammen med sin mentor, Erik Hansen, president i Bandyforbundet, har Østli jobbet med en utviklingsplan, nettverking og lederutfordringer knyttet til idretten. Mentorprogrammet for kvinnelige ledere b

I 2016 hadde 65 prosent av særforbundene i norsk idrett ikke gjort noen tiltak for å få flere kvinnelige ledere. Ingen særforbund har høyere andel kvinnelige ledere enn andelen kvinner i medlemsmassen. Kilder: Årsrapport NIF 2017, og notatet «likestilling i idretten Kvinnelige ledere i Bibelen? Det er en rekke kvinner som nevnes i Bibelen, og som har del i ulike tjenester. Det er neppe mulig å lese beskrivelsene av disses arbeid som noe som ikke kunne ha en teologisk (be)lærende rolle overfor menn Likevel mener hun det er behov for flere kvinnelige idrettsprofessorer og kvinnelige trenere/ledere i idretten. - Kvinner og menn har ulike kvaliteter som vi kan bringe inn i forskning, undervisning og veiledning. For min del trenger det absolutt ikke være fifty-fifty, men vi bør tilstrebe en fornuftig balanse Det siste året har diskusjonen om kjønnstesting i idretten blusset opp med mellomdistanseløperen Caster Semenya. I 2019 tapte hun en viktig rettsak: Hun hadde klagd på det internasjonale friidrettsforbundets regelverk om grenser for kvinnelige utøveres testosteronnivå Den er veldig synlig i idretten og da er det ekstra viktig at det markeres på denne måten, Idrettslagene har flest kvinnelige ledere med en andel på 27,8 prosent

Kvinnelige ledere 2018. Bygg inn. prosent. Ingen data. Data. Data. Data. Data. Data. Velg år. Vis verden Vis fns bærekraftsmål Forklaring. Indikatoren er satt sammen av lederstillinger både i høyere og lavere grad, og i ulike sektorer. Randesund IL går i bresjen med kvinnelige idrettsledere. Selv om hverken Mona Nordvik eller Louise Pedersen er nye i gangene på RIL-huset,. At det finnes en rekke dyktige kvinnelige lederemner som idretten ennå ikke har benyttet seg av, er hun ikke i tvil om ; Randesund IL går i bresjen med kvinnelige idrettsledere. 28.09.2016.

Få kvinnelige ledere i idretten - NRK Oslo og Viken

De kvinnelige utøverne må kanskje bli flinkere til å stå på kravene, mens toppledelsen må bedrive en mer bevisst politikk for å utjevne den største forskjellen. Vi er enig i kultur- og idrettsminister Linda Hofstad Hellelands reaksjon: Norske jenter og gutter har like muligheter til å delta i idrett, og da henger det ikke på greip at toppidrettskvinner skal henge så langt etter. Tirsdag og onsdag samles kvinnelige ledere, trenere og utøvere til en internasjonal rundebordskonferanse i Bergen om kvinner i idretten. Møtene er første steg på veien mot rapporten Helleland skal legge frem på kongressen til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i Lima neste år Det største antallet kvinnelige daglige ledere er i utleie av eiendom, mens den største andelen er i frisøryrket og barnehagedrift, med henholdsvis 86 og 85 prosent kvinnelige ledere - Idrett har blitt begrunnet med at det skal gjøre gutter til gode soldater. - Kroppsøving for jenter som skolefag kom på slutten av 1800-tallet. - I 1991 kom en paragraf om kjønnskvotering. Dette har vært med på å bedre situasjonen om få kvinnelige ledere i idretten

Idrett, shorts og likestilling LEDER: At likestilling i idretten må følges opp i praksis, er en klisjé, men helt sant, skriver Bjørn G. Sæbø Kristiane Utheim Brown, utviklingskonsulent i Kampsportforbundet har fullført Norges idrettsforbunds mentorprogram for kvinnelige ledere. Sammen med sin mentor Hilde Næss, president i Vektløfterforbundet, har Utheim Brown jobbet med en utviklingsplan, nettverking og lederutfordringer knyttet til idretten. Utheim Brown deltok i andre runde av mentorprogrammet, og forteller at programmet har.

Kvinnelige toppledere forlater idretten - Aftenposte

Flere dyktige kvinnelige ledere vil bidra til at internasjonal, nasjonal og regional idrett blir bedre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. - Kvinner i ledende posisjoner både på organisasjonsnivå, som trenere og i styrer er viktig også i idrett Norge er kjent som likestillingsland nummer en, og da må andelen kvinnelige ledere og trenere i norsk idrett opp. Få kvinnelige sportsjournalister: Karen-Marie Ellefsen tror menn får flere sjanser Kvinnelige ledere skårer høyest på personlighetstrekkene som er viktig for å være effektive ledere. Likevel er fortsatt majoriteten av norske ledere menn Hensikten med idrettstoppmøtet på Svalbard er å drøfte hvordan nasjonale myndigheter og idretten kan bidra til godt styresett i idrett, spesielt med tanke på antidopingarbeid og rekruttering av flere kvinnelige ledere i idretten Bare åtte av 42 klubber i norsk toppfotball har kvinnelige ledere. Bergens tre beste klubber styres alle av damer - Jeg burde kanskje hatt flere historier om at det har vært krevende, men jeg har aldri kjent på det, sier Brann-sjef Vibeke Johannesen

Det går også ut på å få utøvere, trenere og ledere til å hjelpe hverandre til å se hva som hemmer. Erfaringene med medier er tvetydige. På den ene siden er det nyttig og nødvendig med oppmerksomhet på alvorlige fenomener som spiseproblemer i idretten. De skal ikke hemmeligholdes eller tabuiseres Tidligere mente «Gutteklubben Grei» at kvinner var årsaken til at det er så få kvinnelige toppledere i Norge. Nå har de innsett at de selv er en stor del problemet De kvinnelige utøverne opplever mer skjult og indirekte hverdagsrasisme. - Jentene forteller at de ofte blir behandlet annerledes både av lagspillere og ledere fordi de har en annen etniske bakgrunn Bli med på mentorprogram for kvinnelige ledere! Norges idrettsforbund arrangerer årlig et mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk idrett. Overordnet målsetning for programmet er å øke kvinneandelen gjennom å legge til rette for en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen

Hvorfor er det ikke flere kvinnelige ledere i norsk idrett

Enorme kjønnsforskjeller i toppidretten: Norske menn

Idrett har en tendens til å normalisere det som for andre ville være avvikende. Og den unge atleten får ikke alltid god hjelp av trenere og ledere, da disse selv har praktisert sykelige teknikker og selv ikke vet hvor grensene bør trekkes Skarp-lederen savner flere kvinner i styrene i Tromsø-lagene: - Mange damer er ikke tøffe nok. Tromsø idrettsråd håper at kurset deres skal føre til at flere kvinner tar på seg lederroller i idrettslagene i byen Men mens andelen kvinnelige utøvere øker, er andelen kvinnelige ledere fortsatt skremmende lav. Særlig er topplederjobbene mannsdominert: 73 prosent av klubblederne er menn, 85 prosent av særforbundspresidentene er menn - og 100 (!) prosent (11 av 11) idrettskretsledere er menn. Det var dette som ga Abid Raja sjokk. Kjønnsbalanse er lovbestem andelen av kvinnelige ledere, trenere og utøvere i norsk toppidrett, og omfattet derfor ikke hele organisasjonen. Kjønn i endring - en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Nesten 100 kvinner har meldt seg inn i det nystarta forumet for kvinnelige ledere i Molde-regionen. Krev strengare reglar i idretten: - Vaksne og barn skal ikkje ha kvarandre på Snapchat

Kvinnelige ledere er bedre enn mannlige viser sto

38 prosent av alle ledere er kvinner. I 2011 var denne andelen bare 32 prosent. I privat sektor er det stadig flest menn som jobber og dermed også få kvinnelige ledere Påstander om at kvinnelige ledere er bedre enn mannlige ledere, gjør det vanskeligere for kvinner å bli ledere. KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse. Kvinner er fremdeles underrepresentert i lederstillinger i de fleste bransjer, både i Norge og internasjonalt. Likevel påstås det stadig oftere at kvinner er bedre egnet som ledere enn menn Noen bedrifter har som regel at det i talent/leder-programmer alltid skal være 40 eller 50 prosent kvinnelige deltagere. Eksempler fra arbeidslivet: I det svenske konsulentselskapet ÅF jobber man med å tiltrekke seg unge kvinner som går på ingeniørstudiet for å sikre tilgang på kvinnelige fremtidige ledere Høstens nye koster i Stavanger-politikken forteller om stadig trykk i likestillingen: Kvinnene er på massiv marsj inn også i øverste ledersjikt Plettfri vandel for trenere og ledere har vært viktig i kampen mot overgrep mot barn i idretten. Siden 2009 har det vært påkrevd fremvisning av ren vandelsattest fra alle med trener- eller.

SKRIVER PÅ KVINNEDAGEN: Elisabeth Lohk, senterleder ved

Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og har også vært et foregangsland når det gjelder å få kvinner med i idretten. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling Menn er årsaken til at kvinner blir sjefer, i alle fall halvparten, i følge en ny dansk undersøkelse, se Alive.dk. Det er interesseorganisasjonen Lederne som har forespurt 2400 av sine medlemmer, og av disse svarer kun 53 prosent av de kvinnene som sitter i lederposisjoner, at de selv har tatt initiativ til å komme seg dit Kvinner i lederroller i Norge: Andelen kvinnelige ledere har økt fra 38 prosent til 42 prosent fra 2004 til 2009 7 av 10 ledere er menn. Under 1 av 5 toppledere er kvinner. 32 prosent av kvinnene svarte at de ønsket å bli oppfordret til å ta lederstillinger, mot 26 prosent av mennene Kvinnelige-ledere. Sist oppdatert 19.10.2020 20:17. Flere saker du kanskje er interessert i. KJØNN OG LEDELSE Fortsatt få kvinnelige ledere. HJERNETRENING Hjernetrim for ledere. GIR EFFEKT Hva vil det si å jobbe agilt? Til toppen. Henvendelser. Henvendelser om siden rettes til seksjonsleder Sverre Simen Hov Hun ser ingen spesielle utfordringer med å være kvinnelig leder, men forteller at det kan være tøft å balansere det å være toppleder og det å være forelder. - Jeg er den i familien som er flinkest til å bake, men likevel den som på flest skoleavslutninger har kommet med Toro krydderkake, dog med flott glasur da

Slik lærte idretten meg verden å kjenne

Seksuell trakassering i idretten var temaet på det som ble et sterkt seminar i forkant av idrettsgallaen. Se seminaret i opptak. Se hvem som er nominert som årets unge leder og årets kvinnelige leder. 11.11.2019 Christer Madsen. Seks gode kandidater er plukket ut. Les mer om de nominerte her. Kunstgress. Idrett har vært et felt dominert av menn, som kvinner tidligere har hatt liten tilgang til. De så også at det er få kvinnelige ledere i kretser, særforbund og klubber, noe som kan være fordi denne paragrafen ikke gjelder disse vervene. 4 oppførsel Kvinnelige ledere i Forsvaret- Vi må få til mer En rekke tiltak er satt i verk for økt mangfold i Forsvaret, men færre kvinner kommer inn på lederutdanning. Nå satses det økonomisk, strukturelt og kulturmessig på et kvinneløft, ifølge lederen av Forsvarets høgskole.

Likestilling og mangfold i norsk idrett: - bedre med flere på banen! LDO og NIH ønsker å takke alle i norsk idrett som på 4.3 Rekruttering av kvinnelige ledere, trenere, og dommere 72 4.4 Utdanning av trenere, ledere og dommere 77 4.5 Sammendrag 78 5. Personer. Det er fortsatt altfor få kvinnelige styreledere. Totalt i idrettsorganisasjonen - det vil si i Idrettsforbundet, idrettskretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag - utgjør kvinnene 36,2 prosent av styresammensetningen. - Andelen kvinner i styrer og ikke minst i styreverv i norsk idrett er fortsatt for lav, spesielt i idrettslagene Idretten som folkebevegelse på vegne av Idrettsforbundet fortelle de andre nordiske idrettsministerne om hvorfor Norge på tross av alt for få kvinnelige trenere og ledere klarer å.

Vekst i kvinners yrkesdeltakelse har stått for 1/5-del av verdiskapingsveksten i Norge siste 40 årene. Selv om vi har kommet langt med likestilling, er vi ikke i mål. Et eksempel på det er at sju av ti ledere i næringslivet er menn. Det finnes nok av potensielt gode kvinnelige ledere, men de trenger å bli satt i situasjoner med ansvar PDF | On Oct 19, 2017, Kari Fasting and others published Likestilling i idretten: Et notat med vekt på kjønnsbalansen blant ansatte, trener og ledere i særforbund | Find, read and cite all the. Olje- og energiminister Tina Bru inviterer til arbeidslunsj for kvinnelige ledere i olje- og kraftsektoren 8. september i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien

Idrett, utvikling og fred: Slik kan den lokale idretten

Agendaen på dette møtet var; Hvordan få flere kvinnelige trenere og ledere inn i norsk idrett. I følge NIF sitt idrettspolitiske dokument 2015- 2019 står det i punkt seks i programerklæringen at målet for denne tidsperioden er å få flere kvinner og unge trenere inn i trener- og lederroller (NIF, 2015) Jeg fikk en oppgave i treningsledelse hvor jeg skulle skrive en problemstilling Hvorfor bør vi ha flere kvinnelige trenere inn i idretten? Og jeg vil gjerne høre hva dere har å si om det, altså hvorfor det ikke er flere kvinnelige trenere og hvorfor det burde/ikke burde være det. Jeg hadde en und.. Jenter og gutter som kommer på et høyt nivå i idretten, har en personlighet som i utgangspunktet gjør dem disponible for utvikling av spiseforstyrrelse dersom forholdene ligger til rette for det. På bakgrunn av flere studier på totalpopulasjonen av kvinnelige landslagsutøvere og bruk av dybdeintervju synes det som om årsaksforhold knyttet til utvikling av spiseforstyrrelser ofte er.

Morgendagen er her nå!

Den kvinnelige utøvertriaden er en tilstand som først og fremst rammer kvinnelige idrettsutøvere. Tidligere trodde man at menstruasjonsforstyrrelser hos en idrettsutøver som trente mye var helt normalt og ufarlig. Sunn Idrett telefonen - for spørsmål og bekymringer - Det som er spesielt i idretten, er avhengighetsforholdet en utøver har til treneren sin. Du er på en måte avhengig av trenerens velvilje for å komme videre. Jeg vil påstå at de aller fleste trenere og ledere legger til rette for at det skal være et trygt og godt miljø. Så er det dessverre noen som utnytter situasjonen Kvinnelige-ledere-FB. Sist oppdatert 19.10.2020 20:17. Flere saker du kanskje er interessert i. KJØNN OG LEDELSE Fortsatt få kvinnelige ledere. HJERNETRENING Hjernetrim for ledere. SAMARBEID Dårlig gruppedynamikk? Ta grep om unnasluntrere! Til toppen. Henvendelser Ledere ser ikke problemet Massao har også intervjuet fem idrettsledere om rasisme i norsk idrett. Selv om alle fem bekrefter at det finnes tilfeller av rasisme i idretten, så mener de likefult at problemet er lite eller ubetydelig siden det har vært jobbet mye med ulike holdningskampanjer de siste årene Jeg tror vi i mange tilfeller ikke ser hvorfor noe er diskriminerende fordi vi er så vant til at det er sånn. Her kan mediene helt klart spille en viktig rolle ved å sette fokus og legge press på ledere i idretten, mener hun. Gro synes også det kan bli mye prat og lite handling når idrettsledere skal jobbe med å endre idretten Sunnmøre Fotballkrets inviterer til den andre nettverkssamling for kvinnelige ledere. Nettverkssamlingen vil bli holdt i Spjelkavik IL sine klubblokaler onsdag 17. januar kl. 18.00-20.30 Dette er en samling som er rettet mot kvinner som har følgende roller i sin klubb: Leder, daglig leder, styremedlem, komitemedlem og andre tillitsverv

 • Porteføljestyring difi.
 • Den gamle pakt definisjon.
 • Therme erding 2 für 1.
 • Quiz mat og helse.
 • Curling em 2017 tv.
 • Marlu namaste anello.
 • Gult oppkast.
 • Piano beginner sheet music.
 • Rc current formula.
 • Berechnung angemessener mietzins.
 • Arteon recenze.
 • Futon matratze 140x200 dänisches bettenlager.
 • Dekkbark åsane.
 • Lakenpose silke test.
 • Isabelle afzelius ulla afzelius.
 • Lindau parken kostenlos.
 • Overoppheting gravid.
 • Screenshot samsung galaxy.
 • How to cancel tinder plus.
 • Silikastøv.
 • Dips journalsystem.
 • Tysnes skule.
 • Spu j14.
 • Clare mackintosh barn.
 • Alkoholsalg lørdag.
 • Sarah bernard småkaker.
 • Hermetisk gåselever.
 • Forbruk 1.4 tsi.
 • Xbox one kinect 360 games.
 • Nesbyen trail camp 2017.
 • Hamburg kultur aktuell.
 • Mountaincart gebraucht.
 • Rc current formula.
 • Jamie lynn spears instagram.
 • Hth hjørneskuff.
 • Gran turismo sport vr review.
 • Møtereferat definisjon.
 • Ssb4 tier list.
 • Yamaha tzr 50 toppfart.
 • Blod og slim i avføring hos katt.
 • Led list trapp.