Home

Samfunnsøkonomi vg3

Oppdatert utgave. Nytt i bok og på nett. Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og hovedforfatter av læreverket Pareto Samfunnsøkonomi 2 (Vg3) Timer 140. Trinn Vg3. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skoler som tilbyr samfunnsøkonomi 2. Velg fylket ditt! Programområder med samfunnsøkonomi 2. Programfag Språk, samfunnsfag og økonomi (Vg2 Samfunnsøkonomi Vg3 samfunnsøkonomi 1 og 2. Vg3 samfunnsøkonomi 1. Inntektsfordeling og miljøproblemer: diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land; Internasjonal økonomi: drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal hande IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin

Pareto 2. Samfunnsøkonomi vg3 Cappelen Damm Undervisnin

 1. Vårvurdering 2019 (Samfunnsøkonomi 2) er tilgjengelig på lærersidene. Innloggede lærere vil finne prøven på forsiden til Pareto II. Løsningsforslag publiseres 22. mars 2019. Animasjon og fordypningsoppgaver om statsbudsjettet. I oktober hvert år blir statsbudsjettet for neste år lagt frem for Stortinget
 2. Finn Samfunnsøkonomi Eksamensoppgave på Studienett.no. Les materialer med sjanger Samfunnsøkonomi Eksamensoppgave til inspirasjon
 3. Samfunnsøkonomi 1 Markedsteori Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen; gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester; gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjenest
 4. SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10. SØK1001 Matematikk for økonomer H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V12 H11 V11 H10 V10 H09 V09 H08. SØK1002 Mikroøkonomisk analyse H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V12 H11 V11 H10 V10. SØK1004.
 5. Sammendrag av lærebok i Samfunnsøkonomi 2 Samfunnsøkonomi 2. Her kan du repetere det du har lært i Samfunnsøkonomi 2, ved å lese et sammendrag av hele læreboken i samfunnsøkonomi på VG3 trinnet. Boka heter Samfunnsøkonomi 2 og er utgitt av Gyldendal. Sammendrag (
 6. Samfunnsøkonomi 1. Timer 140. Trinn Vg3. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Hovedområder. Markedsteori. Hovedområdet markedsteori handler om hvordan pris og omsatt mengde avhenger av forbrukernes etterspørsel og bedriftenes tilbud av varer og tjenester

FORSIDE Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi, fagnettsted, Lærer Samfunnsøkonomi på nettet skal være med på å gjøre undervisningen i samfunnsøkonomi mer interessant og variert. Ved å bruke disse sidene blir du også mer aktivt involvert i de temaene du skal arbeide med i faget Samfunnsøkonomi 1 (revidert 2012) I Samfunnsøkonomi 1 blir et faglig og solid innhold presentert på en enkel måte. Ved å bygge bro fra mikro- til makroteorien, for deretter å føre elevene videre til den nasjonale og globale økonomien, bidrar Samfunnsøkonomi 1 til å gi elevene et helhetsperspektiv Læreverk i samfunnsøkonomi for Vg2-Vg3. Innhold presenteres på en enkel måte. Gir elevene et helhetsperspektiv ved å bygge bro fra mikro- til makroteori.. Samfunnsøkonomi 2: Nordsamisk: Servodatekonomiija 2: Engelsk: Social economics 2: Fagkode: SAM3026 (gjeldende) Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (SOK1-02) Fant du det. Samfunnsøkonomi 2 Vg3 Studieforberedende. Et verk som er variert, men lett å orientere seg i, med klar struktur og språk. Pris 675,00. Legg i handlekurv Samfunnsøkonomi 2 Samfunnsøkonomi 2 er skrevet i det samme enkle språket som Samfunnsøkonomi 1. I mikroøkonomien er de nye.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Samfunnsøkonomi for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Nettstedet inneholder ulike typer oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Oppgavene gir deg mulighet til å arbeide med lærestoffet på en variert måte. Hvert kapittel har også tilleggsstoff du kan bruke for å øke kunnskapene dine i samfunnsøkonomi Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole. Pareto 2 gjennomgående oppdatert og revidert p Pareto II : samfunnsøkonomi 2, vg3 | Biblioteksentrale Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplan Kunnskapsløftet.Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.. Både samfunnsøkonomifaget og det politiske landskapet har endret seg siden forrige utgave av Pareto.Likevel er noe ved fagets innhold og bruksverdi alltid. I Pareto 2 videreføres mange av temaene fra Pareto 1. Boka er tett knyttet til kompetansemålene i læreplanen, og kan derfor brukes uavhengig av hvilk

Pareto er et faglig solid læreverk i samfunnsøkonomi og er forbedret og oppdatert med tall, faktastoff og eksempler i 2012 og 2013.Læreverket presente Pareto 2 : vg3 : samfunnsøkonomi 2 | Biblioteksentrale Pris: 672,-. heftet, 2018. Sendes senest i morgen. Kjøp boken Pareto II; samfunnsøkonomi 2, vg3 av Steinar Holden, Robert G. Hansen (ISBN 9788202575700) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Hvert punkt i læreplanen vil ha en tilhørende instruksjonsvideo. Forfatterne Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Robert G. Hansen er førstelektor i matematikk og samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Læreplan for samfunnsøkonomi Videregående opplæring

 1. Kjøp 'Pareto II, samfunnsøkonomi 2, vg3' av Steinar Holden fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820257571
 2. Kjøp 'Pareto 2, vg3, samfunnsøkonomi 2' av Steinar Holden fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820242045
 3. SVAR: Hei Det kan være mulig. Det forutsetter at du ellers får de to fordypningene du trenger og at skolen din tilbyr Samfunnsøkonomi 1 for vg3-elever. (Samfunnsøkonomi 2 bygger på Samfunnsøkono..
 4. Samfunnsøkonomi 1 (Vg2) og 2 (Vg3) Kontaktpersonar. Anne Midtsæter. Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag 71 28 31 05 Send e-post. Molde videregående skole Øvre veg 23 6413 Molde. Tlf: 71 28 31 00 E-post: molde.vgs@mrfylke.no. Redaktør: Leif Magne Lervik Org.nr.
 5. Sosialkunnskap Sosialkunnskap Vg2 / Vg3 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi Vg2 / Vg3 SF Samfunnsfag Samfunnsfag Vg2 SF / YF Juss Rettslære Vg2 / Vg3 SF Eksistens Religion Vg3 SF GEO Geografi Vg1 / Vg2 SF Perspektiver Historie Vg2 / Vg3 S

Samfunnsøkonomi Global skol

 1. Grafisk design (vg3) Bildefaget gir deg fordypning i foto, film og andre visuelle uttrykk. Du lærer å bruke kamera og annet opptaksutstyr. Du får prøve ut lyssetting og spennende prosjekter i studio eller på location. Du jobber på mac og lærer å bruke digitale verktøy for å redigere arbeidene dine
 2. Samfunnsøkonomi 1. Vg2. Samfunnsfag. Pareto 2 Unibok (2015) Samfunnsøkonomi 2. Vg3. Samfunnsfag. Pareto 2 Unibok (2018) Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3. Samfunnsfag. Visjon 1 Unibok Markedsføring og ledelse 1. Vg2. Samfunnsfag. Visjon 1 Unibok Markedsføring og ledelse 1. Vg2. Samfunnsfag. Visjon 2.
 3. Kjøp 'Intertekst vg3, Norsk vg3 studieforberedende utdanningsprogram' av Ove Eide fra Fagbokforlaget

FAGVALG: Alle som går utdanningsprogrammet Studiespesialisering på videregående skole må velge programfag på vg2 og vg3. Hvis det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta på høgskole eller universitet bør du sjekke om du trenger noen spesielle fag Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt. Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3 Oppfølging på Vg3: Rettslære 1; Rettslære 2; Samfunnsøkonomi 1; Samfunnsøkonomi 2; Historie og filosofi 1 . Historie og filosofi 2 (Gruppen settes i gang dersom det blir mange nok elever) Psykologi 1; Psykologi 2; Sosiologi og sosialantropologi . Sosialkunnskap; Politikk og menneskerettigheter; Samfunnsgeografi; Samisk historie og samfunn.

Samfunnsøkonomi er et programfag i programområde for samfunnsfag og økonomi. Faget går over 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Oversikt over hovedområder: Programfag Hovedområder Samfunns-økonomi 1. Markeds-teori Nasjonal-regnskap . og økonomisk. vekst. Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Nasjonalregnskap og økonomisk vekst. Gjøre rede for den økonomiske veksten i Norge og andre industriland og forklare årsaker til denne veksten; Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Arbeidsmarked og arbeidsledighet Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Nasjonalregnskap og økonomisk vekst. Gjøre rede for den økonomiske veksten i Norge og andre industriland og forklare årsaker til denne veksten; Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Inntektsfordeling og miljøproblemer. Gjøre rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike lan

VG3: Samfunnsøkonomi 2 og rettslære 2. Realfag. VG2: Matematikk R1 og Fysikk 1. VG3: Matematikk R2 og Fysikk 2. Fag og timefordeling ved NTG Lillehammer skoleåret 2020/21 (timetall oppgitt pr. uke) Felles allmenne fag VG 1 VG 2 VG 3; Norsk: 4: 4: 6: Engelsk: 5: Matematikk 1T / 1P: 5: Matematikk 2P* 3* Naturfag: 5 Dette er et eget ressurssted for lærere i fagene rettslære, samfunnsøkonomi, økonomistyring og markedsføring og ledelse. NB! Fra 17. januar 2012 har Fagnett fått nytt passord. Vi har sendt ut e-post til alle lærere som ligger i databasen vår med tidligere tilsendt passord Nettstedet følger strukturen i Bios biologi 1 fra 2018 og Bios biologi 2 fra 2019. Velg kapittel i menyen til venstre Helse 2 tar utgangspunkt i kompetansemålene for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag. Sammen med Helse 1 dekker den programfaget helsefremmende arbeid. Den nye utgaven av God helse-serien består av 4 bøker og hjelper elevene til å tenke praksis og få helhet. I Helse 2, Smartbok kan du lytte til den innleste teksten

Kommunikasjon tar utgangspunkt i kompetansemålene i programfaget for kommunikasjon og samhandling for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag. Kommunikasjon er en av fire bøker i den nye utgaven av God helse-serien. I Kommunikasjon, Smartbok kan du lytte til den innleste teksten Den boken du nå holder i hånden tar for seg ulike sider ved kontor- og administrasjonsfaget. Her kan du lese om bedriftenes organisering, strategi og mål, om helse-, miljø og sikkerhet, om lover og regler og mye annet. Boken er skrevet for elever i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 og for lærlinger

God helse 1, Smartbok / Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Pareto 2 : Unibok : samfunnsøkonomi vg3

Pareto 2 : samfunnsøkonomi 2 vg3

Pareto: Samfunnsøkonomi for videregående skol

Samfunnsøkonomi Eksamensoppgave - Studienett

 1. Eikeli videregående skole har lang tradisjon med studiespesialiserende retning og yrkesfaget salg, service og reiseliv. Å være elev på Eikeli gir deg enten deg fagene du trenger for å studere på høyskoler og universiteter i inn- og utland eller få et fagbrev innenfor salg og reiseliv
 2. Aqua Kjemi vg2/vg3 SF Bi Biologi vg2/vg3 SF IT-fag Senit Naturfag vg1/vg3 SF/YF Nye utgaver! Sosialkunnskap Sosialkunnskap Vg2 / Vg3 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi Vg2 / Vg3 SF Samfunnsfag.
 3. Læreplan for samfunnsøkonomi, Formål, Grunnleggjande dugleik. Gå til hovedinnhold. Vg2 og Vg3 Vg2 og Vg3 Vg1 Skoleår 2020-2021 2020-2021 Skoleår 2020-2021 Skoleår 2019-2020 Vel fylke Agder.
 4. Kjøp 'Service og samferdsel Vg3 - nettressurs, Service og samferdsel vg3' av Per Nørgaard fra Fagbokforlaget

Blokkskjema Vg3. I blokkskjemaet under ser du kva fag vi tilbyr skuleåret 2020-2021. Elevar på ordinær studiespesialiserande må velje eitt fag i kvar av dei tre blokkene. To av faga må bygge vidare på fag som du hadde i Vg2 Reiselivsfaget vg3, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett. Reiselivsfaget vg3, d-bok har følgende funksjonalitet: - Utheving og notater - Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett - Lagre og skrive uthevninger og notater - Favorittmerke. Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1) Markedsføring og ledelse 2 (bygger på 1) Rettslære 2 Psykologi 2 Kryss av her: hvis du ønsker at søknaden skal behandles for 2. alternativ: Vg3 studiespesialiserende (uten toppidrett) dersom du ikke får plass på toppidrett Vg3; Samfunnsøkonomi 13 filmer. Filmserie om samfunnøkonomiske problemstillnger. Korrupsjon 3 filmer. Tre trigger-filmer om korrupsjon i et internasjonalt miljø og i kommune-Norge. Tema: korrupsjon; TIP 9 filmer. Filmer for Teknikk og industriell produksjon Vg1. Fag: TIP; Trinn: vg1

Økonomistyring (VG2) og Økonomi og ledelse (VG3) Næringslivsøkonomi består av de to fagene Økonomistyring (vg2) og Økonomi og ledelse (vg3). I økonomistyring lærer du å føre regnskap, analysere nøkkeltall, sette opp priskalkyler og lage budsjetter. Her er det utstrakt bruk av regneark og andre digitale verktøy Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 Økonomi og ledelse Økonomistyring Spansk II Spansk III Tysk II Tysk III Japansk I (kveldsundervisning) Japansk II (kveldsundervisning) Aktivitetslære 2 . Title: Inntaksbrev vg3 ST 2020 Author: IKrist Created Date: 7/2/2020 10:46:40 AM. Fagvalgskjema til Vg3 Studiespesialisering 20/21 Navn: Klasse (nå): Kryss av (obligatorisk): Programområde Realfag Programområde Språk, Samfunnsfag og Økonomi Merk tre programfag du ønsker deg og to reservefag i prioritert rekkefølge (1-5). Merk også av hvilke fag du har nå. Vg2 Fag nå Vg3 Ditt valg Fellesfa Vg3. I Vg3 tar du teknologi og forskningslære 2, der du blir skolert inn mot videre studier på høyskoler og universitet. Du vil blant annet arbeide med et større forskningsprosjekt som går over det meste av skoleåret. Prosjektet vil være i samarbeid med en bedrift eller institusjon i nærområdet

På Vg2 skal du ha 3 programfag i tillegg til matematikk. Ut fra fagvalget ditt får du tildelt et programområde, enten språk-samfunnsfag-økonomi eller realfag. Programområde realfag for studiespesialisering Programområde realfag Vg2 Vg3 Matematikk, realfag 5 5 Matematikk, samfunnsfag 5 5 Fysikk 5 5 Biologi 5 5 Kjemi 5 5 Geofag 5 5 Informasjonsteknologi 5 5 Teknologi og forskninglæ. Vg3: 15 timer fellesfag og 15 timer programfag i uka Samfunnsøkonomi 2 Breddeidrett 2 Sosialkunnskap* Rettslære 2* Politikk og menneskerettigheter * Historie og filosofi 2 Entreprenør og bedriftsutvikling 2* Engelsk litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk Spansk III Timeplan | Bjørknes Privatskole. Lag din egen timeplan. Du må velge timeplan for både høst- og vårsemester, også om du vil ta helårskurs Læreplan i Samfunnsøkonomi 2. Eksamensoppgaver. Nettressurser. Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakter. Fra UDIR. Statistisk sentralbyr.

Kontor- og administrasjonsfaget vg3, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett. Kontor- og administrasjonsfaget vg3, d-bok har følgende funksjonalitet: - Utheving og notater - Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på net Elevene får styrket undervisning i teoretisk matematikk (1T) og starter med programfaget teknologi og forkningslære eller samfunnsøkonomi på Vg1. Elevene velger deretter fordypning innenfor realfag eller samfunnsfag, økonomi og språkfag og har 33 undervisningstimer pr. uke på Vg1 og inntil 34 t pr. uke på Vg2 og Vg3 PERIODEPLAN vg3 UKE 5-8 Klokka Mandag Vg3 Tirsdag Vg3 Onsdag Vg3 Torsdag Vg3 Fredag Vg3 07.30-08.15 08.15 - 09.00 Trening/leksehjelp Trening Religion Trening/leksehjelp Tysk I/Tysk II kl. 08.00 09.00 - 09 Samfunnsøkonomi 2: prøve i kapittel 10 Mandag 13. februar Fysikk 2 PrøveKap1

Institutt for samfunnsøkonomi - Eksamensoppgaver - NTN

Samfunnsøkonomi 1 og 2 Samfunnsøkonomi gir deg innsikt i økonomisk teori og politikk. Økonomi spiller en vesentlig rolle i menneskers liv og hverdag, og er avgjørende for vår levestandard og velferd. Faget skal bevisstgjøre deg hvordan økonomisk vekst innebærer nye utfordringer med hensyn til miljø og jordens begrensede ressurser Samfunnsøkonomi Markedsføring og ledelse Visuell kommunikasjon Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap (kun Vg3) Rettslære Internasjonal engelsk Historie og filosofi Psykologi Breddeidrett Entreprenørskap og bedriftsutvikling FAGVALG kan bli bedre kjent med programfagene på deres stand. Faglærere og elevkontakter er på plass for å.

Samfunnsøkonomi Sammendrag - Studienett

Som elev på 3. året må du velge 3 programfag. 2 av disse må være en fordypning fra Vg2. Elever som må lese et 2. fremmedspråk må velge 2 fa vg3: PROCRAMOMRÅDE for språk. samfunnsfag og økonomi vg3: PROCRAMOMRÅDE forrealfag BLOKKI BLOKK2 BLOKK 3 Sarnfunrsfaglig e ms-el s k 2 3 pa O fellesfag 1.2 Ikke el 2 SŒialkLmnskap EarnfunrÆfaglig engelsk p' 2 2 blr fa de BLOKK BLOKK2 BLOKK3 Biologi 2 2017-18) R2 p' RD I kke 2017-18) du ikke far Tidligere skolegang: Avga ngsS

Norges utenrikspolitikk - Studienett

Video: Pareto II : samfunnsøkonomi 2, vg3

Samfunnsøkonomi ; Tysk 1+2 (erstattar eit programfag for elevar som ikkje tok framandspråk på ungdomstrinnet). Nettundervisning i regi av Vestland fylkeskommune. Skolen tilbyr nokre år andre programfag, for eksempel Geofag 1 eller framandspråk nivå 3 dersom det er nok elevar som søker Programfag Vg3. Etter de reglene som gjelder for fagvalg må du gå videre på Vg3 med minst to av de programfagene du hadde på Vg2. Samfunnsøkonomi 2 Reiseliv og språk 2 Engelskspråklig litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk Psykologi 2. Disse fagene tilbys via nettskolen

Rapportmal - Studienett

Samfunnsøkonomi, fagnettsted, Lære

På vg1 er samfunnsfag og geografi obligatorisk for alle elever. Obligatoriske fag på vg2 og vg3 er religion (kun vg3) og historie. På vg2 og vg3 har vi også et bredt utvalg programfag med mange kombinasjonsmuligheter Samfunnsøkonomi 1; Entreprenørskap og bedriftsutvikling; I tillegg kan du velje Aktivitetslære, men kan ikkje gå vidare med dette faget på Vg3. Programområde realfag. Realfaga vi tilbyr på Vg2 er: Matematikk R1; Matematikk S1; Fysikk 1; Kjemi 1; Biologi 1; Geofag 1; Informasjonsteknologi 1 Yrkesliv gir en innføring i temaer som er viktige for å kunne utøve yrket på en profesjonell måte.. Den viser hvilke muligheter de ulike yrkene gir til et interessant og meningsfullt yrkesliv. Boka viser hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres i praksis, og hvordan yrkesutøvere kan møte etiske dilemmaer i de ulike yrkene Vg2 og Vg3 Studiespesialisering er andre og tredje året i en treårig opplæring i videregående skole. Opplæringen fører fram til generell studiekompetanse, evt spesiell studiekompetanse. Halvparten av timene er obligatoriske fellesfag. Resten er programfag som du kan velge selv

Samfunnsøkonomi 2 Økonomi og ledelse Rettslære 2 Rettslære 2 Rettslære 2 Sosialkunnskap/Politikk Markedsføring og ledelse 2 Psykologi 2 Rettslære 2 Breddeidrett Psykologi 2 Ital vg3 Toppidrett (TI)3 1 Skolen tar forbehold om at dersom svært få elever velger et fag vil det ikke bli opprettet 2 3 timer pr uke På Vg2- og Vg3-studiespesialisering skal alle elever ha 15 timer programfag ukentlig. Du kan velge 10 uketimer på hvert uketimer enten fra eget eller et annet programområde. Timefordeling studiespesialisering Fellesfag Programfag Totalt Vg1 30 0 30 Vg2 15 15 30 Vg3 15 15 30 Totalt 60 30 9 Holden, Steinar & Hansen, Robert Gunder (2008) Pareto 2 Lærebok i samfunnsøkonomi videregående skole, VG3 [Textbook]. Cappelen Damm AS. Vis sammendra

Reklame for Redd Barna - Studienett

Samfunnsøkonomi - gyldendal

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Påbyggsåret gir moglegheit for vidare studiar ved høgskular og universitet. Inntakskrav: Vg1 og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram, eller Vg1 i eit studieførebuande utdanningsprogram og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram (kryssløp), elle Denne teksten skal ta for seg kompetansemål innen det å sammenligne religioner og livssyn, her buddhismen og islam, ved å gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk

Pareto 2 : vg3 : samfunnsøkonomi

programfag i Vg3 • 1850 -1915 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2 (*) Breddeidrett Breddeidrett 1. Regler for valg av programfa Vg2 Vg3 Sosiologi og sosialantropologi** **Kan ikke velges for 20-21 Politikk og menneskerettigheter Sosialkunnskap Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Markedsføring og ledelse Psykologi Rettslære Samfunnsøkonomi Fransk III (fordypning) Spansk III (fordypning) Tysk III (fordypning) Idret Søknad om bytte av programfag studiespesialisering Vg2 og Vg3 . Etternavn * Fornavn * Mobil nr: * Basisgruppe * Velg klasse fra nedtrekksmenyen. SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 Kjell Røsvik. SAM3037 Psykologi 1 Silje Ekeland. SAM3016 Sosialkunnskap Eldbjørg Rakvåg. SAM3023 Rettslære 2 Hilde Mork Vi arbeider med fellesfagene Samfunnsfag på vg1, Historie på vg2 og vg3 og Kroppsøving på alle trinnene. Programfagene som vi har ansvaret for er Markedsføring (vg2 og vg3), Økonomistyring, Økonomi og Ledelse, Entreprenørskap (vg2 og vg3), Psykologi (vg2 og vg3), Samfunnsøkonomi (vg2 og vg3), Sosiologi og Sosialantropologi, Sosialkunnskap og Breddeidrett

Helse, livsstil og doping | Faktaoppgave - StudienettNorge fra 1814-1905: SPØK-modellen - Studienett
 • Norsk sykehus spania.
 • Kjøp eiendom.
 • Abildskou.
 • Elabonnemang vattenfall.
 • Pm data.
 • Zazu sam.
 • Vw styling sverige.
 • Zalando klarna.
 • Vossebanen stasjoner.
 • Ex machina priser.
 • Kommunikasjon med eldre pasienter.
 • Perlemønster minecraft.
 • Corvette c6 unterhalt.
 • National lampoon's vacation soundtrack.
 • Lover og regler for spikertelt.
 • Ican wiki.
 • Hotel am bodensee mit hund all inclusive.
 • Stolz und vorurteil ganzer film youtube.
 • Hvor slutter nilen.
 • View dortmund getränkepreise.
 • Kerschensteiner schule lehrer.
 • Lars kristian eriksen instagram.
 • Føydalisme konsekvenser.
 • Tierheime nrw liste.
 • Robin wright frisur 2017.
 • Kroppen fakta.
 • National lampoon's vacation soundtrack.
 • Nmr norden.
 • Gratis å studere i norge.
 • Eidesvik laks.
 • Wolfenstein 2009.
 • Fernstudium soziale arbeit bielefeld.
 • Seute deern maritimes restaurant nuray cuxhaven.
 • Innsidepasning øvelser.
 • Crested gecko norge.
 • Stadt ratingen müllabfuhr.
 • Familypoint vorarlberg.
 • Natalia dyer instagram.
 • Puccini veske pris.
 • Lng fordeler og ulemper.
 • Bowling haugesund priser.