Home

Thallekrysset bodø

Thallekrysset - Bodø kommun

Kommunedelplan for RV80, Naurstadhøgda - Thallekrysset Kommunedelplanen ble vedtatt av Bodø bystyre den 11.03.2008 Planen er utarbeidet av Statens Vegvesen og delt inn i tre delstrekninger Her finner du kommunedelplan med konsekvensutredning, og tegningene som hører til delstrekning 3, Hunstadmoen-Thallekrysset.Bodø kommune har vedtatt alternativ 2. Statens vegvesen mente at b Hovedside / Vegprosjekter / Bypakke Bodø / Nyhetsarkiv. Vi regner ikke med at anleggsaktiviteten i Thallekrysset vil gi mer kø på riksvegen, men det er noen som må velge andre ruter for å komme seg fram: Riksveg 80 gjennom anleggsområdet forblir åpen,. Her finner du informasjon om utbygging av riks- og fylkesvegene i Bypakke Bodø. Disse har Statens vegvesen ansvar for. Det største delprosjektet i pakken er ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Her inngår Bodøtunnelen, nye rundkjøringer, bruer, underganger og sykkelveg med fortau Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i. Det største delprosjektet er ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende

 1. Thallekrysset var lyskryss, men er nå en rundkjøring med to underganger. Rv. 80 Snippen-Havna ligger inne ligger inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektet kan bli utbygd hvis rammen i bypakken øker. I gjeldende reguleringsplan skal rv. 80 følge dagens trasé
 2. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø kommune Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet. E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Storfjord og Kåfjord kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune
 3. Bypakke Bodø - Mars 2015 Bypakke Bodø - Mars 2015 3 Styringsgruppa i Bypakke bodø. F.v.: Ordfører i Bodø Ole H. Hjartøy, fylkesråd samferdsel Hild-Marit Olsen, Hunstadmoen til Thallekrysset, og i dette tunnel i to løp fra Hunstadmoen til Bodin Leir - en strekning på 2,8 kilometer
 4. Det finnes tilnærmet uendelig med herlige turer i fantastiske omgivelser å begi seg ut på i Bodø og resten av Salten regionen. På Tursiden finner du ett bredt utvalg av både lange og korte turer i mange forskjellige kategorier, som for eksempel skogsturer, fjellturer, utflukter, sykkelturer og padleturer, så her er det noe for enhver smak
 5. Forslag til reguleringsplan for rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø kommune 4 SAMMENDRAG Statens vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til regulerings-plan for rv. 80 på strekningen Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø kommune. Planarbeidet er gjort etter avtale og i samarbeid med kommunen
 6. Slik vil riksvei 80 mellom Hunstadmoen-Thallekrysset vil se ut om fire-fem år. Rundt påsketider starter arbeidet med nye riksveg 80, som er det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø
 7. Bodtøtunnelen Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset Da Bodøtunnelen åpnet i april 2019, var det en viktig begivenhet for Norconsult og byens innbyggere. Norges mest moderne veitunnel vil redusere køproblemene til og fra arbeid for 17 000 bilister under Bodø by

Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, Bodø kommune Regjeringen foreslår 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler,. Tilsyn med anleggsvirksomhet Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø. Bygging av tunnelportal. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet ved bygging av ny trasé på rv 80, strekningen Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø. Publisert 22.12.2015 Nybygg av bydel i Bodø Det skal utarbeides en helhetlig plan frem til ferdig reguleringsplan(er) for Rønvikjordene i Bodø. Planen skal vise hvordan det økonomiske potensialet og de store verdiene som er i området kan ivaretas og komme samfunnet mest mulig til nytte Bodøelv - Thallekrysset, arbeidsavsnitt 3-6 Dette er andre del av veiutbyggingen i bypakke Bodø der M3 Anlegg AS er hoved entreprenør. Dette er til nå den største jobben M3 Anlegg AS har hatt med en kontraktsum på. 387 millioner Kommunedelplan for RV80, Naurstadhøgda - Thallekrysset. Kommunedelplan for Sykkel 2018-2025. Kommunedelplan for ny bydel. Finner du det du leter etter? Ja Nei Kontakt oss Følg oss Bilder fra Bodø; Universell utformin

I gang med Thallekrysset Statens vegvese

Rv. 80 Thallekrysset-Snippen-Bodø stasjon Målet med prosjektet er å gigjennomgående løsninger for sykkel og gående, samt bedre kryssinger mellom gang r/sykkelløsningene og vei. Strekningen er ikke regulert, men det er utarbeidet et forprosjekt som viser bygging av sykkelvei med fortau p Bypakke Bodø er planlagt rammestyrt innenfor tre porteføljeområder (1) vegprosjekter, (2) gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljøtiltk, (3) kollektivtiltak. Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset er det dominerende prosjektet og større kostnadsoverskridelser her kan bli vanskelige å håndtere innenfor porteføljerammene

Bypakke Bodø Statens vegvese

 1. Bypakke Bodø er en felles, samordnet innsats for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø
 2. g samt diverse miljøtiltak
 3. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø kommune . Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet. E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Storfjord og Kåfjord kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune
 4. Ifølge Salten Brann, skal det ha oppstått en kortslutning i en kabel ved Thallekrysset i Bodø. Brannvesenet meldte først om en bilbrann i krysset. - Det viste seg at det ikke var en bilbrann, men kortslutning i en kabel. Melderne hadde sett ei ildkule, og noe lys og røyk, sier Magne Brunes ved 110-sentralen i Bodø
 5. Thallekrysset: Nå kan du sykle og gå under riksveg 80! Vi har åpnet undergangen til/fra Thalleveien, og armene i retning Sandhorngata og Snippen. Som dere ser er det ikke helt ferdig ennå, og det er..
 6. Jobben med å ferdigstille undergang og rundkjøring i Thallekrysset er forsinket, opplyser Bypakke Bodø. Foto: Bypakke Bodø . Arbeidet med Thallekrysset forsinket Skrevet av Markus André Jensen 14.09.2017 11:31 - OPPDATERT 16.01.2018 11:30 . Tips oss. 41 58 30 00. tips@bodo-nu.no

Hundholmen Byutvikling: Bodø Innovation Gate

The project is part of the RV 80 Hunstadmoen-Thallekrysset project in Bodø and will result in better road navigability and residential environment along the existing road. Solution. Norconsult provided planning and engineering design for the project from 2011 to the opening THALLEKRYSSET: Fra klokka 20 i kveld og gjennom natta blir det omlegging i Thallekrysset. Da blir det innsnevring av vegen og noe stans i trafikken, så regn med kø hvis du er nødt til å kjøre i dette..

• Thallekrysset -Snippen • Snippen -Bodø stasjon • Mørkved - Hunstad. Bypakke Bodø fase 2. Prosjekt Bypakke Bodø Tid Prognose kostnader Nye Sjøgata. Oppstart detalj-prosjektering våren 2019. Forventet anbudsutlysning i løpet av 2. kvartal 2020 49 mill. eks. mva. Hunstadringen fortau fr Prosjektet bygges ved Thallekrysset langs den nye riksvei 80, og vil på en måte markere inngangen til Bodø sentrum. Bygget er på seks etasjer og får fasader kledd i grålig tegl. Bygget blir sertifisert som Breeam Excellent, noe som visstnok gjør det til verdens nordligste bygg med slik miljøsertifisering

Veiprosjekter - Bypakke Bod

 1. Bypakke Bodø har en økonomisk ramme på ca. 3,4 milliarder kroner, og rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset er det største delprosjektet i pakken på rundt 2,6 milliarder kroner. Som prosjektleder har Bardal hatt ansvar for alle plan- og utbyggingsprosjekt på fylkes- og riksveg, samt koordinering av hele pakken, inkludert kommunale delprosjekt
 2. Status - kostnader Thallekrysset - Hunstadmoen Prognosen for rv.ca.80 Hunstadmoen-Thallekrysset ble økt med 272 mill. kr (2015). Dette ble gjort i 2015 og er omtalt i statsbudsjettet for 2016. Prognoseendringen ble gjort etter at de to største entreprisene ble kontrahert. ca. Status Bodø kommunes prosjekte
 3. Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø, og skal gi bedre fremkommelighet for trafikanter og bedre bomiljø langs eksisterende vei. Norconsult har vært leverandør av planlegging og prosjektering fra 2011 og frem åpning av tunnelen. Tekniske løsninger er prosjektert i 3D og det ble utarbeide
 4. Thallekrysset: Om et par-tre uker gjør vi en endring i dette området. Da kan du kjøre inn mot Sandhorngata hvis du kjører rv. 80 fra byen, og fra..
 5. Det skal også bygges sykkelveg med fortau langs rv. 80 fra Bodøelv til Thallekrysset, slik at myke trafikanter kommer seg uhindret av biltrafikken på denne strekningen. 07/03/2017 Bypakke Bod

Hva har skjedd i Bypakke Bodø så langt? Vi har f. eks. gjennomført kollektivtrasé i Gamle Riksvei, omlegging av kollektivsystemet, og trafikksikkerhetstiltak rundt en del skoler. Vi har også utbedret sykkeltraséer, som Hestdalen-Sneveien, og har bygget undergang for myke trafikanter ved Hunstadsenteret, der krysset samtidig har fått bedre trafikkavvikling for de kjørende Utvidelse til 4-feltsvei ved Bodø (Bypakke Bodø) Marginalprosjekt. 1050m 4-feltsveg inkl. parallell gang/sykkelveg (rv. 80), 600m ny 2-feltsveg med fortau, inkl. bru over jernbanen (kommunal veg), rundkjøring i krysset mellom disse, gang/sykkelveg mellom rv. 80 og Mørkvedlia med kulvert under rv.80 og jernbanen Regjeringen prioriterer utbygging av riksveg 80 Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø som er utarbeidet i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland. Veien mot ny innfartsåre til Bodø har begynt.- - Bybakken er mye mer enn strekninga fra Hunstadmoen til Thallekrysset. Kommunen har også en del prosjekter de er i gang med, og en del de har ferdigstilt. I tillegg har vi lyst ut gang og sykkelveiundergang ved Hunstadsenteret Thallekrysset har fått fritak fra KS1 er det viktig å foreta en tilstrekkelig helhetlig vurdering av tiltakene sammen med øvrige prosjekter i pakken. Bodø bystyre vedtok 17. juni 2010 å etablere bypakke Bodø for å samordne de mange pågående prosessene innenfor samferdselsområdet og utarbeide forslag til en felles

Statsbudsjettet 2021: Nordland - regjeringen

Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø Kommune. Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet. Kyst Farledsprosjekter. Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten. Kystverket fordeler midlene Bypakke Bodø er også tatt med i planene. Utbyggingen er anslått å koste om lag 1,84 milliarder kroner, og skal delvis finansieres med bompenger. RV80 tunnel Hunstadmoen-Thallekrysset - Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Byens innfartsåre, riksveg 80, skal bygges ut til firefelts veg på strekningen Hunstadmoen - Thallekrysset Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, Bodø kommune Regjeringen foreslår 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler, mens 260 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø Thallekrysset - Bodø stasjon. Status/orientering Nordland fylkeskommune pr. 31.1.2018 Passasjerutvikling Helt siden omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har antall reiser økt. Denne ser ut til å fortsette. Statstikkuttrekk viser at økningen fra 2016 til 2017 gjennomsnittlig ligger på 14 %.

Bypakke Bodø | Statens vegvesen

Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset. Registrert Dato: Mandag 18. April 2016. Prosjektet rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset omfatter bygging av ny innfartsveg til Bodø sentrum fra Hunstadmoen til Thallekrysset, samt utbygging av ca. 500 meter av arm til rv. 80 mot Bodø lufthavn (Olav V's gate) til firefeltsveg Planene i reguleringsplanen som ble vedtatt da AP hadde ordføreren i Bodø i 2011 er nesten i mål. Tunnelen er blitt veldig bra, men noe ble oversett da reguleringsplanen ble vedtatt. I Thallekrysset er fotgjengeroverganger erstattet med undergang for å bedre trafikksikkerheten, mens på Hunstadmoen har det motsatte skjedd Ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset er en del av Bypakke Bodø. Prosjektet har mer enn hundre tiltak for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Bypakke Bodø er et sama Bypakke Bodø er et av regionens store utbyggingsprosjekter som Statens vegvesen Region nord utfører i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Vi har ansvar for utbygging av riks- og fylkesveger i prosjektet, der det største delprosjektet er ny riksveg 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset Byplan, Bodø kommune. Kommunedelplan for sykkel, vedtatt 2018 •Mål om 25 % sykkelandel •Fokus på sentrumsområdet •Trygghet og fremkommelighet •Drift og vedlikehold •Prinsipper for utforming. i Bodø sentrum RV80: Thallekrysset.

Rv. 80 Thallekrysset - Bodø stasjon Forprosjekt for strekningen er fullført. Reguleringsplanarbeidet avventes eventuell rullering av Bypakke Bodø. 3.2 Kommuneveiprosjekt På grunn av reduksjon i prosjektorganisasjonen ble det utredet/planlagt færre prosjekt enn for utsatt i perioden august 2017 til august 2018. De Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø kommune Regjeringen setter av 80 millioner kroner til restarbeider. I tillegg er det lagt til grunn at 35 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Det er bygget toløpstunnel og firefelts vei. Veien ble åpnet i april 2019. Diverse tilta

Kontrollingeniør for rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset. Registrert Dato: Tirsdag 02. Februar 2016. Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen og består av over 100 delprosjekt innenfor veg, gang, sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet og miljø I tillegg ville store deler av Bodø sentrum blitt berørt av strømbrudd, med tilhørende store avbruddskostnader for skadevolder» sitat fra Nordlandsnett. Ja da, aktørene er flere her; Bodø bydrift og Statens vegvesen bare for å nevne et par. Nå bør hovedaktørene finne ut hvor både høyspenning og hovedvannforsyning egentlig ligger FØR man stikker noe ned i jorda - Vi regner med at anleggsarbeidene fortsetter om kort tid, og at vi i løpet av de nærmeste ukene skal være tilbake til den aktiviteten vi hadde før konkursen, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø. Consto skal altså videreføre og ferdigstille blant annet områdene Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset Byens innfartsåre, riksveg 80, skal bygges ut til firefelts veg på strekningen Hunstadmoen - Thallekrysset. Regjeringen åpner også for endringer i bompengeopplegget, noe som skal komme trafikantene til gode i form av lavere bomtakster. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø. Forslaget ble lagt fram

Thallekrysset-Bodø stasjon. Status/orientering Nordland fylkeskommune pr. 31.1.2018 Passasjerutvikling Helt siden omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har antall reiser økt. Denne ser ut til å fortsette. Statstikkuttrekk viser at økningen fra 2016 til 2017 gjennomsnittlig ligger p Teknikk har startet monteringen av brureis til første konstruksjon på prosjekt Bypakke Bodø I april 2016 startet leveransen av søyleforskaling og brureis til første konstruksjonen på prosjekt Bypakke Bodø. M3-Anlegg vant kontrakten på ca. 400 millioner, men har satt bort betongjobben til NCC. Bypakke Bodø er en felles, samordnet innsats for å få til viktig Det gjelder ikke bare der bilene kjører, men også på gang- og sykkelveiene, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø. I riksvei 80-prosjektet er noen av de nye gang- og sykkelveiene delt i en fortausdel og en sykkelvei, som mellom Bodøelv og Thallekrysset. Dette skal gjøre det tryggere for alle de myke trafikantene Bodø: Thallekrysset towards the city center. Bodø: Løp Farm on the northern side. Vikan: Outside Bodø towards Tverlandet. Valnesfjord: Nordvika in the Fauske direction. Fauske: Tussvika just outside the centre. Røkland: Between Rognan and Storjord. Saltstraumen: View towards the bridge 8002 BODØ Rapport og pålegg om redegjørelse -tilsyn ved Rv 80 Hunstadmoen -Thallekrysset Vi viser til tilsyn gjennomført ved bygging av ny trasé med tunnel på Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset den 25. november 2015. VEDTAK Med medhold i lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfal

Tursiden - Turtips for Bodø og Salten i Nordlan

I Thallekrysset skal myke trafikanter krysse under vegen, både her under Sandhorngata og under riksveg 80 Vegvesenet har bygd gang- og sykkelveg langs riksveg 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Vegvesenet trengte å kjøpe 730 m 2 grunn av firmaet Chr. A. Jakhelln, og trengte dessuten midlertidig bruksrett av 566 m 2 i tre år.. Partene ble ikke enige om kjøpekontrakt, og saken ble brakt inn for skjønn i Salten tingrett

Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset

 1. Blant prosjektene er sårt tiltrengte utbedringer av Nordstrandveien og Hålogalandsgata, sammenhengende ekspressykkelvei fra Hunstadmoen til Bodø stasjon (strekninga Bodøelv-Thallekrysset ligger allerede inne i første fase), oppgradering av Sjøgata, bedre framkommelighet for bussene og elektrifisering av bussparken, samt en pott på 35 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetstiltak
 2. Bypakke Bodø . 270 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 80 Hunstadmoen - Thallekrysset. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø og er foreslått bompengefinansiert. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 220 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet
 3. Figur 2-6: Reguleringsplanstrekning Hunstadmoen - Thallekrysset - Bodøelv - Gamle riksvei40 Figur 2-7: Viser felles rørtrase mellom BE Varme og Nordlandsnett i forbindelse med et Bodø
 4. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø kommune Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 kilometer, herunder 2,8 kilometer lang toløpstunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Strekningen Bodøelv - Thallekrysset og Bodøelv - Gamle riksvei (arm mot flyplassen) bygges om til firefelts vei med rundkjøringer
 5. Til: Ansvarlige politikere i bystyret i Bodø. Til alle som ferdes i trafikken i Bodø, og spesielt ansvarlige politikere i Bodø. Bodøtunnelen ble bygget for å få ned ulykkene på veistrekningen mellom Hunstadmoen og Thallekrysset som var Nord-Norges mest ulykkesbelastede vei

Slik ser vegvesenet for seg nye riksvei 80 - NR

 1. Onsdag kveld og natt til torsdag skal det freses asfalt i området rundt Thallekrysset på riksvei 80 i Bodø. Det skriver Avisa Nordland. Bypakke Bodø oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig.
 2. Prosjektet Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallekrysset er ikke nevnt i NTP utover delstrekningen Bodø - Mørkved som oppgraderes gjennom Bypakke Bodø. Strekningen Rv 80 Naurstadhøgda - Bertnes inngår i Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallekrysset og består av tofelts og firefelts veg med periodevis betydelige trafikksikkerhetsutfordringer
 3. Tilsyn med anleggsvirksomhet Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø: 23. nov: Kontroll av forvaltning innen landbruk - Brønnøy kommune: 19. nov: Tilsyn kommunal beredskapsplikt Ballangen kommune: 11. nov: Kontroll av forvaltning innen landbruk - Rana kommune: 09. nov: Kontroll av forvaltning innen landbruk - Vefsn kommune: oktober 2015; 29. ok
 4. Det vises for eksempel til utbyggingen av ny E6 gjennom Helgeland, rv 77 Tjernfjellet, rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø, E6 Hålogalandsbrua, E6 Indre-Nordnes-Skardalen, E6 Sørkjosfjellet, E6 vest for Alta og E105 Storskog-Hesseng m.fl. I tillegg pågår utbygging av E69 Skarvbergtunellen, og 15. september åpnes ny Tana bru

Rv. 80 hunstadmoen-thallekrysset. utarbeidelse av byggeplan, konkurransegrunnlag, arbeidstegninger. Registrert Dato: Tirsdag 21. Juni 2011. Med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan skal det utarbeides byggeplan, konkurransegrunnlag (tegningsgrunnlag, beskrivelse og mengdefortegnelse) og arbeidstegninger for Rv 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekrysset med tilstøtende vegnett i Bodø kommune. Bodø [bu:dɛ] (trad.) oder [bu:dø] (liter.), lulesamisch Bådåddjo, ist Hauptstadt der Provinz Nordland im Norden Norwegens und Sitz der Kommune Bodø.. Es liegt in der Region Salten nördlich des Polarkreises. 1968 schlossen sich Bodin und Bodø zu einer Kommune zusammen.Zum 1. Januar 2005 erfolgte der Anschluss der ehemaligen selbständigen Kommune Skjerstad an Bodø. 2016 wurde Bodø mit. For RV 80 Hunstadmoen - Thallekrysset vil prosjektledelsen og prosjektteamet sitte på et tverrfaglig kontor i Bodø. Prosjektleder fra Norconsult vil være sivilingeniør Stig André Knudsen. Planleggingen starter i oktober 2011, og prosjektet er planlagt ferdigstilt 01.07.2017 Prosjektet rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset omfatter bygging av ny innfartsveg til Bodø sentrum fra Hunstadmoen til Thallekrysset, samt utbygging av ca. 500 meter av arm til rv. 80 mot Bodø lufthavn (Olav V's gate) til firefeltsveg. Rv. 80 Bodøtunnelen bygges som to-løps tunnel, med tunnelprofil T9 og dimensjonerende fart 80 km/t The opening of the Bodø tunnel in April 2019 was an important event for Norconsult and the city's residents. Norway's latest state-of-the-art road tunnel will reduce commuter queues for 17,000 motorists in Bodø. Assignment The project is part of the RV 80 Hunstadmoen-Thallekrysset project in Bodø and will result in better roa

Prosjekter - Bodøtunnelen - Norconsul

10:23 @politinordland #Sortland. Politiet har gjennomført promillekontroll og kontroll av førerkort i Sortland sentrum. Ingen reaksjoner 09:13 @politinordland #Nordland Politiet har i store deler av Nordland vært ut på patruljer i forbindelse med skolestart. Ingen reaksjoner 23:25 @politinordland #Saltfjellet: #Rana: Under laserkontroll på Saltfjellet ble mannlig fører i 40 årene målt. Ferske bilder fra arbeider med ny riksveg 80, både i Thallekrysset, ved Bodøelv og på Hunstadmoen. Foto: Torbjørn Braset, Statens vegvesen Etter at Stortinget har gjort vedtak om delvis bompengefinansiering av Bypakke Bodø og utbygginga av rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldande standardavtale og dei føresetnadene som er lagt til grunn i proposisjonen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING: 05.10.2020 20.11.2020 20/327: Bodøsjøveien og Gamle riksvei: Gravearbeid: Gamle Riksvei Thallekrysset. Nils Friis vei: Gravearbeid: Nils Friis vei CONSTO ANLEGG NORD AS: 02.11.2020 31.12.2020 20/345: Fiber Høgåsen - trase 1.

Dette betyr statsbudsjettet for Nordland - NR

Gang- og sykkelvegen langs riksveg 80 mellom Skjæringa og Thallekrysset er allerede stengt og vil forbli slik det neste året. - Det er viktig at de som sykler og går respekterer sperringene, Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt! Tenk over hva man skriver og vis hensyn Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Bodø kommune: Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 kilometer, herunder 2,8 kilometer lang toløpstunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Det settes av 50 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lag til grunn at 265 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet

Ny kontrakt i Bodø Samtidig som produksjonen til E39 går for fullt, skal Ølen Betong også levere 42 000 kvadratmeter tunnelelementer til riksveg 80 Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø. Også dennne kontrakten er med Veidekke Entreprenør og ble signert like før jul kamera (800×600

Tilsyn med anleggsvirksomhet Hunstadmoen - Thallekrysset i

Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell Hunstadmoen - Bodøelv. Registrert Dato: Onsdag 24. September 2014. Med forbehold om vedtak i Stortinget, ønsker Statens vegvesen Region nord tilbud på: • Bygging av 2-løps tunnel fra Hunstadmoen til Bodøelv. 2,7 km to-løps fjelltunnel, 2xT9,5 i tunnelklasse E. Deler av tunnelen går under bl.a. bebyggelse og jernbane der det stilles strenge. - Dette er hovedjobben i Bypakke Bodø og en stor milepæl for å komme i gang med bygging av ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i en pressemelding. Det skal bygges en firefelts hovedvei, men 2,8 kilometer skal gå i en tunnel med to løp mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir

Kommende nybygg i Bodø Norge Bygge

• Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset i Nordland (Bypakke Bodø) • E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag, delvis finansiert av den såkalte Miljøpakke Trondheim • E134 Damåsen. Statens vegvesen Region nord ved prosjektavdelingen har ansvar for utbygging av delprosjekt på riks- og fylkesveg. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset er det største delprosjektet i Bypakke Bodø. Delprosjektet bygges ut gjennom to entrepriser: rv. 80 Hunstadmoen - Bodøelv (veg- og tunnel) og rv. 80 Bodøelv - Thallekrysset (veg i dagen)

M3 Anlegg Pågående prosjekter Bodøelv - Thallekrysset

18:05 @110Bodo Øksnes brann og redning: Brannvesenet gjennomfører en øvelse ved Romsetbukta. Nedbrenning av lite hus. 16:46 @politinordland #Bodø, Hunstad: Trafikkulykke, kollisjon mellom bil og syklist. Syklisten sendes til legevakt med smerter i en arm. 13:58 @politinordland #MoiRana: Grubhei, melding om brann i kjøretøy. Nødetater på vei til stedet Bodø sup plert med Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor. Fylkesmannen tiltrer som observatør. Styringsgruppa tar stilling til mandatet for del prosjekt II Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Det er ingen endringer i sluttprognosen på 2 486 mill. kr (2017). - Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekt for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier Bardal. Han lover at Vegvesenet skal komme tilbake med mer informasjon om de trafikale løsningene når anleggsperioden nærmer seg

Kommunedelplaner - Bodø kommun

Inkl ferjeforbindelse Bodø-Moskenes/Leknes. Mulig inkl andre transportsektorer, og spørsmålet om fremtidig flyplass på Gimsøy. Ny kraftledning i Mo i Rana. Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten Del av Naurstadhøgda-Thallekrysset. 4 km. Ny atkomst til ny flyplass i Bod. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Arbeidsavsnitt 1-2: Total kontraktsstørrelse begge prosjekter: 60 mill. Anleggsgartnerarbeider i forbindelse med oppgradering / utvidelse av Rv. 80 inn til Bodø. 700 trær, 3.500m2 skifermur, 15.000m kantstein, 13.500m2 steindekker. 6000 stauder, 10.500 busker. 83.000m2 grøntarealer og skråninger Bodø kommune skal utvide Junkerveien mellom Keiseren og Thallekrysset med fortau i 2,5 m bredde. Det vil samtidig bli utbedret endel setninger i Junkerveien. Det meste av massene er tenkt gjenbrukt på stedet. Ca 600 m3 er forventet masseutskiftet med nye masser 1200 m2 er forventet forsterket med geosynteter I Nasjonal transportplan 2018 - 2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland Bypakke Bodø (Nordland) Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord 07.02.2014 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Tiltaksområde Overslag Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset (Snippen) 2 080 Gang- og sykkelveger og trafikksikkerhet 500 Kollektivtiltak 210 Bomstasjoner 30 Sum bypakke Bodø 2 82

Avisa Nordland - kameraSlik ser vegvesenet for seg nye riksvei 80 – NRK NordlandMiljø by Norconsult - IssuuAv Øyvind Johansen og Aleksander RambergNytt riksveg 80-prosjekt ut i markedet | Statens vegvesen
 • Wo wien am gefährlichsten ist.
 • Frank bakke jensen vits.
 • Karamellisert løk ida.
 • Vill sjokolade næringsinnhold.
 • Begjæring om tvangssalg av bil.
 • Blande gin med brus.
 • Sult dansk film.
 • Tenerife news.
 • Kjøpe shea butter.
 • Studentenjobs münster.
 • Kan man vokse av seg nøtteallergi.
 • Candyman song.
 • Vipps lag og foreninger.
 • Fordel med gipsplater.
 • Gule stafylokokker hodebunn.
 • Max von helldorff beruf.
 • Kemisk formel vatten.
 • Chicken nuggets mcdonalds pris.
 • Uni mannheim prüfungstermine zweittermin.
 • Lysets hastighet konstant.
 • Panert kyllingfilet oppskrift.
 • Internetradio 70er 80er 90er.
 • Handelens dag vågsbygd amfi.
 • Politilogg klepp.
 • Dystrofia myotonica prognose.
 • Teksting viasat.
 • Darwin award 2017.
 • Laguna potsdam.
 • Autoantonym.
 • Orientalske liljer.
 • Stl app.
 • Ditt treningssenter.
 • Egg ernæring.
 • Zitate praktikum.
 • True detective staffel 3.
 • Wer hat die telefonnummer.
 • Overnatting reykjavik.
 • Millie bobby brown grey's anatomy.
 • France tunnel to england.
 • Mobile motorrad bewertung.
 • Oktoberfest area munich.