Home

Overenskomst dnmf 2022

Dnmf har inngått overenskomst med Bospowe

Overenskomster 2017-2020. Her finder du alle landsoverenskomsterne på Dansk Erhvervs område - gældende indtil 1. marts 2020 de i denne overenskomst fastsatte lønnsatser. Lønnen for disse arbeidstakere fastsettes etter nærmere avtale mellom arbeidsgiveren eller dennes representant, den enkelte arbeidstaker, samt en av de tillitsvalgte. b. Minstelønn kr 177,00 pr. time Omregningsfaktorene for de vanlige avkortingsbestemmelsene (37,5 time); 36,5 timer - 1,027 Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) En overenskomst er en kollektiv arbeidsavtale som tar sikte på å etablere et likt sett av bestemmelser for samtlige ansatte innenfor gitte stillingskategorier på samme type arbeidsplass Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l.

den norske legeforening overenskomstomrÅde 10 helseforetak 2018-2020 overenskomstenes del a, a1 og a2 - 2018-202 nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.238. BrukerID Overenskomst for fiskeindustribedrifter Torsdag vedtok en enstemmig tariffnemnd å allmenngjøre deler av overenskomsten for fiskeindustribedrifter. Vedtaket og premissene er ikke ferdigskrevet men vil bli offentlig så snart det er klart Del II. Overenskomst § 1 Tariffavtalens omfang Det fastsettes følgende lønnssatser og vilkår for bedrifter tilsluttet Maskinentreprenørenes Forbund som har, eller i tariffperioden får, arbeidere som er tilsluttet Norsk Arbeidsmandsforbund, og hvor det er opprettet tariffavtale

NHO Tariffavtale

Norsk Jernbaneforbund | NJ overenskomst virke / nff 2014-2016 3 12.4 barns skolestart og konferansetime 13 12.5 andre korte velferdspermisjoner 13 § 13 militÆrtjeneste mv. 13 § 14 kompetanseutvikling 14 § 15 ferie 14 15.1 ferie og fritid 14 § 16 personalforsikringer 15 § 17 arbeidstØy 1

 1. Bilag til overenskomst av 2018. Sluttvederlagsavtalen. Gjeldende fra 01.01.2011, med språklige endringer i 2014 samt endringer i 2016 . I det samordnede oppgjøret i 2018 ble det enighet mellom LO og NHO om å benytte Sluttvederlagsfondet til å finansiere en Sliterordning. Sluttvederlagsordningen vil ved etableringen av Sliterordningen opphøre
 2. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020
 3. 2. oktober 2020 Forhandlingsresultat godkjent. Handel og Kontor i Norge (HK) har godkjent resultatet fra meklingen mellom Virke og HK for Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten.. Les mer om løsningen i Siste oppdateringer for denne avtalen under
 4. Overenskomst. Se de gældende overenskomster, se hvordan de har udviklet sig gennem tiden og hent inspiration til, hvordan alle fordelene ved overenskomsterne kan bruges i hverdagen på virksomhederne
 5. Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Her kan du laste ned din aktuelle overenskomst. 20. februar 2014. Vedlegg dokumenter. Standardoverenskomsten 2018-2020 Butikkoverenskomsten 2018-202
 6. Overenskomst mellom Fiskebåt og Sjøoffisersforbundet - trålere. Overenskomst mellom Fiskebåt og Sjøoffisersforbundet - fabrikkskip. Tariffavtale med Maskinistforbundet. Tariffavtale med Sjømannsforbundet. Skjema for reiseregning. Klikk her for å laste ned skjema for reiseregning. Arktis-avtale
 7. Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt.

Overenskomst for Renhold NAF - Virk

Overenskomst for Fiskeindustrien 2014 - 2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening www.parat.com Vekteroverenskomsten 2018 - 2020 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Parat Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service www.parat.co Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon- Norsk Industri- og de bedrifter som overenskomsten er gjort gjeldende for på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge- Industri Energi- og dets foreninger på den annen side. Utløp 31. mai 2020 Overenskomst, Dnmf, Havforskningsinstituttet, Dnmf.no; READ. Overenskomst mellom DNMF og Havforskningsinstituttet vedrørende READ. arbeid om bord fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid. i HI. § 5. REISEUTGIFTER OG.

Overenskomster Norsk Jernbaneforbund NJ

Overenskomst 2017 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. 3 Indholdsfortegnels Spekter Overenskomst del A, A1 og A2. For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F. For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, 10 helseforetak vises til «Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak», datert 14. desember 2017. 2. De lokale forhandlingene

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikern Overenskomst for asfalt og veivedlikehold Ansvarlig advokat hos BNL: Bjarne Brunæs Omfatter alt asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang, drift og vedlikehold av veier o.l., arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende

Protokoll 2017. Protokoll Land 2020. Protokoll Land. NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE. Hovedavtale. Hovedavtalen YS -NHO 2018-2021. Brønnserviceavtalen. Brønnservice sign 2018-2020. Lønnstabell Brønnservice 2018-2020. Sokkeloverenskomsten. Sokkeloverenskomsten 2018-2020. Lønnstabell sokkel 2019 - 2020 Overenskomst A. OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS representert ved YS Spekter 2016 - 2018. INNHOLD A -overenskomst Sid Overenskomst A, A1 og A2. OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS representert ved YS Spekter 2016 - 2018. INNHOLD A-overenskomst Sid

Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon Overenskomster på det fødevareindustrielle område. Her på siden kan du finde din overenskomst, hvis du arbejder indenfor tobaksindustrien, bager/møllerindustrien, sukker/chokoladevareindustrien, kød- og forædlingsindustrien eller på en industriel virksomhed eller et slagterhus under Danske Slagtermestre (DSM) 2017 2017 2017 2017 2017 GULVOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI og FAGLIGT FÆLLES FORBUND . Gulvoverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og som hidtil har været omfattet af en anden overenskomst, omfattes af Dansk Byggeris overenskomster 3 mdr. efter, at forbundet har modtaget meddelelse om virksomhedens optagelse i Dansk Bygge Overenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn gældende for arbejdere beskæftiget hos fiskeeksportører med særbestemmelser gældende for Top-Røg I/S. Medlem: Gratis Ikke-medlem: Gratis Overenskomster. Fiskernes.

En overenskomst er regler og aftaler, som skal overholdes af både arbejdstager og arbejdsgiver. En overenskomst kan være udformet meget forskelligt og have meget forskelligt indhold. Det kommer an på, hvilket fag og arbejdstype overenskomsten dækker. Men den omfatter som minimum bestemmelser om lønforhold og arbejdstid 1 Arkitektoverenskomsten 2017-2020 Indgået mellem DI Overenskomst II (DIO II) og Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og JA DI nr. 80800 En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der fastsætter arbejdsbetingelserne. Du kan downloade nedenstående overenskomster: Handicaphjælper - Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA/3F 2017-2020 (pdf

Overenskomst 2020 2023 2020-2023. GRAKOM Grafisk Kommunikation & Medier. Odense Møllekajen 7, 3. th., 5000 Odense C København Nybrogade 12, 1203 København K Tlf: 63 12 70 00 grakom@grakom.d Overenskomst for Fiskeindustrien 2014 - 2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening www.parat.com Vekteroverenskomsten 2016 - 2018 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Parat Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service www.parat.co Overenskomster Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst 18. december 2015. Find overenskomster og aftaler Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar.

Historikk. Fellesoverenskomsten for byggfag mellomoppgjør 2019.pdf (Last ned) Fellesoverenskomsten for byggfag tariffoppgjør 2018.pdf (Last ned Overenskomsterne 2017-2020. Her kan du læse, downloade og bestille de tidligere gældende overenskomster 2017-2020 på dansk og engelsk. Du kan få et hurtigt overblik over de væsentligste fornyelser i urafstemningspjecen, og du kan se protokollaterne, der lå bag overenskomstfornyelsen i 2017 Overenskomst 2017 kan læses/hentes i en engelsk version via nedenstående link (bemærk: kun udvalgte afsnit er oversat). For an English version of the Common Agreement from 2017, see below. Please remarkt that onlycentral paragraphs are translated 2017 - 2020 Denne version af overenskomsten er en midlertidig, ensi-det udarbejdet arbejdsgiverversion, imens redigering står på. Forventeligt trykkes og udsendes endelig ny udgave i april 2018. Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet 3F Privat Service Siste nytt. Tariff 2020: Kr 1000,- i konfliktbidrag ved eventuell streik. 04.11.2020 Les mer. Norsk Sjømannsforbund bruker ikke Wizz Air. 04.11.2020 Les mer. RS Sjømann gjør jobbe

Overenskomst - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik & Rør Her kan du se, hvad der gælder for pension på området under Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Den nuværende overenskomst er indgået i 2017 og løber frem til 2020 Find din overenskomst eller undersøg hvilke virksomheder, der har overenskomst med FOA

Tidligere lover 2 apr 1917 nr. 1 og 28 feb 1986 nr. 8. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige, Europarådskonvensjon 24 apr 1967 om adopsjon av barn og Haagkonvensjon 29 mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner A-del av overenskomst mellom SAN og Spekter 2020 - 2022 Sosiale bestemmelser (A1) område 10 B-del av overenskomster finner tillitsvalgte på lukket område. Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien. Avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronapandemien, SAN-Spekter, mars 202 Overenskomsten 2017-2020 for Turistbuschauffører, Taxichauffører, Busstewardesser, Ungarbejdere og andre indgået mellem DI Overenskomst I (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen OVERENSKOMST 2017 - 2019 1 / 16 1. OVERENSKOMSTGRUNDLAG 1.1 Parterne er enige om, at bestemmelserne i Funktionærlov og Ferielov er gældende, medmindre nærværende overenskomstbestemmelser afvi-ger fra dette. 1.2 Parterne er endvidere enige om, at krav til arbejdsvilkårene, som bliver fastlagt ved gældende EU-direktiver, betragtes som indeholdt i nærvæ Read the latest magazines about Dnmf and discover magazines on Yumpu.co

31. januar 2017 av admin@lokmann.no. Rolf Ringdal. Når dette leses er forhandlingene om en overenskomst i Bane NOR i gang. Statsetaten Jernbaneverket ble nøyaktig 20 år og ble som de fleste av oss vet erstattet med statsforetaket Bane NOR fra nyttår Overenskomst AIM, A-del mellom Spekter og LO Stat . Overenskomst del B mellom AIM Norway AS og Forbundet for Ledelse og Teknikk . Funksjonæroverenskomsten i Nettbuss . Kontakt . Telefon: +47 23 06 10 29 E-post: postkasse@flt.no. Postadresse. Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo Org.nr. Overenskomst på det offentlige område - Status; Marts 2018. OK18 - Ærgerligt at vi endnu ikke har en aftale Stem til OK17 | Boost 2017 | Elektrikere har ondt i skulderen. Boost din Elektrikeruddannelse 2017; Så kan der stemmes; Elektrikere har ondt i skulderen; Januar 2017

Overenskomst, avtale, særlig brukt om landsomfattende tariffavtaler som omfatter en sektor i arbeidslivet. Mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fins det en rekke overenskomster som er inngått mellom LO og et av LOs forbund på den ene siden, og NHO og en av NHOs landsforeninger på den andre siden Overlægers overenskomst. Overenskomster for overlæger ansat på hospital/sygehus. Den er gældende fra 1. april 2018. Her finder du gældende overenskomst for overlæger 2018. pdf ©2017 Laegeforeningen. Overenskomstpjecen fortæller om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig, som er ansat i en daginstitution, i en skolefritidsordning/skole, i et fritidshjem eller en klub. Pjecen er et opslagsværk, hvor du kan læse om de regler, der gælder for pædagoger. Samtidig finder du selve overenskomsten i sin fulde ordlyd

Overenskomst mellom Næringslivets hovedorganisasjon - NHO med tilsluttede landsforeninger og NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjo

Ny overenskomst 2017-2020. Den ny overenskomst er nu vedtaget. Se, hvad det betyder for lærlinge. Et flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund har stemt ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. Det står klart, efter at afstemningen lukkede ved midnat onsdag den 19 april Overenskomst for ejendomsservice 2020-2023 mellem BL og ESL Overenskomst for administrative medarbejdere 2017-2020 mellem BL og HK Overenskomst for inspektører m.fl. 2017-2020 mellem BL og Faglig Puls Overenskomst for akademiske medarbejdere mellem BL og DJØF m.fl. 2017-2020 Overenskomst for gartnerarbejde 2020-2023 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene. Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018 . FELLESDEL Industrioverenskomsten 2016 - 2018

Overenskomster 2017-2020 - Dansk Erhver

Overenskomstene - Handel og Kontor i Norg

2017 - 2020 KANTINE­ OVERENSKOMST Indgået mellem DI overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DI nr. 794648 3F varenummer 3569 2017 - 2020 For gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportabl OVERENSKOMST MELLEM GÆLDENDE FRA 1. MARTS 2017 OK 2017-2020 Danske Malermestre & Malerforbundet Design og medieproduktion: Kailow A/S, CSR-, miljø- og arbejdsmiljøcerti˜ ceret. Nyropsgade 14 1602 København V Telefon 3916 7900 maler@maler.dk www.maler.dk Danske Malermestre Islands Brygge 26 2300 København S Telefon 3263 0370 sekretariatet.

2017 - 2020 OVERENSKOMST OG AFTALER mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for gourmetslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt. 2017 - 2020 OVERENSKOMST Overenskomst 494 mellom NHO/NHO Luftfart/Scandinavian Airlines System 2017-018. Norsk Flygerforbun

Landsoverenskomsten for elektrofagene El og I

ANDRE TARIFFAVTALER MED SLITERORDNINGSDEKNING I henhold til Sliterordningsavtalens § 2-2 Andre tariffavtaler, kan Sliterordningens styre gi sitt samtykke til at tariffavtaler oppført på AFP-listen har sliterordningsdekning Nærværende overenskomst gælder fra 1. juni 2017 og kan af hver af parterne op-siges med 3 måneders varsel til en 31. maj, dog tidligst til den 31. maj 2020. Stk. 2. Umiddelbart efter opsigelsen optages forhandlinger om ny overenskomst. Såfremt der ikke opnås enighed om en ny overenskomst, bortfalder overenskom-sten ved opsigelsesvarslets. Overenskomst. Overenskomster er tariffavtaler som inngås mellom organisasjonene. De omhandler vanligvis vilkår knyttet til lønn og arbeidstid. De er landsomfattende og omfatter vanligvis flere bedrifter. NHO er part i ca 200 overenskomster innenfor ulike bransjer. Disse er inngått med ulike fagforeninger Overenskomst 2017. Udskriv. Her finder du information med relation til den foregående fælles overenskomst for forsikringsbranchen, der var gældende fra april 2017 til udgangen af marts 2020. Overenskomsten mellem Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er et omfattende juridisk dokument

E-Overenskomsten - DNMF - NHO Tariffavtale

DJ-overenskomst 2017 Side 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Personlig løn. a) Ved ansættelse aftales personlig løn for den enkelte medarbejder i hvert enkelt tilfælde direkte mellem afdelingen og medarbejderen. Med-arbejderen har ret til at medbringe tillidsrepræsentanten til forhandlin-gerne Overenskomst for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner 2016 til 2020 af 14 september 2017. Category: Overenskomst. Download. Beskrivelse af overenkomstens § 18 om kompetencegivende efter- eller videreuddannelse af 25. april 2014. Download Overenskomst for Ejendomsservice 2014 - 2017 mellem BL og ESL Organisationsaftale 2015 - 18 mellem Finansministeriet og Serviceforbundet-ESL BL overenskomst Se dine nuværende rettigheder i din overenskomst for 2017-2020 Arbejder du for en arbejdsgiver, der har indgået overenskomst med HK Handel, kan du se dine rettigheder her. Hvis du er på en af de otte største overenskomster, kan du hente miniudgaverne for overenskomstperioden 2017-2020 herunder Overenskomst med HK KOMMUNAL Hovedstaden. TR-aftale mellem FOA, SL, HK, DS og CFD. Overenskomst med SL på tolkeområdet. Arbejdstidsaftale med SL på tolkeområdet . Årsrapporter. Årsrapport 2019. Årsrapport 2018. Årsrapport 2017. Årsrapport 2016. Årsrapport 2015. Vedtægt. Vedtægt for fonden CFD. Nyhedsmail - Klik her for at tilmelde.

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller Finn tariffavtaler, lønnsstatistikk, advokathjelp, medlemsfordeler, nyheter, politikk og arrangementer. Se hva vi kan gjøre for din bedrift

Overenskomst for fiskeindustribedrifter NN

Overenskomst - dagplejere Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler, som FOA har indgået med arbejdsgiverne. Dine løn- og ansættelsesvilkår som kommunal ansat dagplejer fremgår af overenskomst for dagplejere indgået mellem KL og FOA Overenskomst 2017-2020. Afstemningen om overenskomsterne er nu slut. Resultatet offentliggøres torsdag den 20. april af Forligsmanden. Det. FAPS overenskomst. Se overenskomsten, de lokale aftaler der er indgået i regionerne, hvad der særligt gælder for dit speciale, muligheden for vikar i praksis, om patienters egenbetaling og meget mere. Overenskomstteksten. Her kan du finde gældende overenskomst. ©2017 Laegeforeningen. Overenskomst mellem Coop Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Transportgruppen 3F-varenummer 3003 Overenskomst 2017-2020 for lager- og pakhusarbejdere, chauffører og arbejdere under 18 år Kampmannsgade 4, 1790 København V Telefon 70 300 300 3f.dk Roskildevej 62, 2620 Albertslund coop.d Overenskomst 2016 - 2018 B R A N S J E A V T A L E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Landsorganisasjonen i Norge (LO), Industri Energi Overenskomsten gjelder for medlemmer av Industri Energi som arbeider fast på land i operatørselskapene m

Industrioverenskomsten Fellesforbunde

OVERENSKOMST ARKITEKT­ OVERENSKOMSTEN Indgået mellem DI Overenskomst ll (DIO II) og Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og JA DI nr. 808004 ARKITEKTOVERENSKOMSTEN FAOD Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg faod.dk JA Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg ja.dk OVERENSKOMST 2015 - 2017 OVERENSKOMST 2015 - 2017 DI - Dansk Industri H. DI Overenskomst l og CO-industri DI nr. 850278 DONG ENERGY OFFSHORE CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Tlf. 3363 8000 co-industri.dk 2014 - 2017 2014 - 2017 DI - Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinental Din overenskomst. Som medarbejder i Danske Bank-koncernen er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst, der er aftalt mellem Finansforbundet i Danske Bank og koncernen. Del. (2017-2020) Virksomhedsoverenskomsten gældende fra 1. juli 2020 er under udarbejdelse og vil blive lagt ud, så snart den er klar Find din overenskomst her. Du skal være logget ind på MitHK for at få adgang. Overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og HK Handel for 2017-2020; Kontor- og lageroverenskomsten mellem Coop Danmark A/S og HK Handel for 2017-2020; Butiksoverenskomsten mellem Coop Danmark A/S og HK Handel for 2017-202

2014/2017 Teknisk Landsforbund Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Telefon 3343 6500 tl@tl.dk www.tl.dk Dansk Erhverv Arbejdsgiver Børsen 1217 København K nærværende overenskomst, når pågældende overenskomst i følge sit eget indhold udløber NTL har medlemmer i to av NHOs landsforeninger: NHO Luftfart og Abelia, som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter

Tariffavtaler NN

Der er søndag den 12. februar 2017 indgået forlig om industriens overenskomster mellem CO-industri og Dansk Industri. Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til aftalen, når den sendes til urafstemning DNMF_net addresses the whole value chain from the characterisation of new materials to nano and micro technology and application development. We network five nano and micro technology research infrastructures in the Danube region and each of our partners offer dedicated user access to researchers from academia and industry Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Lønnen er - bortset fra en fastsat mindsteløn - ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder

2017/2020 For personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået melle De seneste overenskomstaftaler mellem DA og FH (der dengang hed LO) er fra foråret 2017. De er treårige og løber til udgangen af februar 2020. Her kan du se nogle af de ansættelsesvilkår, der er fastsat i overenskomsterne på DA/FH-området, og hvor mange af medarbejderne, der er omfattet af vilkårene

Dnmf overenskomst 2018-2020 - Kystrederien

Energioverenskomsten El og I

overenskomst mellem skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og blik- og rØrarbejderforbundet for skorstensfejerkredsen 2017 Overenskomst 2020. 2 tusind Synes godt om. Der forhandles overenskomst. Vi kræver: - Stop for social dumping, en markant forhøjelse af mindstelønnen -.. Den nye overenskomst 2017-20 for Falckreddere i provinsen er nu udkommet. Reddernes Landsklub har ved flere lejligheder rykket for den nye overenskomst, der primært har ladet vente på sig på grund af protokollatet om sammenskrivning af liggende og siddende sygetransport. Protokollaterne f 2017/2020 Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgive Fagforbundene krever møte med ansvarlige statsråder 07.03.2016 Ledelsen i DSO (De samarbeidende Organisasjoner), Industri Energi og SAFE krever et snarlig, felles møte med Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet om Statoils manglende ivaretakelse av sitt samfunnsansvar på norsk sokkel. Statoil har igjen vist at selskapet ikke opptrer til beste for samfunnsutviklingen når det.

Denne overenskomst gælder for det geografiske område Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt, medmindre 123,66 pr. 1. marts 2017, kr. 125,64 pr. 1. marts 2018 og kr. 127,65 pr. 1. marts 2019. 1. og 2. time efter normal arbejdstids ophør 33 1/3 pct AC-overenskomsten 2017 - 2020 Tabel nr. 1 - 1. april 2017 AC-medarbejdere får reguleret løn og tillæg med 1,50 % Grundløn 1: Løntrin 1 pr. md: kr. 32.465,1 Den nye overenskomst 2017-20 for Falckreddere i provinsen er nu udkommet. Reddernes Landsklub har ved flere lejligheder rykket for den nye overenskomst, der primært har ladet vente på sig på grund af protokollatet om sammenskrivning af liggende og siddende sygetransport. Læs mere Overenskomsten 2017-2 3F forhandler din overenskomst, der sikrer dig gode løn- og arbejdsforhold, fri på barns første sygedag, pension m.m. Se din 3F overenskomst her Hovedaftalen Gældende overenskomst: AC-overenskomsten 2014-2017 Word-version til download § 1 Overenskomstens område § 2 Ansættelse § 3 Løn § 4 Pension § 5 Udbetaling af løn/pension § 6 Deltidsansættelse § 7 Arbejdstid og merarbejde § 8 Jobløn § 9 Hjemmevagt § 10 Opsigelse § 11 Sygdom §§ 12-13 Graviditet, barsel og adoption § 14 Ferie § Læs videre Overenskomst 2014.

 • Mcculloch cs 330.
 • Milani foundation swatch.
 • David haye net worth.
 • Finntoppen hotell.
 • Salsa kurs filderstadt.
 • Klarinett fakta.
 • Norges høyeste kvinne.
 • Wow destruction warlock main stats.
 • Reykjavik hallgrimskirkja.
 • Standard international shipping ebay tracking.
 • The skin.
 • Ungarn historie.
 • Bekkestua barnehage.
 • Dinosaurier museum altmühltal in denkendorf.
 • Studentrabatt restaurant oslo.
 • Hvorfor studere markedsføring.
 • Unterkünfte usedom günstig.
 • Jassmeisterschaft hünenberg.
 • Arteon recenze.
 • Einvernehmliche scheidung.
 • Babysvømming oslo lovisenberg.
 • Best hairstyle for your face.
 • Kriminalstatistikk 2018.
 • Dansk moms til norge.
 • Nygaard & co solbruden as.
 • Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
 • Finn ansatt dnb.
 • Gillette mach 3 blader.
 • Blå leppe baby.
 • Billig båtforsikring.
 • Telia fakturakopi.
 • Kongens gate 15 trondheim.
 • Trombocytose kreft.
 • Norsk tv youtube.
 • Warum hirse heiß waschen.
 • Tradisjonell japansk mat.
 • Chat schweiz.
 • Spotted registrierung.
 • Garden 17 mai 2017.
 • Trønderenergi ams.
 • Fødselsmerke jordbær.