Home

Lønnsoppgjør 2022

Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet

2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn. LOs hovedkrav var å «sikre medlemmenes kjøpekraft». Det ble vedtatt å gjennomføre et moderat og samordnet oppgjør. Pensjon ble ikke tema i fjorårets oppgjør. Hele oppsummeringen: Tariffoppgjøret 2017 (PDF-format LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding

6. juni 2017 kl. 22:38 Enige om årets lønnsoppgjør. Tirsdag kveld ble Industri Energi og Norsk olje og gass enige om årets lønnsoppgjør for oljeservice. Partene ble blant annet enige om et. Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me

Lønnsoppgjøret 2017: Her er resultaten

Også Kvisvik har medlemmene sine i offentlig sektor og ser fram til et komplisert lønnsoppgjør. - Likelønn og lavlønn sammenfaller mer i privat sektor enn i offentlig. Skal vi klare en likelønnsutjevning i offentlig sektor, må vi utforme krav annerledes, sier Kvisvik Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer Nyhet, Lønnsoppgjør 01.10.2020 Busstreiken er over. Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønningsposen etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent? from Fagforbundet on Vimeo. Overhenget er - sagt på en annen måte - forskjellen mellom den gjennomsnittlige lønna di ifjor og lønna di i januar i år. Det er altså et tillegg du har fått i fjor, men først får full effekt i år Over 600 fulgte Kommunalkonferansen digitalt På grunn av koronapandemien ble Kommunalkonferansen 2020 gjennomført digitalt. Programlederne Selda Ekiz og Erik Aasheim loset seerne gjennom konferansen, som hadde tillit, felleskap og klima som hovedtema

Dette gir en lønnsvekst på 3,8 prosent. Noe av årsaken til den relativt høye veksten ligger i at det er to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten fra september 2016 til september 2017. I tillegg har det vært en økning i både uregelmessige tillegg og bonusutbetalinger i perioden Utdrag fra RIF's lønnsstatistikk pr. 1.9.2017 Side 2 Resultater Resultatene av lønnsstatistikken 2017, viser en total lønnsendring summert for gruppene fra 1.9 2016 til 1.9 2017, på kr 9.978 eller 1,4% på nivå. I 2016 var øk-ningen på kr. 12.785,- eller 1,8% Frontfagsmodellen. I Norge er det tradisjon for at lønnsveksten tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Frontfagsmodellen går derfor ut på at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først 2017 (37) 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Utdanningsforbundet og FUS skal fortsette forhandlingene i årets lønnsoppgjør på et senere tidspunkt. Forhandlingene startet 22. oktober, men partene ble enige om at man trenger mer tid. Tariffområde:. Saker om årets lønnsoppgjør. Nyheter. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder.

Lønnsoppgjøret 2017 - Siste nytt - NR

Publisert: 1. februar 2017 Laveste lønnsvekst på 2000-tallet Publisert: 1. februar 2017 Gjennomsnittlig. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte Artikke For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her Hovedoppgjøret 2020 Du kan følge ditt, og andre oppgjør, her

Ansvarlige lønnsoppgjør er norsk tradisjon 22.09.2020 Streik i Vy Buss 20.09.2020 Enighet med Akademikerne i A-delsforhandlingene 28.08.2020 Informasjonsmøte for Spektermedlemmene om tariffoppgjøret 2020 27.08.202 NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Lønnsoppgjør, tariff; PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene Årets lønnsoppgjør er i havn. Det ga 0 i generelt tillegg til ansatte med lokale forhandlinger Et tydelig flertall av LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene (KS). Samtididig var det et markant antall... Tariffoppgjør 19.10.2020 kl 12.5

Gjennomsnittslønn i Norge - Så mye tjener gjennomsnitts

YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene Les hele oppsummeringen av årets lønnsoppgjør (PDF-format) Les også: Sju streiker i 2016; Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom med sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret i midten av februar. TBU anslo at årslønnsveksten for lønnstakere fra 2014 til 2015 samlet hadde vært på 2,8 prosent Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av økte strømpriser Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg

TARIFF 2017: Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret i staten. Natt til 29. april ble partene enige i mellomoppgjøret i statlig sektor. Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard gir deg detaljene fra årets oppgjør Disse gruppene har fått lave sentrale lønnsoppgjør både i 2016 og 2017, så det er viktig at de fremmer krav ved forhandlingene om den lokale potten på 0,9 %, som det blir forhandlet om før 15. oktober 2017. (Se vedlegg 1.) Bakgrunnsinformasjon Naturviterne i KS-området hadde en svakere lønnsutvikling enn gjennomsnittet

Årets lønnsoppgjør i boks. Publisert: 14.03.2017 20:53. Sist endret: 14.03.2017 22:28. LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med

LO og NHO har blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. Mer om: Lønnsoppgjøret 2017 NRK anbefaler Virusjegerar fann korona i denne trappa midt i Osl En tillitsvalgt i Fagforbundet la ut følgende oppdatering på Facebook: «Prosentregning i lønnsoppgjør er rare greier. Hvis 2,50 kroner er 3,2 % lønnsvekst, så er timelønna 78 kroner. Så er jeg klar over at det tilkommer overheng og lønnsglidning++. Jeg vil likevel se regnestykket før jeg trur på det. Noen som kan overbevise meg? Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet

Trygdeoppgjøret er klart: Så mye får pensjonistene. Pensjonistorganisasjonene vil ikke skrive under på trygdeoppgjøret. De mener pensjonistene mister kjøpekraft Last ned 2017 Last ned 2016 Last ned 2015 Last ned 2014 Last ned 2013 Last ned 2012 Last ned 2011 Last ned 2010 Last ned 2009 BVP Nettkurs. RIFS Nyhetsbrev. La dette feltet stå tomt om du er en person: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge Om tariff- og lønnsoppgjør. Kontaktinfo ved tariffoppgjør. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Innrapportering av lønnsforhandlinger. Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure) Arbinns tariffsider. Dispensasjon fra streik. Nedkjøringsavtaler. Permittering grunnet streik Her finner du mal for permitteringsvarsel Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2018 (PDF) Teknologi, sysselsetting og kompetanse i varehandelen - 2019 (PDF) Innskuddspensjon i ulike næringer - 2019 (PDF

Utdanningsforbundet - Lønnsoppgjøret - Alt du trenger å

Lønnsoppgjøret - NH

Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo Årets lønnsoppgjør er i havn: Alle får 50 øre - lavlønte får mer. NHO og LO ble i kveld enige om en løsning i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble en ramme på 2,4 prosent, med sterk. Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer Årets lønnsoppgjør er vedtatt - Vi må tilbake til 2002 for for å finne et lønnsoppgjør som gir like gode kronetillegg, både generelt og for lavlønte, innledet LO-lederen. Sekretariatet med sin leder: LO-leder Hans Christian Gabrielsen taler for LOs representantskap

LO-Gerds siste oppgjør preget av splittelse - Dagens

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virke. Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020:.
 2. LO og NHO har i fellesskap satt en norm for alles lønnsvekst på 2,8 prosent i år. - Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt, sier LO
 3. Stortingsrepresentantenes godtgjørelse og andre økonomiske rettigheter er hjemlet i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter, gjeldende fra 1. januar 2017.Pensjonsrettighetene hjemles i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av 16. desember 2011.. Stortingsrepresentantenes godtgjørelse

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad Lønnsoppgjør 2017. Etter dagens fase 3 forhandlinger har vi kommet til enighet med arbeidsgiver. Vi har kommet frem til følgende resultat: Et generelt tillegg til alle på kr 12250,-For ansatte på OSL økes skifttillegg med 2,4%. For øvrige Avinor ansatte økes nattillegg med kr 3,20,- pr time Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret

Sentralt lønnsoppgjør. Enigheten med LO og YS går ut på at alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019, og framgår av vedlegg til protokoll, se lenke Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019 I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger. Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS

Hvorfor bli medlem? check Vi er partipolitisk uavhengige ; check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt ; check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av ; check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikrin Ved å bli medlem i Pensjonistforbundet tar du ansvar for egen pensjonisttilværelse. Ikke la den være opp til andre Moderat lønnsoppgjør for sokkelansatte tirsdag 23. mai 2017. Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. - Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte,. Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bilselgeravtalen. Resultatet et generelt tillegg til alle og økt matpengebeløp

Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klart i arbeidslivet økte med 2,8 prosent og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert mellom 2017 og 2018, ifølge den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Prisveksten fra 2018 til 2019 blir på om lag 2,2 prosent,. ÅRLIG LØNNSOPPGJØR 2020 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Kort sammendrag: Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 3 og 5 er 1,7 % 1. Hvis dere forhandler med datolønnsvekst, så betyr det 1,7 % fra 1. mai. 2. Hvis dere forhandler med årslønnsvekst, så betyr det 1,7 %, fratrukket e Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne Transport & Logistikkforbundet forventer at det forestående lønnsoppgjør ivaretar godssjåførenes krav til en rettferdig fordeling av verdiskapningen i Norge. Våre medlemmer har ved tidligere oppgjør akseptert at en del av vår, og samfunnets verdiskapning har vært brukt til reforme

2017: 480 000: 527 681: 2016: 470 000: 529 607: Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2020 er på 605.118 kroner (ny G kommer fra 1.mai 2021). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 399.378 kroner Lønnsoppgjøret 2020: Vårens lønnsoppgjør ble utsatt til høsten på grunn av koronapandemien. Resultatet ble et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet (med virkning fra 1. mai 2020) Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på Tirsdag 8. mars gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør i privat sektor. Tradisjonen tro er det Fellesforbundet fra arbeidstakersiden og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden som er først ute. Senere følger andre forbund i privat sektor. I mai starter lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Både i privat og offentlig sektor har problemstillinger knyttet til pensjon hatt en sentral [ Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør> Lønnsoppgjøret 2018 Lønnsoppgjøret 2018. Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det har vært gjennomført forhandlinger både om tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg

Bedre lønnsoppgjør om du er fagorganisert | NorgesOgså Oslo kommunes lønnsoppgjør i havn

Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka. Pensjonskattekalkulator 2017 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017. Pensjonskattekalkulator 2016 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016. Pensjonskattekalkulator 2015 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015. Skatteberegning for lønnsmottakere 202

Minstelønnssatsen fra 1.april 2019 er kr. 183,70 pr. time for alle overenskomstområder. Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrif Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS vil på tre områder ha betydning for Privat AFP. Det er enighet mellom partene at det skal gjennomføres en utredning av ny ordning for AFP i privat sektor. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019 Lønnsoppgjør 2019. Share: 0 Likes. 1 View. LO varsler streik fra mandag 1. april kl. 0600. Foto: LO/Marius Martinse Lønnsoppgjør 2017: Krever reallønnsvekst i staten LØNNSOPPGJØR I STATEN: Statens personaldirektør Gisle Norheim (i midten) sammen med forhandlingslederne i Staten. Fra venstre. Petter Aaslestad (Unio), Anders Kvam (Akademikerne), Pål Arvesen (YS) og Egil Andre Aas (LO)

Etter dagens fase 3 forhandlinger har vi kommet til enighet med arbeidsgiver. Vi har kommet frem til følgende resultat: Et generelt tillegg til alle på kr 12250,- For ansatte på OSL økes skifttillegg med 2,4% For øvrige Avinor ansatte økes nattillegg med kr 3,20,- pr time. Vi har også fått en pott til utligning av noen forskjeller på kr 83200,- I lønnsoppgjøret kan vi konstantere at. Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250

I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikerne. Akademikerne kom til enighet med staten om at deres medlemmer får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent. I år blir det avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger 1. juli 2017 for ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat; 1. oktober 2017 for ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for Akademikerne; Lønnsoppgjøret effektueres og etterbetales sammen med ordinær lønnsutbetaling i desember. Innsyn i protokoller. Det vil ikke bli sendt ut individuelle brev etter årets forhandlinger

<div class=tags__name>Lønnsoppgjør 2017</div> Annonse. Annons PM-2017-8 Ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) med forskrift . Dato: 30.06.2017. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at Stortinget 15. juni 2017 vedtok ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Med lønnsoppgjør forstås at arbeidsgiver(e) og arbeidstaker(e) som fra før har inngått avtale om lønn for en gitt mengde arbeid, blir enige om ny avlønning for samme mengde arbeid.. Et lønnsoppgjør kan favne individuelt, lokalt på en arbeidsplass, landsdekkende gjennom en overenskomst, men også indirekte gjennom myndighetene (i dette tilfellet regjeringen) Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.8.2017 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1. august 2017 0 år Garanti­ lønn 2 år Ansiennitets­ tillegg 4 år Ansiennitets­ tillegg 6 år Ansiennitets­ tillegg 8 år Ansiennitets­ tillegg 10 år Ansiennitets­ tillegg 16 år Ansiennitets­ tillegg.

Fagforbundet Fagforbund i Norge Sterkere samme

NTL brøt forhandlingene med NRK: Anklager statskanalen forSt

Under følger et utvalg av spørsmål med svar som DFØs arbeidsgiverstøtte får om lokale lønnsforhandlinger. Spørsmålene er oppdatert i henhold til 2020-oppgjøret Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme

Lønnstabeller 2017: Distribusjon og nærtransport fra 01.04.2017. Langtransport 2017. Transportoverenskomsten og Godsbilavtalen - 2017 - Renholdere og vaskere. Relaterte lenker Diett for langtransportsjåfører ↑. Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune Spekter lønnsoppgjør 2020 Logg Inn - Spekter . Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Login Logg Inn. Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter i morgen 28/4 2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn

2 Økonomi | Handlingsprogram 2018–2021 | Investering

Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor. I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Med en høyere prisvekst enn forventet fra 2017-2018 ble det en reallønnsøkning på 0,1 prosent før skatt i snitt for alle lønnstakere tirsdag 6. juni 2017 - Frontfaget dannet rammen og vi har oppnådd et brukbart lønnsoppgjør for oljeserviceansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Forhandlingslederne Frode Alfheim i Industri Energi (tv) og Jan Hodneland i Norsk olje og gass kom til enighet i oljeserviceforhandlingene Fo lønnsoppgjør 2020 Lønnsoppgjøret 2017 - regjeringen . Dato: 28.03.2017 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017. Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.1 ; FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine Tariff, lønn og personal. Hva kan vi hjelpe deg med? Søk etter: Sø Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide. Les mer. Reisesatsene for 2017. Publisert: 20. 12. 2016 #Bransjenyhet. Her er reisesatsene for 2017. Les mer. Arbeidstid i romjula . Publisert.

Protokoll mellomoppgjøret 2017 Enighetsprotokoll 2016. Wallboardoverenskomsten (50) Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen. Bedriftsintern avtale. Enighetsprotokoll 2020. Forhandlingskalender 2020. Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte Moderat lønnsoppgjør for å sikre arbeidsplasser. 6. mars går startskuddet for årets lønnsoppgjør. Statsministeren møtte partene i arbeidslivet tidligere denne uken for å snakke om de økonomiske utsiktene. Les mer: En forvaltning uten mellomledd. 3. mars 2017, Næringslivets Hu

Den lave lønnsveksten fortsetter - SS

Mot løsning i lønnsoppgjøret i staten

Lønnsoppgjørene i NITO NIT

MG_5127 - Ergoterapeutene
 • Manolos magiske reise aldersgrense.
 • Trapp molde.
 • Flystevne bardufoss.
 • Jula vapenkoffert.
 • Måne og sol noter.
 • Zhone fibermodem.
 • Skorper i hodebunn.
 • Data di nascita in francese.
 • Rune ragnarok.
 • Mobilt kjøleskap.
 • Wanda metropolitano fut 18.
 • Hva er faktura.
 • Telia fakturakopi.
 • Helt i 100 nettbutikk.
 • Hr wetter fulda.
 • Stendersøker best i test.
 • Cøliaki gluten uhell.
 • Missminime.
 • Pakking av julegaver.
 • Sole på norsk.
 • Pilestredet park 12a 0176 oslo.
 • Green cargo norge.
 • Ethan hawke bøker.
 • Anflug 2.
 • Fs lasik.
 • Wassermelone kaufen.
 • Algebra 8 klasse oppgaver.
 • Csd köln 2018 termin.
 • Tk 590 original.
 • Den kongelige mynt 1986.
 • Semulegrøt uten smør.
 • Notdienst amberg kinderarzt.
 • Bücher über goethes leben.
 • Hva er forskjellen på komedie og tragedie.
 • Sverddrager.
 • Reise til jordan.
 • Echte kobra.
 • Olympiatoppen basistrening.
 • Lovoo standort offline.
 • Dr. regina renner esslingen am neckar.
 • Vw leipzig hercher.