Home

Kurs for lærere i videregående skole

En av Norges beste skoler · Karaktergaranti · Egen mento

 1. Vi har både åpne kurs og konferanser, kurs for medlemmer og kurs for tillitsvalgte. Hopp til innhold. Rekruttere og beholde lærere i skolen Privatisering og kommersialisering Fagfornyelsen Om oss. Slik er Videregående opplæring (3) Bruk filter nov. 09. 2020. 1600
 2. SSB jobber fram et elektronisk kursopplegg for skoleelever/lærere. Mer informasjon om dette kommer. Den europeiske statistikkonkurransen er en lagkonkurranse for elever i ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og videregående skole og statistikk i bøker og på digitale plattformer som brukes av grunnskolen og videregående skole. Fysiske kurs
 3. De nye læreplanene for videregående skole legger vekt på kritisk tenkning og vitenskapelig metode. Målet med denne utlysningen er å styrke kompetansen til lærere i videregående skole i utforskende metode/forskningsmetode, slik at de kan gi et godt tilbud til elever og være en ressurs for andre lærere
 4. Fraværsgrense i videregående opplæring. Utdanningsforbundet har støttet innføringen av fraværsgrense i videregående, men understreker at ordningen må evalueres, og at tett oppfølging av elevene fortsatt må være bærebjelken i kampen mot fravær i skolen
 5. arer . Gratis for lærere i videregående skole. FAGSNAKK LIVE | TIRS 26.05 KL 14.30-15.15. Encuentros og fagfornyelsen. Velkommen til en annerledes webinaropplevelse tirsdag 26. mai, kl. 14.30-15.15
 6. g står som et naturlig valg for alle utdanningsnivåer, fra grunnskole og videregående skole til universitet og høyskole. Python er allsidig og kan derfor benyttes i mange ulike fag, som for eksempel matematikk og naturfag

Kurskalender - Utdanningsforbundets kurs og konferanse

SSB skoles kursvirksomhet 2020 - SS

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø Målgruppe: Lærere og annet personale i videregående skole og PPT. Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil Pris: Gratis. Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt. Statped sørøst arrangerer kurs for pedagoger som underviser elever med nedsatt hørsel Videreutdanning i fysikk for lærere som underviser i ungdomsskolen eller i videregående skole. Studiet gir kandidatene god kompetanse til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget naturfag på 8.-11. trinn videregående skole. Søk Meny. Aktuelle kurs; Våre utdanningsprogram Yrkesfag. Bygg- og anleggsteknikk; Elektrofag; Helse- og oppvekstfag; Skolens bibliotek er slått sammen med Indre Fosen bibliotek som ligger på Åsly skole. Kalender 23. nov. 00.00 - 23.59. Lærere som arbeider i samme team, kan utveksle opplysninger om elever når de trenger dette for å legge opp undervisningen for elevene, og de kan informere andre lærere eller ansatte ved skolen dersom det er behov for det. Det er uansett viktig å vurdere hvilke opplysninger som bør formidles videre

Kuben videregående skole er Oslos største videregående skole med nær 1400 elever. Skolen er både stor og spennende, med helt nye tilbud som YSK (yrkes- og studiekompetanse innen Helse og Byggfag), vekslingsløp og teknologilinje. I tillegg har den også ordinær studiespesialisering og mange ulike yrkesfag NorSIS har derfor, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Nordre Land kommune, laget læringsressurser for grunnskolen og den videregående skolen innen fagområdet digital sikkerhet. Ressursene er gruppert i tre kurs, et for lærere, et for foreldre, og et hvor lærere kan finne ressurser til bruk i undervisning på de ulike klassetrinnene Regjeringen anbefaler rødt nivå for videregående skoler der det er mye smitte. Lærere i skoler og barnehager står i en ekstrem arbeidssituasjon. Fagskole tilbyr kurs til permitterte. Lærerstudenter rammes av korona - må ha digital praksis Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere - Kurs. null. Lærere som jobber i videregående skole og som ønsker å bli praksislærere eller mentorer til nyutdannede. Emnet har 5 obligatoriske samlinger som holdes ved Steinkjer videregående skole. Samling 1: 15. og 16. oktober 2020 Samling 2: 22. november 202 Ukeplanlegger for lærere i videregående skole 2020-2021 Skolemateriell / 2020 / Bokmål 269,-Læreren - VGS - Planleggingsbok 20/21 Innbundet / 2020 / Bokmål 279,-Lærerplanlegger for videregående skole 2020-2021 Barstad, Kari Lise - Holst, Kjell. Skolemateriell.

Engelsk videregående skole er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Lånekassens regelverk forutsetter at du må ha undervisning i minst 6 timer per uke for å få lån, så det er først aktuelt dersom du tar dette faget i kombinasjon med andre fag. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen Still spørsmål om den aktuelle videregående skolen er godt nok tilrettelagt og tilgjengelig. Avtal at ungdommen får komme på besøk på nye-skolen for å gjøre seg kjent. Noen har eksempelvis før skolestart startet med en halv dag i uken allerede i januar. Bidra til at lærer på ungdomsskolen og lærer på videregående utveksler. I områder med forhøyet smitterisiko anbefaler kunnskapsminister Guri Melby (V) at rødt nivå gjeninnføres på videregående skoler. I praksis betyr det mindre elevgrupper og mindre kontakt.

Mer tillit til lærerne i videregående skole KRONIKK: Nytt system kan føre til at lærerne «skylder» undervisningstid, skriver Paal Kloster (SV) Boka gir en grundig innføring i matematikkprogrammet GeoGebra. Den er bygget opp rundt tema som er aktuelle for lærere i videregående skole. Forfatteren veksler mellom ferdige eksempler og øvingsoppgaver, og han har også tatt med en del eksamensoppgaver. Boka kan gjerne brukes til selvstudium, men er først og fremst tenkt som kursmateriell til Norsk GeoGebra-institutt sine kurs

videregående skole. ANNE MARI JENSEN Hun har hovedfag i matematikk og jobber ved Matematikk- senteret. Hun har mange års erfaring fra undervisning fra studieforberedende programområdet i videregående skole. Hun har holdt mange kurs og drevet nettverk for lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Hun kk Holmboe- prisen i 2013. Anne. De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå. Læreres kompetanse i videregående skole - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Hjemme og på skolen. Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker Flekkefjord videregående skole (Flekkefjord). 2017 Kongsgård skolesenter (Kristiansand) Vi tilbyr mange kurs for ansatte i skole og PPT m.m. Vi tilbyr også samling for våre dysleksivennlige skoler Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Faglig innhold i kurset: Grunnleggende organisk kjemi, organiske stoffers nomenklatur, oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler, plastmaterialer og kjemididaktikk knyttet til organisk kjemi Derfor har vi kjøpt 16 roboter og sendt lærerne på kurs. 27 lærere fra gamle Østfold har vært på kurs i programmering på Malakoff denne uka. Merete Kildahl . Vår skole har kjøpt 16 roboter og 8 transportbånd som elektroavdelingen skal bruke i sin undervisning. Programmering er et nytt kompetansemål i fagfornyelsen

Steinkjer videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole på Guldbergaunet i Steinkjer kommune i Trøndelag.Skolen har om lag 1 100 elever og 240 ansatte. Skolen tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag, design og håndverk, helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk. Sammen med Eurostat og 15 andre europeiske land arrangerer SSB en statistikkonkurranse for skoleelever i ungdomsskolen og videregående skole. Påmelding av lag skjer nå i høst, selve konkurransen starter februar 2020. SSB tar en pause fra vår ordinære kursvirksomhet og håper lærere og elever blir med på konkurransen Fagspesifikke kurs for lærere i Folkehelse og livsmestring. Til høsten skal lærere på norske skoler undervise i det nye tverrfaglige temaet Hun har jobbet nesten 45 år i skolevesenet, over 39 av dem på Eidsvoll videregående skole. Der har hun vært primus motor for gjennomføring av Skoleprogrammet VIP siden programmets spede. Kurset for lærere i samfunnsfag, naturfag og KRLE i ungdomsskolen går av stabelen 15.9.20. Mer informasjon om kurset samt påmeldingslink finner du her: Program kurs i FoL uskole 15.9.20.pdf. Kurset for lærere i Samfunnskunnskap og Naturfag i videregående skole går av stabelen 22.9.20 Kurs for lærere i samfunnsfag og historie (ungdomsskole og vgs) Årlig arrangerer Stortinget kurs i stortingskunnskap og norsk politikk for lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Profilerte foredragsholdere presenterer Stortingets oppgaver og samfunnsrolle

Midler til kompetanseutvikling for lærere i videregående skole

Videregående opplæring - En god lærer er en god star

Kurs og arrangementer Cappelen Damm Undervisnin

 1. Lærere i grunnskole og videregående skole. Finn verktøyene og hjelpemidlene du trenger for å flytte deg fra det fysiske til det digitale klasserommet i grunnskolen og videregående skole - enten teknologiundervisningen er ny for deg eller du har gjort det i noen år allerede
 2. imum tre års erfaring som lærer i skolen. Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon. Ved spørsmål ta kontakt med Kjetil Endrese
 3. Hva lærer du? Emnene som tilbys er en videreutdanning for lærere i videregående skole som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag
 4. Oppdatert korona-informasjon torsdag 5. november kl. 17:00. Digital opplæring også i neste uke (uke 46) Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene fra mandag 9. november

Python Programming Programmeringskurs for lærere

Lærer-Handal: Skoler overses i nye smittevernregler. Nye smittevernregler begrenser hvor mange de kan ha kontakt med privat. Men på jobben kan lærere møte over hundre elever i uken Kurs for lærere. Home » Events » Kurs for lærere. mars, 2018 Hun har også arbeidet ved PPT i videregående skole. Hun har også erfaring med flerspråklige barn og lærevansker fra Johannes Læringssenteret. Hun er nå leder av ressursteam ved en barneskole I videregående skole er lesing for læring godt etablert. Elevene skal arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper. Dette kan være en utfordring for elever med dysleksi. Det er derfor viktig å arbeide med bruk av kompenserende hjelpemidler, som skrivestøtte, lydbøker, smartbøker m.m. Elevene må få eksplisitt opplæring i bruken.

Lærer i tegnspråk. Søknadsfrist: Rektor til Blå Kors Øvrebø Videregående skole. Søknadsfrist: 15.11.2020 Virksomhetsleder / rektor ved Rødsmyra skole. Søknadsfrist: 11.11.2020 Andre har også sett på disse stillingene: Kurs . Abonnement . Utdanningsnytt. no. Videregående skoler i Vestland 2020-2021. 7 jul 2020 · Vestland. Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Ungt Entreprenørskap tilbyr en rekke kurs for lærere og elever for å støtte opp rundt dette arbeidet. (se under Dette er et intensivt kurs der mye fagstoff gjennomgås. Det er lærere fra naturbruksavdelingen på Kalnes, og noen gjesteforelesere som står for undervisningen. Kalnes videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Sandtangen 85 1712 Grålum. Vis i kart

Videregående skole - ta eksamen som privatist på Noo

Skolens historie starter i 1969. Da satte man i gang yrkesskole i handel- og kontor i Skedsmo. To klasser var den spede begynnelsen i leide lokaler på Stalsberg skole. Det pedagogiske personalet utgjorde 4 inklusiv administrasjonen Voksenopplæring og eksterne kurs; Steinkjer Kunnskapsportal; Aktuelt Elev ved skolen er smittet med koronaviruset . De elever som har vært i nærkontakt med den smittede eleven skal testes og i karantene. Alle andre har vanlig skole. Steinkjer videregående skole Nesbru videregående skole har ledig engasjement som lærer i tysk. Undervisningen ligger mandag og fredag morgen. Skolen har 820 elever og 125 ansatte og tilbyr undervisning i utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, opplæring i mindre grupper og IB ( International Baccalaureate) Allmennlærer tilbyr kurs i matematikk inntil videregående skole nivå. Matematikk er spennende. Metodikk. Jeg liker å knytte matematikken enten opptil praktisk tekniske fag, eller opptil statistikk og samfunnsfagene. Det er ofte viktig å øve seg på realistiske problemstillinger Fra og med våren 2020 tilbyr FN-sambandet et heldags kurs (4 timer) som er ment å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen. Har skolen mindre enn 4 timer til rådighet, kan kurset fint tilpasses skolens timeplan ved forespørsel

Norsk for videregående skole - Folkeuniversitete

Lærer gir undervisning i norsk (også norsk som andrespråk), i engelsk og i tysk. Ungdomsskole og videregående skole nivå. Metodikk. Jeg varierer undervisningen i form av å bruke ulike kommunikasjonsmetoder; både å lytte, lese, skrive og samtale om lærestoffet skal gi optimalt læringsutbytte Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen. Styret i elevrådet 2020-2021 Tone Sundnes Reiten . Tillitseleven. I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen Private skoler for hørselshemmede. Det fins to private skoler for hørselshemmede. Skolene er landsdekkende. Briskeby videregående skole as gir opplæringstilbud til elever med hørselshemming som velger opplæring i et talespråklig miljø. Skolen følger ordinære læreplaner, har botilbud og tett oppfølging av elevene i fritiden den videregående skolen i Alstahaug kommune. Regjeringen har nå skjerpet inn de nasjonale smitteverntiltakene, og vi ser en økende smitte i Nordland NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere. Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde) og som er relativt billig for skolene å gjennomføre

Målgruppe: lærere og skoleledere i grunnskolen. C: Skole-hjem-samarbeid i videregående skole - om juridisk rammeverket, empirisk forskning og teoretisk ståsted. Deltakerne vil, fra et pedagogisk ståsted, få presentert og problematisert det juridiske rammeverket som gjelder for skole-hjem-samarbeid i norsk skole Lærere i videregående skole kan både forebygge, identifisere og rette tiltak mot rusmisbruk. Denne studien undersøker læreres opplevelser og erfaringer med elevers rusmisbruk. Q-metodikk ble anvendt for dette formålet, og 35 deltakere sorterte 40 subjektive påstander

17-åring tiltalt for skoletrusler

Lærerikt om brann og brannvern. SLUKKING: Både elever og lærere fikk prøve seg på å slukke brann. Per Jørund Grøthe I sikkerhetsfaget på Vg2 på salg, service og reiseliv er brannvern blant temaene. I dag var Storm kurs og beredskap på Eiker videregående skole og kurset både elever og lærere Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen. I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid. Hønefoss videregående skole Postboks 3084 3501 Hønefoss. Finn ansatt . Besøk oss . Osloveien 17 3511 Hønefoss Erfarne lærere i fellesfagene er ansvarlige for undervisningen. Hvert år går mange elever ut fra videregående skole med manglende bestått resultat i ett eller flere fellesfag. Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at du får fullført videregående skole med fag-/svennebrev eller studiekompetanse

Lærere fra 51 skoler i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland er representert. Både lærere i grunnskole og videregående skole ble bedt om å fortelle om hvordan de sier på sin rolle og sitt ansvar i arbeidet med å fremme elevers psykiske helse Yrkesfag på videregående skole, Nettstudier m/fleksibel oppstart Som apotektekniker jobber du i apotek under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren utøver god kundebehandling, viser kunnskap om ulike sykdomsforløp og sykdommer, samt gir veiledning om riktig legemiddelbruk Erfarne Bjørknes-lærere som står for undervisningen. Mange trenger å forbedre karakterene etter videregående skole for å komme inn på et bestemt studium. Vi tilbyr blant annet kurs i studieteknikk og for å mestre eksamen. Disse kursene er gratis og krever påmelding

Nettkurs på NooA - start nå på nettskolen som følger din

Det blir en spesiell planleggingsdag, med en felles del for alle lærerne i de to ungdomsskolene og den videregående skolen, sier rektor Bjørn Hatlen på sistnevnte skole. 24. Det er ille at elever med lærevanskeligheter i den videregående skole skal måtte vente til de nesten er ferdige med utdannelsen før de får pengene de rettmessig har krav, sier Gerda Ottesen til Aftenposten Elvebakken videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Skolebrosjyren 2020-2021. Ledelse og ansatte. Info til foresatte om innlogging i skoleportalen. 8.9.2020: Elvebakken er en innholdsrik skole. Med 1500 elever - 150 lærere og seks utdanningsprogram og et hav av fagvalg - kan det være... Nye tider for foreldremøter. På denne siden finner du kommende og tidligere lærerkurs som avholdes på HL-senteret. Kursene retter seg særlig mot lærere i ungdomsskolen og videregående skole, men også andre som arbeider med formidling til barn og unge. Dersom du ser at vi tidligere har hatt kurs du ønsker deg igjen eller har forslag til nye kurs, ta kontakt med undervisningsavdelingen per epost på undervisning. På Sarepta er det mange læringsressurser for lærere og elever i grunn- og videregående skole. Sarepta tilbyr ferske satellittbilder av jorda og sola, faktainformasjon, forslag til oppgaver, læreplantilknytninger, programvare, ordliste og aktuelle lenker. Ressursen er velegnet for bruk spesielt innen geografi og natur og miljøfag

Ukeplanlegger for lærere i videregående skole har blitt svært godt mottatt siden vi lanserte den i 2016.Den gir læreren god og samlet oversikt over undervisning og de ulike elevgruppene gjennom hele skoleåret, dagene og ukene.Ukeplanleggeren for lærere i Kurs i Bergen (Litteraturhuset) 15. februar og 29. oktober (velg en av dem). Det er ikke kompetansekrav for å delta på kurset, men den som ønsker å bli sertifisert må ha utdanning som lærer (skole/ barnehage), barnevernspedagog eller tilsvarende

I undersøkelsen Monitor skole 2019 (Fjørtoft, Thun og Buvik, 2019) oppgir henholdsvis 92,6% og 96,1% av læreren at de har fått opplæring i informasjonssikkerhet og personvern. Likevel svarer bare 31,9% at skolen deres har gode rutiner for håndtering av personopplysninger, mens omtrent halvparten svarer verken eller Videregående skole Start i dag. Det er aldri for sent å fullføre videregående skole! Trenger du studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om? Hos oss kan du starte når du vil, få studielån, studere mens du jobber og ta eksamen som privatist Heltberg Utveksling er en del av Heltberg og Akademiet. I tillegg til utveksling tilbyr vi også Videregående skole og Privatistkurs på skole eller nett. Akademiet og Heltberg er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, 9 privatistskoler, nettstudier, barneskole og ungdomsskoler Programmet inneholder en kursbok, manual, lærer støtte og ett opplæringsprogram for lærerne som skal gi tiltakene på sin skole. Opplæringsprogrammet for lærere går over en intens uke og skal i tillegg til å ruste dem for å drifte Tankekraft i sin klasse, bidra til at lærernes kompetanse til å forstå når elever trenger hjelp, utvikles

Vurderingspraksis - Vurdering for lærin

Jeg heter Christine, er 17 år, går på Breivang videregående skole og har noen tips til hvordan lærere kan jobbe bedre med dybdelæring. I tillegg til dette er jeg fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Troms, organisasjonen av, med og for elever. Vi har til sammen over 400 medlemsskoler, som utgjør rundt 140 000 elever på nasjonal basis Opplæring og kurs; FAQ; Logg inn; Brukerhistorier; Utviklet av og for skolefolk. Visma InSchool er en helhetlig skyløsning bygget for norske videregående skoler som effektiviserer ressursbruk og kvaliteten på de skoleadministrative prosessene. I dagens digitaliserte samfunn er hvordan vi velger å bruke tiden vi har, viktigere enn noen gang Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og du har ikke fullført videregående. Les mer om videregående som vokse

Lærer | NAROM

Allerede i januar starter vi opp et nytt tilbud i matematikk for elever i videregående skole som vil bli lærere, men ikke oppfyller 4-kravet i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet Et veiledningshefte for medarbeidere i bank eller forsikring som vil holde et kort kurs om økonomisk planlegging og pengebruk i forbindelse med russefeiringen for elever i videregående skole. Økonomilappen.no er utviklet av Finans Norge i samarbeid med.. lærere fra videregående opplæring på skoleringssamlingene denne runden om å Borg videregående skole, Det er gitt informasjon av Ny GIV-lærerne på fagmøter på skolen. Det har vært arrangert kurs i læringsstrategier for lærerne i STV Fra videregående til svennebrev. På Hjerleid handverksskole får du kunnskap som bygger på gamle håndverkstradisjoner, disse har vi bruk for også i dag. Mange yrker har et stort behov for denne kunnskapen, for eksempel yrker innenfor kulturminnevern og yrker som kunstner og lærer. Vi har utdanningstilbud på VG1 og VG2-nivå Utdanner du deg til lærer, kan du få slettet gjeld. De fleste som går på vanlig videregående skole, har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til videregående skole fram til det skoleåret som starter det året du fyller 24 år. Jeg er elev med ungdomsret

Skolen kan med liten innsats spille en viktig rolle ved å introdusere elevene til disse mulighetene. Lær Kidsa Koding ønsker å tilby rådgivning til skoler som vil hjelpe flinke elever, ta gjerne kontakt. Vi har en egen nettside med tips til materiell og oversikt over arrangementer for elever som allerede kan noe programmering Vi har i dag kursholdere rundt omkring i Norge som holder kurs for 6-9 år, 9-13 år, 13-17 år og 18-25 år og voksne, foreldrekurs samt kurs for ansatte i skoler og barnehager. Diameta og Trine Øfsti Bråten har initiert organisasjonen Go´nok som skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på følelsen av å være Go´nok som den du er Kurs og etterutdanning ved UiB. Universitetet i Bergen tilbyr kortere etterutdanningskurs innen en rekke fagområder, som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Noen kurs gjennomføres med samlinger ved UiB, mens andre er åpne nettkurs hvor du selv styrer tid og sted

Videregående opplæringAstronomi - Kurs - NTNUKristine - Trondheim,Trøndelag : Medisinstudent tilbyrBestille privatlærerEikernyttUtdannelse og kurs – Maria Medby Tollefsen

Kurs; Skogmo videregående skole Søk. Søk kun i nettkurs og nettstudier Skogmo videregående skole. Kontakt kurstilbyder * * Da tror vi helse og sosialfag er noe for deg! På denne avdelingen møter du engasjerte lærere som stiller opp for at du skal nå ditt mål om et meningsfullt og spennende yrke. Ste Medarbeidere gjennomfører selv kurs i videregående skole Medarbeidere holder kurs for lærere/lektorer (for eksempel i forbindelse med planleggingsdager) med henblikk på at de skal videreføre det i egen klasse Oktober 2014 / Finans Norge . Det gode liv 1 Årlig arrangerer Stortinget kurs i stortingskunnskap og norsk politikk for lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Samfunnsfags- og historielærere inviteres til Stortinget onsdag 14.- til fredag 16. november 2018 Skolen har to IKT-koordinatorer som drifter maskiner og nettverk i samarbeid med IKT-Agder. I tillegg har vi to personer som administrerer læringsplattformen It´s learning. Info om elev-PC. IKT koordinatorene kan hjelpe med: Kurs for lærere og andre ansatte; Brukerstøtte; Installasjon av skolerelatert programvare; Fjerning av viru Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket

 • Skye terrier welpen preis.
 • Danksagung 70 geburtstag text.
 • Gratis programmer org faktura larsen 07 set up.
 • Global interessekonflikt i norge.
 • Green cargo norge.
 • Bosch gsr.
 • Fortpflanzung tyrannosaurus rex.
 • Rumensk by kryssord.
 • Camilla und charles aktuell.
 • Spara kvittot butiker.
 • Zink tabletten dm.
 • Antiinflammatorisk kost.
 • Harley davidson würzburg village.
 • Radiostyrt sjøfly.
 • Sammenligne lønn.
 • Släpvagn med galler.
 • Veiviseren filmanalyse.
 • Texas ranger motto.
 • Download tv series free.
 • Von punkt zu punkt bis 200.
 • Grunner til å få sparken.
 • Ticket to the moon dobbel.
 • Ida lønberegner.
 • Srebrenica genocide.
 • Møtereferat definisjon.
 • Horoskop 2017 vekten.
 • De nærmeste 2015 rollebesetning.
 • Flint jentecup 2018.
 • Jula vapenkoffert.
 • John boy walton.
 • Flughafen memmingen urlaub buchen.
 • Fujifilm firmware.
 • Vikeplikt for syklende i gangfelt.
 • Fratatt førerkort i sverige.
 • Gemiddelde lengte nederland.
 • Neo korporativ.
 • Dragonfly dac iphone.
 • Angela merkel lebenslauf.
 • Aula uni jena.
 • Kjøpe brukt campingvogn i sverige.
 • Dreie emner.