Home

Stortinget kalender 2021

Norsk kalender 2017 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Kalender 2017 Regjeringen Brundtland foreslo i 1993 å omgjør andre pinsedag til vanlig arbeidsdag, men fikk ikke støtte på Stortinget, faktisk heller ikke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Sommertid / Vintertid. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, Kalenderhendelsene går tilbake til sesjonsstart 1. oktober 2017. Det er mulig å abonnere på kalenderhendelser (iCal) Kalender på Mac (mp4) Kalender på iPhone (mp4) Stortingsmøter. Høringer

Norsk Kalender 2017 - med helligdage

 1. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 2. Liste over stortingrepresentanter i perioden 2017 til 2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2017, 11. september 2017.. Det er totalt 169 representanter. Det ble valgt 150 distriktsmandater i tillegg til ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19). I henhold til Grunnlovens paragraf 68, tiltrådte de nye stortingsrepresentantene den første «søgnedagen.
 3. Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting. Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter

Stortingsrepresentanter etter valget 2017. Fast møtende vararepresentanter er ført opp for regjeringsmedlemmer. Fylkesvis fordeling, U = utjevningsmandat Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av. Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater

Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. men fikk ikke støtte på Stortinget, faktisk heller ikke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Høstferie 2020 Google Analytics Uke 40 - 2017). Her kan. Riksvalgstyrets medlemmer underskrev på stortingsrepresentantenes fullmakter som er valgt for perioden 2017 - 2021. Fullmaktene er overlevert Stortinget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for Riksvalgstyret. Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 Stortinget behandler slike proposisjoner fortløpende, først ved at stortingskomiteene avgir innstilling og til slutt ved at Stortinget fatter vedtak i plenum. For å finne slike mer enkeltstående budsjettendringer, henvises det til budsjettendringer i proposisjoner til Stortinget og/eller Stortingets internettside med Stortingets innstillinger og vedtak

Stortingskandidater 2017. Dette var SVs stortingskandidater til stortingsvalget 2017. Bilder av kandidatene finner du her. Audun Lysbakken. Førstekandidat for Hordaland SV og partileder E-post: audun.lysbakken@stortinget.no Telefon: 23313032 Pressebilder av Audun finner du her Bli bedre kjent med Audun. Ådne Naper. Førstekandidat for Telemark S Her er alle 169 representanter som ble valgt inn ved årets stortingsvalg Norge 2017- Kalender med merkedager. Kalender for 2017. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Norsk kalender 2015 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Kalender 2015 Norsk kalender med helligdager: Norsk kalender 2015 med helligdager, men fikk ikke støtte på Stortinget, faktisk heller ikke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Sommertid / Vintertid (normaltid) Google Analytics Uke 40 - 2017) Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 omfatter de som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2013 avholdt 9. september 2013. Listen opplyser også om fast møtende vararepresentanter for dem som er statsråder eller statssekretærer i regjeringen eller som har permisjon på grunn av verv i utlandet. Vararepresentanter som møter på grunn av svangerskapspermisjon, sykdom eller.

Kalender - stortinget

Slik ser det nye Stortinget ut basert på landsoversikt klokken 10.30 tirsdag: Senterpartiet inntar åtte nye plasser på Stortinget i den kommende perioden. SV kommer med fire nye representanter, mens Arbeiderpartiet mister seks mandater. Selv om det fortsatt er borgerlig flertall, får både Høyre, Frp, KrF og V krympet sine stortingsgrupper Ettersom §57 i Norges Grunnlov tilsier at: «Riket er inndelt i 19 valdistrikt.» så vil stortingsvalget 2021 bli gjennomført slik at de 19 fylkene som var fylkesinndelingen før regionreformen er valgdistriktene i stortingsvalget, dog med de endringer som kommer av overføringer av kommuner mellom fylkene. Fordelingen av mandater skal skje annethvert stortingsvalg Meld. St. 39 (2016-2017) Evaluering av bioteknologiloven Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. juni 2017, godkjent i statsråd samme dag

Fredag er det siste møtedag i Stortinget på tre og en halv måned. Da tar Norges nasjonalforsamling sommerferie, og det vil ikke bli fattet eneste vedtak før Stortinget åpner igjen til høsten Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Kalender 2018 Norsk kalender med helligdager: Norsk kalender 2018 med helligdager, men fikk ikke støtte på Stortinget, faktisk heller ikke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Sommertid / Vintertid (normaltid) Google Analytics Uke 40 - 2017) 7. oktober 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020

2017-2018 - stortinget

Første varakandidat frå Hordaland i perioden 2013-2017. Valt inn på Stortinget for første gong. Foto: Arbeiderpartiet. Ruth Grung. 58 år, 4.-kandidat. Valt inn på Stortinget i 2013 Valgresultater blir tilgjengelig på valgdagen 11. september 2017 kl. 21.00. Andre aktuelle saker. Fordeling av stortingsmandatene for valgene i 2013 og 2017. Etter Grunnloven skal stortingsmandatene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år

Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling.Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før Norsk kalender 2019 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Kalender 2019 Norsk kalender med helligdager: Norsk kalender 2019 med helligdager, men fikk ikke støtte på Stortinget, faktisk heller ikke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Sommertid / Vintertid (normaltid) Google Analytics Uke 40 - 2017) Liturgisk kalender 2017. Tweet. I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Kalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder

Liste over stortingsrepresentanter 2017-2021 - Wikipedi

Oversiktskalender for 2017 med ukenumre og norske helligdager. Kan vi bruke dataene dine for å skreddersy annonser for deg? Partnerne våre samler inn opplysninger og bruker informasjonskapsler for personlig tilpasning av annonser og måling Med sin sjette periode på Stortinget blir Karin Andersen tingets eldste kvinnelige representant. Hun har sittet på Stortinget for Hedmark siden 1997, og var før det også vararepresentant fra 1989 til 1993. Hun jobbet som barnehageassistent fra 1977 til 1997 Publisert tirsdag 12. september 2017 - 09:50 Sist oppdatert tirsdag 12. september 2017 - 10:15. Del artikkel (Dagbladet): Den blå blokka beholder flertallet på Stortinget

Månefasekalkulatoren viser nøyaktig klokkeslett for Oslo, Norge for år 2017 eller for andre steder/årstall Poll of polls pr. 27/10-2020 bygger på 16 målinger i 16 fylker/kommuner med samlet 80,9% av stemmene i 2017. Målingene har i alt 9700 spurte. Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hvert fylke basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsval Norge 2018- Kalender med merkedager. Kalender for 2018. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Skru av månefaser. Dager i kalender er fargekodet slik: Rød -Offentlige fridager og søndager.; Grå -Lørdager.; Svart-Normale arbeidsdager. 2020 er skuddår, med 366 dager totalt.; Kalendertype:den gregorianske kalenderen Ukenummer: ISO 8601 (uken starter på mandag) - uke 1 er den første uken som inneholder en torsdag Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.

Fremskrittspartiet Karl Johans Gate 25 0159 OSLO Orgnr. 970374825 Tlf: 23 13 54 00 Faks: 23 13 54 01 frp@frp.n Dette er gjengen som skal representere Høyre på Stortinget de neste fire årene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen Her får du en oversikt over Høyres stortingsrepresentanter 2017-2021. 13.09.2017 - Sindre Dahl-Øen Twitter. Facebook. Torsdag 14. september møttes Høyres. Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle

Stortingsvalget 2017 - Store norske leksiko

Huitfeldt på nordisk-baltisk møte i København - stortinget

Venstre har 8 representanter på Stortinget og de er fordelt slik på komiteene: Trine Skei Grande, parlamentarisk leder og medlem av Utdannings- og forskningkomiteen. Ola Elvestuen, parlamentarisk nestleder leder av Energi- og miljøkomiteen. Terje Breivik, medlem av Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen Hvordan partiene stiller seg til trygdeoppgjøret og vårt krav om forhandlingsrett, kan ha noe å si for stortingsvalget i 2017. Derfor var det viktig for oss at Stortinget skal behandle saken nå i høst. Men ideelt sett hadde vi sett at trygdeoppgjøret var en egen sak i Stortinget på våren, sier Davidsen. Revidert budsjet

Rapport fra Ombudsmannen for Forsvaret - stortinget

Stortingsrepresentantene 2017-2021 - Store norske leksiko

2017-2021 Sosialistisk Venstreparti sv.no Hagegata 22, 0653 Oslo post@sv.no NRK: Stortinget fikk ikke vite om Barentshavet-risiko. Da Stortinget åpnet Barentshavet Sørøst for oljevirksomhet i 2013, fikk de ikke vite om en rapport fra Oljedirektoratet som beskrev høy risiko for tap, ifølge NRK Årets søteste valper - kalender 2021. Kalenderen med årets valper er Norges mest populære kalender, og kanskje også den viktigste. Men HELT klart den søteste ;-) Bestill kalender. Bestill valpekalenderen og støtt den nye førerhundskolen Stortinget. Skolefjernsyn. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? Ikke tilgjengelig lenger. Tinget i arbeid. Ikke tilgjengelig lenger. Møtet er satt. Ikke tilgjengelig lenger. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? , spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under. Arbeiderpartiet stiller seg bak skatteforliket i Stortinget. Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 å gi en vurdering av problemet med formueskatt i forbindelse med likviditetsutfordringer for eiere og bedrifter når bedriftene går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale utbytte

Liv R. Bjergene - Vi har tatt stilling til mange, mange vanskelige spørsmål, sa saksordfører i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF) da hun presenterte innstillingen i Stortinget. Her er Stortingsflertallets avgjørelser: Eggdonasjon. Flertallet er for eggdonasjon og ønsker samme retningslinjer som ved sæddonasjon Disse fire hadde sin siste dag på Stortinget onsdag i denne uken (f.v.) Harald Nesvik (Frp), Lisbeth Berg-Hansen (Ap), Helga Pedersen (Ap) og Elisabeth Aspaker (H). Foto: Gorm K. Gaare 25. juni 2017 kl 08:2 2018 Kalender i Excel Regneark format. Gratis 2018 Excel Kalendere Maler. Kalendere er tomme og utskrivbare med forhåndsinnstilte utskriftsrekkefølge. Kalenderfiler er nå i det nye sikrere xlsx-formatet (makrofritt). De er ideelle til bruk som en regnearkskalenderplanlegger. Alle kalenderfiler er også OpenOffice-kompatible

Landmaktproposisjonen vedtatt i Stortinget - regjeringen

Kalender - regjeringen

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år Dato for alle flaggedager i 2020. En flaggedag er en feiring fremhevet av et generelt flagg i Norge Jordbruksoppgjeret 2017 ende med at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag braut forhandlingane. Jordbruksavtalen for 2017 vart klar 26. juni. Måndag 26. juni : Bondeorganisasjonane og staten vart einige om fordelingane innafor rammene Stortinget har vedtatt Gratis Printable 2018 Kalender i Word-format. Månedlig og uendelig kalendere tilgjengelig. Klikk for å laste ned 11. september avholdes årets stortingsvalg, men ikke alle har anledning til å stemme på selve valgdagen. Under valget for fire år siden avga 30,2 prosent av de som stemte, forhåndsstemme, som var ny rekord, ifølge SSB, nærmere bestemt 842.398 velgere.. Dette er nytt for foreldre i 2017

Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Publisert : 21.6.2017 Sist endret : 22.10.201 24.11.2017 I anledning 500-årsjubileet for reformasjonen holdt Stortinget seminar 23. november. -Augustinermunken Martin Luther, høyt begavet, sterk og modig, stod opp mot makt og misbruk som hadde forkludret evangeliet fra Jesus Kristus om den frigjørende nåden, sa preses Helga Haugland Byfuglien under seminaret Gratis Printable 2019 Kalender i Word-format. Månedlig og uendelig kalendere tilgjengelig. Klikk for å laste ned 1. juli 2017 kl 12:44 Steinar Bastesen mener fjerning av trålerplikter og deltagerlov er en forbrytelse. Nå vil han på Stortinget for Kystpartiet i Hordaland

Norsk kalender 2017 med helligdager, ukenummer, flaggdager og månefaser. Utskrift som pdf. Velg kalender, 1902 - 203 Oversiktskalender for 2017 med ukenumre og norske helligdager Kalender för 2017 med helgdagar och veckonummer . Sverige; Januari 2017 Februari 2017 Mars 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017; S 1 Nyårsdagen: O 1: O 1: L 1: M 1 18 Första maj: T 1: M 2 1: T 2: T 2: S 2: T 2: F 2: T 3: F 3: F 3: M 3 14: O 3: L 3 Pingstafton: O 4: L 4: L 4: T 4: T 4: S 4 Pingstdagen: T 5 Trettondedagsafton: S 5: S 5: O 5: F 5.

Stortingsvalget 2017 - Wikipedi

Kalender 2017 bliver lavet automatisk og vises altid online. Der vises også månedskalendere for 2017 med ugenumre, hvis du klikker på en af månederne ovenover. Derudover vises der også skudår, årstider, sommer- og vintertid, Månens aktuelle position i 2017, månekalender 2017 og verdensure via menuen øverst på siden Kompakt arbeidskalender 2017 er en nyttig metode for å holde oversikt over hendelser og oppgaver. Den skiller seg fra de fleste kalendere ved å dele inn året i uker. Denne delingen av tid tilsvarende bedre folks arbeidssyklus sammenlignet med avdelinger for måneder. Den opprinnelige kalenderen ble skapt av David Seah, mens jeg tilpasset den til [ Kalender desember 2017 med helligdager og festlige dager i Norg Norway 2017 - Calendar with Norwegian holidays. Yearly calendar showing months for the year 2017. Calendars - online and print friendly - for any year and mont

Carl-Erik Grimstad er valgt inn på Stortinget - VestfoldTrapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitetKommentar: TEK17 | arkitektnytt

Påsken 2017 lå i uke 15. Skjærtorsdag: 13. april. Langfredag: 14. april. Første påskedag: 16. april. Andre påskedag: 17. april Hold orden med utskrivbare kalendermaler for enhver anledning. Velg fra over hundre gratis PowerPoint-, Word-og Excel-kalendere for bruk i privat eller skole- og jobbmessig sammenheng Kalender Mai 2017. Betrachte hier den Monatskalender von Mai 2017 einschließlich Kalenderwoche. Siehe den täglichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Mai 2017 12. sep. 2017 11:20 13. sep. 2017 10:11 smp-stories-top-widget Hverken forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum (SV) eller Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen (Frp) kom inn på Stortinget Kalender 2017 zum Ausdrucken - mit Feiertagen. Hier haben wir für Sie verschiedene kostenlose Kalender 2017 zum Ausdrucken vorbereitet: Jahreskalender in zwei verschiedenen Ausführungen (Spalten- und Kacheloptik), Halbjahreskalender, Quartalskalender sowie Monatskalender. Diese sollen Ihnen bei der Planung Ihrer Termine behilflich sein

Valgresultat for Norge - Valg 2017 - NR

Skattekalenderen for 2017 har allerede begynt å løpe. Her kan du se alle de viktigste datoene du må forholde deg til og hva du kan gjøre for å redusere skatten din mest mulig Vår gjennomgang av komiteens innstilling til Stortinget (Innst. 308 L (2016-2017)) viser at det fremdeles er nokså åpent hva som blir utfallet av eventuell kampvotering på de enkelte punkter - så her er det spenning til siste stund rundt hva som blir nytt regelverk på områder som leietakers kjøperett, forbudet mot kjøp av mer enn 2 boligseksjoner og retten til kortidsutleie ala.

Forsiden - stortinget

NB. Dette er en artikkel fra 2017! Det nærmer seg jul og «Julekongen» er årets julekalender på NRK Super. Julekongen ble først vist i desember 2012. I 2017 sendte vi Jul i Svingen! «Jul i Svingen» ble vist første gang i desember 2006. Serien har blitt vist hele tre ganger siden da. Kalender for kirkeåret 2017-2018 (Tekstrekke II) Viktig info om kalenderen 2017-18 (klikk på denne linjen for å åpne/lukke infoen) Her finner du en oversikt over tekster og datoer for kirkeåret 2017-18, tilrettelagt for web

Norsk Kalender 2020 - med helligdage

Last ned gratis kalender for regnskapsåret. Med alle viktige datoer og frister. Veggkalender du kan printe selv og digital kalender. Viktige datoer for alle som jobber i økonomi- og/eller regnskapsbransje Ja til norske sjøfolk Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører Kong Harald holdt nyttårstalen 2017 på Slottet 15:20 Oppsummering v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp. 15:30 Vel hjem! Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer

Utjevningsmandatene for stortingsvalget 2017 er fordelt

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Mars 2021. 16. mar - 17. ma FOR OPPGAVENE MED PRAKTISK INFORMSJON (PDF) OG FASIT (PDF) se under VEDLEGG i høyrespalten. Om kalenderen Årets julekalender for 1.-4. trinn består av enten de første 9 eller alle 15 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre (alle 15 oppgavene er i pdf-filen).Alle oppgavene er laget i tre utgaver: lett, middels og vanskelig, merket med henholdsvis L, M og V- Sluttsvaret er det samme. Kalender 2017 Deutschland. Nachstehend finden Sie den Kalender 2017 mit allen bundesweiten und regionalen Feiertagen, wichtigen Festtagen sowie der Angabe der Kalenderwochen (KW) für Deutschland.Das Kalenderjahr wartet mit einer besonderen Überraschung auf: anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation wird nur 2017 der Reformationstag bundesweit gefeiert (bisher nur in 5 Bundesländern)

Budsjettkalender - regjeringen

Dokumentet Statens personalhåndbok 2017 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Representant fra Østfold. Medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. E-post: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no Telefon: 90110891. Pressebilde Enighet om skattereform i Stortinget. Det innføres en egen skatt på finanssektoren allerede neste år, Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 vurdere muligheten for en ordning med tidsbegrenset rabatt i formues­skatten for gründere ved børsintroduksjon av det respektive selskap. 6 Nå har komiteen behandlet normen - her er konklusjonene Med ulike varianter av flertall ble det flertall for regjeringspartiene og KrFs enighet om bemanningsnormen, da saken var til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Elever skal få én time fysisk aktivitet på skolen hver dag fra 1. til 10. klasse. Det går et flertall på Stortinget inn for. - Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, mener Utdanningsforbundet

Valgte lokalprodusert støttemur til Bodøsjøen : ByggJaktgalleriet | Askøy Jeger- og Fiskerforening

Kalender til udskrift. Her kan du lave en gratis kalender med uger, billeder, mærkedage - og mange andre muligheder. Gør din kalender personlig med fanebladene ovenfor; Tryk på Download-knappen og hent kalenderen i en PDF; Print selv ud. God fornøjelse Stortinget har valgt Høyres Tone Wilhelmsen Trøen (52) til ny president. Hun blir den andre kvinnen i historien til å innta vervet Stortinget endret i sommer reglene. Tidligere hadde alle partier rett til å være representert i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men nå er dette endret til finanskomiteen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at partiet vurderer å sitte kun i finanskomiteen for å konsentrere seg om arbeidet der

 • Contrast band.
 • Gapahuk hytte pris.
 • Dips journalsystem.
 • Eltern kind cafe neuss.
 • Blod og slim i avføring hos katt.
 • Imperia hannover fotos.
 • Romelu lukaku stats.
 • Schwarze tierchen auf kopfhaut.
 • Https www youtube com cardi b.
 • Hirntumor heilungschancen.
 • Von punkt zu punkt bis 200.
 • Jason bateman game night.
 • Hefehof hameln voradventsmarkt.
 • Gramo avtale.
 • Diesel hybrid suv.
 • Lenningen synnfjell.
 • Kletterhalle steiermark.
 • Spelletjes korting.
 • Rothaus whisky 2017.
 • Gris menneske dna.
 • Tripletex nop.
 • Wiki kobra.
 • Postgirobygget album.
 • Sioux meaning enemy.
 • Mcchicken.
 • Tandberg huldra 10 skjema.
 • Alkoholart.
 • Texas holdem reihenfolge.
 • Brueland sandnes.
 • Stau südwesttangente.
 • Hertha bsc news.
 • Gi et vink om kryssord.
 • Stor bamse europris.
 • Csd köln 2018 termin.
 • Nm langrenn 2018 del 2.
 • Dinosaurier museum altmühltal in denkendorf.
 • Aquarium geomar.
 • Ssangyong rexton 2018 pris.
 • Salt lake city klima.
 • Phantastische tierwesen schauspieler.
 • Leie tilhenger statoil.