Home

Gramo avtale

Om Gramo Gramo er til for at artister, musikere og mastereiere som investerer talent, tid og penger skal få betalt når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom. Vi eies og drives av våre 36 000 medlemmer Gramo er en non-profit-organisasjon som eies og drives av våre 36 000 medlemmer. Medlemmene er Gramos høyeste organ Gramo kan ta stilling til om avtalen kan overdras sam-men med virksomheten eller om ny avtale skal inngås med erververen av virksomheten. § 14 AVTALENS VARIGHET Avtalen gjelder fra dags dato og ut kalenderåret og videre for et kalenderår ad gangen. Avtalen kan hver av partene si opp me Gramo sørger for at de som investerer tid, talent og penger får betalt når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom minside.gramo.n Avtale mellom Gramo og NU I 2018 vart det laga ei avtale mellom Gramo og Noregs Ungdomslag. Her finn du meir informasjon om denne avtala. Om Gramo Gramo er ein non-profit-organisasjon som er til for at artistar, musikarar og mastereigarar skal få betalt når musikken deira vert nytta. Vederlaget som.

Om Gramo

GRAMO . Avtalen skal danne grunnlag for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte lokalradiokonsesjonærer i Norge. Avtalen har til hensikt å regulere vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner i lokale kringkastingssendinger. Rettigheter som Gramo forvalter i henhold til åndsverkloven Gramo har avtale med 16 000 musikkbrukere, deriblant lokalradio. Gramo får inntekter bruk av musikk i kringkasting og offentlig fremføring, det er snakk om rundt 100 millioner kroner årlig for kringkasting. For lokalradio varierer det mellom 9 og 12 millioner årlig

Men fortsatt langt unna avtale med IFPI Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele kompensasjonen på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene. Gjennom Gramo-avtalen kan NMFs drilltropper nå benytte innspilt musikk i trening og offentlige fremføringer. Gramos hjemmeside. NMFs nettverk for skolekorpsdirigenter 2013-2015

Avtalen vil ha virkning fra 1.1.2010 og Gramo-medlemmer vil altså få utbetalt vederlag med tilbakevirkende kraft. Inngåelse av A-avtale med Sveits og Kroatia er også nært forestående Fordelingsreglement for Gramo 12.02.2015 8:47 6 av 12 5.2. B-avtaler (kompensasjon for bilaterale avtaler om ikke-utveksling) Vederlag fordelt til rettighetshavere fra land der Gramo har inngått B-avtale kan ifølge avtale disponeres av Gramo til fordel for norske rettighetshavere. Hvis Gramo utveksler informasjon o straks overdragelsen er avtalt, slik at Gramo kan ta stilling til om avtalen kan overdras sammen med virksomheten eller om ny avtale skal inngås med erververen av virksomheten. § 14 Avtalens varighet Avtalen gjelder fra dags dato og ut kalenderåret og videre for et kalenderår ad gangen

Avtalen gjelder bruk av innspilt musikk i offentlig fremføring for drilltropper. Gramo er en non-profit-organisasjon og er til for å ivareta artister og musikeres interesser ved offentlig fremføring av innspilt musikk. På denne måten er NMF med å sikre grunnlaget for fremtidens artister Finner vi bedrifter som ennå ikke er TONO- og Gramo-kunder, men som sannsynligvis bruker musikk sender vi ut et informasjonsbrev hvor vi ber om at de tar kontakt for å få en avtale. Får vi ikke respons på dette, besøker vi dem og tar en hyggelig prat om hvordan de skal forholde seg til gjeldende lovverk om musikkbruk, forteller Kjartan T. Lode, den ene av de to inspektørene Denne avtale skal ikke ha prejudiserende virkning for fremtidige forhandlinger og tariffer for simulcasting. § 5 Skjønnsmessig fastsetting av vederlag Hvis konsesjonæren unnlater å sende inn regnskap- og sendeopplysninger, som regulert i denne avtale, har GRAMO, etter å ha varslet om forholdet, rett til skjønnsmessig fastsettin TONO-hjelpen Hver dag mottar medlemsservice en rekke henvendelser og spørsmål om TONO. Her har vi samlet de vanligste i en oversiktlig TONO-hjelp. Finner du ikke svar på ditt spørsmål her, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte medlemsservice, så skal vi forsøke hjelpe deg så fort vi kan. Velg en egnet kategori under, eller søk blan

Innenfor avtale med TONO og GRAMO har du dessuten lov til å spille av musikk fra plate eller CD o.l. i skolen eller på studiestedet, selv om det ikke er ved undervisning, for eksempel over høyttaleranlegget i kantine Som kjent har Norsk Lokalradioforbund og Gramo blitt enige om en ny avtale vedrørende beregning av musikkvederlag for lokalradiobransjen gjeldende fra 2017. Norsk Lokalradioforbund minner om at lokalradiokonsesjonærene i henhold til vederlagsavtalen plikter å utstyre Gramo med nødvendige opplysninger innen de frister som vederlagsbyrået setter

NRK-avtale med Gramo Men fortsatt langt unna avtale med IFPI. NRK har n f tt p plass en innkopieringsavtale for fjernsyn med Gramo, skriver Dagbladet. Gramo-avtalen gj r at Ur rt-artister og andre som ikke er representert av verken FONO eller IFPI n er inkludert i vederlagsutbetalingene fra NRK Kommunene trenger også en avtale med Gramo for klarering av rettighetene i innspilt musikk for artister, musikere og mastereiere. - KS-avtalen gir TONO-tillatelse til bruk av innspilt musikk i kommunen. Men skal kommunen arrangere konsert er de konsertarrangører på lik linje med andre,. Gramo - Avtale om vederlag for bruk av lydopptak i lokale kringkastingssendinger. Last ned dokumentet som PDF. Norsk Lokalradioforbund. Norsk Lokalradioforbund er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for lokalradioer i Norge, Vi organiserer over 125 lokale radiostasjoner og har medlemmer i alle landets fylker 2. TONO & Gramo. Bruker du innspilt musikk fra en strømmetjeneste, radio, TV, CD eller lignende, må du ha en avtale med både TONO og Gramo. TONO sørger for at komponister og tekstforfattere får betalt, mens Gramo passer på at alle som eier og har laget innspillingen får sin andel. 3. Strømmetjenest

NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo, som gjør at medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale avgift for bruk av musikk på idrettsarrangement NRK-avtale med Gramo Men fortsatt langt unna avtale med IFPI. NRK har nå fått på plass en innkopieringsavtale for fjernsyn med Gramo, skriver Dagbladet. Gramo-avtalen gjør at Urørt-artister og andre som ikke er representert av verken FONO eller IFPI nå er inkludert i vederlagsutbetalingene fra NRK NRK og Gramo er nemlig enige om en avtale om rettighetene til bruk av musikk. Foto: Paul Buck / EPA / NTB Scanpix Vis mer Har du savnet å høre artister som Adele, Radiohead og. Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å krevje inn og fordele pengane (vederlaget) på vegner av musikarane, artistane og plateselskapa. Det vart i 2018 inngått ei avtale mellom Gramo og NU om bruk av innspelt musikk nytta av danselaga våre på danseøvingar og andre tilskipingar På generalforsamlingen i Gramo i Oslo mandag orienterte statsråd Trond Giske om at Gramo skal stå for innkreving av vederlag og avgifter av offentlig fremført musikk. Også Fond for utøvende kunstnere ønsket seg denne nye avgiftspotten, som anslås til å være verdt rundt 30 - 50 millioner kroner

Forsiden - Gramo

 1. Gramo er til for å sørge for at artister, musikere og plateselskap som investerer tid, talent og penger får betalt når musikken deres blir spilt i det offentlige rom. Så lenge du rapporterer og betaler til Gramo og Tono følger du norsk lov og du kan spille all musikk du måtte ønske
 2. Gramo krever inn penger for musikk spilt på radio, kringkasting og annen offentlig fremføring, blant annet fra hoteller og restauranter, for deretter å utbetale vederlag til rettighetshaverne. Desember-utbetalingen er nå utsatt til våren. Etterbetaling for årene 2013, 2014, 2015 og 2016 vil først komme i midten av mars. Forsinke
 3. Gramo krever vederlag for Telenors bruk av musikk frem til denne datoen. - Oppfyller ikke kravene Telenor mener på sin side at det ikke er snakk om offentlig fremføring av musikk, siden den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket, og har lagt ned påstand om full frifinnelse

minside.gramo.n

Dette er grunnen til at TONO og GRAMO ber dere om å angi om det er flere, og eventuelt hvilke, foretak som er knyttet til venteværelset. Opphør av musikkspilling. Dersom det er inngått avtale om å spille musikk på venteværelset/telefonen og man se­ne­re slutter med dette, må TONO og GRAMO få skriftlig beskjed om endringen Norwaco er et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk. Vi forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte Avtalen med Thon Hotels innebærer at medlemmer får inntil 15 % rabatt på overnatting hos Thon Hotels og 21 % rabatt på overnatting hos First Hotels. Rabatten gjelder på over 120 hoteller i hele Skandinavia, Belgia og Spania. Logg inn på Min side for å se hvordan du benytter deg av tilbudet Også NRK vil at Gramo skal ta over avtalen som IFPI har i dag. - Vi forhandler nå om dagen om rettigheter for de uorganiserte artistene med Gramo, og jeg har stor tro at vi blir enige FRATRER: Martin Grøndahl har brutt interne retningslinjer og slutter i Gramo 30. juni. Dette bildet ble tatt i 2016 i forbindelse med signeringen av en ny leiekontrakt

Musikk og lyd | DelRett

GRAMO-avtalen gjelder nå bare direkte radio, FONO-avtalen omhandler det samme som IFPI-avtalen, som vi ikke har lenger. Rettighetene for innkopiering med IFPI har vært en trepartsavtale hvor GRAMO var tredjeparten, fordi det er en del plateselskap som hverken er med i IFPI eller FONO GramArt har flertallet på utøversiden i Gramo, og det er viktig at vi fremdeles beholder det flertallet. Dette fordi det bør og må være artistenes organisasjon som taler artistenes sak i Gramo. GramArts dyktigste folk sitter i Gramos styre, og vi kjemper gjennom hele året en kamp for artistenes interesser i Gramo Gramo: Ikke Gramo-sak TV3s eier er Viasat og sender fra England. Phongraphic Performance LTD (PPL) mener Viasat har rett til å bruke musikken etter en avtale mellom PPL og søsterorganisasjonen Gramo, som er den norske vederlagsorganisasjonen for kringkasting og annen offentlig framføring av musikk til musikere og plateselskaper

Gramo sitt regnskap for 2018 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 173 355 000 med et registrert årsresultat på NOK 134 852 000 og et resultat før skatt på NOK 134 852 000. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 0 og en gjeld summert til 246 542 000. Øvrig regnskapsinformasjon for Gramo er også tilgjengelig for 2017 / 2010 / 2009 / 2008 Gramo og ISRC. Når man gir ut selv eller skal lisensiere bort en plate, husk å ta kontakt Gramo og registrer selskapet der. Hos Gramo får man ISRC koder (International Standard Recording Code) som skal på masteren. Dette er innspillingens identifikasjonsnummer Vil øke bedrifters kunnskap om musikk Musikk skaper verdi - ikke bare for enkeltmennesker, men også for restauranter og hoteler. Nå lanserer rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo konseptet «Verdien av musikk» for å hjelpe norske virksomheter med en større forståelse for kraften i gjennomtenkt bruk av musikk GRAMO på sin side hevder at TV3/Viasats bruk ikke ligger innenfor GRAMOs område og heller ikke omfattes av avtalen mellom GRAMO og PPL. - Uklar avtale Det er flere norske plateselskaper som er i samme situasjon som Trust Me Records Hagen har tidligere ment at NRKs nye avtale med Gramo gjør at NRK kan bruke de uavhengige internasjonale artistene selv om de er distribuert av IFPI-selskaper i Norge

Rollekode

Avtale mellom Gramo og NU - Heim Noregs ungdomsla

GramArt har inngått en avtale med Jeløy Sound Masteringstudio, som gir medlemmer av GramArt 20 prosent rabatt på masteri GramArts innspill til statsbudsjettet 2021. I dag utbetaler Gramo på oppdrag fra GramArt tre millioner kr til norske artister.. ANDRE FORDELER. Som medlem i HeadQuarter oppnår du flere gode medlemsfordeler. Vi ønsker at HeadQuarter skal være det foretrukne medlemskapet for en salongeier, fordi gjennom oss skal du få gunstige avtaler på varer og tjenester du trenger for å drive din salong Begrenset internettbruk - Bruken av musikk på Internett er imidlertid vesentlig begrenset på grunn av manglende avtale med GRAMO, musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, sier.

- Rammer hele bransjen. Flere plateselskap deler Trust Mes krav mot GRAMO Gramo Suites i Nairobi - Book overnatting til ekstra gode priser! 41 gjesteomtaler og 45 bilder finner du på Booking.com I år får norske artister og produsenter 52,5 millioner kroner fra butikker, restauranter, hoteller, frisørsalonger, treningssentre og andre som spiller musikk. Til sammenligning henter Gramo inn 90 millioner kroner for innspilt musikk kringkastet på radio. - Det er mye arbeid bak hver nye avtale og faktura. Det er en evighetsjobb Gramo-sjefen hever en årslønn på 1,4 millioner kroner, Kopinor-lederen tjener 1,5 millioner kroner, og Norwaco-direktørens lønn ligger på 1,2 millioner kroner i året. Til sammenlikning tjener sjefen i Bono, rettighetsorganisasjonen for billedkunstnere i Norge, 752.000 kroner i året Årsmelding fra Gramo 2011. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO. Designers Marketers Social Media Managers Publishers

Kontakt Gramo

Årsmelding fra Gramo 2012. Årsmelding fra Gramo 2012. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO Omtrent 250 radio- og tv-stasjoner og 15 000 andre musikkbrukere har avtale og betaler vederlag til Gramo Gramo fordeler 128 millioner kroner blant sine 20 000 medlemmer og andre rettighetshavere. Individuelle avtaler: Når den enkelte konsertarrangør henvender seg direkte til TONO, finner dere sammen ut av behovet og evt. individuelle tilpasninger med tanke på avtaleperiode og rapporteringsform, om det er flere type fremføringsområder, m.m Årsmelding fra Gramo 2010. Årsmelding fra Gramo 2010. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO

Logg på Min Side - Gramo

Gramo - Hjelpesente

Ingen ny avtale med TONO og Gramo, den gamle gjelder derfor fortsatt. Det har ikke lykkes Film & Kinos forhandlingsutvalg å få en ny avtale med TONO fra 2016. Den gamle (fra 1997) fortsetter derfor, men med den viktige endringen at det ikke skal betales avgift på 0,20 prosent av reklamevisninger og bakgrunnsmusikk, men altså 1,0 prosent av brutto billettinntekter (ekskl. mva) Registrer musikkbruk hos Gramo. Har du betalt Gramo tidligere, kan du sende inn nye rapporter her Spørsmål og kontakt. Har du spørsmål knyttet til rapportering og hva din festival skal betale til Gramo, ta direkte kontakt med Gramo for veiledning eller en uformell prat på marked@gramo.no eller 22 00 77 97. Mer om Gramo og bruk av musik

Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med

 1. Nyheter og innsikt om gramo. IT-prosjektet ble forsinket. Nå får ikke musikere og plateselskap penger til ju
 2. GRAMO må betale det de skylder til irske band som U2, Westlife og The Cranberrys. Hvis de ikke, bryter de loven, sier Kulturdepartementet
 3. Gramo. 11. mai 2019 • 0 Kommentar Publisert av. Pål Lomeland Pål Lomeland er daglig leder i Norsk Lokalradioforbund og styreleder i foreningen Radiodager. Han er utdannet journalist og har hatt sitt virke i radiobransjen siden 1991 Nyheter. Nye kategorier i Prix Radio. 26. mai.
 4. Gramo og TONO er private forvaltningsorganisasjoner som innkrever og utbetaler vederlag når medlemmenes rettigheter utnyttes i offentlig sammenheng. Inngå avtale Noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre deg økonomisk som næringsdrivende er å sørge for dokumentasjon på hva som er avtalt for det enkelte oppdrag

Avtale med Eide forlag eller Bibelselskapet Avtale mellom for eksempel menigheten og Eide forlag eller Bibelselskapet inneholder opplysninger om hva som er «kjøpt»: Dersom avtalene gir rett til bruk av salmer, liturgisk materiale og/eller Bibelen, er det denne avtalen som tilrettelegger og beskriver (lovlig) bruk Gramo - PUBLISERING, SALG AV MUSIKKSTYKKER, VEVDE ETIKETTER OG SKILT, PRODUKSJON AV ETIKETTER, KLISTREMERKETRYKKMASKINER, Oslo, 0586, Roseveien 21, TLF: 22007.

Ny avtale med Gramo - Norsk Lokalradioforbun

Hun er også kritisk til at Gramo tar direkte kontakt med brukerne for å få dem til å underskrive avtalen. - Gramo sin fremgangsmåte er ikke helt ulik de såkalte kataloghaiene, sier Brende Digital distribusjon, lydfastsetting av musikk og «side-arrangementer» er ikke dekket av avtalen. Her må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale. Gramo: Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF, samt alle idrettsarrangement som eies 100% av underliggende ledd • Gramo avregner likt beløp til selskapet og utøverne • Avtalen varer så lenge innspillingen er vernet. Innspillingsavtale -innhold • Hvis avtalen er en «break-even»-avtale må avtalen inneholde et omtrent budsjett. • «Break-even» er tidspunktet når regnskapet

NRK-avtale med Gramo • ballade

· Avtaler med fonogramprodusentenes organisasjoner - IFPI og FONO · Avtale med vederlagsorganisasjonen GRAMO Konkurransetilsynet er enig i at avtalene kan inndeles i ulike kategorier og vil nedenfor vurdere de ulike avtalene i relasjon til kriteriene i krrl. § 3-1 første ledd og krrl. § 1-3 annet ledd. GRAMOs avtale med NR Vil øke bedrifters kunnskap om musikk Musikk skaper verdi - ikke bare for enkeltmennesker, men også for bedrifter. Nå lanserer rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo konseptet «Verdien av musikk» for å hjelpe norske virksomheter med en større forståelse for kraften i gjennomtenkt bruk av musikk Gramo Gramo er utøvernes og plateprodusentenes (plateselskapenes) vederlagsbyrå. Gramo innkrever, forvalter og utbetaler vederlag til rettighetshaverne når utgitte fonogrammer er blitt kringkastet eller på annen måte framført offentlig. Det er ditt ansvar som utøver å sørge for at Gramo vet hvilke innspillinger du medvirker på

Dokumenter/Forslag til kontrakter/Avtaler - Musikkorp

Vis Marianne S. Holthes profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Marianne S. har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Marianne S.s forbindelser og. Gramo. Gramo sørger for at alle som er med på en innspilling får penger når låter blir spilt på radio eller i andre offentlige rom, for eksempel i frisørsalonger. Alle som har spilt inn musikk bør registrere seg i Gramo, og oppgi hvilke innspillinger man har vært med på. www.gramo.no. Ressurse Du har også lov innenfor avtale med NORWACO å. ta opp og spille av lyd fra alle NRKs radiokanaler og mange TV kanaler ved undervisning; Du har også lov innenfor avtale med TONO- og GRAMO å. spille av mekanisk musikk (plate, CD o.l.) i skolen eller på studiestedet, selv om det ikke er ved undervisnin Gramo ber om utsettelse fordi arbeidet med innføring vederlagsretten på området ikke har kommet langt nok. Samtidig erfarer Gramo at avgiften virker negativt inn på vederlaget. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha en vederlagsrett til utøvere og produsenter

- Vi skal fortsatt arbeide for å ordne opp etter mange års vanskjøtsel av økonomi og drift. Vi har i ryddeperioden hatt et tett og godt samarbeid med Gramo. Vi er i god dialog med skattemyndigheter og kreditorer. Vi har kommet langt i arbeidet med å gjøre avtaler om nedbetaling av gjeld. Vi har nedbetalt en del gjeld i 2017 Hverken P4 eller Kanal 24 har fått på plass avtaler som gir dem rett til å sende musikk fremført eller produsert av norske artister i organisasjonen Gramo. P4 mangler dessuten en avtale med Tono Nå lanserer rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo konseptet «Verdien av musikk» for å hjelpe norske virksomheter med en større forståelse for kraften i gjennomtenkt bruk av musikk, heter det i en pressemelding fra de to selskapene.. TONO og Gramo eies og styres av medlemmene. Pengene du betaler for din musikkbruk går tilbake til musikkskaperne For å sende musikk har Linken Radio registrert seg hos Gramo, - musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, og hos TONO, - forvalter for komponisters, tekstforfatteres og musikkforleggeres rettigheter i musikkverk. Nederste lyttegrense hos Tono er 15.000 lyttere. Og hos Gramo 50.000 lyttere Avtalen regulerer betingelsene for utførelsen av Oppdraget, herunder Oppdragstakers vederlag, § 21 (Gramo-vederlaget) (nærmere omtalt i punkt 7). 1 Med ARRANGERT menes at verket er ferdig arrangert av en arrangør. Med BEARBEIDING menes at verket bearbeides av Oppdragstaker forut for innspilling i forbindelse med Trall

Gramo-avregning for utenlandsspilling - Gramo

Har ingen avtale. Et annet problem er at filmfeltet ikke har noen felles avtaleordning om bruk av rettighetsbeskyttet materiale, slik forfattere har gjennom Kopinor og musikere har gjennom Tono og Gramo. - Det hadde vært mye enklere med en slik avtale Gramo er i dag 25 ansatte og holder til i flotte lokaler ved Rådhuset. Operativ -- Utviklingsorientert -- Engasjert For å sikre effektiv innkreving av penger fra kringkastere og musikkbrukere, har Gramo behov for oppdaterte, brukervennlige og integrerte ERP- og CRM-systemer. Gramo søker nå en erstatter for vår dyktige systemkonsulent som. Karpe hylles under overskrifter om at de «de gir bort alle inntekter», men som opphavere mottar de fortsatt en sum penger for hver låt-avspilling - Gramo og TONO har sammenfallende marked i bakgrunnsmusikksegmentet, og gjennom et veldig godt samarbeid med Skilhagen har våre to selskaper for første gang laget et konsept som viser frem denne verdien på en kombinert og for oss på en ny måte, sier Rita Mamelund, kommunikasjonssjef i Gramo Finn vurderingene, åpningstidene, bilder og videoer fra Gramo - Publisering, salg av musikkstykker i Oslo. TLF: 22007... Søk etter andre foretak i kategorien Publisering, salg av musikkstykker i Oslo på Infobel

Gjesteomtaler av - Gramo Suites, 00100 Nairobi, Kenya. Se en detaljert beskrivelse av hotellet, bilder og tilbakemeldinger fra kunder. Book nå, betal under oppholdet! Mer fleksibilitet når du velger GRATIS avbestilling. Hjelp de andre med å gjøre bedre valg - legg til din vurdering av hotelle Sjekk at dere har en TONO-avtale. De fleste utdanningsinstitusjoner har avtaler med Norwaco, TONO og GRAMO som gir rett til fremføring i utdanningsøyemed. Skal dere fremføre musikkverk offentlig (innenfor rammen av organisert konsertvirksomhet), må dere ha en avtale med TONO. Les mer på DelRett.no her

NMF inngår vederlagsavtale med Gramo - Musikkorp

Gramo: • Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, og sørger for at aktørene får betalt for at musikk framføres, for eksempel på radio. • Årets Gramo-hovedutbetaling til ble utsatt fra juni til 15. oktober. «Juleutbetalingen» er utsatt til mars Gramo når en avtale heves etter § 42a. Det fremstår etter GramArts syn å være flere alternative løsninger: a) Gramo krever inn som før, men den bortfalte tilvirkerandel overføres FFUK, b) Gramo krever inn som før, men den bortfalte tilvirkerandel overføres til utøvern Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Vi sørger for at de som skaper og produserer musikk får betalt når musikken deres spilles på radio eller i det offentlige rom. Bak denne musikkglade foreningen, jobber et eget IT-system for å fordele pengene riktig blant de 26 000 medlemmene En slik avtale foreligger ikke, sier advokat Karlsen. Ville ha 1,5 mill. Mountain Music har mottatt utbetalinger fra blant annet Gramo for Arredondos utgivelser

På farten for TONO og Gramo - TON

- Vi ønsker å få samlet alle utøver- og produsentrettigheter i én avtale. Det mest hensiktsmessige ville vært at selskapene som representeres av IFPI og FONO (organisasjonen som representerer de små norske plateselskapene og har avtale med NRK, journ. anm) blir med på avtalen vi har framfohandlet med Gramo, sier Hagen Gramo er til for å sørge for at artister, musikere og mastereiere som investerer tid, talent og penger får betalt når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom. Gramo gjør det mulig for radioer, kafeer, butikker, frisører og andre å bruke all den musikken de ønsker for å glede sine kunder og lyttere

 • Tro og tanke kap 16.
 • Wohnung mieten emsauenpark lingen.
 • Inga lindström filme 2017.
 • Zenith stadium.
 • Cake by the ocean meaning.
 • Wilsons 14 punkter.
 • Ludvig 17.
 • Impotens alder.
 • 9mm luger.
 • Aschaffenburg disco bahnhof.
 • Straff for 100 rivotril.
 • The most famous meme.
 • The skin.
 • Hard rocks.
 • Nicole kempf tot.
 • Varmtvannsbasseng stavanger.
 • App name generator.
 • Foreldre og barn test.
 • The 13 states of america.
 • Tinea corporis baby.
 • Familienhund dobermann.
 • Sykle opp lysebotn.
 • Vegansk proteinpulver.
 • Førdehuset arrangement.
 • Colt 44.
 • Australian animals wikipedia.
 • Ballett ergoldsbach.
 • Belegningsstein østfold.
 • Disco dresden samstag.
 • Wie lange sollte ein kind nach fieber zuhause bleiben.
 • Marburg gemeinde.
 • Kommunal bolig forum.
 • Chile flag.
 • Legend of zelda map botw.
 • Preikestolen bilder.
 • Fine ord på z.
 • Smokey eyes steg för steg.
 • Fleecepledd.
 • 4x4 intervall fettforbrenning.
 • Verkaufsoffener sonntag coesfeld.
 • Oksygenforgiftning dykking.