Home

Egenkapitalandel engelsk

Oversettelse for 'egenkapital' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis egenkapital på engelsk. Vi har én oversettelse av egenkapital i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Engelsk: Norsk: Accumulated Equity Issue Proceeds: Innskutt egenkapital: Accumulated Retained Earnings: Opptjent egenkapital: Accumulating Losses: Fremføring av underskud Egenkapital (engelsk: equity) er den del av et foretaks kapital som tilhører eierne; dette være seg personlige eiere, aksjonærer eller andelshavere, eller foretaket selv om det er en selveiende institusjon Egenkapitalandel (bokført) Finansielt nøkkeltall som sier noe om soliditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer. . -

egenkapital - engelsk oversettelse - bab

Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk Få en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse, som gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditeten til selskaper. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen. På engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk og russisk. Oppdatert april 2017 Nærmere forklart. Egenkapitalprosenten forteller om styrken selskapet har til å oppta langsiktig gjeld. Normal skulle en ønske at selskaper har en egenkapitalprosent på mellom 20 og 30 %, men mange av de norske selskapene har i normale tider mye lavere egenkapitalprosent enn det ønskede kravet egenvekt på engelsk. Vi har syv oversettelser av egenvekt i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Translation for 'egenkapital' in the free Danish-English dictionary and many other English translations Egenkapitalandel. Definisjon: Viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Formel: (Egenkapital / Totalkapital) * 100. Tolkning: Resultatet er en indikator på langsiktig stabilitet, som viser hvor mye selskapet er avhengig av finansiering fra sine aksjonærer Negativ egenkapitalandel Investering i tilknyttet selskap skal normalt ikke regnskapsføres med negativ verdi i balansen. Det vil likevel være nødvendig å avsette for andel av tap dersom investor har en forpliktelse eller intensjon om å dekke sin andel av tapet Engelsk tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk. England ble i det 5. århundret erobret av anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, som brakte med seg germanske språk.Blant de språklige slektningene på kontinentet står frisisk og nedertysk nærmest

egenkapital på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse

egenkapital oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det. Mobilapp. Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd Verdijustert egenkapital benyttes for å finne den virkelige gjeldsfaktoren i forhold til forventet omsetningsverdi for aktiva hva om oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Oversettelsen av ordet likviditet mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ ø god likviditet og tilfresstillende egenkapitalandel sammen med et bredt spekter av nyutviklede produkter innen høyteknologifeltet for hjemmemarked og eksport gir selskapet gode utsikter til fortsatt vekst i omsetning og resultat, heter det

egenkapitalandel subst. equity-to-assets ratio subst. equity ratio, capital ratio, net capital ratio Norsk-engelsk ordbok. 2013 EBIT oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Glosbe. nærmere bestemt en EBIT-margin på over 8 %, et finansielt beredskab på over 20 % og en egenkapitalandel (egenkapital/aktiver).

Engelsk-norsk ordliste - Portfoli

 1. Egenkapitalandel er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften. Egenkapitalen sees i forhold til totalkapitalen, som er selskapets balansesum (sum gjeld og egenkapital). Er egenkapitalandelen negativ innebærer dette at hele aksjekapitalen er tapt og selskapet opererer med negativ egenkapital
 2. Norway Royal Salmon (NRS): Q3 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 35 tir., nov 03, 2020 06:29 CET. Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2020 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 4,21
 3. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 312 som gir en egenkapitalandel på 58 %. og en engelsk versjon vil være tilgjengelig senere samme dag. CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe vil representere selskapet. Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30
 4. Aksjonær eller aksjeeier refererer til en person eller en organisasjon som eier aksjer i aksjeselskap. Det er en juridisk prosess å eie aksjene. Dermed er det ingen forskjell mellom en aksjonær og en aksjeeier. Begge vilkårene kan brukes om hverandre
 5. Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft og solkraft og er en global markedsaktør innen energihandel
 6. Du kjenner oss primært som en leverandør av kredittdata, men Experian er mye mer enn det. Gjennom vår unike kombinasjon av data, teknologi og analysekompetanse hjelper vi bedrifter over hele verden å skape vekst
 7. Vi tilbyr betalingstjenester, lån, forsikring, sparing og kapitalforvaltning til privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Kontakt oss på tlf. 70 11 30 00, eller chat med oss på sbm.no

Egenkapital - Wikipedi

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet. 1 Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet. 2 Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskape Se Streamers 1983 Gratis På Nett Luokat : Drama, Se Filmer Streamers er en Armensk stillbildefilm i sjangeren gjengiftingskomedie for Fylkesskogmester fra 1906, med Tuva Hove, Tarald Turøy og Aagodt Ausland i hovedrollene

Egenkapitalandel (bokført) - Økonomisk analyse - Økonomi

Hydroponics In India Cost - ~ Egenkapitalandel 20 hydroponics in india cost sletting av apper type slange prtikkelfilter Torsdag 14 Juni 2018 Bli abonnent Sk Sk Steve aoki travelling costs It is located at the gates of the Natural Park of the Tito hydroponics in india bangalore 93laini taylor strange the dreamer alle sklaks Hydroponics in india tamil dirty tinder app Kj Fortsatt manipulering av pensjonsforpliktelser? 1. Introduksjon. Kinserdal (2006) undersøkte i sin doktoravhandling forekomsten av regnskapsmanipulasjon (på engelsk betegnet earnings management) for ytelsesbaserte pensjoner i årsregnskapene for børsnoterte foretak i Norge.Analysen ble gjennomført for regnskapsårene 1994 og 2004 (MSEK) Egenkapitalandel Tall per Arch Re A+ 193 016 30.0% 2015 Axis Re A+ 166 405 29.4% 2015 Clavis Re> A+ 752 023 8.3% 2014 Endurance A 110 273 38.7% 2015 Engelsk Kista Science Tower SE- 164 51 Kista Tel +46 834 0660 Email info@nordg.com nordicguarantee.com nordicguarantee.no Beregn egenkapitalandel, gjeldsgrad, gjeldsandel og den andel kortsiktig gjeld utgjør av samlet gjeld. Hva forteller denne oppstillingen om Telenors evne til å betjene sin gjeld? Ved utgangen av 2008 hadde Telenors aksjer en markedsverdi på 77 mrd. kroner. Kursen per aksje var kr 46,30

Nøkkeltall fra 2013 til 2017 for Beerenberg. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. Estimert ordrereserve* MNOK 9 300 9 500 10 500. 10 20 Se regnskapstallene til Engelske Møbelhuset AS her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel

Engelsk. I styret for Hörmann Norge AS sitter tre blad Hörmann: Far som er andre generasjon og har passert 80, og hans to sønner i femtiårene som altså er tredje generasjon i familiebedriften. - De har utrolige kunnskaper om produktene, Egenkapitalandel. subst. (skogbruk) paid up capital equity subst. (økonomi) equity, equity capital, owners equity subst. (økonomi) US: capital ownership subst. (one s) own capital subst. (økonomi) proprietary capital, net capital (fri egenkapital) distributabl egenkapitalandel 20 % Biden valgte favoritten oppgitt engelsk oversettelse Forskningsrådet burde være nødt til å sannsynliggjøre at dagens metode er bedre enn billigere alternativer. Kulturell appropriasjon biter ikke på Kleopatra. ancient greek love. 10. En solid bedrift har høy egenkapitalandel Denne testen består av såkalte kortspørsmål. Det er påstander som du skal ta stilling til. Påstanden er enten feil eller riktig. Du skal derfor besvare hver deloppgave med «Feil» eller «Riktig». For hver deloppgave gir galt svar -1 poeng, riktig svar gir +2 poeng Kvalifikasjonskrav: Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre leveransen, herunder tilfredsstillende resultatgrad, likviditetsgrad og egenkapitalandel Dokumentasjonskrav: Leverandørens årsregnskap (inkludert noter med styre- og revisjonsberetning) fra de siste 2 år

egenkapitalandel ansees som positiv både selskapsrettslig og regnskapsmessig. Det tiltrekker nye investorer og er godt likt bland eksisterende investorer. Høy egenkapitalandel taller for stabilitet, rentabilitet og soliditet. Ulemper med egenkapitalfinansiering er at det er tidskrevende sammenlignet med opptak av fremmedkapital og det er ikk gründer oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Solidaritet var en polsk uavhengig fagorganisasjon som ble startet etter de omfattende streikene i det kommunistiske Polen sommeren 1980, med Lech Wałęsa som leder. Organisasjonen, som raskt fikk karakter av å være en bred demokratibevegelse med ti millioner medlemmer, ble forbudt ved innføringen av unntakstilstand i desember 1981, men fortsatte sitt arbeid i det skjulte Egenkapitalen var kr 787 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 57 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld var på 487 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal, en kraftig økning fra 248 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal i fjor. Interim report 2nd Quarter 2010 (pdf) (engelsk).

Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og / eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett Statnetts egenkapitalandel blir stadig lavere, både som følge av store investeringsplaner og statens utnyttepolitikk. Statnett ber nå om tilførsel av ny egenkapital. Kan Statsråden anslå hvilke merkostnader Statnett har fått på sine lån som følge av nedgradering av kredittverdighet, og vil statsråden være mer positiv til Statnetts ønske om å styrke egenkapitalsituasjonen i. e-eksponent: Definition from Wiktionary, the free dictionar

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser To change the text size, hold down the Ctrl key and press + to enlarge or - to reduce

Kapasitetsanalyse definisjon. Generelt om kapasitetsanalyse Definisjon En kapasitetsanalyse er en kartlegging og grundig vurdering av utøverens utviklingsnivå på de områdene som er med i arbeidskravsanalysen (Gjerset, mfl ARBEIDSKRAV- OG KAPASITETSANALYSE Fotball. Definisjon: En arbeidskravsanalyse er en kartlegging og grundig vurdering av de faktorene som bestemmer prestasjonen i hver. swib: Jeg har et studielån som jeg kan få betalt ned til nyttår.Men det gir jo en liten skattefradrag ved å beholde lånet. Burde jeg heller sette penger inn på sparekonto, for så å betale lånet etter nytår I andre kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 6%. EBITDA før andre poster var 10,6 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 4 milliarder kroner. Nettoresultatet økte med 57% til 3,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 2,42 kroner Stein Erik Hagen skryter norske politikere og helsemyndigheter opp i skyene for hvordan de takler koronakrisen Robust drift, utfordrende markeder . 23 April 2020. Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2020 var NOK 379 millioner, en reduksjon fra NOK 560 millioner i fjerde kvartal 2019, som skyldes gevinst ved salg av vannrettigheter og terminering av en energikontrakt bokført i fjerde kvartal

i SAMMENDRAG I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av XXL ASA, med det formål å beregne verdien av egenkapitalen til XXL, samt den tilhørende aksjeprisen per 31.12.16 Det stilles ifølge NTB krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste. Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og påwww.akerasa.com. SLUTT. For nærmere informasjon, vennligst kontakt:Media:Atle Kigen, KommunikasjonsdirektørTel: +47 24 13 00 08Mob: +47 907 84 878. Investorer:Marianne Stigset, IR ansvarligTel: +47 24 13 00 66Mob: +47 41 18 84 8

Google Oversette

Grunnleggende regnskapsanalyse - Finanssans

 1. I en verden hvor utviklingen går raskere og raskere, og nye forretningsmuligheter disrupter hele bransjer, har risikostyring kommet høyt opp på agendaen til styrene rundt omkring. Risk management er det engelske ordet, og vi liker ofte å bruke litt finere utenlandske uttrykk for å imponere i styrerommet
 2. Nøkkelforskjell: Aksjonær eller aksjeeier refererer til en person eller en organisasjon som eier aksjer i aksjeselskap. Det er en juridisk prosess å eie aksjene. Det er ingen forskjell mellom en aksjonær og en aksjeeier. Derfor er aksjonær og aksjeeier brukt om hverandre. Aksjonær og aksjeeier kan høres annerledes ut. Men
 3. Research pages of Senter for sjeldne diagnoser. Vi inviterer til et e-læringskurs om Huntingtons sykdom for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger o
 4. Avinors flyplasser, ankomst- og avgangstider, reiseinformasjon og servicetilbud. Avino
 5. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 6. 54 % 40 % Egenkapitalandel 40 % 54 % 9 869 10 661 Netto rentebærende gjeld 10 661 9 869 Per aksje (NOK) (1.2) 0.8 Resultat 1.9 (47.8) 3.5 3.7 Kontantstrøm fra driften 10.1 9.2 Nøkkeltall (GWh) 933 902 Kraftproduksjon 1 373 1 652 2 654 2 602 Strømsalg 6 971 6 767 Summary - second-quarte

Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen

 1. I første kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 7,6 prosent. Også EBITDA før andre poster på 10,6 milliarder kroner var rekordhøy, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 6 milliarder kroner. Nettoresultatet endte på 4,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per.
 2. Finn beste Eiendomsmegler i Drammen. Vær smart og sammenlign tilbud fra flere meglere når du skal selge bolig
 3. Vis Hans Arnold Rørholts profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Hans Arnold har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Hans Arnolds forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter
 4. Om oss. Nordic Retail Group AS, I Love Dogs . Nygårdsveien 26 . 1423 Ski. Org. nr. 998 538 939. post@ilovedogs.n
 5. imum 50 prosent egenkapitalandel
 6. Egenkapitalandel; Gjeldsgrad : Totalrentabilitet; Regnskapsanalyse: (tall i 1000) Finner ikke regnskapstall for Norsk-engelsk Fagoversettelse Joan Linden Kristiansen. Vi får derfor ikke sammenlignet tallene for å vise utviklingen selskapet/organisasjonen har hatt. LEDIG FOR PARTNE

Egenkapitalprosent - Finansleksikone

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst åtte prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene Engelsk Sverige. Logg inn. Årsmelding 2019. Velkommen Bred verdiskapning. Formuesforvaltnings visjon er å gi våre kunder et rikere liv. (NOK mill., IFRS) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Totalkapital Egenkapitalandel. 2019 685 93 48 663 48 %. 2018 685 128 81 581 55 %. Personal

egenvekt på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse DinOrdbo

EGENKAPITAL - Translation in English - bab

Regnskapsstatistikk 1999 Norges offisielle statistikk 4 Preface The main content of this publication is accounts statistics for joint-stock companies except for financial industries like business banks, insuranc egenkapitalandel i forhold til gjeld) de seneste årene. Dette har medført to artikler8 fra rådgivermiljøet hvor det blant annet påstås at det eksisterer en Safe Harbor for egenkapital på 20 %. Dette forhold har TP-teamet kommentert i en svarartikkel9 under overskriften Tynn kapitalisering uten Safe Harbor-regel Mange bønder i Troms opplever nå tidenes krise. Næringen anslår et fylkessnitt på 50 % avlingssvikt, men for enkeltbruk kan svikten være opp mot 100 %. Til tross for dobling av satsene for avlingsskadeerstatning i Troms, så vil dette langt fra være tilstrekkelig. Det er nødvendig med ytterligere grep fra statlig side om ikke konsekvensene for landbruksnæringa i Troms skal bli. 5.1 Innledning. Verdipapirmarkedets samfunnsøkonomiske rolle er beskrevet i NOU 1995:1 Investeringsforetak, kapittel 3.2.I kapittel 3.2 side 21 heter det: «Verdipapirmarkedets spesifikke rolle er altså å effektivisere utstedelse og omsetning av - eierandeler i selskapene (d v s aksjer m v), - finansielle fordringer (d v s obligasjoner m v), ved at aksjer og fordringer standardiseres i form. Soliditet: Egenkapitalandel > 45 prosent inkludert ansvarlig lån. Kommentar til måltallene for 2017 finnes i Sandnes tomteselskap KF sin årsrapport. KF-et har et positivt driftsresultat på kr 15,6 millioner i 2017. Kostnader solgte tomter utgjør kr 223,5 millioner, mens inntektene fra salg utgjør kr 253,5 millioner

Egenkapitalandel - Visma Clou

 1. Driftsresultat før amortisering (EBITA) utgjorde 570 millioner kroner. Dette tilsvarer en EBITA-margin for konsernet på 15,5 prosent sammenliknet med 16,3 prosent for samme periode i fjor. Resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal var 3,26 kroner. Kongsberg Gruppen hadde ved utgangen av tredje kvartal en egenkapitalandel på 38,4 prosent
 2. Bernt Østhus har en egen evne til å få ting til å skje og penger til å yngle. Nylig solgte han seg ut av suksessrike Reslab - med stor gevinst. Nå er det Aqualyng han bruker mest tid og krefter på
 3. GMAT. The Graduate Management Admission Test® is a computer-based assessment that is a valid and reliable predictor of your academic performance in today's graduate management classrooms.This is the preferred admissions test among top MBA and business schools globally
 4. Selskapets bokførte egenkapitalandel har falt som en sten etter store nedskrivninger av selskapets aktiva. Netto rentebærende gjeld er på to milliarder dollar. Selskapets endret nylig bokføringsvaluta fra kroner til dollar etter at kronesvekkelsen hadde før til at gjelden målt i kroner eksploderte
 5. Dette gir en egenkapitalandel på 31,2 prosent. På bakgrunn av konsernets gode finansielle situasjon, er det i 1998 gjennomført en refinansiering av hoveddelen av den rentebærende gjel-den.Dette er gjort ved opptak av en flervaluta trekkfasilitet på NOK450mill., og et nedbetalingslån på SEK250 mill. Lånene er gitt av fire banker o
 6. g

Egenkapitalmetoden og bruttometoden - KPM

Engelsk - Wikipedi

 1. imum lik bokført egenkapital. Konsernet forvalter sin kapitalstruktur, og gjør nødvendige endringer i den, basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives. under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt
 2. Konvertering av gjeld til egenkapital har gjort at Norwegian, til tross for det enorme tapet i år, ved utgangen av 3. kvartal har en bokført egenkapital på 11,1 milliarder kroner - og en egenkapitalandel på 14 prosent. Les også: Sissener: - Redd det er dødsstøtet for Norwegia
 3. Ordbok: egenkapital - Engelsk, spansk, norsk, svens
 • Causa mortis ignota.
 • Uni mannheim prüfungstermine zweittermin.
 • Husky samojede.
 • Wo wien am gefährlichsten ist.
 • Trondheim kunstmuseum åpningstider.
 • Zeppelinflug zürichsee.
 • Prestens klær.
 • Permanent bølger pris.
 • Tax free uk.
 • Key collection napier.
 • Steking av reinsdyrbiff.
 • Gammelt vinylbelegg.
 • Levere kobber.
 • Alpresor 2019.
 • Hyperpigmentering krem.
 • Krafttak mot kreft bøssebærer.
 • Pris sprenging fjell.
 • Folkeregisteret fredrikstad.
 • Innsnevret blodåre.
 • Bøker for eldre.
 • Inngrep kryssord.
 • First dates bewerben.
 • Haugaland zoo priser.
 • Hva er pluss og minus.
 • Nakkeskade etter fall.
 • Pæler.
 • Wachrundgang.
 • Burstner bergen.
 • Psychologische testverfahren.
 • Eutanasi norge.
 • Pokedex 3. generation.
 • Deterministisk trekk.
 • Gastronomie küchenplanung.
 • Hör mal wer da hämmert youtube.
 • Shine bright like a diamond wow.
 • Kleider für ältere damen.
 • Samenspende bechermethode.
 • Booking artister norge.
 • Barbara kwiatkowska lass mężowie.
 • Halep azi live.
 • Bobcat baumaschinen.