Home

Master i samfunnsøkonomi jobbmuligheter

Jobbmuligheter Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner Jobbmuligheter - Samfunnsøkonomi - master - 5-årig - Trondheim bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter. Utdannelse og jobbmuligheter. 7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.. Master i samfunnsøkonomi, toårig Jobbmuligheter. Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner Studenter som fullfører masterprogrammet i samfunnsøkonomi har mange muligheter for jobb eller videre studier. av Redaksjonen Videre studier og jobbmuligheter - master i samfunnskonom Siden disse temaene innen samfunnsøkonomi har en internasjonal dimensjon tilbringer mange av studentene et semester ved utenlandske universiteter. Yngve begynte å jobbe som konsulent i Sweco kort tid etter at han avsluttet Master- studiene med spesialisering i miljø- og ressursøkonomi

Samfunnsøkonomi kan også kombineres med andre fag, for eksempel et samfunnsvitenskapelig fag eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Varighet Årsstudium tar et år, bachelor 3 år og mastergrad 5 år Femårig master i samfunnsøkonomi tilsvarer tilsvarer 300 studiepoeng (sp), som er normet til fem år. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes. Samfunnsøkonomers arbeid består ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden Samfunnsøkonomi, master, 2 år Ein mastergrad i samfunnsøkonomi gir ei solid fagleg fordjuping, inngåande kunnskap om empiriske metodar og analyse, og evna til å gjere sjølvstendige samfunnsøkonomiske analysar

Har nemlig vurdert samfunnsøkonomi, og lurer på hvilke tanker dere har om det (dere som har erfaring med samfunnsøkonomi så klart)? Hva slags jobbmuligheter gir det (skal jeg studere det så blir det kanskje opp til Master-nivå)? Har jo lest studiekataloger og slikt, men de gir så lite innsikt i hvilke muligheter samfunnsøkonomi faktisk gir Varierte jobbmuligheter. Samfunnsøkonomer er ettertraktet både i privat og offentlig sektor og i mange ulike bransjer. Samfunnsøkonomi er en anerkjent utdanning. Samfunnsøkonomi vil gi deg gode og varierte jobbmuligheter. Norsk offentlig statistikk viser at personer med bachelorgrad tjener bedre enn de som kun har videregående skole Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi. Søknadskode: 6002 Jobbmuligheter. En mastergrad i samfunnsøkonomi kvalifiserer kandidater for stillinger ved forskningsinstitusjoner, offentlig administrasjon, organisasjoner og private virksomheter. Samfunnsøkonomer arbeider på mange felt,. Institutt for samfunnsøkonomi inviterer til oppstartsseminar for nye studenter. onsdag 19. august kl 1015-1200 i U33. Det planlegges ingen aktiviteter i regi av instituttet før i uke 34. Du må gjerne kontakte Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) dersom du har spørsmål. Send oss en epost hvis du lurer på noe Lurer på dette selv. Jeg holder på med en bachelor nå, men skal ta master også. I stede for å opprette en egen tråd, så håper jeg det ikke gjør noe om jeg legger til et spørsmål. Hvilken spesialisering gir best jobbmuligheter? Jeg regner med det er forskjellige muligheter om man f.eks velger spesialisering innen miljøledelse kontra.

For studenter tatt opp på master i samfunnsøkonomi, er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester, uavhengig om emnet undervises eller ikke. Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskaravene til de enkelte emner kan søke om opptak selv om de ikke er masterstudenter i samfunnsøkonomi, med unntak av mastergradsoppgaven En master i samfunnsøkonomi eventuelt en bachelor kombinert med master i finans eller økonomi og administrasjon med gode karakterer gir deg svært mange muligheter. Begrensede jobbmuligheter er på ingen måte et godt argument for å ikke studere dette

Jobbmuligheter - Master i samfunnsøkonomi - NTN

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen | Norges miljø

Jobbmuligheter - Samfunnsøkonomi - master - 5-årig

 1. Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi gir kunnskap om teoretisk-økonomisk analyse, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Jobbmuligheter. Med samfunnsøkonomi kan du jobbe både innen offentlig forvaltning og i det private næringsliv
 2. istrasjon (2020-2022) Innen samfunnsøkonomi vil det gis emner innen samfunnsøkonomisk analyse, næringsøkonomi, og internasjonal handel. Fordypning skal være mulig innen både mikro- og makroøkonomiske temaområder, Jobbmuligheter
 3. st ett år på å ta fag for å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi. De fleste forelesningene går på engelsk, og de fleste eksamenene er både på norsk og engelsk. I utgangspunktet kan du svare på norsk, men det gjelder ikke alle fag
 4. Japp, har en bachelor i samfunnsøkonomi. Skulle egentlig begynne rett på master, men var så lei og søkte heller jobb. Tar en MBA nå ved siden av jobben. Fra jeg var ferdig til jeg fikk jobb tok det ca 4 måneder. Kunne åpenbart ikke søke på jobber som krevde master, men søkte kommunale/private jobber. Endte med jobb i kommunen
Samfunnsøkonomi - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Samfunnsøkonomisk analyse (master - 5 år) Dette er programmet for deg som er samfunnsengasjert, matematisk anlagt og gjerne vil forstå utviklingen av norske boligpriser, og hvilke tiltak vi kan bruke i miljøpolitikken, eller være med på å påvirke forvaltning av oljeformuen Studiet gir deg gode og varierte jobbmuligheter. Tidligere studenter jobber blant annet i bank og finans, konsulentselskaper, departementene, ideelle organisasjoner, kommunikasjon og forskning. Med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi er du kvalifisert til å søke opptak til masterprogrammer i samfunnsøkonomi (Economics) i Norge og andre land Denne siden har ikke noe innhold enda. NMBU. Om NMBU; Studier; Forskning; Samarbeid; Sidekart; Personvern; Snarveier. Finn en ansat Jeg anbefaler deg å ta samfunnsøkonomi enn økonomi og administrasjon. Jeg tar en master i økonomi og administrasjon og for å være ærlig så er det virkelig ikke verdt det. Jeg har venner som har tatt en master i samf.økonomi og jobber nå i departementer, banker og andre store jobber. Arbeidsoppgavene deres virker kjempe spennende Økonomikandidatene som er med i undersøkelsen er fra studieprogrammene i samfunnsøkonomi og i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Både bachelor- og masterkandidater er med i undersøkelsen. 80 % av økonomikandidatene som svarte på undersøkelsen hadde fullført master. Se omtale av rapporten her

Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Jobbmuligheter. Med denne utdannelsen kan du typisk jobbe i departementer, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norges Bank, Finanstilsynet, i konsulentbransjen,. Anvendt samfunnsøkonomi. Vil du finne kjernen i både data og økonomiske teorier, for å kunne forstå dem bedre og ta dem i bruk? Det lærer du på dette studiet, ved hjelp av reelle case-studier og de siste teknikkene innen data science Bedriftsøkonomi - samfunnsøkonomi - hva er forskjellen? Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet

Master i samfunnsøkonomi, toårig - NTN

Samfunnsøkonomi; Energi Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering Jobbmuligheter Du får en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning, rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Studiet gir også Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon, master i samfunnskommunikasjo Jeg lurer også veldig på dette. Jeg har allerede ei høgskoleutdannelse, men kjenner at jeg ikke vil jobbe med dette for alltid. Jeg har psykologi grunnfag fra før, og siden 60stp i psykologibacheloren kan være noe annet enn psykologi, mangler jeg egentlig kun 1 år på bachelor og de 2 årene på master Jeg lurer litt på om det ikke er så mange som kjenner til samfunnsøkonomi, da det ikke er så mange videregående skoler som har samfunnsøkonomi som valgfag. Jeg er helt overbevist om at det er gode jobbmuligheter. Mange flere burde studere samfunnsøkonomi for å få relevante og etterspurte jobber Profilen Samfunnsøkonomi tilbys i samarbeid med Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Denne utdanningen gir deg mange spennende jobbmuligheter. Du vil være ettertraktet i privat sektor, Det mest naturlige er å ta en master i økonomi og administrasjon og få tittelen siviløkonom

Videre studier og jobbmuligheter - master i samfunnskonomi

Toppjobb etter fem r Norges miljø- og biovitenskapelige

Samfunnsøkonomi, hjelp! Diskusjon. Har gått der selv, og i breddeåret er det mange interessante muligheter. a) Éne kan være å ta administrasjons -og bedriftsøkonomi på TØH/Handelshøyskolen, og dermed være kvalifisert for sivøk-master med forskjellig spesialisering på de to siste årene. b) Andre, ta videre med rein makro/samfunnsøkonomi på Dragvoll, da er du videre kvalifisert. Master i økonomi og administrasjon; Samfunnsøkonomi. Spesialiseringen i samfunnsøkonomi gir deg verktøyene du trenger for å gjøre analyser av markeder og bransjer, og av økonomiske utfordringer som næringslivet, offentlige institusjoner og internasjonale organisasjoner står overfor Førstekonsulent i Finansdepartementet. Oscar Mørch-Lampe fullfører profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi våren 2020. Mørch-Lampe forteller om sine erfaringer fra studietiden og viser til hvordan han sikret seg jobb i Finansdepartementet før fullførte studier Går på samfunnsøkonomi på NTNU 2. året og trives bra der. Har vært innom Blindern når jeg har vært hjemme og det virker som de har litt bedre fasiliteter. De har vel en egen bygning, mens på NTNU så deler man på forelesningsaler osv med studenter fra en del andre linjer Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Heile bachelorgraden er på til saman 180 studiepoeng. Av desse er 90 studiepoeng spesialisering i samfunnsøkonomi, og 60 studiepoeng er såkalla frie studiepoeng. Her kan du velje emne ut frå interesse og relevans for vidare utdanning eller yrkesplanar

Samfunnsøkonomi utdanning

En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder med karakter C i snitt kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB

Jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe med økonomi og ledelse innen de fleste type bedrifter og industrier hvor bærekraftig produksjon og drift enten allerede står i fokus, eller hvor man ønsker å ruste bedriften for fremtiden Vil du forstå de økonomiske kreftene som driver individer, bedrifter og samfunnet rundt oss? Vil du lære å tenke analytisk og strategisk rundt tema som klima, ulikhet, globale markeder og teknologisk utvikling? Samfunnsøkonomi er en fleksibel utdanning som gir deg spennende jobbmuligheter Veiledning og tett oppfølging. Som student hos oss får du veiledning og tett oppfølging både individuelt og i grupper. Undervisningen ved Bachelor i markedsføring og merkevareledelse foregår i små grupper fra 3 studenter og mellomstore grupper på 30-50 studenter Jobbmuligheter Med mastergrad i pedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning, formidling - eller ledelse av slik virksomhet Lektorutdanning for trinn 8-13 Master 5 år Kristiansand. Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Master 5 år Kristiansand Pedagogikk - i teori og praksis - handler dypest sett om eldre generasjoners holdninger til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi som voksne ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge

Samfunnsøkonomi - master - 5-årig - Trondheim - NTN

 1. jobbmuligheter etter endt studium. Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, natur-ressurser eller kapital. Bachelor i samfunnsøkonomi Master i samfunnsøkonmiMaster in Development and Natura
 2. Master i anvendt folkehelsevitenskap gir deg innsikten og erfaringen som trengs for å arbeide systematisk med folkehelsearbeid i både offentlig og privat sektor, på lokalt, Jobbmuligheter. Med arbeidserfaringen og spisskompetansen som du får gjennom dette studiet,.
 3. Bachelor i Digitalisering og Økonomi ved Høyskolen Kristiania gir deg en utdanning og kompetanse innen økonomi og ledelse rettet for fremtidens bedrifter
 4. Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisinske fag, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemer og oppgaver

Om samfunnsøkonomi - Master i samfunnsøkonomi - NTN

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SAMFUNNSØKONOMI (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen SAMFUNNSØKONOMI (Master) Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger og Stjørdal. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas fulltid over to år. Fordypningsemnene innenfor geografi har samlinger både på Stokkøya i Trøndelag, Levanger og i Bodø Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk Hei. Jeg vurdererer å ta en bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Hvor kan man få jobb med dette? Eller er det så og si ubrukelig uten master? Hva lønner det seg da å ta master i, med tanke på etterspørsel? Hvilke jobber fører de ulike masterene til? Jeg spør fordi det er så i..

Samfunnsøkonomi, master, 2 år Universitetet i Berge

Hei alle! Lurer på om noen med erfaring eller som har kunnskap om dette, kan fortelle meg hvilke jobbmuligheter man har med Master i Psykologi? Og evt om noen har eksempler på lønn i de ulike yrkene? I tillegg til bachelor i psykologi + master, har jeg også en bachelor i pedagogikk, når studiene. Master i klinisk sykepleie bidrar til økt kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet

Samfunnsøkonomi - Karriere, arbeidsliv og utdanning

Jobbmuligheter med master i cellebiologi; Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Nybegynner 29. Snutetute - 20 Apr 2010 19:38. Jobbmuligheter med master i cellebiologi. Tittelen snakker for seg selv, hvilke jobbmuligheter gir en master i cellebiologi I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap. På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv Utdanning i samfunnsplanlegging og arealplanlegging gir deg innsikt i hvordan samfunn endres, og verktøy til å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig og ønsket retning Master i økonomi og ledelse er et to-årig program i økonomi og ledelse som gir deg en bred rekke muligheter. Masters Network er et eksklusivt masterprogram i samfunnsøkonomi og ledelse med et internasjonalt og analytisk fokus. Heltid. Masterstudier Regnskap og revisjon

Jobb og videre studier - Samfunnsøkonomi (bachelor

Jobbmuligheter med din utdanning Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din? Ønsker du å skaffe deg relevant erfaring underveis i studiene, men er usikker på hvilke muligheter som finnes Hun har en master i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og en dobbel Bachelor i samfunnsøkonomi og finans fra Griffith University i Australia. Fernanda har bred metodisk erfaring, særlig innen kvantitativ analyse. Hun har siden 2011 både undervist og hatt emneansvar i ulike økonomiske og metodiske emner, både på bachelor- og masternivå

Har lest meg opp på faget, og synes det virker veldig interessant. Men hvordan er jobbmulighetene egentlig for samfunnsøkonomer? Kommer jeg til å slite med å få relevant jobb med master i samfunnsøkonomi? De to studiene jeg i grunnen står mellom er dette og lektor i norsk + historie. Hva vil gi best jobbmuligheter Jeg kan ikke si hva som gir deg best jobbmuligheter, men det er riktig at økonomi og administrasjon er en bredere utdannelse. Mens du i øk.ad. vil ha noe samfunnsøkonomi, noe bedriftsøkonomi, noe ledelse, noe markedsføring, osv., vil du i samf.øk. gå mer i dybden i nettopp samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master i entreprenørskap og innovasjon Master i samfunnsøkonomi /Master of Science in Economics Formålet med denne boken er å gi studentene en mer omfattende innføring i hva studieprogrammene i Handelshøyskolen inneholder Master i ledelse og organisasjonspsykologi; Master i regnskap og revisjon; I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til master i kvantitativ finans eller master i forretningsjus og økonomi. Kontakt oss for mer informasjon. Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer: Executive Master. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VETERINÆRUTDANNING (5-årig master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 36 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 18 studiesteder. Det er registrert 8 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen VETERINÆRUTDANNING (5-årig master)

Samfunnsøkonomi - master Ui

Jobbmuligheter. Behovet for ledere med logistikkompetanse øker, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern. Studiene kvalifiserer for jobber innen: Ledelse og effektivisering av verdikjeder. Innkjøp og produksjonsplanlegging. Lagerstyring. Befraktnin Samfunnsøkonomi - master - 120 stp Samfunnsøkonomi - master . bokmal. STUDIESTED: Tromsø (Last changed: 04.03.2020) Hvordan brukes ressurser i samfunnet, og hvordan bør de brukes? Dette er de viktige problemstillingene innen samfunnsøkonomi. Les denne saken på UiOs nettsider. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil Jobbmuligheter Masterstudiet i kystsoneøkologi er et fremtidsrettet studium som gjør deg kvalifisert til en rekke faglige stillinger, for eksempel i offentlig miljøforvaltning, privat oppdrags- og utredningsvirksomhet eller innenfor «den blå næringen» ­- havbruksnæring og industri

Samfunnsøkonomi. Hva som skjer, og hvordan det står til med verden forøvrig, påvirker organisasjoner på flere nivåer. Hvis du vil utvikle deg mer innen dette faget etter endt bachelor, så tilbyr BI også en internasjonal master i ledelse og organisasjonspsykologi. Studiepla En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i.

Fikk Fulbright Flagship æresstipend | Norges miljø- og

siviløkonom/master i økonomi - jobbmuligheter - Karriere

Master i barnehageledelse Beskrivelse av studiet Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet Master i strategisk kommunikasjon skal gi deg kompetanse til å bruke fagfeltets teorier og metoder til kritisk analyse av målrettet og strategisk kommunikasjon. Med begrepet strategisk forstår vi den målrettede kommunikasjonen utført av en virksomhet for å oppnå sine mål, og virksomheter kan være organisasjoner, private bedrifter, offentlige institusjoner og andre aktører Hvis du ser etter en mastergrad med et internasjonalt perspektiv og et fokus på kvantitative og analytiske ferdigheter, er QTEM Masters Network graden for deg. Du kan velge å spesialisere deg i finans eller samfunnsøkonomi, og supplere denne kunnskapen med kurs i finans og risikohåndtering, anvendt økonomi og offentlig politikk, business intelligence og big data, eller innovasjon og strategi

Ny universitetslektor ved Handelshøyskolen | Norges miljø

Studiets oppbygning - Master i samfunnsøkonomi - NTN

Jobbmuligheter Master i treningsvitenskap kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av arbeidsoppgaver, typisk relatert til teoretisk arbeid innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren, samt tilrettelegging av praktisk arbeid innen idrettssektoren i offentlig og privat sektor (f.eks. treningssenterbransjen, videregående skoler, samt topp- og breddeidretten) Emneoversikt for studenter som påbegynte studiet fra og med høsten 2015, ved NHH Master i treningsfysiologi skal fremme teoretisk og praktisk kunnskap om trening som prestasjons- og helsefremmende middel. Studiet skal kvalifisere kandidatene til et bredt spekter av arbeidsoppgaver, typisk relatert til teoretisk arbeid innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren eller tilrettelegging av praktisk arbeid innen idretts- og helse/rehabiliteringssektoren

Samfunnsøkonomi (Bachelor/Master) - Jobb og Utdanning - VG

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid innen det fysiske og biologiske fagområdet for å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold i miljøet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelse KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Jobbmuligheter Som ingeniør er du kvalifisert for arbeid i et bredt spekter av bransjer. Mange ingeniører er involvert i virksomhet med bygg og anlegg eller andre prosjekter som krever teknisk kompetanse. Ingeniører løser ofte praktiske problemer i team eller i samarbeid med kunden

Har du lyst til å bidra til psykologifagets utvikling og/eller bli en kyndig bruker av psykologi i arbeidslivet? Da er masterstudiet noe for deg. Masterstudiet er rettet mot studenter med fullført Bachelorgrad i psykologi eller tilsvarende som ønsker en videre utdanning i faget. Hele studiet har et klart fokus på forskning og går mer i dybde på fagets tradisjoner, nytenkning, metoder og. Samfunnsøkonomi, også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi, er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer. Ordet økonomi er av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdering.. Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og psykologi, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemer og oppgaver Fakultetet er forskningsintensivt og er høyt rangert internasjonalt. Samfunnet har behov for kandidater med sterke analytiske evner. Dermed skal vårt ph.d.-program gi en forskerutdanning med fokus på akademisk eksellens Master i økonomi og administrasjon; Økonomisk analyse. Profilen har tre spesialiseringer, finansiell økonomi, økonomisk styring og samfunnsøkonomi, men det legges samtidig opp til å synliggjøre de nære faglige koblingene som eksisterer mellom disse tre fagområdene

Seks nye PhD-studenter ved HH | Norges miljø- ogØkonomi og ledelse - Bachelor | Høyskolen Kristiania
 • Utmark til salgs.
 • Hip hop dance moves for beginners.
 • Stadtverwaltung schneeberg.
 • Hard rocks.
 • Vietnam krigens siste dager.
 • Dødelige sykdommer i afrika.
 • Weltbilder ndr.
 • Ant akselerert naturlig talent china.
 • Mister hud på tommelen.
 • Ordspråkene 2.
 • Blod i avføring barn 1 år.
 • Wie alt ist madonna wirklich.
 • Pinsebevegelsen ritualer.
 • Sachsen spion erfahrungen.
 • Was ist eine partnervermittlung.
 • Hefehof hameln voradventsmarkt.
 • Astrologie november 2017.
 • Vw leipzig hercher.
 • Sara biblie.
 • Kongo snl.
 • David bible history.
 • Finn ansatt dnb.
 • Milani foundation swatch.
 • Jjshouse brudekjoler.
 • Norsklab.
 • Blå leppe baby.
 • Førdehuset arrangement.
 • Auberginer oppskrift.
 • Familie journalen opskrifter kager.
 • Hautausschläge bilder.
 • Harry styles sign of the times live.
 • Partnersuche in emden ostfriesland.
 • National air and space museum.
 • Tucan tu darmstadt.
 • Markusevangeliet særpreg.
 • Anflug 2.
 • Santander bank min side.
 • Fine ord på z.
 • Quizkampen nrk.
 • Fåberg cup.
 • Hva er rammelager.