Home

Det gamle testamentet islam

Det gjør du også i Det gamle Testamentet. Både muslimer og kristne tror på et liv etter døden, enten det er i himmel eller helvete. Jesu liv og jomfrufødselen er også behørig omtalt i Koranen Det gamle- og Det nye testamentet. Kirkehistorie. Kristen tro og etikk. Høytider og ulike menigheter. For læreren. Vi i verden 5. Vi i verden 6. Vi i verden 7. Islam. Gamle testamentet islam. Det gamle testamentet, forkortet GT, også kalt Den hebraiske bibelen, kanonisk (hellig) skrift for jødedommen og kristendommen. Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, med unntak av 1 Mos 31,47, Esra 4,8-6,18 og 7,12-26, Jer 10,10-11 og Dan 2,4b-7,28, som er forfattet på arameisk Sånn sett er volden i Det gamle testamentet et interessant tilfelle. (838-923) århundrer før korstogene gjort det klart at islam ble spredt ved sverdet. Faktum er at korstogene var et motangrep mot islam - ikke et uprovosert overfall som Armstrong og andre revisjonistiske historikere framstiller det som Det gamle testamentet, imamer og lekpersoner insisterer på at æresdrap er i overensstemmelse med rimelige tolkninger av islam, er det vanskelig å få bukt med uvesenet

Islam og kristendommen ligner på hverandre! - NRK Kultur

Det er også laget hele leksika hvor motsetninger, feil og misforståelser i Det gamle og Det nye testamentet påpekes. Tre hovedpunkter i moderne muslimsk kritikk av kristendommen er: I islam skjelnes det, i motsetning til i kristendommen, ikke grunnleggende mellom religion og politikk,. Det siste er for øvrig noe som ikke kan sies om krigene i Det gamle testamentet, for på den tiden i Israel fantes det ikke noen utviklet tro på de dødes oppstandelse. Av disse og lignende årsaker tror jeg at vi begår en feil når vi på ureflektert vis knytter sammen alle kriger i Guds navn som om de er ett og samme fenomen Det gamle testamente beskriver historien til det jødiske folket og har siden oldtiden utgjort jødenes hellige skrifter og første del av den kristne bibelen. De to samlingene av skrifter er ikke helt lik i de to religionene, men opprinnelsen er den samme: Tekstene er med få unntak skrevet på hebraisk og har nok sin opprinnelse mellom 1200 og 100 f.Kr Islam. Jødedom. Buddhisme. Hinduisme. Livssyn. Hva er filosofi? / Menneskerettigheter. Fattig og rik / Krig og fred. Mangfold. Bibelen. Det gamle testamentet. Det nye testamentet. Vi i verden 7. Islam. Jødedom. Buddhisme. For læreren. Vi i verden 5. Vi i verden 6. Vi i verden 7. Det gamle- og Det nye testamente. Oppgavesamlinger. Det gamle testamentet er en samling på 39 bøker som handler om den tidlige historien og religionen til Jødene. Hvem som skrev disse vet man ikke, men det antas at hundrevis av personer har bidratt gjennom tidene. Disse bøkene er spesielle ved at hver av de har sin egen skrivestil, komposisjon, tone og underliggende budskap

Vi i verden 5-7: Islam

Det var nemlig ingen som satt klar med en liste på 300 punkter som Messias måtte oppfylle før Jesus kom. Joda, det var mange som ventet på en Messias, og det gjorde de på grunn av ting de hadde lest i det gamle testamentet. Men det var også ganske forskjellige oppfatninger om hvordan Messias skulle være Det gamle testamentet, ofte forkorta til GT, òg kalla Den hebraiske bibelen, er eit kanonisk (heilag) skrift for jødedommen og kristendommen. Skriftet er ein av to hovuddelar av Bibelen; Den andre hovuddelen er Det nye testamentet (ofte forkorta til NT).. Det gamle testamentet «er [eit] kristen[t] [omgrep] og har som føresetnad Det nye testamentet (den kristne dobbeltkanon)», skriv Store. Det er her de kristne henter grunnlaget for at Jesus er Guds sønn, han ble lovet menneskene av Gud i det gamle testamentet. Jøder mener derimot at Frelseren, eller Messias, ikke har kommet enda. Du kan lese mer om hva slags forbindelse jøder og kristne har til Bibelen her Det gamle testamentet begynner med fortellingen om skapelsen, og rommer Israelsfolkets historie fra Abraham til de siste århundrene før Jesus ble født. Man regner med at mye av stoffet har vært overlevert muntlig gjennom mange generasjoner før det ble skrevet ned, i hovedsak på hebraisk

I det gamle Israel var templet den store helligdommen og stedet der gudsdyrkelsen utfoldet seg. Allerede under eksilet etter ødeleggelsen av det første templet oppstod de første synagogene Det Gamle Testamente er den første del af Bibelen. Anden del er Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk og består af 39 forskellige skrifter. Nogle af de mest kendte er Salmernes Bog, Esajas' Bog, Jobs Bog og de fem Mosebøger. På de følgende sider kan du læse mere om Det Gamle Testamentes. Indhold Opbygning Genre

Stikkord: Det gamle testamentet Et bibelsk Det gamle testamentet, fem på gaten, Hinduisme, Islam, jødedom, kristendom, masturbasjon, Onan, onani, religionshistorie, seksualitet, sex Tro og tabu. Hvem var Onan, og hva har han med onani å gjøre? Få en rask. Det gamle testamente, opprinnelig skrevet på hebraisk, består av 39 bøker, delt inn i fire hoveddeler. Mosebøkene handler om pakten mellom Gud og menneskene. De fem bøkene forteller om hvordan verden ble til, om Adam og Eva og syndefallet, om stamfedrene som Noa og Abraham og om Moses som ledet israelittene fra egyptisk fangenskap tilbake til det lovede land, Kanaan Det Nye Testamentet om Jesus i Det Gamle Testamentet 1 Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand Toraen vs gamle testamentet Det gamle testamentet - Store norske leksiko . Det gamle testamentet, forkortet GT, også kalt Den hebraiske bibelen, kanonisk (hellig) skrift for jødedommen og kristendommen.Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, med unntak av 1 Mos 31,47, Esra 4,8-6,18 og 7,12-26, Jer 10,10-11 og Dan 2,4b-7,28, som er forfattet på arameisk Det gamle testamentet. etter admin | feb 5, 2020 | Bibelen | 0 | Bibelen deles i to deler, og det gamle testamentet utgjør halvparten av denne. Kristne verden over... Les mer. Det nye testamentet. etter admin | feb 5, 2020 | Bibelen | 0 | Det nye testamentet, er den yngste og mest moderne delen av bibelen

Gamle testamentet islam, hva er likheter og forskjeller

 1. Islam. Jødedom. Buddhisme. Hinduisme. Livssyn. Kva er filosofi? / Menneskerettar. Fattig og rik / Krig og fred. Mangfald. Bibelen. Det gamle testamentet. Det nye testamentet. Vi i verda 7. Islam. Jødedom. Kyrkjehistorie. Kristen tru og etikk. Høgtider og ulike kyrkjelydar. For læraren. Vi i verda 5. Vi i verda 6. Vi i verda 7. Det gamle.
 2. Det gamle testamentet, forkortet GT, også kalt Den hebraiske bibelen, kanonisk (hellig) skrift for jødedommen og kristendommen.Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, med unntak av 1 Mos 31,47, Esra 4,8-6,18 og 7,12-26, Jer 10,10-11 og Dan 2,4b-7,28, som er forfattet på arameisk.
 3. Noen har ment at den gamle pakt er de ti bud i det gamle testamentet og at den nye pakt er det nye testamentets tilbud om forsoning med Gud uten bud, forskrifter og lydighet. Men Skriften må leses både fort og overfladisk for å kunne lede til en slik konklusjon. La oss likevel følge denne tanken et øyeblikk og se hvor vi havner
 4. Det gamle testamentet brukes mest for å illustrere hvordan Gud har vært med menneskene helt fra skapelsen, og for å vise at Jesus var ventet før sin ankomst. Hva gjelder etikken i det gamle testamentet, skiller den seg fra det nye testamentet ved at det finnes store mengder bud som i detalj styrer ting som renhold og kosthold [1]
 5. Jeg lurte på hvor like / forskjellige Gamle Testamentet og den Jødiske Toraen er. (deler av Det gamle testamentet). Kanskje det er disputter rundt tolkninger og oversettelse i kristen litteratur som har inspirert Islam til å kreve inkludering av originalteksten på arabisk i oversatte utgaver.
 6. Det gamle testamentet, Personer | February 23, 2018 by Elin Berglund | 0 Comments. Segl med navnet hans er funnet. Han er av av de profetene som kalles blant de store, mest kanskje fordi han skrev en av de fire store profetbøkene i det gamle testamentet. Hele 66 kapitler skrev han. I det første.

Han peker eksempelvis på gjengjeldelsesprinsippet «øye for øye, tann for tann », slik det er formulert i Mosebøkene i Det gamle testamentet (2 Mosebok 21,24 og 3 Mosebok 24,20): «Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brent for brent, sår for sår, skramme for skramme» (Matt. 5,38-42). Siste delen av Jesajas bok (Jes 52:13-53:12) inneholder Bibelens kanskje mest detaljerte profeti om Messias. Der beskrives på forhånd de viktigste hendelsene i Jesu liv, med nesten samme presisjonen som en nyhetsreportasje. Det er en god idé å lese det langsomt så man får tid til å tenke litt over I jødedommen er det den hebraiske Bibelen som inneholder de hellige skriftene, og i kristendommen er det Bibelen som inneholder Guds ord. Når det kommer til den kristne Bibelen skiller vi mellom Det gamle og Det nye testamentet. Jøder og kristne har Det gamle testamentet til felles

Bibelen

Heilage tekstar i islam. Heilage tekstar i jødedommen. Prøve heilage tekstar. Forteljingar frå Det gamle testamentet. Bla. Lytte. Les s. 100-103. Set kryss ved det svaret som er rettast.. I Det Gamle Testamente er Gud forutsatt et oppofrende system der soning kan gjøres for synd. Dette offersystemet ble bare midlertidig og bare gledet seg til en kommende Jesus Kristus som ville dø på korset for å lage en komplett stedfortredende soning for synd. Frelseren som ble lovet i Det Gamle Testamente er helt åpenbart i Det Nye Testamente Profet er innan religionar ei nemning på ein person eller bodbringar som vert rekna å kunna formidla eit bodskap (profeti eller openberring) frå ei høgare makt.Ei slik høgare makt kan vera Gud. Denne religionsartikkelen er ei spire.Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom Det gamle testamentet «er [eit] kristen[t] [omgrep] og har som føresetnad Det nye testamentet (den kristne dobbeltkanon)», skriv Store. Mellom de yngste skriftene i Det gamle testamente (Esra, Nehemja, Ester, Malakias) og nytestamentlig tid er det en periode på godt og vel 400 år. Dette er et tidsrom som ikke omtales direkte i Bibelen

Det gamle testamentet er noe av det ypperste som finnes av litteratur fra antikken og oldtiden. Dette er den hebraiske bibelen, som er et viktig grunnlagsdokument for jødedommen, kristendommen og islam. Man forstår ikke tekstene i Det nye testamentet uten at man har kjennskap til Det gamle testamentet Flere av tekstene i det gamle testamentet finner vi igjen i andre religioner som jødedommen og islam. Det nye testamentet tar for seg tiden etter Jesu fødsel. Denne skriftsamlingen er særegen for kristendommen, og den beretter om Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Det nye testamentet er på samme måte som det gamle testamentet delt i.

Det gamle testamentet er noe av det ypperste som finnes av litteratur fra antikken og oldtiden. Dette er den hebraiske bibelen, som er et viktig grunnlagsdokument for jødedommen, kristendommen og islam. Man forstår ikke tekstene i Det nye testamentet uten at man har kjennskap til Det gamle LES MER testamentet Bibelen i innbundet utgave, stive permer, 13.5x21 cm. Det nye testamentet er oversettelsen fra 2005. Det gamle testamentet er oversettelsen fra 1978

«Det blir henvist til drap og ødeleggelse en smule oftere i Det nye testamentet (2,8 prosent) enn i Koranen (2,1 prosent), men Det gamle testamentet leder helt klart - mer enn det dobbelte av. Locus Classicus: Gullkalven. I hele Det gamle testamente er det en fortelling som veldig tydelig setter billedforbudet i fokus, fortellingen om gullkalven i 2. Mosebok 32 (חטא העגל).. Selve fortellingen har tydelig deutronomistisk bakgrunn og det gjør at forskere gjerne leser fortellingen sammen med kong Jereboams helligdommer i Betel og Dan.Jereboam fikk, ifølge 1 1 Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand. 2 Men de fant steinen rullet fra graven. 3 Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. 4 Og det skjedde, mens de sto der i villrede om dette, se, da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær. 5 Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet. Ingen sier at homoseksuelle følelser er synd. Men homoseksuell praksis er synd, det vitner både det gamle og det nye testamentet entydig om, skriver Per Arne Åkenes Det gamle testamentet. Motiv fra fortellinger i Det gamle testamentet. Det gamle testamentet. Om Verbum. Om Verbum forlag; Send oss manus; Ansatte; Kontakt oss; Epost: post@bibel.no — Telefon: 47 97 64 50 Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSL

Kjøp Det gamle testamentet fra Tanum Forfattarane analyserer her eit utval tekstar frå Det gamle testamentet. Det blir lagt vekt på korleis teksten tolkar livet, skapar meining og påverkar lesarane. Kvar tekst blir sett på frå fire vinklar: bakgrunn, form, innhald og verknad Det Gamle Testamente (GT) er den første hoveddel af den kristne bibel - den anden hoveddel er Det Ny Testamente (NT). Det gamle testamentes skrifter udgør tillige Tanakh, den hebræiske bibel, og betragtes af både kristne og jøder som kanonisk.. Det Gamle Testamente består af en lang række skrifter af vidt forskelligt indhold: myter, legender, historiske beretninger, poesi, filosofi.

Det gamle testamentet (GT) Det gamle testamentet består av i alt 39 skrifter, som er blitt til under svært forskjellige forhold og til ulike tider. Det gamle testamentet deles ofte inn i tre hoveddeler: Loven 1.-5. Mosebok kalles Loven. 1. Mosebok forteller historien om skapelsen, de første mennesker og om Guds pakt med Abraham og hans slekt. 2 Det gamle testamente - tidslinje Datering etter M. Ansteys utlegning av »Bibelens kronologi (fra h. GT) Israel (Nordriket) Juda (Sørriket) Jesu fødsel Malaki (P) Nehemja returnerer Esra returnerer Haggai & Sakkarja (P) Kyros starter retur Serubabel returnerer Jerusalem ødelegges Esekiel (P Mellom de yngste skriftene i Det gamle testamente (Esra, Nehemja, Ester, Malakias) og nytestamentlig tid er det en periode på godt og vel 400 år. Dette er et tidsrom som ikke omtales direkte i Bibelen. Men det er mange trekk i Det nye testamente som viser at utviklingen ikke har stått stille i denne perioden.. Goliat er i Det gamle testamentet namnet på ei kjempe frå filistarbyen Gat

Religion og etikk - Kristendommen - NDLA

Det nye testamentet utgjør den spesifikt kristne delen av Bibelen. Den kom i tillegg til den delen av den kristne kanon som er felles for jøder og kristne , Den hebraiske bibel, som de kristne kaller Det gamle testamentet, «den gamle pakt».Betegnelsen Det nye testamentet etablerte seg rundt 200 e.Kr., og kommer av latin Novum Testamentum, av gresk kaine diatheke, 'den nye pakt' Jesus i Det gamle testamentet Skrevet av John Berglund - Foto: Rebecca Samsing I samtale med to av disiplene på veien til Emmaus, leser vi at Jesus begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham, Luk. 24:27 Testamentet er blitt til ved tvang, svik, utnyttelse el.l. Hvis noen er tvunget eller er blitt lurt til å skrive testament, blir testamentet ugyldig. Det samme gjelder dersom en lett påvirkelig person, eller en som står i avhengighetsforhold til en annen, påvirkes til å skrive testament i en bestemt retning. (Arvelovens §63 Bibelen. Burgunder skinn med ombøyde kanter, myke permer og gullsnitt. Mellomstor bibel: 13,5x21 cm. Det nye testamentet i oversettelse fra 2005. D

Er jødedommen og kristendommen like voldelig som islam

Islam og æresdrap - Dagblade

 1. Vi fant 18 synonymer til BOK I DET GAMLE TESTAMENTET. bok i det gamle testamentet består av 9 vokaler og 14 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 2. Forholdet til det gamle testamentet og Israels Gud er slik konfliktfylt i møte med kjærlighetens Gud og evangeliet om Guds nåde, slik det forkynnes i Den norske kirke. Det er ikke enkelt å komme til rette med disse tekstene, med et gudsbilde som så klart skiller seg fra de verdier vi bygger samfunnet på i dag
 3. Fra Veritaskonferansen 2018 Burde det vært andre bøker i Det nye testamentet enn det vi Islam og kristendom - noe advent Allehelgen allehelgensdag andakt apologetikk ateisme Bibelen Bibelens troverdighet Bjørn Hinderaker bønn Det gamle testamentet Det nye testamentet Det ondes problem etikk evangelienes troverdighet fem alene film.
 4. Det gamle testamentet er noe av det ypperste som finnes av litteratur fra antikken og oldtiden. Dette er den hebraiske bibelen, som er et viktig grunnlagsdokument for jødedommen, kristendommen og islam. Man forstår ikke tekstene i Det nye testamentet uten at man har kjennskap til Det gamle testamentet. Derfor er Det gamle testamentet, som består av 39 skrifter av meget forskjellig innhold.
 5. Det gamle testamentet består av 39 bøker som da ble fortalt fra slekt til slekt, men ble ikke skrevet ned før på 1000-tallet f.kr. Det nye testamentet: Det nye testamentet handler for det første om Jesus liv og lære. Det nye testamentet forteller også om hvordan Jesus levde, og hvordan han hjalp andre folk

Det gamle testamentet er den st rste og den eldste delen av Bibelen.Det ble skrevet ned p hebraisk, bortsett fra noen f avsnitt som er skrevet p arameisk, et spr k som er beslektet med hebraisk.Tekstene i Det gamle testamentet er felles for j der og kristne Vi kan komme til å si slikt som «og Tanach finner vi igjen i Bibelen, som det vi kaller Det gamle testamentet» og «Jesus, som i kristendommen regnes som Guds sønn, er i islam regnet som en. Det gamle testamentet er i stor grad et propagandaskrift kokt sammen av jødiske forfattere, for å gi jødene en stor og gloriøs forhistorie. Ingen av de store hendelsene i Bibelen kan belegges med andre kilder eller arkeologien. Syndfloden er en velkjent sumersk myte bibelforfatterne har rappet

Det gamle testamentet forteller om en Gud som den kristne tro kom til verden for å forandre, mener teologen Mogens Müller. - Hvis man fjerner Det gamle testamentet fra gudstjenesten, vil Det nye testamentets tale om Guds skaperverk, løfter og oppfyllelse av disse løftene uthules, mener Sandnes, sier Karl Olav Sandnes ved MF (bildet) Volden i det Gamle Testamentet er et emne som stadig kommer opp i samtale med Muslimer. Vi kristne blir fortalt at vi ikke bør klage på Islamsk Jihad på grunn av volden i GT. I denne posten vil jeg gå gjennom dette for å se om dette er en gyldig kritikk. 1. Koranen og Bibelen er to helt ulike bøker. Koranen er skrevet som direkte befalinger Det som også er spesielt med det gamle testamente er at flere av disse tekstene finner vi også i Islam. Det nye testamentet er unikt for kristendommen. Det er kristendommens egen bok, ingen annen religion har det nye testamentet. Dette tar for seg Jesus og tiden etter hans fødsel. Dets budskap er å formidle Jesus som Guds sønn og verdens. Det gamle testamentet var det jødene trodde på, og gjaldt derfor ikke etter at Jesus innstiftet kristendommen. Det burde du, kjære beleste Godtemums, vite. En annen ting som er lurt å gjøre når man skriver innlegg, Godtemums, er å skrive sant. Du skriver at Bibelen sier at det å se på en kvinne er utroskap. Det er feil

I Det nye testamentet ser vi at Peter forklarer at «alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager» (Apg 3,24). Han fortsatte som dommer og profet selv om Saul var blitt konge. Dermed ble det også hans oppgave å fortelle Saul at Herren hadde forkastet ham som konge på grunn av hans ulydighet. gamle testamentet de historiske bøkene. 90 dager. Denne enkle planen vil, med tre eller fire kapitler hver dag, lede deg gjennom historien til israelittene i Det gamle testamentet. Planen vil passe bra for både egen -og gruppestudie. Utgiver. Denne planen er laget av Life.Church. Om utgive Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utva

Forbindelse jøded/islam - Mæla ungdomsskol

 1. Det er da også forskjeller mellom Det gamle og Det nye testamentet. Det gamle testamentet, som inneholder 39 bøker, bygger på muntlige og skriftlige fortellinger fra det gamle Israel og er skrevet ned ca. år 900 til ca. år 400 f.Kr. Det gamle testamentet ble skrevet på hebraisk og kan deles i fire grupper: Mosebøkene, de historiske bøkene, profetbøkene og de poetiske bøkene
 2. Det gamle testamentet (GT) Gi til Bibelgaven Det gamle testamentet (GT) Les i Nettbibelen | Min side; Logg ut; Kjøp bibler / bøker | Min side; Logg ut; Dagens bibelord Matt 13,31-33 Les hele bibelverset 31 En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren.
 3. Kjøp Hvordan lese Det gamle testamentet fra Bokklubber Det gamle testamentet er noe av det ypperste som finnes av litteratur fra antikken og oldtiden. Dette er den hebraiske bibelen, som er et viktig grunnlagsdokument for jødedommen, kristendommen og islam
 4. I Det Gamle Testamentet ga ikke dreping og ofring av lam det jødiske folk total og permanent tilgivelse. Det ga bare en midlertidig dekning for deres synder til Jesus kom ned for å dø på korset for alle våre synder. Da det jødiske folk døde i Det Gamle Testamentet, gikk de ikke direkte til himmelen fordi Jesus ikke hadde kommet ennå
 5. Det finnes bibelutgaver uten Det gamle testamentet, bare Det nye testamentet, eventuelt med Salmenes bok eller Ordspråksboken. Men Kristensen vil ha ut hele Det gamle testamentet fra Bibelen. Det er noe annet. Dette er et usedvanlig dårlig forslag. Jeg er enig med Kristensen i at det er mye fæl lesning in Det gamle testamentet
 6. I testamentet står det nemlig at hans ufødte sønnesønn er nødt til å gifte seg med en protestantisk, siden den rettmessige arvingen ikke oppfylte kravene fra det gamle testamentet
 7. Bokserien om Kristus i Det Gamle Testamentet har vært bestselgere to år på rad. Bøkene viser hvordan Kristus og evangeliet forkynnes i alle bøkene i Det Gamle Testamentet. Bok nr 1 tar for seg Mosebøkene, bok nr 2 har ett kapittel fra hver av profetbøkene, mens bok nr 3 gjør det samme med den delen av Det Gamle Testamentet som vi kaller Skriftene

Dette er bok nummer en i en serie på tre bøker om hvordan Kristus og evangeliet stråler frem fra hver eneste bok i Det Gamle Testamentet. Det er bøker som uten tvil vil åpne Skriften for leseren, og for noen er det en åpenbaring. De neste to bøkene handler om Kristus hos profetene (kommer i april) og Kristus i Skriftene (kommer til høsten) Bibel betyr ganske enkelt bøker. Den er egentlig et bibliotek av 66 bøker, skrevet av 44 forskjellige forfattere over en periode på 1.500 år. De 39 bøkene i det Gamle Testamentet ble skrevet i tiden mellom år 1400 og 400 f. Kr. De 27 bøkene i det Nye Testamentet ble skrevet mellom [ Kan vi virkelig stole på Det gamle testamentet? Spørsmålet har stadig blitt mer aktuelt, ikke minst i forbindelse med Det gamle testamentets skildringer av kriger i Guds navn Elsker Gud jødene mer enn andre: Jødefolket er i Det gamle testamentet Guds utvalgte folk. Dette betydde i praksis at de skulle de være prester for alle jordens folkeslag (2. Mos. 19,5-6), for slik å velsigne alle jordens slekter (1. Mos. 12,3). Vi kan lese i Det gamle testamentet at jødene er Guds øyensten (5 Det gamle testamentet. Første Mosebok (Genesis) Andre Mosebok (Eksodus) Tredje Mosebok (Leviticus) Fjerde Mosebok (Numeri) Femte Mosebok (Deuteronomium) Josva. Dommarane. Rut. Første Samuelsbok. Andre Samuelsbok. Første Kongebok. Andre Kongebok. Første Krønikebok. Andre Krønikebok. Esra. Nehemja. Ester. Job. Salmanes bok. Salomos ordspråk

Det gamle testamente - Wikipedi

 1. Det har i løpet av det siste året pågått ein bibelsynsdiskusjon i kristne medier. I siste nummer av Misjonssambandsbladet Utsyn drøftast forskning på Det gamle testamentet. Eg reflekterer over innspela og inviterer til dialog
 2. Det gamle testamentet. Kapitlet Det gamle testamentet handler om. skrifter i Bibelen og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet; inndelingen av Det gamle testamentet, tall i Bibelen og kristen kunst; Mosebøkene og de historiske bøkene; pakten med Noah og Abraham; hovedtanker og kjennetegn ved profetiske og poetiske bøke
 3. Det nye testamentet tar for seg tiden etter Jesus fødsel, mens det gamle testamentet omhandler skapelsen og tiden før Jesus blir født. Vi finner igjen det gamle testamentet som religiøs tekst i flere store religioner. Jødedommen og Islam er blant disse. Kirken og sterkt troende mener at bibelen er guds ord
 4. Vår pris 469,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Forfattarane analyserer her eit utval tekstar frå Det gamle testamentet. Det blir lagt vekt på korleis teksten tolkar livet, skapar meining og påverkar.
 5. Hambisa Ayana (28) fra Kamashi koordinerer oversettelsen av Det gamle testamentet til sør-gumuz Det tok litt tid før en del detaljer var på plass, men nå er kontraktene mellom oversetterne og Bibelselskapet signert og oversettelsen helt fra begynnelsen - første Mosebok - kan starte; foreløpig uten Rev. Sudi som nettopp er blitt mor igjen
 6. La oss få høre hvorfor lovene som skal vare til dommedag -- i følge det gamle og det nye testamentet -- plutselig ikke gjelder lengre. Fra bibelen. Siter alltid de tre neste linjene fra bibelen etter selve sitatet ditt, uansett hva de neste tre linjene sier -- men alltid de tre neste fra bibelen...
 7. Caroline http://www.blogger.com/profile/11578430250646500460 noreply@blogger.com Blogger 6 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-5663064418443215910.post-903654727562700896.

Johannes døyparen var profet og botspredikant som etter det Luk 1 seier, var ein slektning av Jesus. Sidan 300-talet har fødselsdagen hans vorte feira 24. juni, jonsok/sankthans Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Apokalyptikk, Hebraisk, Historiske religionsstudier, Hermeneutikk Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47 22850363 +47 9717354 Det nye testamentet ble skrevet i det første århundret etter Jesu fødsel. Det er grunnlaget for kristendommen og et av de bærende verkene i vår kulturkrets. Det har satt spor etter seg i kunsten og i språket vårt, det har preget enkeltmennesker og samfunn. Ordene om Jesus i Det nye testamentet er evige ord. Samtidig er det ord til oss i dag Noen argumenterer for at Det gamle testamentet bør ut av Bibelen, både legfolk og en meget liten gruppe teologer. Dette er et usedvanlig dårlig forslag. Jeg er enig, det er mye fæl lesning in Det gamle testamentet. Jeg kjenner det bedre enn de fleste andre. Men hvis dette skulle være et problem, løser man det ikke ved øksemetoden

Bibelen og koranen - Koranen

Hvordan knuse myten om at Bibelen er «kjedelig»? | SnakkOmTro

Abraham - Store norske leksiko

 1. Det gamle testamentet. Kapitlet Det gamle testamentet handlar om. skrifter i Bibelen og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet ; inndelinga av Det gamle testamentet, tal i Bibelen og kristen kunst ; Mosebøkene og dei historiske bøkene ; pakta med Noah og Abraham ; hovudtankar og kjenneteikn ved profetiske og poetiske bøke
 2. Start studying RLE prøve - Det nye testamentet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. 1) Kan man skrive både «Det gamle testamente» og «Det gamle testamentet»? - Ja. Det første er mer høytidelig, litterært enn det andre. - Og kan man i så fall skrive både «Det gamle testamentes» og «Det gamle testamentets»? - Ja
 4. Det gamle testamentet. Begreper × Tøm søkefel
 5. dre viktige

Bibelselskapet Nettbibele

Det gamle testamentet, ofte forkorta til GT, òg kalla Den hebraiske bibelen, er eit kanonisk (heilag) skrift for jødedommen og kristendommen. [1] Skriftet er ein av to hovuddelar av Bibelen; Den andre hovuddelen er Det nye testamentet (ofte forkorta til NT). [1] Det gamle testamentet «er [eit] kristen[t] [omgrep] og har som føresetnad Det nye testamentet (den kristne dobbeltkanon)», skriv.

Skjermbilde 2020-01-09 11etikk - Damaris Skole Vgscaptain-phillips-filmplakat | SnakkOmTroIdol – WikipediaSilje+Jøssang+sv | SnakkOmTro
 • Anastasia beverly hills wikipedia.
 • Art contemporain définition simple.
 • Birkemo gård.
 • Wie viel kostet ein axolotl aquarium.
 • Vegar eggen hedenstad instagram.
 • Www udir no lexin.
 • National lampoon's vacation soundtrack.
 • Big tasty bacon dressing oppskrift.
 • Det onde øyet.
 • Arsen abbau im körper.
 • Sverige nato medlemskap.
 • Drivstofforbruk skip.
 • Avinor bergen parkering.
 • Galaxy rangers stream.
 • Facebook magdeburg on ice.
 • Uni heidelberg nc jura.
 • Forbruk 1.4 tsi.
 • Hvordan tegne lepper.
 • Elektrisk krøllbørste.
 • Robbie williams parents.
 • Fullblodsaraber.
 • Hash function sha1.
 • Vannbåren varme uten strøm.
 • Wetter österreich 16 tage.
 • Bruktbilparken oslo.
 • Maui hotel tipps.
 • Drammen dykkesenter.
 • Pekinese mix.
 • Puerto plata dominikanische republik.
 • Candy king butikker.
 • Nærmere høst budskap.
 • Vil ikke sove hos far.
 • Jenter ekte navn.
 • Bauamt memmingen.
 • Maz kartenshop gießen öffnungszeiten.
 • Stránky pro dívky.
 • Kant etikk.
 • Kredit aufnehmen voraussetzungen sparkasse.
 • Instagram beliebtheit.
 • Arkitektur og designhøgskolen i oslo opptakskrav.
 • Billedterapi utdanning.