Home

Sammensatte tekster 3 trinn

Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et undervisningsopplegg 23. januar 2017 | Print ut. I norskfaget på videregående skole skal elevene lage, lese, analysere og tolke stadig mer komplekse sammensatte tekster. Dette er et helhetlig undervisningsopplegg som er enkelt å tilpasse og kan brukes på alle trinn Begrepene sammensatte og multimodale tekster blir brukt om hverandre. Tekstbegrepet kan utvides enda mer, og vi kan kalle for eksempel en konsert, en utstilling og en klesdrakt for sammensatte tekster. Det betyr av vi trekker inn modi som klær, farger og rommet (for eksempel en konsertscene) i arbeidet med sammensatte tekster sammensatte tekster: tekster som kombinerer tekst, bilde og lyd. Eksempler på sjangre kan være tegneserie, reklame og film. Vi skal nå arbeide med sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster . Dette er altså tekster hvor man kombinerer ord, bilder og lyd. Det er viktig å se på hvordan disse utfyller hverandre og danner en helhet 3. trinn; 3. trinn Velg kapittel 1 1 På reise 2 2 Hunder og rare dyr 3 3 Vennskap og uvennskap 4 4 Vær og klima 5 5 Små krokodiller og andre vesener 6 6 Vill fantasi 7 7 Vitser og gåter 8 8 Å være redd 9 9 Fotball og annen sport 10 10 Troll og eventyr 11 11 Til utlandet 12 12 Skuter og pirater 13 13 I vannet 14 14 Skatten. Øv.

Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et

 1. Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, lyd, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater
 2. Sammensatte tekster. En sammensatt tekst er en kombinasjon av flere ulike uttrykksmåter. En musikkvideo for eksempel kombinerer bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet. Vis mer. Læringsressurser. Sammensatte tekster
 3. Forord Kontekst Tekster 3 er en del av lærerverket Kontekst, Norsk for ungdomstrinnet og den tredje tekstsamlingen som hører til verket. Kontekst Tekster 3 har fokus på samtidslitteratur.
 4. Vårt eget solsystem 18. juni 2016 | Print ut. Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet, og er på den måten en del av vår kultur
 5. CappelenDamm (Kaleido) - 1. trinn. Velg emne og Les Fagbokforlaget (ElleMelle) - Lesetrening 2.trinn. Fagbokforlaget (ElleMelle) - Les og forstå m/oppgaver. 3.trinn; Fagbokforlaget (ElleMelle) - Les og forstå m/oppgaver. 4. trinn. Gyldendal (Salto) - Trinn 3 og 5. Velg trinn, bok og kapittel. Aschehoug (Zeppelin 1 - Velg bokstav og Les.
 6. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker. Språk, litteratur og kultu

Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDL

Ikke lesetilgang til b78474f2-363e-4ae3-ab63-2e203affdd29. Personvern. Kontakt os Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Jeg kan• Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. • Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning ordene i : - bruke BOI før jeg leser en tekst. -forklare hv Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) - slik som skrift, fotografi og musikk - til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på slike tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier og multimediale litterære tekster Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er en tekst satt sammen av ulike teksttyper. For eksempel er en bildebok satt sammen av skriftlig tekst og bilder. En webside kan være satt sammen av lyd, bilde og skriftlig tekst.I følge kompetansemålene til norskfaget i LK06 skal elevene arbeide med å lage egne sammensatte tekster gjennom hel Sammensatte tekster Tem . Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, lyd, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Eksempeloppgave: sammensatte tekster

fortellende tekster. S. 28-51 41-42 kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster . Kapittel 3: SVISJ! Barnekultur og sammensatte tekster Se over teksten før du leser Lære om substantiv. Lære om synonymer. Lese og lage tegneserie. Lese sammensatte tekster. S. 52-79. 43-45 KULUKA - livsmestring og folkehelse I løpet av denne dagen og i morgen skal dere lage sammensatte tekster. Dere skal lage en nettside (blogg/vanlig nettside) som skal ha et tema. Det finnes en rekke muligheter for å lage en blogg -..

Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h 2014 . 2 . 3 Tekstbegrepet Før I dag ! Monomodal (skrift) ! På papir ! Løpende tekst/lesing ! Leses. Eksempel 3. Skrive en digital tekst med hyperkoblinger 5.-7. årstrinn. I læreplanen blir begrepet sammensatte tekster brukt i forbindelse med elevenes egen skriving første gang etter 7. trinn. I dette opplegget skal elevene skrive en digital fagtekst med hyperkoblinger om et gitt emne/tema Eksempeloppgave: sammensatte tekster. Oppgave 1. Tekster (vedlegg 1 og 2): Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning. Løsningsforslag Lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer ; Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler Matematikk etter 3.trinn Sammensatte tekster på 4.trinn. Publisert: 15.2.2018 Endret: 15.5.2020. På læringssenteret har vi for tiden fokus på å lese sammensatte tekster på ulike måter. Elevene jobber med lesing av fagtekst med tema fra blant annet naturfag

Sammensatte tekster - Mæla ungdomsskol

En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk. Verbalskrift med illustrerende bilder er den enkleste formen for sammensatt tekst, og hvis du husker teksten som omhandlet (og viste bilde av) klostrenes skripter, så er det lett å si seg enig i at sammensatte tekster i seg selv, langt fra er et nytt fenomen Sammensatte tekster er et viktig tema i det nye norskfaget. Denne boka forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster. Boka er delt i tre deler. Den første delen gir Sammensatte ord | Vi sorterer 14 Formålet med Vi sorterer-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

3. trinn - Ordrike

i tekster på skjerm og papir. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Kan skrive fullstendige beskrivende setninger med stor bokstav og punktum. Årsplan Norsk 3.trinn, Salto Sammensatte tekster på tredje trinn. Publisert: 1.2.2019 . Foto: skriftprøve. Vi har studert bildebøker og sett på hvordan tekst og illustrasjoner kan samarbeide om å fortelle en historie. Elevene har illustrert andres tekst; se eksempelbilde fra boken GLEFS, og de. Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut. Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i opriften vår. Under hver ( Sammensatte tekster powerpoint Powerpoint om sammensatte tekster - Studienett . Powerpoint presentasjon som omhandler sammensatte tekster og jeg har tatt opp følgene temaer: Hvordan bilder, lyd og tekst jobber med hverandre, forsterker hverandre, motsier hverandre og forankrer hverandre, og om hva de forkjellige ordene betyr Denne sammensatte teksten reklamerer for pære- og solbærjuice på en spennende måte.Vi får inntrykk av at norsk kvalitet blandet med sydlandsk klima er en perfekt sammenblanding. Annonsen fikk meg ikke bare til å få lyst på denne juicen, men også til å lengte etter sol og sommer

Mange sammensatte verb har én samskrevet form og én separat form. Opprette - rette opp; Pålegge - legge på Dette kalles fast sammensatte og løst sammensatte verb. Forholdet mellom disse er komplekst. I noen tilfeller betyr de to variantene det samme, andre ganger ikke SAMMENSATTE ORD. Norsk nettskole - Hvilke ord hører sammen? 1; Norsk nettskole - Hvilke ord hører sammen? 2; Norsk nettskole - Hvilke ord hører sammen? 3 I temaheftet Sammensatte tekster er det masse interessant stoff som jeg gleder meg til å bruke i undervisningssammenheng. Jeg valgte å prøve Comic Life, som har en gratis prøvetid på 30 dager. Dette programmet er ikke vanskeligere enn at mine elver, som kun går i 3. kl., fint vil klare dette uten problemer Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4.-7. trinn. Kos deg

Sammensatte tekster 1. Sammensatte tekster Hva er sammensatte tekster? 2. • Definisjon på sammensatte tekster: En fortelling som består av både ord og bilder, kaller vi en sammensatt tekst. Eksempler: Tegneserier Avis Reklame Film Web - sider Instruksjonsbok mm. 3 Stikkord: 3. trinn Publisert på 25. oktober 2018 31. oktober 2018 Knask eller knep - arbeid med grunnleggende ferdigheter! Skrevet av. Runar Ragnarson Brataas. Det å bruke god tid på å arbeide med det kreative, språklige og visuelle rundt å skrive en tekst krever god planlegging og tanker om hvordan arbeidet skal foregå Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet Hovedområde i norsk - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Ett av særpregene ved Grip teksten er den store oppmerksomheten som både er knyttet til vår tids mangfold av sjangrer og sammensatte tekstuttrykk, og til språk og litteratur i vårt globaliserte samfunn. Våren 2015 ble revisjonen av Grip teksten fullført. Bak revisjonen står de samme solide og erfarne forfatterne som tidligere

Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Sammensatte tekster Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). Velg klassetrinn. 1. trinn sammensatte tekster blitt trukket frem på en helt ny måte enn tidigere i norsk skole. Elever skal jobbe grundig med et såkalt utvidet tekstbegrep. De skal både kunne produsere og analysere alle typer sammensatte tekster, noe som forutsetter en bred forståelse og kompetanse da digitale medier gjør at stadig nye teksttyper dukker opp Under Sammensatte ord finner du Lag sammensatte ord, Hvilket ord passer?, Finn ordet

Sammensatte tekster Tem

Norsk - NDL

 1. 20 studiepoeng overlapp mot NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 20 studiepoeng overlapp mot NORINT0130BK - Betalingskurs i norsk språk, trinn 3 Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn B2-C1 (6-7) ved Folkeuniversitetet og trinn B2-C1 i europeisk rammeverk
 2. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 3. og 4. trinn når de leser med flyt og forståelse og bruker fagspråk i samtaler om språk og tekster. De viser og utvikler også kompetanse når de utforsker faglig innhold, og når de uttrykker seg i muntlige, skriftlige og sammensatte tekster
 3. Drøfte noen estetiske hjelpemidler i sammensatte tekster. FAGPLAN I NORSK 1.-3. TRINN 2014-17 SIDE 6. DRØBAK MONTESSORI SKOLE AS ( OSLOVEIEN 27 ( 1440 DRØBAK. TELEFONNR: 64 93 05 23 ( E-MAIL: SKOLE@DROBAKMONTESSORI.N
 4. Sammensatte tekster. Kapitlet Sammensatte tekster handler om: utviklingen fra håndskrift til digital skrift; å sette sammen ord, bilde og lyd til sammensatt teks Kriterier for hvert trinn på sammensatte tekster Eks 5. Trinn: overskrift, tekst, bilde, bildetekst Eks 6.trinn: faktaboks, tabell eller diagram Eks 7 ÅRSPLAN I NORSK FOR 6
 5. sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler. 5. Kan lage en digital presentasjon med bruk av tekst og bilder fra Internett. 6. Kan bruke hyperkoblinger i en tekst for å få med film, lyd eller annen tekst. 7. Kan lage tekster eller presentasjoner med variert og relevant layout og hyperkoblinger

Kontekst, Tekster 3 by Gyldendal Norsk Forlag - Issu

PPT - Aski Raski PowerPoint Presentation - ID:536944

Vårt eget solsystem Skrivesentere

 1. Trinn 3 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Læringsmål Eleven skal kunne: delta og ta ordet i gruppesamtaler lytte til og samtale om innholdet i tekster presentere fortellingsbøkene de har lage
 2. Kompetansemål: Skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster Læringsmål 3.trinn. Læringsmål 4 . trinn . Elevene skal kunne: Fortelle og skrive nøyaktige og relevante beskrivelser av observasjoner, enkle forsøk og aktiviteter
 3. Lese tekster med flyt Bruke lesestrategier: Temaer i de ulike fagene: Norsk: Ordklasser, dobbel konsonant, stor forbokstav-punktum-komma, lesetrening, leseforståelse og leseflyt, muntlig presentasjon, bruk av power point, skriving av faktatekster og sammensatte tekster Matte: Multiplikasjon og divisjo

Lesesidene - Lesetrenin

HALVÅRSPLAN I NATURFAG HØSTEN 2019 TRINN: 3 UKE TEMA KUNNSKAPSLØFTET LÆRINGSMILJØ METODER VURDERING 33 - 35 K i l d e s o r t e r i n g Mi l j ø b e v i s s t h e t digitale sammensatte tekster - innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene - jeg vet hva god dyrevelferd er På 6.trinn bruker man tekster I f.eks naturfag, samfunnsfag, nysgjerrigper o.l lese saktekster, og oppsummere innholdet ved hjelp av egne ord Kap lese tilpassede tekster med flyt gjenfortelle innholdet fra en selvlest tekst 8.56.9, 7.1, 7.2, 7.3 lese tekster med flyt og forståelse gjenfortelle innholdet og ta Kjøp «Sammensatte tekster 1 - metodehefte for 3. og 4. trinn» til en god pris på ark.no. Bestill hjemlevering eller klikk&hent i din ARK-butikk 2.3.2 Alle tekster er sammensatte trinn i skolen f o m høsten 2006. 1. og var, som alle reformer, et populært emne for diskusjoner og samtaler blant lærere. For norsklærere var spesielt ett av de fire hovedområdene innen norskfaget

Læreplan i norsk (NOR1-05

Sammensatte tekster - Ordrike

Sammensatte tekster 1: metodehefte for 3. og 4. trinn ISBN 9788276348163, 2011, Øyvind Kristoffersen, Harald Wischmann Fra 149,- Kjøp Sel tekster. - Eleven leser enkle sammensatte tekster med for eksempel søylediagram eller tabeller, og leser av dataene med tellestreker. - Eleven leser enkle faktatekster. - Eleven bruker aktivt bakgrunnskunnskap før lesing av faktatekster. Lese i alle fag Førlesing. Småbøker. Jeg vet at-setninger. Lage spørsmål og svarsetninger Sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder. 3.-4.trinn: 1 dag i uka. Elevene er delt i grupper på tre til fem etter lesenivå. Fire til seks stasjoner, cirka ti til tolv minutter arbeid på hver stasjon Hei, jeg har kommet opp i Norsk muntlig eksamen og fikk temaet: Sammensatte tekster - film, skuespill, tegneserier, reklame. Nøkkelord som kan hjelpe meg i arbeidet er: - språklige virkemidler - Pathos, ethos, logos - historisk utvikling og viktige personer - likheter og ulikheter, og sammenligni..

1.-2. trinn. fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer; sette ord på egne følelser og meninger; lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler; bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster; 3.-4. trinn samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Delmål 3.-4 .trinn: Elevene skal kunne : samtale om innholdet i sammensatte tekster. samtale om form i sammensatte tekster. Vurdering: Forslag til innhold . Grunnleggende ferdigheter. Kjennetegn på høy måloppnåelse: Fagtekster. Aviser. Tegneserier. Hjemmesider. Muntlig. Digitalt

Klasseledelse og IKT i norskfaget

NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget - Universitetet

Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Kompetanseål Kompetansemål 3.trinn Kompetansemål 4. trinn. Kunne uttrykke seg skriftlig Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturval A.3 skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbake-melding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster. Mangfold i naturen B.1 samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Læreren og elevene på 3. trinn hadde i flere timer jobbet med temaet variasjon og tilpasning Vurdering av sammensatte tekster (redigert av Trond) Et forsøk på en oppsummering av våre diskusjoner rundt vurdering av sammensatte tekster. 1. Budskapet , får eleven fram et budskap med teksten, hva vil vi med dette . 2. Virker form og innhold sammen . 3. Tekniske ferdigheter. 4. Sammenhengen med oppgaveteksten Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin gjennom underveisvurderingen. Elevene viser kompetanse i norsk på 3. og 4. trinn når de leser med flyt og forståelse og bruker fagspråk i samtaler om språk og tekster. De viser kompetanse når de uttrykker seg i muntlige, skriftlige og sammensatte tekster

Arbeid med sammensatte tekster i skolen mariagl

Det er greit om elevene blir kjent med dette i løpet av 4.trinn også. Øvelser som kan ligne på prøvene kan tilrettelegges for elevene. Her er noen oppgaver fra den gangen prøvene kom i hefteform. Den kan brukes til å øve elevene i forstå en tekst: 1_Eksoppg_lesing_5_trinn_BM. 2_Eksoppg_lesing_5_trinn_BM (2) 3_Eksoppg_lesing_5_trinn_B Du er her: Hovedsiden > 5. trinn Språkbok > 5. trinn Språkbok > 1 (Kommunikasjon) > OPPGAVER > Kommunikasjon og sammensatte tekster > Flervalgsoppgave - kommunikasjon og sammensatte tekster OPPGAVE Sammensatte tekster; språk og kommunikasjon; År: 2010; Noter: Hvordan arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder og grafikk og noen ganger også av lyd, video og animasjon? Dette spørsmålet stilles stadig i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. Hvordan virker slike tekster 4. trinn(pdf) - Vassbonn skole. 7. trinn(pdf) Idrettsfag Idrett og Samfunn. Naturfagsopplevelser i Marka 2014 Kart, kompass og. Elevsamtalen. LOKAL LÆREPLAN - Hjalmar Johansen videregående skole. Service og samferdsel - Lier videregående skole. Årsplan 5. trinn (pdf) trykk her Sammensatte tekster. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg selv. Quiz; Lær mer! «Demningens Tenk på at han eller hun må være et sted der det er mulig å gjennomføre trinn 3: Møtet med den andre personen. Trinn 2: Noe skjer med personen. Denne personen har en gang gjort en stor tabbe som han/hun ikke tør å si til.

Sammensatte tekster eksempler - eksempler på tekster som

Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser Mål etter 3. trinn. Elevane skal kunne skrive enkle setninger med Touch-metoda. Touch-metoda. Aktivitet. Ressursar. Elevane skal nytte rekneark for å organisere informasjon i form av tekst og tal. Kvifor-video. Kompetanse. Ferdigheit. Før/Etter-test. Norsk. Matematikk. Språk. Samfunnsfag. Naturfag. Ressursar. Elevene skal kunne lage ulike. Sammensatte tekster produseres ikke bare av profesjonelle aktører i globale mediekonsern. Den nødvendige teknologien for å skape slike digitale tekster er blitt stadig mer tilgjengelig for folk flest, også skolebarn. Figur 2. Sammensatt tekst II: Multimediepresentasjon om steinalder, 4-klasse

På norsk | Cappelen Damm UndervisningZeppelin 5–7Kringsjå skole - NyheterPPT - Lesing – en grunnleggende ferdighet i alle fag

Sammensatt tekst- og reklamefilm: Etter 10. årstrinn i Norsk skal elevene vurdere sammensatte tekster. Filmen er valgt fordi det er en god reklamefilm, og den vil derfor være en bra film for elevene å vurdere. Vurdering . Sammensatt tekst- og reklamefilm Sammensatte tekster for elever frem til 7.årstrinn. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Wikilæreboken i Norsk: Bidra selv Videoopplæring: Om wikiboken Diskusjon: Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever om temaet Sammensatte tekster frem. TRINN 2017-2018 Periode Kapittel i Kaleido 7 Tekstbok Kompetansemål Gå til kilden -å lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten -referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst sammensatte tekster med hyperkoblinger o Alle lytteoppgaver (All listening tasks) Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio) 8.2 Sammensatte or 9. trinn 2017/2018 34-35-36 vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder bruke ulike medier, kilder og Del 3 - Tekster 1 og 2. Emne Barnehagen 1-2. trinn 3-4. trinn 5-7. trinn Eleven leser sammensatte tekster (bilder, tabeller, grafer, småtekster, billedtekster, overskrifter) BISON BLIKK. Eleven aktiviserer bakgrunnskunnskap før lesing av fagtekst. Eleven kan finne nøkkelord i en teks

 • Uni mannheim prüfungstermine zweittermin.
 • Magellan weltumsegelung.
 • Bunker til salgs 2016.
 • Lübeck tyskland.
 • Bli singel vid 40.
 • Verlaufsfilter haida.
 • Rey star wars hair.
 • Rhythmische sportgymnastik borken.
 • Wofür steht die abkürzung dhl.
 • First dates bewerben.
 • Bitte den vredener anzeiger.
 • Werksbesichtigung düsseldorf.
 • Fotballgolf bærum.
 • Google wikipedia.
 • Rørdeler trondheim.
 • Corey gamble wiki.
 • Nageldesign.
 • Fönsterbräda extra djup.
 • Helse og oppvekstfag vg1 nettstudie.
 • Osu pp ranks.
 • Dji mavic pro youtube.
 • Bli singel vid 40.
 • Historien om munken i nidarosdomen.
 • Flugzeugabsturz ägypten russland.
 • Lk06.
 • Bremerhaven download.
 • Topp 10 trysil.
 • Brannmann sengetøy.
 • Jobba med dikter i skolan.
 • Enkle golfregler.
 • Titan s line 800 manual.
 • Active badeland åpningstider.
 • Witzige labrador bilder.
 • Waz bochum sport.
 • 4 zimmer wohnung greifswald.
 • Haus antje baltrum.
 • Aalborg pirates live.
 • Hvordan slipe kniv med diamantbryne.
 • Train frankfurt airport.
 • Audi a3 sportback familiebil.
 • Scandic backadal.