Home

Hva mener partiene om oljeboring

Hva mener partiene? - naturvernforbundet

 1. Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017. For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene! Bli med på laget - bli medlem i Naturvernforbundet
 2. Olje- og gassnæringen betyr mye for Norge, både i kroner og øre, for arbeidsplasser og for kompetanseutvikling
 3. Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet

Hva har skjedd med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - se utviklingen i tidslinje.. Derfor er Naturvernforbundet mot oljeboring i nord Naturvernforbundet kjemper for at politikerne skal velge inngrepsfri natur foran forurensning og fornybare løsninger foran klimafiendtlig olje og gass Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år fremover. Oljealderen forlenges både av oppgradering av eksisterende felt, utbygging av nye felt og ny teknologi og kunnskap Det må likevel være teknologien og kunnskap som definerer grensene for hva som er miljømessig forsvarlig, ikke landsmøtevedtak i politiske partier. Utlysningen av 23. konsesjonsrunde er et viktig bidrag for å veie opp for den politiske begrensningen på nytt leteareal som ligger i samarbeidsavtalen med Høyre, KrF og Venstre

Olje og gass Arbeiderpartie

 1. Her kan du lese hva de forskjellige partiene skriver om oljeboring i sine partiprogrammer for stortingsperioden 2013 - 2017. Hva mener de om LoVeSe? Vi gir deg en kort gjennomgang
 2. Her kan du lese hva de politiske partiene mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 03.09.2015. Bente Lorentzen. Partier som sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja . Partier som ønsker en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja
 3. De politiske partiene har viktige funksjoner i samfunnet vårt. Men hva står de for, og hva skiller dem

Hva mener folk om oljeboring i lofoten. Folk i Nordland vet hva fiskeriene betyr, mener Spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten ble - Det er underlig å registrere at på tross av at folk er mot oljeboring mener kun. Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970 Oljeboring er boring ned i berggrunnen for å lete etter råolje eller gass.Ved funn bores flere hull for å bestemme utstrekningen til et eventuelt oljefelt.Ved beslutning om utbygning og produksjon fra oljefelt bores produksjons-brønner De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage ; Om det blir oljeboring i disse (som du så riktig påpeker; sårbare) områdene er et meningsløst spørsmål

striden om oljeboring i nord - Store norske leksiko

Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970. Motsetningene står mellom dem som frykter konsekvensene et stort oljeuhell vil ha for natur og miljø, og dem som mener sannsynligheten for store konsekvenser er lav. Det foregår idag ingen oljevirksomhet i disse havområdene Hva mener partiene om: Klima og miljø Artikkeltags. Valg2017; politiske partier; Nyhet; Ytterligere oljeboring på norsk sokkel er et heftig tema i årets valgkamp. Dette illustrasjonsbildet er fra Svolvær i Lofoten. Foto: Anita Gjøs. Av Anita Gjøs. Publisert: 08. september 2017, kl. Venstre er åpent for en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Bruk av oljepenger. Handlingsregelen må følges for oljefondet så det ikke blir tomt før 2050. Oljeboring i nord. Verne sårbare områder mot petroleumsaktivitet. Familie. Partiet vil tredele foreldrepermisjonen, med 15 uker til hver, og 16 uker fordeles fritt Natur og Ungdom mener likevel det er positivt at partiet ikke åpner for oljeboring. - De som har gått inn for oljeboring i partiet, er slått tilbake, sier Ingeborg Gjærum

Lofoten, Vesterålen, Senja og oljeboring

Olje og gass Høyr

Hva mener partiene? Til høsten er det stortingsvalg, presenterer vi hva partiene går til valg på i saker som hører hjemme i det utvidete arbeidslivsbegrepet og i spørsmål som er prioritert i YS' politiske satsingsområder og vi gir heller ikke noe råd om hva våre medlemmer skal stemme. Det er det opp til hver enkelt å vurdere Hva mener partiene om ulv. De fire partiene er også enige om endringer i ulvesonen. Stortingets øvrige partier står utenfor avtalen, som er som følgende: Bestandsmålet for ulv skal være 4-6 ynglinger per år Ulv ­ Arbeiderpartiet mener vi skal ta vare på ulv i norsk natur.Norge har et selvstendig ansvar for å sikre en levedyktig skandinavisk ulvebestand innenfor våre grenser

Hva mener partiene? Flere og flere krever at klima- og miljøhensyn går foran oljeinteressene. (Foto: Knut Neerland). Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017 Hva får du om du stemmer på Senterpartiet 11. september? Dagen har gjort et dykk ned i deres politiske partiprogram. Se også video øverst på siden. Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet? Abort. Videreføre dagens lov Mens partileder Lars Sponheim er taus, raser debatten om oljeboring i nord i Venstre. Fylkesleder Vera Lysklætt i Finnmark mener partiet må ut av Regjeringen hvis det blir et kompromiss Dette mener partiene om oljeboring - putsj . I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Arbeiderpartiet. Ap ønsker å fortsette med oljeutvinning i både nye og gamle områder Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Dette mener de om klima og olje Flere enn én av fire nordmenn sier klima påvirker hvilket parti de vil velge når de går til urnene i dag. Men de strever med å forstå hvordan partiene faktisk. Miljøpartiet de Grønne plasserer ikke seg selv på denne aksen. Om ideologier . Nettsider. Alle partiene har beskrivelse av hva de står for, og hva som er deres hjertesaker, på sine. Her kan du lese hva de forskjellige partiene skriver om oljeboring i sine partiprogrammer for stortingsperioden 2013 - 201 Rusfeltets samarbeidsorgan (ACTIS) har spurt de største politiske partiene i Norge om hva de mener om viktige områder i ruspolitikken. Du kan lese resultatene i oversikten >> Dette mener partiene om ruspolitikk. Publisert: 07.09.2017. Skrevet av: Redaksjonen. Kontaktinformasjon: KoRus-Nord Teknologiveien 10 8517 Narvik +47 76 96 73 10 Dette mener partiene om lokalsaker som velgerne er opptatt av. Valg til bydelsutvalget 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup. Vi har ikke tatt stilling til hvordan utbyggingen i detalj skal se ut, men vi deler Tåsenaksjonens tanker og syn på hva området tåler av ny bebyggelse Fagbladet har stilt alle partiene på Stortinget spørsmål om hva de mener om kommersiell og offentlig velferd. Fagforbundet anmelder Aleris. Frp: - Vil ha full konkurranse . Fremskrittspartiet og tidligere helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud forteller at de er åpne for mer kommersiell velferd

Vil satse på olje - Fr

Civita har laget et notat som viser hva partiene mener om private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester De tidligere partiene Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes kommunistparti (AKP) (begge stiftet 1973) sammen med partiløse omdannet seg da til et nytt parti. I september 2007 sluttet også Internasjonale Sosialister seg til partiet. Rødt er et sosialistisk parti og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk samfunn Her finner du grunnleggende informasjon om de forskjellige politiske parti vi har i Norge. Du får også mye nyttig informasjon om det politiske systemet og de forskjellige ideologier. Det politiske system som man ser i Norge i dag, bygger på et prinsipp om fordeling av makten. Les mer..

Hva mener partiene? Folkeaksjonen

- Det vil bli en kamp mellom de rødgrønne partiene om hvem som har folkemeningen på sin side. 33 prosent mener det er riktig å åpne opp for oljeboring. 31 prosent har ingen mening om saken 5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvis vi forvalter fisken riktig, er dette en evigvarende ressurs. Seismikk-skyting brukes i alle faser av oljeutvinning, og vil fortrenge fiskerinæringen i regionen Av og til kan det være vanskelig å forstå hva politikerne egentlig mener, og hva som skiller dem fra hverandre. Det kan noen ganger se ut som om alle egentlig mener det samme. Noen ganger får én person veldig mye oppmerksomhet, men kanskje han eller hun mener noe som resten av partiet ikke står for Vi mener dette er en grunnleggende rettighet i et demokrati. Hvordan stiller partiet og ungdomspartiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering? Ap: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, Generelt talt bør man som politikere være varsomme med å øremerke midler til hva forskere skal forske på innenfor hvert enkelt felt - Om vi ikke går i regjering, er det en risiko for at de største partiene kan gå sammen om konsekvensutredning av oljeboring. Og om vi går i regjering, så må vi altså gå i regjering med.

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Her kan du lese mer om vår politikk og lære om hva Høyre mener Et klart flertall i Nordland sier i en ny meningsmåling nei til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Men samtidig tror de fleste av dem at det er nettopp det som vil skje Høyre vil ikke svare på om de vil anerkjenne Palestina, mens både Rødt og SV vil gå inn for sanksjoner mot Israel. Se hva partiene mener om Palestina og Israel her. I samarbeid med Fellesutvalget for Palestina har vi kontaktet de ni største partiene i Norge for å høre hva deres synspunkter på sentrale spørsmål

Dette mener partiene Folkeaksjonen

Klikk her for å lese mer om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen Under kan du lese hva de forskjellige partiene mener om oljeboring i Lofoten Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti (SV. Senterpartiet. Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina? Ikke besvart. Begrunnelse: Senterpartiets stortingsgruppe har tidligere vedtatt at vi støtter prinsippet om anerkjennelse av en palestinsk stat, men at tidspunktet for anerkjennelse må vurderes nøye i forhold til hvordan den kan bidra konstruktivt i en dialog om tostatsløsning Til slutt fikk de anledning til å holde en sluttappell. I denne saken er våre notater publisert, om hva de ulike partiene faktisk mener om idrett. Høyre Innledningsforedrag: Fremhevet idrettens visjon, formål og verdier; Understreket idretten som en enorm ressurs for samfunnet - 20 mill. i verdiskapning/20 000 årsver

Hva står de politiske partiene for? - Min stemm

(Dagbladet): Selv om sjefen selv, Jens Stoltenberg, hevder han ikke har bestemt seg i saken, er flertallet av velgerne hans gjort seg opp en klar mening om oljeboring i Lofoten og Vesterålen Seks partier garanterer for nok en seier i Lofoten 05. Oljeboring i lofoten vesterålen og senja youtube Da jeg flytta fra Harstad som 19-åring, lovet jeg meg selv at jeg aldri skulle flytte tilbake, verken til byen jeg vokste opp i eller til Nord-Norge som landsdel Nettavisens Gunnar Stavrum skriver at milliarder i leterefusjon er gambling med felleskapets penger, og peker spesielt på usikkerhet knyttet til prisutviklingen. Han har misforstått Men om det ikke lønner seg, er det vi som fellesskap som må ta regninga. Vi mener dette illustrerer at staten leker med framtiden vår, sier han. Høyesterett har satt av sju dager til saken. Partiene om bompenger og /eller samferdsel. Status pr.10.05.2019 LINK på artikkel hos NRK Ingen av partiene på Stortinget vil beholde dagens bompengeordning Alle vil skrote dagens modell for innkreving av bompenger. Slik vil de ulike partiene svare på bom-opprøret. I flere norske byer har det startet bompengeopprør, her fra en demonstrasjon i Fredrikstad

Hva mener partiene om innvandring 2020 Valg 2017 - Hva mener partiene om innvandring . Asyl- og innvandringspolitikk er noe nordmenn er svært opptatt av og siden det nå nærmer seg Stortingsvalg, har vi sett på hva de forskjellige partiene mener om innvandring Hva mener arbeiderpartiet om fraværsgrensa Fraværsgrense S . Målet om å redusere udokumentert fravær deles av alle partier Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. I flere år har knappe 50 prosent av befolkningen vært motstandere av boring. Drøye 30 prosent har vært tilhengere Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Hva mener partiene? DEBATT: Det går sakte men sikkert mot neste valg, og partiene har begynt med sine etter min meining forvirrende avklaringer av deres partiprogrammer Hva er de forskjellige partienes tanker og strategier når det gjelder fornybar energi? VALGET 2017: Dette mener partiene om fornybar energi. Tweet; Realiteten er at oljeboring er miljøskadelig og arbeidsplassene er i en ikke-fornybar sektor

Hva mener folk om oljeboring i lofoten - i 2020 står et nyt

 1. RT @kariekas: Utrolig å høre #polkvart om krisa i verftsindustrien og maritim sektor. Vårens oljeskattepakke ble ikke nevnt med ett ord. He Tid siden: 1 Dag via Twitter Web App Svar-Retweet-Favoritt; RT @audunlysbakken: Lahlum & Lysbakken går i lockdown. Men heldigvis er @annekristinholt sammen med oss
 2. HVA MENER PARTIENE OM EU, EØS OG SCHENGEN? Finn ut hva partiet du har tenkt å gi din stemme ved stortingsvalget 2017 mener om EU og EØS. Valget er ditt! Vi har gjennomgått programformuleringene til: • Arbeiderpartiet • Fremskrittspartiet • Høyre • Kristelig Folkeparti • Kystpartiet • Miljøpartiet De Grønne • Rød
 3. Hva mener de ulike religionene om abort. Foran hvert valg utarbeider partiene valgprogrammer som viser hva partiet vil arbeide for i kommende fireårsperiode Alle kjente religioner har forsøkt å finne svar på hvorfor mennesker må dø, og hva som vil skje etter døden
 4. Partiene består av personer som har ganske likt syn i politiske spørsmål. Likevel må partiets medlemmer ofte diskutere mye for å bli enige om hva partiet skal mene om ulike saker. Dette skjer blant annet på landsmøtet, som alle partiene holder hver vår. Det de til slutt blir enige om, skriver de inn i partiets politiske program
 5. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre? Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre. Arbeiderpartiet ønsker for eksempel å gjeninnføre 14 uker fedrekvote, noe også SV og Senterpartiet er enige i
 6. Høyres Bru: Støre bør kunne avklare om oljeboring i Lofoten - Har Jonas Gahr Støre avklart hva han mener partiet skal mene om kontantstøtte, bør han kunne avklare dette, sier Tina Bru (H), andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Oljeboring - Wikipedi

Partiprogrammene gir oss velgere viktig informasjon om hva partiene står for. Vi har gått gjennom partienes utkast for å finne ut hva de ulike partiene mener om kulturarv. Alle partiene har referanser til kulturarv i sine programutkast Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules. Abortloven skal balansere hensynet til kvinnen på den ene siden og vernet om fosteret på den andre, på en god måte Klimaendringer er vår tids største utfordring, mener de fleste partier. De Grønne setter handling bak ord og vil at vi i Norge skal gjøre vårt for å begrense dem. Vi vil: Redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030, og 95 % innen 2050 Hun mener også dem som er for å åpne nye oljefelter bør gå med på vern i nord. - I dag har vi en regjering som har gitt rekordmange konsesjoner. Det er derfor en kamp for å i det hele tatt si nei til noen felt. Uavhengig av hva man mener om olje og gass, tenker jeg at ingen er tjent med at absolutt alle felter åpnes

For oljeboring - den norske oljevirksomhetens ekspansjon

Rødt mener at «bønder og reineiere skal ikke lide økonomiske tap som følge av opprettholdelse av levedyktige rovdyrstammer.» MDG s partiprogram sier ingenting om størrelse på rovdyrbestanden, men partiet vil «finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området. Stoltenberg-regjeringen holdt tilbake rapport om mulig milliardtap på oljeboring i nord. Oljedepartementet visste i 2013 at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget, melder NRK Partiet som slår hardest ned på forslaget om oljeboring er SV. SV mener at Norge som oljenasjon har et ansvar for å bidra i kampen mot klimakrisene. De vil derfor innføre strengere krav

Video: Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi

Østlandets Blad - Hva mener partiene om: Klima og milj

 1. Høyre mener at dagens grense for selvbestemt abort, innen utgangen av uke 12, ivaretar de nødvendige hensynene mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv. Høyres løsninger: Beholde grensen for selvbestemt abort innen utgangen av uke 12
 2. - Skal kirken mene noe om oljeboring i Lofoten? INTERVJU: Post 22/7 samlet befolkningen seg utenfor domkirken. Men bare 14 prosent bryr seg om hva som skjer innenfor. Kirken trenger reelt demokrati med lister og partier, mener Harald Hegstad og Andreas Ihlang Berg
 3. Hun sier at dette er en kamp partiet skal vinne på nytt. Denne saken vil bli en av de viktigste sakene for SV i valgkampen. I sin åpningstale til landsmøtet i Bergen torsdag, slapp hun også en nyhet da hun sa at regjeringen vil foreslå at det opprettes et miljøinvesteringsprogram på 10 milliarder kroner

Dette mener Venstre - Dage

GD MENER. Arbeiderpartiets nyorientering om konsekvensutredninger i deler av havområdene nei til konsekvensutredninger i særlig grad myntet på områder der det uansett ikke ville være aktuelt å åpne for oljeboring. Derfor er både AUF og natur- og miljøvernorganisasjoner kritiske til Aps angivelige brudd med hva partiet har stått. Ola Borten Moe`s verdensbilde: oljeboring og pelsdyroppdrett. Oljeboring og pelsdyroppdrett engasjerer det norske folk. Økt oljeleting vil føre til mer utslipp av CO2 samt miljøforstyrrelser og oljelekkasjer til miljøet. Pelsdyroppdrett er allerede i strid med dyrevelferdslovens artikkel 23 3 Comments on På parti med framtida, mot oljeboring i nord. Lab Roy // at // Det er også ganske usikkert hva oljeprisen vil bli fremover. Har du et tips om en sak du mener vi burde skrive om, eller en lenke vi burde dele på siden så send oss et tips HER Rundt 4.000 personer har svart på spørsmålet om oljeboring. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. - Dette handler om verdiskaping, arbeidsplasser og ikke minst inntekter til finansiering av velferden vår, sier han. - Utrolig oppløftend De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage . Oljefrie områder SV . SV vant kampen om Lofoten (VG Nett) Regjeringen har blitt enige om å droppe konsekvensutredning av oljeboring utenfor.

Ap-uenighet om oljeboring i nord - V

Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk Hva mener partiene om asylpolitikk, og hvordan stemmer de? Av Frieord.no. april 21, 2017. i Innenriks, Politikk. 16 minutter å lese 301. Deling. Share on Facebook Share on Twitter Enigheten stopper når det blir spørsmål om penger. Dette mener partiene om gratis skolemat | FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript

Hva mener partiene ? Verdier og debat

 1. Dette mener partiene om nedre Grefsen. Marianne Brenna, Kim Nordlie, Benedicte Bull og Tom Ole Bergerud i Aksjonsgruppa Stopp ødelegging av nedre Grefsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP. Se hva Rødt svarer på invitasjonen fra de borgerlige. Nøkkelord
 2. I dag sitter de politiske partiene Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) i regjering. Her er hva hvert parti tenker om klima: Fremskrittspartiet: Fremskrittspartiet mener at internasjonale avtaler på miljøområdet er viktig for Norge slik at landet ikke ensidig tar belastningen for miljøtiltak
 3. De tre store partiene,- Ap, Da Jens Stoltenberg var Ap-leder var det liten tvil om hva Ap mente. Når den er gjennomført, er det til syvende og sist Regjeringen som vurderer spørsmålet om oljeboring i en melding til Stortinget, og Stortinget beslutter en åpning eller ikke
 4. Spør oss gjerne dersom du har flere spørsmål om hva de politiske partiene mener om bioteknologi, assistert befruktning og reproduktiv helse. Katinka Thors. Katinka Thors er eier og redaktør for vilbligravid.no. Hun var lenge ufrivillig barnløs mens hun forsøkte å bli gravid, som enslig og ved hjelp av donorsæd ved en klinikk i Danmark
Barnas Klimapanel har gitt terningkast til de politiskeFinn ditt parti for stortingsvalget 2013 med Aftenpostens

Partiene har programfestet sin sykehuspolitikk. Om to måneder er det kommunevalg i Norge, og da kan det være greit å orientere seg om hva som skjer i Sykehuslivet. Som kjent har det vært og er fremdeles mye uro, frustrasjon og sinne blant pasientene, pårørende og faggruppene (dvs. de ansatte) Han mener det er vanskelig å si hvilket norsk parti som er verst på miljø. - Hva er verst: å være umoralsk som Frp, eller dobbeltmoralsk som Ap og Høyre? Ingen av partiene viser vilje til å faktisk gjøre noe viktig med klima-utfordringene, sier Hansson. Han mener vi må gjøre noe for miljøet nå, ikke senere Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten Lofoten er et idyllisk sted. Fuglene leker i fjæra og hekker i fuglefjellene. På land leker og jakter dyrene slik de har gjort i tusenvis av år. I havet lever torsken side om side med hval. På havbunnen er det planter og dyr du ikke finner andre steder i verden Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser. Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet» Det demokratiske partiet er det ene av to store politiske partier som har dominert amerikansk politikk siden midten av 1800-tallet. Eselet har vært brukt som uformelt symbol for partiet siden president Andrew Jacksons tid. Partiet har i nyere tid representert den politiske venstresiden og til dels sentrum, regnet etter amerikanske forhold

 • Https www asus com login.
 • Samsung account login.
 • Vad är personlig utveckling.
 • Stealth bomber aircraft.
 • Pilates jork.
 • Bremerhaven download.
 • Hvordan gikk det med tusenårsmålene.
 • Nm langrenn 2018 del 2.
 • Christoph kolumbus lebenslauf.
 • Polizei traunstein stellenangebote.
 • Lustige bilder mit sprüchen kostenlos downloaden.
 • Op fg.
 • Mesnabakken pensjonat.
 • Guided meditation.
 • Ntnu ålesund åpningstider.
 • Håndkleholder bad frittstående.
 • Etterretningstjenesten trusselvurdering 2017.
 • Avviker kryssord.
 • Sydney opera.
 • Fpv racing deutschland.
 • Jalapeno chipotle.
 • S bahn wunstorf hannover.
 • Adidas schuhe mädchen superstar.
 • Schwimmbad köln.
 • Impulsivitet.
 • Nena wikipedia.
 • Omega constellation pris.
 • Tageskarte lenormand.
 • Listefritt vindu.
 • Schwanensee ballett 2017.
 • Ør i hodet stress.
 • Ski lodge gautefall.
 • Tf2 reddit.
 • Hoftemobilitet.
 • Streng kryssord.
 • Frauen bundesliga tabelle.
 • Halloween party oldenburg 2017.
 • Pierre robert truser.
 • Isofix barnesete 15 36 kg.
 • Verkaufsoffener sonntag media markt zella mehlis.
 • Tortoise pronunciation.