Home

Hvordan skrive kildekritikk

Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid. Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om din Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og. En innføring i hvordan du kan bruke TONE-strategien til å vurdere kilder. TONE - strategi for kildekritikk. Alle synspunkter har en motsats! Hvis du skal skrive en oppgave eller forberede en muntlig framføring om et tema,.

Hva er kildekritikk? - Kildekompasse

på kildekompasset.no, Søk & Skriv og VIKO. Kildekritikk i følge Store norsk leksikon. Se også bibliotekets bøker om kildekritikk på 808.02; Artikler og videoer om Falske nyheter, Filterboble, Faktasjekking, Infodemi og Tverrlesing Metode Kilder og kildekritikk Opphavsrett og referanser Hv... Hvordan skrive referanser? det er ikke tillat å skrive av eller kopiere uten å oppgi hvor det er hentet fra. Det er Åndsverksloven av 12.mai 1961 som beskytter opphavsretten en forfatter har til en tekst Kildekritikk. Kildekritikk som står der er sant. - Søk på noen kjente navn på nett. Finner dere informasjon som dere tror ikke er riktig? - Hvordan kan dere vite hvilken informasjon vil det være like troverdig hvis du ser at bloggeren er sponset og får penger av en butikk som selger sjampoen for skrive om den? Fra. Du kan også forsøke å analysere eller beskrive kilden i lys av spørsmålet hvem sier hva til hvem hvordan, hvorfor og når? Les mer om kildekritikk. Kildevurdering (Søk & Skriv) Critically Analyzing Information Sources (fra Cornell University Library) Publisert 04.06.2015. Sist oppdatert 16.04.2020

Les mer om Kildekritikk. Skriv. Hvordan skrive, strukturere og referere. Les mer om Skriv. Referanseverktøy. Informasjon om EndNote og Zotero. Les mer om Referanseverktøy. Informasjonskompetanse er evnen til å søke og finne informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke informasjonen i egen kunnskapsutvikling Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten å oppgi hvor og fra hvem du har hentet informasjonen fra. Kildene skal være oppført slik at lærerne dine skal kunne finne de igjen. Det lønner seg å notere kildene underveis så slipper du å lete dem frem i etterkant. Det er god hjelp i Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE

Les om hvordan du skal sette inn referanser i løpende tekst, lære hva et indirekte sitat er og se hvordan ulike referansetyper skal se ut i litteraturlisten. Kildekritikk. Store norske leksikon har en informasjonsside over temaet og hva kildekritikk innebærer. Del rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning Kildekritikk. Photo by Nathan Dumlao on Unsplash. Jeg skal ikke skrive om den tekniske side av det å referere til andre. Det universitetet eller den høgskolen du er student ved har antagelig lagt ut veiledninger for hvordan du skal arbeide med dette. OsloMet har denne siden Kildekritikk: hvordan og hvorfor - et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole. og det byr på både utfordringer og muligheter når elever skal lese og skrive i klasserommet. May Lånke er forfatter på læreverket Moment,. Kildekritikk: Hvordan granske en kilde? Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet. For å granske og bruke kilder må du gjennom punktene under. Du trenger ikke følge punktene i denne rekkefølgen, men du må være innom alle hvordan skrive sitater, henvisninger og litteraturlister i APA-stil; Du finner en elektronisk prøve om kildebruk, kildekritikk og plagiat på Fronter, i rommet Biblioteket. Prøven tas i etterkant av bibliotekets kurs om kilder og kildebruk. Du kan ta den så mange ganger du vil. Kritisk og etisk bruk av kilder

kildekritikk - Store norske leksiko

 1. Arbeidsmetoder: referanser, sitater og kildekritikk. fortsatt finne ut hvordan du skal angripe spørsmålet. skrive bøker om mennesker og følelseslivet deres. • Kildene jeg har valgt å bruke er fra pensum i tillegg til noe sekundærlitteratur fra internett
 2. Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres: I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s. 3) at Knoll (1990 s. 3) hevder at kugalskap skyldes Som vist hos Knoll (1990 s. 3) Kugalskap er kjipe greier (Knoll, 1990, s. 3). Hvis du har brukt to sider fra samme kilde, kan du skrive slik: Knoll (1990 s. 3-4
 3. Oversikt over hvordan du henviser til ulike typer kilder. Bør sjekkes ut av alle som har spørsmål om kilder! Søk & Skriv Hjelp til litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. iKomp MOOC laget av UiT. Om læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. VIK
 4. Et undervisningsopplegg som knytter kildekritikk til oppgaveskriving, medborgerskap og demokrati. I lærerveiledningen er det vedlagt en nedlastbar presentasjon, og en Kahoot om kildekritikk og falske nyheter. Nederst på siden er det noen forslag til oppgaver og lenker til mer informasjon og filmer
 5. Forskerne ville undersøke hvordan elevene leste ulike teksttyper de ble forelagt, for eksempel en ren studenttekst kontra en vitenskapelig artikkel, og hvordan de til slutt skrev nye tekster basert på egenvalgte kilder. Elevgruppen ble delt i to. En halvdel fikk undervisning i kildekritikk over en periode på seks uker

Kildekritikk, skrive og referere. Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk. Manualen og tilsvarende EndNote-stilene vil bli oppdatert årlig Sjekkliste, ordliste, kontakt og om Viko. Sjekkliste. Sjekk dette før du leverer inn oppgaven. Ordliste. Liste over ord og uttrykk i oppgaveskrivin hvordan skrive i den akademiske genren. Deretter skal vi gjennomgå hvordan vi gjør kildehenvisninger og hvordan vi setter opp en litteraturliste. Oppgaveteksten En hjemmeeksamen er en oppgavetekst som skal besvares innenfor en bestemt tid og med et angitt omfang, Dette er alltid presisert

Hvordan skrive oppgave (Høgskolen i Østfold) VIKO (NTNU) Skriving (Søk og Skriv) Startpakka i oppgaveskriving: OsloMet har utarbeidet et nettkurs som passer bra for både nye og gamle studenter. Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning Søk & Skriv tar for seg hele prosessen rundt oppgaveskriving. Her får du hjelp til søketeknikk, hvordan lese fagtekster, hvordan du kan gå fram med selve skrivingen og hvordan du setter opp referanser på korrekt vis. Søk og Skriv har referanse-eksempler fra blant annet APA, Vancouver og Harvard Kildekritikk Kildekritikk handler om å vurdere informasjonen i en kilde du finner, som for eksempel en bok eller en artikkel. Særlig informasjon du finner på internett bør vurderes kritisk. Du kan lese mer om hva som regnes som en kilde i Henvisninger i tekst. For å vurdere en kilde bør du stille relevante spørsmål som

TONE - strategi for kildekritikk - NDL

- tips til hvordan begrense treffene sine - spørsmål man alltid bør stille seg når man finner kilder på nettet - TONE-modellen; en modell for kildekritikk i praksis - eksempler på hvordan man markerer underveis i teksten når man bruker kilder - hjelp til å skrive egen kildelist Hvordan bruke dem? Hvordan bruke svake kilder? (hvis at du skjønner at de er svake) Finn flere kilder som styrker et argument, eller som motsier det første argumentet, eller som viser andre sider av saken; Når du skriver det kapitlet der du refererer til andre må du legge bort egne synspunkter, slik at du tar det de skriver på alvor

Kildekritikk er et redskap for å avgjøre hvordan man skal tolke kilder. Innen nordisk og tysk historieskrivning regnes den kildekritiske metode som et helt sentralt element i historikerens arbeid. Kildekritikken bidrar til at man kan avgjøre hvordan man skal vektlegge ulike kilder, hvordan man avgjør konflikter mellom ulike kilder og hvordan man tolker kilden Hvordan ser nettsiden ut? (Ser den seriøs ut?) Kan du få informasjon fra andre kilder? (Sørg for at du har flere kilder.) Melding på Snap - er den sann? Når barnet ser en melding eller en nyhet på Snapchat, kan det være greit å utøve lignende kildekritikk som når barnet gjør lekser eller ser nyheter

Kildekritikk - VID vitenskapelige høgskol

Kildekritikk - Skriv og referer - Bibliotek - Ui

Hva er kildekritikk? Emnet ditt og hva slags oppgave du skal skrive er med på å avgjøre hvilke informasjonskilder du bør velge. Har med hvordan søke og finne informasjon, kildekritikk, siteringsregler og hvordan lage litteraturlister. Del rett er en nettside som tar for seg hva som er greit å dele og ikke,. Kildekritikk er det praktiske arbeidet du må gjøre for å fastslå om et kildemateriale kan brukes til oppgaven du arbeider med. Du må stille kritiske spørsmål til kilden og til informasjonen du får, og da kan det være nyttig med noen konkrete spørsmål. For eksempel kan du bruke den såkalte TONE-modellen, som ber deg sjekke troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet < Tilbake Skriv ut Kildekritisk oppgave: Kina og kildekritikk Hvordan blir informasjon vektlagt og fremstilt? Spiller det noen rolle hvem avsenderen er? Hva kan man stole på? Varighet 1,5 klokketimer . Denne øvelsen tar utgangspunkt i ulike tekster som beskriver konflikten rundt uigurene i Kina på forskjellige måter. Med.

Kildekritikk og falske nyheter. For bare fire år siden hadde et kurs i kildekritikk først og fremst om vært om hvordan dere forholder dere til kilder i forhold til . oppgaveskriving. Finner du skrive- og slurvefeil kan dette si noe om både forfatter og nøyaktighet Søk & Skriv Hjelp til litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. iKomp MOOC laget av UiT. Om læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. VIKO Interaktivt kurs om informasjonssøking og oppgaveskriving. Produsert ved NTNU

Sjekkliste for kildekritikk - Ung

 1. Søk og skriv. Søk & Skriv er et nettbasert kurs som har som mål å hjelpe deg som student i oppgaveskriving. Kurset hjelper deg å å komme i gang med skriving og hvordan du gjør gode informasjonssøk knyttet til akkurat din oppgave. Kurset er utarbeidet av Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen i Bergen. Gå til Søk & Skriv. VIK
 2. Hvordan opptrer elevene på Internett? Det er dessverre forsket lite på hvordan elevene opptrer på Internett. Anders Eklöf ved Högskolen i Malmø er den som har forsket mest på dette. Hans forskning viser at vi lærere har liten metodisk kompetanse om hvordan vi skal arbeide med kildekritikk i skolen
 3. Hvordan skrive særemne? (0) Særemne, temastudium (0) Hvordan oppgi kilder? (4) Jens Bjørneboe - hjelp? (1) Særemne/fordypningsoppgave. Hvordan oppgi kilder? 21. november 2014 av Mariah. Jeg har akkurat begynt på en hjemmeeksamen er er i tvil om hvordan jeg burde oppgi kilder? Jeg har søkt.
 4. Akkurat hvordan bacheloremnet blir organisert er litt forskjellig fra studie til studie, men i år ble vår undervisning delt inn i intensive uker gjennom året, heller enn en eller to forelesninger i uka gjennom semesteret. Så, i uke 2 lærte vi om akademisk skriving, litteratursøk, kildekritikk og kildeføring

Kildekritikk - Biblioteke

Hvordan bedrive kildekritikk av artikler på Wikipedia? Hvordan skille gode fra dårlige artikler på Wikipedia? Mange lærere og elever er usikre på hvordan forholde seg til Wikipedia siden det er et relativt nytt fenomen, det ble jo startet 2001 og ble allment kjent omkring år 2005 Hvordan skrive gode tekster . I kapitlene her finner du nyttig informasjon og råd om skriving av tekster, rettskrivning, ordbetydning og eksamen. Alle undersidene finner du i menyen til høyre. I utgangspunktet er sidene tilpasset elever på videregående skole,. Få effektiv hjelp til dine oppgaver og lekser på Studienett. Her finner du masser av oppgaver til inspirasjon som viser deg hvordan andre elever har skrevet en oppgave du kanskje selv står fast med. Du finner også veiledninger som hjelper deg med å bli bedre på skolen og gjøre deg klar til eksame.. Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker? Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke unges kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk. Opplegget er beregnet på ungdom mellom 13 og 16 år For å lese mer om kildekritikk, sjekk ut disse lenkene: Kildekompasset. Kildebruk. NDLA. Søk & Skriv . Husk å notere kildene dine underveis, ikke etterpå! Det er viktig å ha referansene sine under kontroll. HVA ER EN KILDE

Ressurs PP om kilder og kildekritikk

Hvordan skrive case hvis du aldri har gjort dette før? Resultatet kan fort bli uheldig dersom du ikke vet hva du gjør. Vi i Din Tekstforfatter kan skrive din case for deg, takket være dyktige tekstforfattere med lang erfaring på området. Slik kan du være sikker på at din case er velskreven og presentabel Hvordan dette bør angripes står det ikke noe om.. I dette innlegget vil jeg derfor reflektere over hvordan man kan jobbe med kildekritikk i engelskfaget, og foreslå en oppgave som tar opp dette tema. Litteratur og tekster som utgangspunkt for læring og studie er en stor del av engelskfaget Hvordan skal man bygge opp og skrive en oppgave? Nyttige råd til deg som er i en skriveprosess Som student er det de skriftlige arbeidene dine du blir vurdert etter - fra mindre oppgaver tidlig i studiet til bacheloroppgaven som er den store oppgaven til slutt i utdanningen. Disse oppgavene krever fagspråk, eller de Skriving i matematikk og naturfag tjener flere formål. Elevene må bruke skriving både til å utvikle kunnskap i fagene, det vi kan kalle å skrive for å lære, og de må kommunisere kunnskapen sin til andre, altså å lære å skrive. Les me

Hvordan skrive referanser? - Kildenet

Kildekritikk er viktigere enn noen gang, men hvordan kan vi egentlig gjøre elevene bedre rustet til å jobbe kildekritisk? Jeg gjør et forsøk, i samarbeid med lærerne i samfunnsfag Tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju. Lukk . thinkstockphotos-523395849.jpg. Foto: iStock. En god CV er nøkkelen for å bli innkalt til intervju. Her er tips til hvordan du skriver CV Course Modul 6 - IKT i utdanningen Modul 6: Holdninger / Kildekritikk Hvordan kan du sjekke dine kilder? Previous Next video Hva er kildekritikk i informasjonssamfunnet Kildekritikk. 2 Teksttyper. 3 Muntlige tekster. Muntlig presentasjon. Argumentasjon og debatt. Skriv: Instruksjon, enkel oppgave Lag en skriftlig instruksjon til hvordan man får fyr på fakkelen «Torchmaster Swing». Beskriv i fem trinn som på bildene. Se eventuelt.

Kildekritikk Du Bestemme

Hvordan skrive introduksjon best mulig? Der konklusjonen gir bort alle svarene, ofte i en oppsummering, skal introduksjonen påpeke alle problemstillingene. Det er som nevnt altså viktig å bruke nøkkelord, føre leseren inn, og appellere til følelser Hvordan skrive en god nyhetssak for nett. Gode råd om tekst, billedbruk, lenker og oppsett av nyheter på universitets nettsider. 1. Tittel. Tittelen til en sak vil dukke opp mange steder på nettet, og vil ofte stå alene. Den bør derfor forklare hva saken handler om Hvordan skrive fordypningsoppgave En fordypningsoppgave er ikke en journalistisk oppgave. Den kan derfor ikke løses slik man løser et vanlig journalistisk oppdrag. Det er minst fire grunner til det: 1. Lengden Fordypningsoppgaven er på 15-30 sider. Noe sånt får du aldri på trykk i et journalistisk medium. Fordypningsoppgaven er en lang.

Litteratursøk og kildekritikk Bibliotek og

 1. Hvordan skrive en god artikkel. Det første, og viktigste å huske på når du skal skrive en artikkel, er tittelen. Husk at det er tittelen leseren først får øye på, og syns vedkommende at denne ser interessant ut, leser den videre på innledningen
 2. Jo mer effektivt du formulerer budskapet, desto større er sjansen for at mottakeren får med seg essensen. Det gjelder å skrive konkret og interessevekkende, slik at du umiddelbart fanger oppmerksomheten. Her får du en rekke praktiske tips til hvordan du skriver en god e-post-invitasjon til ditt arrangement. Emnefeltet på e-poste
 3. Hvordan skrive gode dikt Tips ved innsending av manus Bli forfatter Om oss Våre bøker Nyheter Leseprøver Kontakt oss Logg inn Registrer Side / Hvordan skrive gode dikt Ordet poesi er utledet av det greske ποιέω (poieo), «jeg skaper». Begrepet dikt kommer av tysk dicht, altså «tett». Et vers er.

Oppgaveskriving - VID vitenskapelige høgskol

Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig og sedvanebaserte prinsipper om rettsanvendelse. Denne artikkelen tar sikte på å gi veiledning i hvordan skrive teorioppgaver ved bruk av juridisk metode Skrive og referere. Skrive og referere. Hvordan skrive oppgave? Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse. Hvordan sletter jeg informasjonskapslene på min datamaskin 10 tips til hvordan skrive gode blogginnlegg Å lykkes med en bedriftsblogg er avhengig av flere ting - her får du våre tips! Stadig flere bedrifter ser nytten av å ha sin egen blogg, hvor de gjennom små blogginnlegg deler sin kunnskap eller erfaring med sine lesere Kildekritikk - hvordan ta stilling til alt vi leser og ser på nett? Internett er en viktig kilde til informasjon for skolearbeid, om interesser, debatter og nyheter. Det kan være vanskelig å vite om noe er sant eller ikke, og feilinformasjon kan bidra til ryktespredning og mobbing, og til rekruttering til hatkriminalitet, ekstremisme, selvskading og forherligelse av å være tynn osv Lag gjerne en disposisjon for oppgaven før du begynner å skrive. List opp argumentene og eksemplene dine, og bestem hvilken rekkefølge de skal komme i. Så tar du pennen fatt! Hvordan øver man opp denne ferdigheten? Det er en grunn til at dere skriver blogg og logg i dette emnet

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

Opprett et nytt dokument og endre det sammen med andre i sanntid - fra datamaskinen, telefonen eller nettbrettet. Få ting gjort - med eller uten Internett-tilkobling. Bruk Dokumenter til å. Hvordan skrive teaterkritikk En kritikk er en fortløpende evaluering av scenekunstneriske uttrykk. Men hvordan skriver man den på en meningsfull måte som gavner både publikum og kunstnere? Scenekunsten er preget av et stort mangfold av uttrykksformer, noe som gjør det viktig å se både ulike forestillinger så vel som utstillinger

Studiestart UBAgder

I Skolebibliotekarforeningens tidsskrift Skolebiblioteket, nr 4, des. - 07 har Lisa Jakobsen skrevet artikkelen Kildekritikk - hvordan og hvorfor? Med utgangspunkt i Skoleverket i Sverige har hun gjengitt en liste med spørsmål som både barn og voksne kan og bør stille seg når det gjelder kildekritikk. Artikkelen henviser også til et par nettsteder med temaet kildekritikk Hvordan skrive en søknad om dispensasjon? Her har vi laget en enkel veileder med et godkjent eksemplar som kan lastes ned gratis og tilpasses til deres søknad, og 8 enkle tips eller råd for hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Lykke til med din søknad om dispensasjon Drøfte bokens ulike stilgrep og trekk, og hvordan de brukes for å formidle bokens budskap/tema. Gi interessante perspektiv på boken og fange leserens interesse. Redegjøre for ditt inntrykk av boken og overbevise leseren om det. Bruke godt språk og skrive på en interessant måte article.close. 0; E-post; Tweet; Dele på Faceboo Men dette har endret seg, og her er en liten guide til hvordan du kan skrive et kåseri. Forberedelser. Som med de fleste andre tekster er det lurt å forberede seg før man setter i gang. En veldig passende måte å gjøre det på er å lage et tankekart

Hvordan studere effektivt Olav Schewe, forfatter av boka «Superstudent», gir deg sine beste tips til hvordan du kan studere mest mulig effektivt. Utdanning Hvordan skrive en masteroppgave StudentTorgets beste tips til hvordan du kan lykkes med å skrive og fullføre en masteroppgave Hvordan skrive noe i PDF-format: PDF brukes vanligvis for et dokument i sin endelige versjon , når du ikke ønsker å gjøre endringer eller legge til nytt innhold . Men det finnes måter å legge til ny tekst til en PDF ved hjelp av Adobe Acrobat jeg har i oppgave til torsdag å skrive en raport om noen oppgaver jeg har gjort på skolen, men så er problemet at jeg er usikker på hvordan jeg skriver en raport jeg burde sikkert hvert flau over å ikke kunne dette men en gang må man jo lære de Det gjør det mulig å eksportere tekstmeldinger, MMS og iMessage-meldinger med vedlegg til en (n) HTML, XML eller TXT-fil, slik at du kan skrive den ut lett. Hvis du ikke ønsker å eksportere dem, kan du også skrive ut direkte iPhone tekstmeldinger med dette verktøyet uten å eksportere på tre måter. Neste, la oss sjekke hvordan det fungerer En bibliotekars spesialfelt er jo kildekritikk, henvisninger og litteraturliste.Vi skal kunne veilede unge og gamle i deres søk etter informasjon.Hjelpe de å finne, vurdere og bruke relevant og troverdig informasjon.Vi skal vise en hvordan en skal bruke kilder i en oppgave, skrive henvisninger og litteraturlister. å skrive en oppgave høres enkelt og greit ut, men

Prosjekt for 8 trinnNaturfagprosjektet - Kildekritikk og naturfagDigital studieteknikk NKULSkrivekurs – ÅRSTADBIBMål, middel og programmeringsspråk - Periskop

Så kult du har lyst til å skrive! Det du tenker om å skrive leserinnlegg eller gjesteinnlegg tror jeg er veldig lurt. Da får du trening i å skrive til aviser samtidig som du får øvd deg på det du har lyst til å leve av. Det at du ikke har norsk på skolen trenger ikke bety noe så lenge du skriver godt til at det kan publiseres i norske aviser I dette blogg innlegget, skal du lære hvordan du skriver en god fagartikkel. Å skrive en fagartikkel kan være vanskelig, men når du vet hvordan du skal skrive den, blir det mye enklere! Bilde fra Google.com Overskrift For å lage en god artikkel, må du ha en overskrift som sier noe om hva du ska Hei på deg!♥ Siden vi nå har skrevet om innledning til fagartikkel, skal vi gå videre til neste step for å lage en perf. fagartikkel. ;) For å lage en hoveddel må man: Være saklig og objektiv. Være sikker på at det man skriver i teksten er riktig, sjekk flere kilder for å se o Hvordan Skrive Kilde Fra Forelesning Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten å oppgi hvor og fra hvem du har hentet informasjonen fra. Kildene skal være oppført slik at lærerne dine skal kunne finne de igjen. Page 5/23

 • Kunsthistorisches institut köln.
 • Tv2 ankerkvinne.
 • Søker selger.
 • Stihl ryddesag tilbehør.
 • Samsung account login.
 • Tysnes skule.
 • David haye net worth.
 • Taurus kette.
 • Meny grim post.
 • Spel samenwerken volwassenen.
 • Laser hårfjerning oslo billig.
 • Ferrari gtc4 lusso.
 • Crash freiburg heute.
 • Rick riordan skrivestil.
 • Judicial norsk.
 • Neuraum krewella.
 • Mimmis no erfaringer.
 • Steven adler bøker.
 • Takfeste tv skråtak.
 • Betydning av kaktus.
 • Arbeidsfør fra og med.
 • Wikipedia mee too.
 • Nesbyen trail camp 2017.
 • Usb over network.
 • What is fitbit.
 • Sim card history.
 • Tango argentino berlin.
 • Max von helldorff beruf.
 • Finntoppen hotell.
 • Hva heter den lilla blomsten.
 • The help film review.
 • Vaiana stream german.
 • Lukket selskap skjenkebevilling.
 • Salt lake city klima.
 • Golf 4 variant kofferraum maße.
 • Corvette c6 unterhalt.
 • Yamaha tzr 50 toppfart.
 • Wow rogue talents assassination.
 • Centrica bayerngas.
 • Folgen von behinderung.
 • Gement synonym kryssord.