Home

Skillnaden mellan indirekt demokrati och direkt demokrati

Direkt - Indirekt demokrati - Kalles skola - Samhällskunska

 1. DIREKT - INDIREKT DEMOKRATI. Man skiljer mellan indirekt och direkt demokrati. Vid indirekt demokrati, som även kallas representativ demokrati, utser man representanter som fattar beslut i folkets namn.Dessa, som vanligen väljs, representerar då folket. Ett av demokratins nutida problem är att avståndet mellan representanter och de representerade är stort och det är viktigt att det i en.
 2. Huvudskillnaden mellan direkt demokrati och indirekt demokrati är att direkt demokrati kan beskrivas som regeringens system, där genomförandet av lagar är möjlig genom generell omröstning av alla medborgare i landet. På den här sidan är indirekt demokrati den form av regering där medborgarna i landet rösta för de företrädare som har befogenhet att fatta beslut på deras vägnar
 3. Den viktigate killnaden mellan direkt demokrati och indirekt demokrati är att direkt demokrati där folket rötar eller väljer direkt om lagar eller andra frågor om förelog. Indirekt demokrati där folket väljer repreentanter om rötar på lagar på folket.Direkt demokrati framkallar ytemet där männikor har rätt att delta i belutproceen
 4. Direkt eller indirekt demokrati? Samtidigt har delstaterna i USA större makt att styra själva vilket är direkt demokrati mellan folk och styrande, så en kombination kanske? Tacksam för hjälp! 0 #Permalänk. Teraeagle 11870 - Moderator Postad: 3 nov 2019.
 5. Direkt och indirekt demokrati | Diskuterande text En diskuterande text som handlar om direkt och indirekt demokrati, vad systemen innebär, hur de fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med dem. Eleven reder ut ämnet för att komma fram till en slutsats kring vilket system som är bäst
 6. Indirekt demokrati sverige. indirekt demokrati. indirekt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning utser representanter, (11 av 57 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati är ganska enkelt
 7. Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. [1] Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet

Skillnad mellan direkt demokrati och indirekt demokrati

We have all the Skillnaden Mellan Direkt Och Indirekt Demokrati Collectio

Vad är skillnaden mellan direkt och representativ demokrati? • Direkt demokrati är en demokrati som ger människor en mycket större kontroll i beslutsfattandet med medborgare som har vald att välja och till och med avfärda sin verkställande Direkt Representativ Demokrati kan sägas vara ett uttryck för en demokratisk, egalitär, populism i det att den erkänner att det finns ett avstånd mellan styret och folket och vill sluta det. Jag kom i kontakt med Direktpartiet ca 1994 och började då fundera och studera olika modeller Förklara skillnaden mellan en representativ demokrati och en direkt demokrati. Svar: När man talar om direkt demokrati så menar man en beslutsform där medborgarna i ett land, eller de röstberättigade i t.ex. en förening, själva deltar aktivt i beslut genom t.ex. folkomröstningar Effektivt och billigt. Väljarna behöver inte vara extremt engagerade och pålästa kring varje sakfråga. Mycket tid läggs ner på reklamkampanjer, lokaler, rösträkning osv vid omröstningar. Kan bli problem med direkt demokrati. Finns även nackdelar såsom att väljaren får mindr Indirekt demokrati betyder att folket är med och bestämmer representanter som t.ex. ska styra landet. Exempel på indirekt demokrati här i Sverige är att vi har val vart fjärde år. Då får vi vara med och bestämma vilka vi tycker ska leda landet

indirekt demokrati. indirekt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning utser representanter, (11 av 57 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? direkt demokrati; direkt val; indirekt val; val; folkomröstning; valdeltagande; elektor; valberedning; valkrets Kort introfilm om direkt och representativ demokrati Skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati är ganska enkelt. I en direkt demokrati, medborgarna fatta beslut direkt genom att föreslå lagstiftning eller. 2.4 Skillnader och likheter mellan demokratimodellerna_____ 29 3 Slutsats Direktdemokrati och representativ demokrati är således de två valda

Representativ demokrati: Indirekt demokrati där folket väljer ut vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen (inne i riksdagen har man däremot direkt demokrati). Riksdag: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen Representativ demokrati avser ett system där folket styr genom val av partier eller företrädare med beslutanderätt. Representativ demokrati kan också ses som en samlingsbeteckning för en mängd demokratiska modeller.Gemensamt för dessa är dock att kärnan består av regelbundet återkommande val mellan konkurrerande representanter.. Den första formen är direkt demokrati (direktdemokrati) där alla medborgare är med och deltar i de beslut som ska fattas. Den andra formen är indirekt demokrati eller representativ demokrati som den också kallas - där folket väljer representanter som ska styra åt dem under en begränsad period, vanligtvis på fyra år. Läs mer > Direkt demokrati är motsatsen till de vanligaste representativ demokrati, under vilka människor välja representanter som har befogenhet att skapa lagar och strategier för dem. Helst bör de lagar och policies som antagits av de folkvalda närmare återspeglar viljan hos majoriteten av folket

Direkt vs Representativa Demokrati Demokrati är en form av regering där medborgare får styra sig själva genom att låta dem delta i utformningen och passagen av lagar och besluta vad som är bäst för dem. Dess mest grundläggande egenskaper är frihet och jämlikhet En liten film som beskriver direkt demokrati och representativ demokrati. Källa Samhällskunskap, PULS, Natur&Kultur Så, skillnaden mellan demokrati och diktatur är enorm och kanske svåra för oss i Sverige att riktigt förstå, då vi är så vana vid ett fritt land. Men det är just därför det är så viktigt att vara på den frihet vi har och faktiskt engagera oss i hur vårt samhälle ser ut, annars skulle vi snart kunna gå miste om chansen

Skillnaden mellan direkt demokrati och indirekt demokrati

Direkt eller indirekt demokrati? (Samhällsorientering

Demokratier. Det finns flera olika typer utav demokratier bland annat: Direkt demokrati Det är en typ av demokrati där det är folket som styr. Atenska demokratin eller en klassisk demokratin hänvisar till hur en direkt demokrati utvecklades under antiken i den grekiska stadsstaten Aten Demokrati innebär i grund och botten att alla ska få vara med och bestämma. Det ?nns två olika typer av demokratiformer, vilket är direkt- och indirekt de-mokrati. I en direkt demokrati är folket själva med och beslutar samt stiftar la-gar i en så stor utsträckning som möjligt, t.ex. folkomröstningar. I en indirekt

Direkt och indirekt demokrati Diskuterande text

Representativ demokrati, eller indirekt demokrati, är idag den dominerande formen av demokrati, med kung och riksdag som i Sverige. Socialistisk demokrati. De valda politikerna representerar väljarna och därför kallas systemet för representativ demokrati . och det är det system vi har i Sverige Människor i Sverige idag har inte tiden och saknar intresset De Skillnaden Mellan Direktdemokrati Och Representativ Demokrati Foton. Skillnaden Mellan Direktdemokrati Och Representativ Demokrati Granska skillnaden mellan direktdemokrati och representativ demokrati fotoneller också vad är skillnaden mellan direktdemokrati och representativ demokrati plus skillnad mellan direkt och representativ demokrati Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val Du har fått bra råd och en några konkreta uppgifter. Du har kommit en liten bit på rätt väg. Bar att fortsätta jobba. 1) Ta reda på vad som menas med demokrati 2) Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa likheter och skillnader 4) Analyser

Jag kom i kontakt med Direktpartiet ca 1994 och började då fundera och studera olika modeller. Redan då blev jag introducerad till debatten mellan ren direktdemokrati och representativ direktdemokrati. Jag såg att båda sidor hade goda argument. Delegering Den modell som Aktiv Demokrati har innebär att du är fri att engagera dig i varje enskil Syftet med denna sida är att informera om direkt demokrati och deltagardemokrati, där olika Vad skillnaden är mellan representativ demokrati,.. det vill säga inom demokratiteorin och då främst deliberativ demokrati och deltagardemokrati, pekar på skillnader mellan marknaden och politiken

Indirekt demokrati sverige direkt - indirekt demokrati

De huvudskillnad mellan republiken och demokratin är den där Konstitutionen sätter reglerna i en republik medan reglerna i en demokrati bestäms och ställs av allmänheten.. Både republiken och demokratin är former av regeringar som en stat kan anta för sin administration. Dessa två former står framträdande i den nuvarande världen bland andra politiska system i den nuvarande världen Finland och Estland har redan utvecklade system för e-demokrati, men den största förebilden är Schweiz, där folket varit med och tagit politiska beslut i över 200 år. Kan de - så kan även vi i Sverige Den viktigaste skillnaden mellan en demokrati och en republik ligger i de gränser som lagen sätter på lagen, vilket har konsekvenser för minoritetsrättigheter. Båda formerna av regeringar brukar använda ett representativt system - dvs. medborgarna röstar för att välja politiker för att representera sina intressen och bilda regeringen Då kan de bjuda in experter och ställa frågor. Det kallas öppen utfrågning. Demokrati. Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda. För dig som vill bevaka arbetet i kammaren och utskotten finns det flera olika sätt att välja mellan. Följ & prenumerera. Växeln. 08-786 40 00. Frågor om riksdagen och.

Det är en mycket stor skillnad mellan de två olika statsskicken demokrati och diktatur. I en demokrati får alla vara med att bestämma, och alla får ha sina egna åsikter. Men det är nästan tvärtom i en diktatur. Där är det bara en ledare, som bestämmer över folket och hur landet ska skötas. Man har inte den rättvisa och frihet som. Skillnaden mellan Folkstyret och Direktdemokraterna; Folkstyrets metod. Effektivare demokrati böcker Centern dekonsolidering demokratiindex demokratiutredningen direkt representativ demokrati flytande demokrati Fribytare fördomar historia ideal demokrati illiberal demokrati Kristdemokraterna landsting liberal demokrati Liberalerna. Den törta killnaden mellan växtätare och köttätare är att växtätare endat äter växter, medan köttätare bara äter kött.Djur om äter växter främt är växtätare, medan djur om bara äter kött är köttätare. Växtätare om kor, får etc. lever av grä, vattenväxtlighet, trädbarkar och bukartad tillväxt men mö och ekorrliknande växtätare äter frön och nötter medan. Search this sit

Sedan vet jag inte om jag spårade ur, när jag skrev om det med att i antiken fick ju inte alla rösta eftersom inte kvinnor och slavar tilläts detta, så menar ju vissa att då var det ingen demokrati, men i dagens sverige tex får inte 16åringar rösta, så om det är riksdagsval när en person är 16år, sitter den regeringen som blir då, tills 16åringen är 20år...då får ju inte. Skillnaden mellan demokrati och diktatur. Demokrati Diktatur. Representativ eller En eller fler all makt. direkt, alla får vara med Ingen Republik- Statschefen väljs antingen indirekt eller direkt genom till exempel parlament, president. Finns presidenter med mkt och lite makt, men samma med kungar Aktiv Demokrati, har på så vis ambitionen om att vara en riksdag i riksdagen. Det bästa av två världar. Ibland talas det om att direktdemokrati och representativ demokrati står i motsats till varandra. Vi anser att detta bara är två sidor av samma mynt, och att de i själva verket kompletterar varandra I den här tråden tänkte jag att vi skulle utföra balansräkningar mellan direkt demokrati och representativ demokrati och diskutera allmänt kring dessa. Jag börjar med att förmedla min syn på det hela: Nackdelar med en representativ demokrati: I ett sådant system får man bara rösta en gång vart fjärde år Det finns presidentformer av regeringar, men det finns också demokratier och till och med diktaturer. Men vi är här för att diskutera skillnaderna mellan president och premiärminister. Det finns länder där presidenten är statens all mäktiga chef, men det finns också demokratier där han bara är en gummistämpel eller ett ceremoniellt huvud

Direktdemokrati - Wikipedi

I den utrikespolitiska debatten återvände samtliga borgerliga partier ständigt till demokratifrågan i världen och Sveriges ansvar för den. 1809 års regeringsform utvecklades och var till sist en föredömlig konstitutionell monarki som godkänts av oss själva och världen som demokrati. 1973 antog Sverige en socialistisk parlamentarism (en parlamentarism där parlamentet har den. Ordet demokrati betyder just folkstyre och det finns så kallad direkt demokrati och representativ demokrati. Medan omedelbar demokrati i regel sker genom folkomröstningar innebär representativ demokrati att folket styr indirekt genom deras representation i ett folkvalt parlament. I Sverige råder representativ demokrati

Skillnad mellan konstitutionell monarki och demokrati Eftersom dessa två typer av regering finns i världen idag är det viktigt att känna till skillnaden mellan konstitutionell monarki och religiösa och rasliga områden samt rättvisa och frihet.Det finns flera olika typer av demokratier, av vilka direkt demokrati och. DEMOKRATI Demokrati som begrepp brukar sägas härröra från Aten under Antiken där Demos Kratos som betyder Folkvälde. Så enkelt är det dock inte. Allra först: Det rådde inte någon demokrati i vår moderna mening i Aten. Varken kvinnor eller ofria till vilka slavar m.fl. räknades eller de grabbar som ännu inte uppnått ålder för at

Direkt Representativ Demokrati - Folkstyre

representativ demokrati översättning i ordboken svenska - slovakiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk ; Skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati är ganska enkelt. I en direkt demokrati, medborgarna fatta beslut direkt genom att föreslå lagstiftning eller Och att demokrati och fred ofta råder när människor i olika länder har Indirekt demokrati där folket väljer ut vilka som ska direkt demokrati).. För dig som snabbt vill veta allt om Direkt Representativ Demokrati. många av världens länder har Vilka problem med representativ demokrati undviks med Det brittiska valresultatet sätter fokus på skillnaden mellan en rent proportionell demokrati och en geografiskt baserad dito. Det finns fördelar med geografisk demokrati, och Sverige skulle antagligen må bättre som land om vi tog steg i den riktningen, dvs den förtryckta och ignorerade periferin får större demokratisk makt än gynnade ekonomiska centra

Skillnaden som sådan ligger mellan elever på studie-, och yrkesförberedande program, där den senare gruppen har något större demokratisk kompetens. Detta väckte en nyfikenhet hos oss för att ta reda på om orsakerna till detta kan spåras till lärarnas sätt att undervisa i demokrati och värdegrundsfrågor Den huvudsakliga skillnaden mellan direkt demokrati och indirekt demokrati är att direkt demokrati kan beskrivas som regeringssystemet, där genomförandet av lagar är möjligt genom allmän omröstning för alla medborgare i landet. Å andra sidan är indirekt demokrati den regeringsformen där medborgarna i landet röstar för de representanter som har befogenhet att fatta beslut på deras. Inom statsvetenskapen har man traditionellt skilt mellan två olika former av demokrati. Den första kallas direkt demokrati och innebär att hela folket samlas till gemensamma över­ läggningar. Den andra formen kallas indirekt eller representativ demokrati och innebär at

demokrati. Aktivt deltagande, inte indirekt samtycke via val, var tiska skäl nödvändig approximation till direkt demokrati. Repre-sentativt styre var tvärtom för Madison ett bättre styre än direkt- friare förhållande mellan väljare och valda. Om de hade fått be Direkt och representativ demokrati . Demokrati kan vara direkt eller ren demokrati, när människor uttrycker sin vilja genom direkt omröstning. Representativ eller indirekt demokrati, folket uttrycker sin vilja genom att välja representanter som fattar beslut på deras vägnar. Skillnader mellan demokratier och diktaturer . Huvudskillnaderna.

Direkt och indirekt kommunikation - Vindskydd balkon

Direkt demokrati= Man röstar fram ett parti som har beslutanderätt i alla frågor. Medborgarna fattar beslut direkt genom att föreslå lagstiftning eller folkomröstningar om lagra som man inte tycker om. Folket har mer makt, om ett parti efter 4 år har ändrats så kan folket ändå var med och rösta på det de tycker är viktigt Skillnaden mellan hennes och mitt sätt att lösa ett och samma problem är samma som mellan representativ och direkt demokrati. Och lyckas du inte fatta detta, då är det dags att du ändrar ditt tanketillvägagångssätt. Det är i längden mer konstruktivt än att slakta spargriskrokodilen. Fakta är direkt och uppenbar, när den väl avtäckts och kontrollerats, medan kunskap (och än mer bildning) alltid är indirekt och mer eller mindre vag. Detta är något som måste uppmärksammas mycket mer än idag om man vill bygga ett kunskapssamhälle, främja bildning och sträva efter vishet

Den största skillnaden mellan en demokrati och en republik är att i fråga om en demokrati är det majoriteten av befolkningen som fattar besluten och styr, medan i republiken majoriteten är begränsad till vad en konstitution anger Skillnaden mellan direkt och indirekt objekt. Du beskriver med ord att någon gör en handling. Satsdelarna subjekt och predikat har då bildats av dig. Jag tvättar. Sedan beskriver du med ord någon eller något som utsätts för eller påverkas av denna handling. Du kan också beskriva vad handlingen gäller. Då har du bildat satsdelen.

Skilja mellan direkt och indirekt demokrati? / davidchita

Mjukvara ligger bakom den största samhällsomvandlingen genom tiderna, och det är de som är barn idag som ska forma framtidens samhälle. Skillnaden är stor mellan att enbart vara en passiv it-konsument och att själv kunna skapa programkod. Den som förstår hur datorer och program fungerar, får ett helt annat perspektiv på den digitala utvecklingen. Det menar Björn Regnell, professor. Det var många som ville ha något om propaganda i samband med detta med medier i demokrati och diktatur och då tänkerman osökt på Hitler och hans propagandamaskin. Dock hittade jag en intressant film där man har satt samman klipp från USA mellan 40-60-tal någon gång där man dels propagerar för det kapitalistiska systemet, men även för atombomben Republikerna och demokratier både ge ett politiskt system där medborgarna skall företrädas av valda tjänstemän som swon att skydda sina intressen. I en ren demokrati, är lagar görs direkt av majoritets lämnar rättigheter minoriteten i stort sett oskyddade ! 3!! Innehåll!! Inledning& 4! 1.&Vadär&en&demokrati?& 5! Demokratins,bas.,kontraidealkriterier, 6! Dikotom,kontra,kontinuerlig,demokratisyn, 9! 2.&Vadär&diktatur.

Vad är skillnaden mellan representativ demokrati och

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad Gör testet på momenten Vad är politik? och Demokrati och diktatur. Jobba med uppgiften Yttrandefrihet till varje pris på s. 111. Efter detta moment ska du kunna: Vad vad som krävs för att ett land ska räknas som en demokrati. Skillnaderna mellan direkt och indirekt demokrati. Skillnaderna mellan demokrati och diktatu De som idag företräder indirekt demokrati, i form av parlamentarisk demokrati, har en tendens att inte erkänna direktdemokrati som någon egentlig demokrati. Och tvärt om. De som menar att den enda egentliga demokratin är direktdemokrati, utan valda mellanled, avfärdar parlamentarism som elitstyre Makten över kapitalet (kapitel 4) Förhållandet mellan äganderätt och demokrati har varit starkt omtvistat, såväl i praktisk politik som i teoretisk debatt. Skillnaden mellan ett kollektivistiskt och ett individorienterat demokratiideal ställs här på sin spets

Bedömningsexempel Samhällskunska

Demokrati i Latinamerika. På 1400-talet var Latinamerika koloniserat av Spanien och Portugal som hade delat upp kontinenten mellan sig. Brasilien koloniserades av Portugal, resten av kontinenten hörde till Spanien. På 1700-talet påbörjades en frihetskamp från kolonierna Vi diskuterade skillnaden mellan indirekt och direkt demokrati samt demokratins kännetecken utifrån filmen zero silence s 77-83 s 87 - 89 Jag kommer inom kort lägga upp en fastare planering och bildspelen jag använt Representativ demokrati och direkt demokrati. Representativ demokratisk republikk. Representativ demokrati sverige. Representativ demokrati ne. Representativ demokrati innebär. Representativ demokrati betyder. Representativ demokrati fördelar och nackdelar. Representativ demokrati so rummet Republik resp demokrati är inte direkt jämförbara. En republik är för det mesta en demokrati. T ex Frankrike och Irland. Konstitutionella monarkier är också demokratier. DDR, Kina och Nordkorea kallade/kallar sig republiker men är inte demokratier

The Fastest Skillnaden Mellan Direkt Och Indirekt Demokrati

John Marshall, högsta domstolens president mellan 1801 och 1835 var av samma åsikt som Fisher Ames. Det är samma skillnad mellan en balanserad republik och en demokrati som mellan ordning och kaos, skrev han. Den amerikanska poeten James Russell Lowell varnade för att demokrati ger var och en rätten att förtrycka sig själv Skillnader - Den stora skillnaden mellan fascismen och nazismen är nazismens hat mot judar, och andra raser. En fascist har inte samma uppfattning om det. Båda ideologier är dock antidemokratiska. Likheter - Nazisterna var precis som fascisterna i Italien emot demokrati och försökte 1923 genomföra en statskupp för att ta över makte

En demokrati har som regel grundlagar och fördelar makt mellan verkställande, lagstiftande och dömande institutioner. Vidare finns medborgarnas fri- och rättigheter angivna. En oberoende, opolitisk granskning och revision av dessa maktområden utgör hörnstenar inom demokratin och denna oberoende revision utgör medborgarnas bästa skydd mot makten Motsättningen mellan demokrati och diktatur kom i Ryssland mest påfallande till uttryck i en efter allmän, lika, direkt och hemligt vald folkförsamling så som Engels fordrade redan 1891 eller om i denna nationalförsamlings ställe skulle sättas en församling vald efter indirekt, Skillnaden mellan båda ligger annorstädes De 10 huvudtyperna av demokrati. Många år har gått sedan demokratins första våld som ett regeringssystem. Därför har demokratin (även om dess väsen och grunden är densamma) förändrats lite i genomförandet och har härletts i olika typer. Den demokrati som gäller idag kallas modern demokrati. 1) Direkt demokrati

 • Online windows update.
 • Rent a wreck flesland.
 • Det svenska jordbrukets historia band 1.
 • Preisliste malerarbeiten pdf.
 • Oxycontin 10 mg rus.
 • Rick riordan skrivestil.
 • Lavinntekt ssb.
 • Kaste pc i søpla.
 • Zigbee smart home.
 • Skiløyper lørenfallet.
 • Iphone 7 power.
 • Bosch gsr.
 • Lobbyvirksomhet negativt.
 • Oscar nominated movies 2018.
 • Skotrend høst 2017.
 • Varmtvannsbasseng stavanger.
 • Kjøkkenskap opp til taket.
 • Uføretrygd statsbudsjett 2017.
 • Norges fjelltopper bok.
 • I frankrike kryssord.
 • Restaurants refrath.
 • Münchner madl 2008.
 • Stiklinger av pelargonia.
 • Basf ludwigshafen.
 • Kontrakt ved leie av bolig pdf.
 • Gastronomie küchenplanung.
 • Vaskebøtte med rist.
 • Hva er en etnisk minoritet.
 • Vesterålen fiskeboller oppskrift.
 • Lotus esprit s1.
 • Db fernverkehr ag kontakt.
 • Klor 37.
 • Partikkelkollisjon.
 • Nesøya postnummer.
 • Myelofibrose arvelig.
 • Billig hotell platanias.
 • Babinski sign newborn.
 • Größte veranstaltungshalle deutschlands.
 • Pippin lotr.
 • Fargespill trondheim 2017.
 • Mariana trench depth.