Home

Etterretningstjenesten trusselvurdering 2022

E-tjenestens trusselvurdering i 2017 - NRK Norge

 1. Mandag legger E-tjenesten fram sin årlige trusselvurdering «Fokus 2017».. Den åpne vurderingen ser på geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse.
 2. gen av norsk sikkerhets, utenriks - og forsvarspolitikk. Last ned Fokus 2017 her . Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT - sikkerhet
 3. etterretningstjenesten trusselvurdering e-tjenesten innenriks nyheter. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert.
 4. Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag
 5. Xi Jinping vil i 2017 bruke partikongressen til å styrkje den personlege makta si i Kina og kjem neppe til å justere den politiske kursen sin. Etterretningstjenesten. Fokusrapporten er Etterretningstjenestens ugraderte trusselvurdering. Les mer om Etterretningstjenestens oppdrag,.
 6. Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret, og støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Tjenesten samler inn informasjon og varsler om forhold som kan true Norge og norske interesser
 7. ister Frank Bakke-Jensen innleder før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde prese..

PST presentere rapporten Trusselvurdering 2017 - NorSI

 1. Trusselvurdering 2019 Samarbeidet vil imidlertid være styrt av den fremmede etterretningstjenesten, at ISILs påvirkningskraft på sympatisører i Europa i 2019 vil være sterkt redusert sammenlignet med perioden 2014-2017. En årsak til dette er ISILs tap av kontroll over landområder i Syria og Irak
 2. PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlands-etterretningstjeneste. E-tjenestens hovedoppgave er å varsle om har gått dramatisk ned sammenliknet med toppåret 2017. Trusler mot myndighetspersone
 3. TRUSSELVURDERING: Mandag formiddag la etterretningstjenesten fram sin trusselvurdering for 2017. Generalløytnant og sjef for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, presenterte rapporten under.
 4. Situasjonen gir ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) et spillerom for et bredt spekter av statlige og ikke-statlige aktører (PST Trusselvurdering 2017, side 3). Etterretningstjenesten og PST vurderer at enkeltepisoder som i utgangspunktet er små hendelser, kan få alvorlige og til dels uforutsigbare konsekvenser som ingen av partene i utgangspunktet ønsker eller er tjent med. Nye.
 5. Fokus 2018 er en ugradert utgave av E-tjenestens årlige trusselvurdering. Det er en rent etterretningsfaglig rapport om utviklingstrekk som har betydning for Norges sikkerhet

E-tjenesten med trusselvurdering - Dagblade

Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Trusselvurdering 2018 . 30. JAN 2018 Senest i 2017 ble det avdekket en slik operasjon mot en norsk virksomhet som forvalter skjermingsverdig informasjon og sensitiv teknologi. I de aller fleste datanettverksoperasjonene vi har sett,. Trusselvurdering Publikasjonens tittel: Nyere betalingstjenester - Trusselvurdering Utgitt: juni 2017 Utgitt av: Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) Kontakt: post@ntaes.no Postadresse: c/o ØKOKRIM, Postboks 8193 Dep, N-0034 Oslo Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2, 0164 Oslo Illustrasjoner: Shutterstoc Etterretningstjenesten advarer mot at både Russland og Kina fortsetter å gå i en mer autoritær retning. E-sjef Morten Haga Lunde er særlig bekymret for Russlands nye langdistanseraketter PST med ny trusselvurdering: Dette er de største sikkerhetstruslene mot Norge. Trusselen fra høyreekstreme er nå like stor som trusselen fra ekstreme islamister, ifølge PST. Stadig mer av trusselaktiviteten rettet mot grunnleggende nasjonale interesser foregår i det digitale rom

Fokus 2017 - Forsvare

John Færseth 14/02/2017 1 9 min Professor Olav Lysne erkjenner at et digitalt grenseforsvar både kan åpne for misbruk og bli hacket, slik at uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon. Han mener fortsatt Etterretningstjenesten bør få adgang til å lagre metadata i en periode, fordi slik informasjon allerede blir lagret av både private og offentlige aktører i andre land Under fremleggelsen av Fokus2020 - Etterretningstjenesten åpne trusselvurdering - sa Morten Haga Lunde følgende til Forsvarets forum: - Spørsmålet blir på mange måter om Norge evner, og har vilje til, å planlegge helhetlig for å beskytte seg mot disse truslene Etterretningstjenesten publiserte i dag den ugraderte trusselvurderingen «Fokus» for tiende gang. Fokus 2020 er Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering. Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig E-tjenesten: Mer aggressiv etterretningsvirksomhet mot Norge. Russiske aktører har i årevis forsøkt å trenge inn i datasystemene til norske myndigheter. Denne trusselen fortsetter I sin åpne trusselvurdering for 2017 som E-tjenesten presenterte mandag, heter det blant annet at Russland vil fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål

Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner PST har offentliggjort nasjonal trusselvurdering for 2018. Politiets sikkerhetstjeneste, 30.01.2018. Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder Etterretning er informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. Etterretning er både: en prosess bestående av informasjonskrav, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse; og et produkt; sikring av prosessen og produktet gjennom kontraetterretning; og dekkoperasjoner

Video: Etterretnings­tjenesten - Forsvare

PSTs trusselvurdering Har avverget terrorattentat Overfor Dagbladet bekrefter PST nå at det i perioden 2017-2018 alene ble avverget over 60 terrorangrep i Vesten Trusselvurdering Publisert: 17.03.2017 Endret: 23.03.2017 Overordnede analyser fra myndighetene danner et godt bilde for strategiske analyser og som grunnlag for en mer detaljert vurdering Etterretningstjenesten: - Terrorangrep tilrettelegges via Norge . For første gang gir Forsvaret en åpen trusselvurdering Logg inn. Forgot password or user name? or Sign U

Etterretningstjenesten presenterer sin åpne vurdering

Trusselvurdering 2017. Nyheter 1. februar 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm - NSO forventer at industrien gjør seg kjent med PSTs nye trusselvurdering, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO. I PSTs årlige trusselvurdering beskrives forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året Han viser til en ny, visuell framstilling av DGF som Etterretningstjenesten la fram mandag denne uka. (Parallelt med den åpne trusselvurdering for 2017 som hadde digitale trusler øverst på lista). Se video av generalløytnantens egen forklaring overfor Filter Nyheter E-tjenesten med trusselvurdering - Frode Berg-saken, en komplett skandale Her forsøkte E-tjenesten å rekruttere nye agenter. Etterretningstjenesten sto bak ulovlig overvåking

Denne stillingen har han hatt siden august 2017. I dag ble det kjent at han er utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Stensønes utnevnes samtidig til viseadmiral. Tidligere i år la Morten Haga Lunde frem nok en åpen trusselvurdering fra E-tjenesten Ny sjef for Etterretningstjenesten presenteres i dag Morten Haga Lunde har sittet i stillingen siden 2016. Silje Kampesæter. Publisert fredag 04. september 2020 - 08:58 Tidligere i år la Morten Haga Lunde frem nok en åpen trusselvurdering fra E-tjenesten. Den tiende i rekken

Etterretningstjenesten advarer mot digital sabotasje fra Russland. Foto: Kirill Kudryavtsev Etterretningssjef Morten Haga Lunde la frem trusselvurderingen for 2017 ØKOKRIMs trusselvurdering 2015-2016 ØKOKRIM publiserte i juli den nye trussel- og risikovurderingen for 2015-2016. I år har vi laget to dokumenter, en trusselvurdering som fokuserer på de viktigste truslene og utviklingstrekkene innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet og en risikovurdering som gjennomgår alle lovbruddskategorier Etterretningstjenesten legger fram ny trusselvurdering. Dette er femte gang Etterretningstjenesten utgir den årlige rapporten, Fokus. Rapporten gir et innblikk i geografiske og tematiske områder som tjenesten mener har særlig interesse og viktighet for Norge og norske beslutningstakere,. De mest alvorlige digitale truslene mot Norge vil komme fra Russland og Kina, mener Etterretningstjenesten. Under 1 min Publisert: 06.02.17 — 10.09 Oppdatert: 3 år siden. NTB. Del. Facebook. Twitter. LinkedIn. Epost. Mandag legger E-tjenesten fram sin åpne trusselvurdering for 2017. Der heter. Trusselvurdering 2018 / ØKOKRIM 7 Norsk økonomi har blitt digital. Dette gjelder på de fleste områder, som handel, betaling og sosialt samkvem. Også stadig flere samfunnsfunksjoner blir digitale 1, og NorSIS, «Trusler og trender 2017-18», 2017. 2

Se E-tjenestens trusselvurdering Del på Facebook. Del på Twitter. Del på epost. E Etterretningstjenesten advarer mot at både Russland og Kina fortsetter å gå i en mer autoritær retning Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) Mandag la E-tjenesten fram sin åpne trusselvurdering for 2017 Mandag la Etterretningstjenesten fram sin åpne trusselvurdering for 2019. Der konkluderer sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, at den aller største trusselen er. Aktiviteten er en økende utfordring for vestlige demokratier, fastslår Etterretningstjenesten i sin ugraderte trusselvurdering for 2018. E-tjenesten: Offensivt Russland gir ny normalsituasjon i nord. LES SAKEN. Industrispionasje - I det digitale rommet er likevel etterretning den mest alvorlige trusselen mot Norge Satellittbilder som den danske militære etterretningstjenesten presenterer i sin ferske trusselvurdering, avslører at det arbeides med å forlenge rullebanen fra 2500 meter til 3500 meter

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker økt bekymring for etterretningstrykket utenfra, spesielt fra Russland, i sin ferske trusselvurdering for 2017 E-tjenesten med trusselvurdering. Etterretningstjenesten presenterer den åpne vurderingen, «Fokus 2018», klokken 10.00. Årets rapport er delt opp i seks hovedkapitler: Russland, det digitale. Etterretning fra Russland og Kina er den største sikkerhetstrusselen mot Norge, og operasjonene blir stadig mer koordinerte og effektive, mener E-tjenesten

Nils Andreas Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten Spilte viktig rolle under Helge Ingstad-forliset - nå er han den nye sjefen for Etterretningstjenesten. Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef. Den nye E-sjefen har vært sjef for Sjøforsvaret siden 2017 6. februar 2017. 06.02.2017 · 10 min. Programinformasjon Tidspunkter ︎ 00:48 Etterretningstjenesten legger frem sin trusselvurdering PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. 2017 er navnet på publikasjonen endret til «Analyse av krisescenarioer». 3 Innhold Etterretningstjenesten danner grunnlaget for å forstå risikobildet og skape nasjona

E-tjenesten overleverte i dag sin åpne trusselvurdering for 2015 til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. E-tjenesten mener terrortrusselen mot Norge og norske interesser vil øke i 2015 Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven 6. februar 2017. 06.02.2017 · 3 min. Programinformasjon Tidspunkter ︎ 00:38 Etterretningstjenesten legger frem sin trusselvurdering

Trusselvurdering 2019 - Politiets sikkerhetstjeneste (PST

Russland er ingen trussel – Siste nytt – NRK

Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast i sin åpne trusselvurdering FOKUS 2015 Etterretningstjenesten skriver i sin åpne trusselvurdering FOKUS 2020, følgende: Etterretning brukes aktivt mot Norge og vil fortsette å utgjøre en alvorlig sikkerhetstrussel mot norske interesser framover. Etterretningsaktivitet mot politiske mål kan også være ledd i forberedelser til påvirkningsoperasjoner ︎ 01:06:42 Etterretningstjenesten legger frem sin trusselvurdering ︎ 01:08:46 Trumps innreiseforbud kan ende i Høyesterett ︎ 01:15:34 Arbeidsavklaringspenge Trusselvurdering av IKT-kriminalitet: Politiet gjør noe, men ikke nok Politiet har ikke nok kompetanse til å håndtere bredden og mengden av IKT-kriminalitet, erkjenner Politidirektoratet. Thomas Stærk, politiinspektør og Øyvind Buraas, fungerende seksjonsleder i Politidirektoratet Militant islamisme utgjør stadig en reell trussel som vestlige land må fortsette å bekjempe i årene som kommer, fastslår Etterretningstjenesten i sin åpne trusselvurdering

E-tjenestens rapport: - Vi kan forvente omfattende

Trusselvurdering 2016.pdfVurderingen av en fremtidig utvikling av det nasjonale trusselbildet er med andre ord beheftet med usikkerhet.Uforutsette hendelser kan få store konsekvenser, og antatte utviklings-trekk kan vise seg å ikke slå til. Sikkerhetspolitisk utviklin - Russland utgjør ikke i dag noen militær trussel for Norge, men landets intensjoner kan endre seg over tid, sier generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for den norske Etterretningstjenesten. Grandhagen la i formiddag frem Fokus 2015, Etterretningstjenestens årlige trusselvurdering. I fjor var det norske fremmedkrigere i Syria som sto i fokus KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Etterretningstjenesten la mandag fram sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge i rapporten Fokus 2020. E-tjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde, pekte i pressekonferansen på Kina og Russland som de største truslene mot Norge per i dag

Etterretningstjenesten vil mandag 6. februar kl. 10.00 legge frem sin åpne vurdering, FOKUS 2017, i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgate 1 PST presenterer trusselvurdering for 2017 PSTs trusselvurdering for 2017. Høy russisk etterretningsaktivitet og påvirkning er fokus i årets trusselvurdering. Informasjonsoperasjonen mot Nobelkomiteen, som NRK har offentliggjort, er et eksempel på dette. Årets trusselvurdering ble offentliggjort under en pressekonferanse nylig

Trusselvurdering 2017 - fra Politiets sikkerhetstjeneste PST Den årlige trusselvurderingen fra PST, beskriver forventet utvikling over PSTs ansvarsområder det kommende året. Fra 2017 er det større grad av usikkerhet og uforutsigbarhet og rapporten peker på hva som kan utgjøre trusler skilt, felles, årlig trusselvurdering for IKT- kriminalitetsfeltet innen Justis- og beredskaps- departementets ansvarsområde som skal danne grunnlag for målrettet politiinnsats. Ved gjennom- føringen av oppdraget, bes Politidirektoratet ta høyde for strategiens kapittel 4 om hoved- utfordringer og hvordan disse kan møtes [] Sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, la tidligere i år frem trusselvurdering fra E-tjenesten. Den tiende i rekken. Russland og Kina beveger seg i en mer autoritær retning og er de største truslene, ifølge generalløytnanten Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater. Torsdag 11. juni ble forslaget til ny lov om etterretningstjenesten (e-lov) vedtatt i Stortinget. Sjelden har et overvåkningstiltak vært gjenstand for så mye debatt og kritikk. Det er selvsagt en tid for alle, også for oss i Datatilsynet, å sette punktum. Men vi må vente litt. Borgerrettsorganisasjoner, blant annet i Sverige, har gått til sak [

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, da han presenterte Etterretningstjenesten sin åpne trusselvurdering i 2018. Foto: Tore Meek, NTB scanpix. Regjeringen vil la e-tjenesten masselagre data i 18 månede mnemonic ble en del av NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering i 2017, som det andre selskapet i ordningen. Nå forlenges godkjenningen av selskapet frem til ut.. Etterretningstjenesten la mandag klokken 10 fram sin årlige trusselvurdering. I Fokus 2017 slår E-tjenesten fast at det i dag ikke foreligger noen konkret trussel fra russisk side, men at dette raskt kan endre seg. - Vi ser et mer aggressivt og . . Etterretningstjenesten - Jurist (ref.nr. 01/17). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Prop. 153 L (2016-2017) - regjeringen.n

Etterretningstjenesten mener terrorfaren øker Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast E-sjefen: - Russland og Kina preger trusselbildet mot Norge. Russland og Kina utgjør ifølge Etterretningstjenesten fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge

Fokus 2018: E-tjenestens åpne vurdering - regjeringen

Etterretningstjenesten - Wikipedi

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, presenterte Etterretningstjenesten sin åpne trusselvurdering, Fokus 2018. Foto: Tore Meek, NTB scanpix - Vi bør sette alle tiltak som betyr mer overvåking, på pause, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark I 2017 avviklet Russland sin øvelse «Zapad 2017», hvor media har omtalt jamming av GPS-signaler i deler av Norge og av mobilnett og nødnett i Latvia. Som en del av vårt samfunnsansvar, forbereder Telenor Norge seg på alt fra informasjonsoperasjoner, sabotasje, etterretningsoperasjoner og misbruk av tjenester før og under øvelse Trident Juncture Trusselvurdering 2015-2016 / ØKOKRIM I 11 Norsk økonomi og trusselen for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 1. SSB, BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2011-2013, Publisert: 12. desember 2014. 2sk eksport utgjør i dag 38 prosent av BNP. Norge har noen få No

PST presenterer trusselvurdering for 2017. Del. Les Mer. Relaterte videoer. 35:18. Direkte: KrF presenterer alternativt budsjett for 2017. 33:42. Direkte: Presenterer boligprisstatistikken for februar 2017. Gunn-Rita Dahle Flesjå satser for fullt mot 2017. 1:37. 49-åring terrorsiktet av PST. 2:07. PST har utvist terrormistenkt. 54:48. Ett av Russlands nye våpen er et kampfly-missil som kan nå mål i Norge med en varslingstid på bare 40 minutter, ifølge sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde Stikkordarkiv: trusselvurdering - Al-Qaida har endret strategi - Aftenposten. Legg igjen en kommentar. Kjell Grandhagen, sjef for Forsvarets etterretningstjeneste. Skjermdump fra Dagsrevyen. I dag presenterte Etterretningstjenesten sin åpne vurdering, som har navnet Fokus 2013 Etterretningstjenesten opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken eller invitasjonen fra ambassadøren. Russland vender seg mot Kina. E-tjenesten advarte i fjorårets trusselvurdering mot at konflikten med Vesten ville føre til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur Oslo (NTB): Militant islamisme utgjør stadig en reell trussel som vestlige land må fortsette å bekjempe i årene som kommer, fastslår Etterretningstjenesten i sin åpne trusselvurdering

Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast Trusselvurdering 2015. Postet av iØSTFOLD den februar 4, 2015 i Aktuelt, RIKS. Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer. Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ opplyser PST i en ny artikkel Relaterte forslag Legge «Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet» ved protokollen. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for flere regionale treningssentre for. PST Trusselvurdering 2020 . Antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenliknet med toppåret 2017. Trusler mot myndighetspersoner En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer NUMMER 1 - 2017 ISPS-NYTT FRA KYSTVERKET 07. April 2017 I dette nummeret Endring i forskrift om sikring av havneanlegg Nye publikasjoner Godkjente sikringsvirksomheter en endringsforskrift til forskrift om sikring av havneanlegg 27

Trusselvurdering: Ekstrem islamisme den alvorligste trusselen mot Norge. PST skal ha leder, mens Etterretningstjenesten skal ha nestleder. Det blir en sterkere formell struktur, hvor personer fra begge tjenesten skal rotere, og de skal bokstavelig talt sitte under samme tak,. Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Publisert 03.04.2017 Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks Fjoråret begynte med et kraftig oppgjør mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten om ny lov om etterretningstjeneste, som PST advarte kraftig mot. I mars 2019 kritiserte Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget) PST for å ha registrert opplysninger om politisk engasjement og utlevert dette i forbindelse med sikkerhetsklarering

Dette, sammen med det store og økende etterretningstrykket fra russisk side, var dels medvirkende til at Etterretningstjenesten i 2017 ifølge NRK Finnmark gjennomførte en betydelig omorganisering av sin virksomhet i Finnmark, der opp mot 20 stillinger ble flyttet fra Sør-Varanger til Vadsø, bort fra den norsk-russiske grensen, skriver Aldrimer.no Politiets sikkerhetstjenestes åpne trusselvurdering for 2016 Poltiiets sikkerhetstjeneste, 09.02.2016 PST vil også i 2016 stå overfor et komplekst og sammensatt trusselbilde Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast. DEL OSLO (NTB): - Militante islamistgrupper utgjør fortsatt den største trusselen mot Norge, sa sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, da han torsdag presenterte tjenestens ugraderte trusselvurdering FOKUS 2015 i Oslo Søk etter nye Forsvaret etterretningstjenesten-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet

PST: Trusselvurdering for 2017

«I representantforslagets kommentarer til lovforslaget § 8 om innsynsretten vises det til Innst. 146 S (2016-2017) og flertallets anbefaling om at gjeldende ordning om innsynsretten i Etterretningstjenesten skal videreføres. Dette er også lagt til grunn av Stortinget i dets behandling 13. mars 2017 (vedtak 508) PST har lagt frem nasjonal trusselvurdering for 2020. 4. aug 2020 Antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenliknet med toppåret 2017. Trusler mot myndighetspersoner. En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle,. PST presenterer trusselvurdering for 2017. Del. Les Mer. Relaterte videoer. 35:18. Direkte: KrF presenterer alternativt budsjett for 2017. 33:42. Direkte: Presenterer boligprisstatistikken for februar 2017. Direkte: Skiforbundet presenterer uttaket til Tour de Ski 2017. 28:57. Forsvarssjefen presenterer årsrapporten for 2018. Populært n. Tre dager etter at PST presenterte sin trusselvurdering kom den tilsvarende fra Etterretningstjenesten, kalt Fokus 2017. E-tjenestens vurdering av Russland samsvarer i stor grad med PST s. « Tross en vanskelig økonomi vil Russland fremdeles prioritere å utvikle våpenteknologi () Det er ingen eksplisitt terrortrussel mot Norge, men som en del av vesten er vi også en del av IS og Al Qaidas fiendebilde, ifølge sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga.

Etterretningstjenestens fortjenstmedalje er en norsk militær medalje innstiftet i 2017 etter kongens godkjennelse 22. mai 2017. Medaljen tildeles for fortjenstfull innsats for Etterretningstjenesten I sin trusselvurdering identifiserer Etterretningstjenesten, som har ansvar for internasjonale trusler mot Norge, fire land som høyrisikoland: Kina, Iran, Russland og Nord-Korea

Trusselforståelse 2017

Det slår Etterretningstjenesten fast. Av THORSTEIN KORSVOLD / thorstein@aldrimer.no I dag la E-tjenesten fram sine årlige, ugraderte trusselvurdering. Utviklingen i Russland vies stor plass, og E-sjef Morten Haga Lunde slår fast at den militære aktiviteten i nordområdene øker sterkt PSTs trusselvurdering 2020: Opptatt av krenkelse av islam. Årets trusselvurdering fra PST om eventuelle terrorangrep fra enkeltpersoner er skremmende lesning Trusselvurdering av ny løsning for digital smittesporing basert på GAEN - Folkehelseinstituttet (FHI) mnemonic KONFIDENSIELL 2 Sammendrag mnemonic mottok 29. oktober en forespørsel fra FHI om å gjøre en trusselvurdering av «trusler eller angrep mot andre nasjoners smittesporingsapper, da med et spesielt fokus p

Hvitvaskingskonferansen 2017 | Finans Norge
 • Boston terrier groß.
 • Ornamentikk jødedommen.
 • Hjort ytrefilet pris.
 • Gear calculator online.
 • Ssb4 tier list.
 • Legemiddelloven 22.
 • Bike boutique lauf.
 • Polizei sachsen anhalt fahndung.
 • Studentenwohnheim düsseldorf derendorf.
 • Bauhaus gemälde.
 • Føydalisme konsekvenser.
 • Sti pistol norge.
 • Thanksgiving day 2018.
 • Usunt fett.
 • Tag erfurt hausmeister.
 • Omgangssyke engelsk.
 • Malwarebytes log in.
 • Acta lovsangsskole.
 • Bohuslän küste.
 • Vår beste dag instrumental.
 • Åkerneset bevegelse.
 • Oversikt over bedrifter med tariffavtale.
 • Hvorfor bulkete negler.
 • Arv fra foreldre.
 • Ikea struktur.
 • Jerusalem kommende aktiviteter.
 • Karine ferri et son fils.
 • Førdehuset arrangement.
 • Dreamworks movies 2016.
 • Mausefalle graz eintrittspreis.
 • Guided meditation.
 • Ronaldo målarbilder.
 • China restaurant helmstedt speisekarte.
 • Zero waste trondheim.
 • Bryllup lier.
 • Usb over network.
 • Kjøring uten førerkort straff.
 • Dts support.
 • Odin 3.10 7 download.
 • Solbua kennel.
 • Morsomme sanger til bryllup.