Home

Sammenligne lønn

Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Den lønnen du finner i tabellen har vi beregnet ved å summere alle lønnsbeløp og dele på antall personer i gruppa Utdanningsnivå antas her å være «innbakt» i stillingskategorier. SSB-tallene gir ikke grunnlag for å la kalkulatoren sammenligne lønn i samme stilling ut i fra forskjellig utdanningsnivå. Derimot stiger lønnen mer med alder for grupper med høy utdanning. Tallene representerer ikke Finansforbundets ønsker om hva du bør tjene Hei, Jeg jobber med lønn/HR og har da oversikten over hva alle i bedriften tjener. Vi har mange avdelinger i hele landet, men på hovedkontoret er vi få (ca. 10 stk). Alle der tjener mer enn meg, selv om jeg har lengere utdannelse og mer ansvar. Noen har lengere erfaring, så det er logisk at de sk..

Kjennskap til kollegaers lønn er nødvendig for å kunne sammenligne sin lønn med andres og vurdere om man har grunnlag for å påstå at man er lønndiskriminert, sier Ørstavik Kvinners lønn i prosent av menns lønn, etter sektor 0 80 82 84 86 88 90 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Privat sektor Offentlig sektor Alle ansatte Prosent Kilde: Lønnsstatistikk. Heltidsekvivalent månedslønn For å kunne sammenligne heltids- og deltidsansattes lønn omregnes deltidsansat-tes lønn til heltidsekvivalenter, det vil si det. For å utelukke forskjeller i lønn som skyldes ulik arbeidstid, er lønna for deltidsansatte omregnet til heltidslønn, såkalt heltidsekvivalent. Både for heltids- og deltidsansatte er lønnsforskjellen mellom kjønnene størst i de best betalte yrkesgruppene. Figur 4. Antall ansatte fordelt etter stillingsprosent. 201 Gjennomsnittlig lønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike grupper, for eksempel ulike yrkesgrupper, på arbeidsmarkedet. Et gjennomsnitt sier imidlertid si lite om variasjon i fordelingen, og det kan gi nyttig informasjon å supplere med informasjon om median- og kvartilsverdier Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Lønn er et viktig spørsmål for mange nyutdannede på jakt etter jobb. Men hvor langt kan du egentlig gå i å stille spørsmål om lønn uten å miste stillingen? - Taktisk sett bør du holde lønnsspørsmål unna jobbintervjuet. Fokuserer du for mye på lønn, risikerer du å ikke få jobben, sier Linda Terjesen i Karrierehuset - Det er viktig å se på hele medlemsmassen og med sammenlignbare tall hvis man skal sammenligne lønn - det gir det beste bildet av lønnsstatusen. Norsk Journalistlag og MBL har den offisielle. En tjeneste fra Forbrukerrådet. Sammenlikn alle landets tilbud, og finn billigste og beste lån, kredittkort, forsikring og pengeplassering for deg For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor

Jeg vet at jeg har bedre lønn enn mange, og dårligere lønn enn mange. Men uten å sammenligne med annet enn markedet, og prisene man finner der (alt fra bolig (småby) og mat til forbruk, fritid og ferie) - har jeg god lønn? Hvor kan man evt finne mer om gjennomsnittslønn i Norge generelt? Evt gjen.. YNGVIL MORTENSEN. yngvil@lomedia.no. Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015.. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna Her kan du se hva andre yrkesgrupper tjener, og sammenligne med din egen lønn. fagforbundet lønn Nyheter. MEST LEST: OMSTRIDT: Jan-Olav Helmo luktet ugler i mosen da han stakk nesen opp i søppelcontainere som på papiret skulle vært vasket for hundretusenvis av kroner I tabellen under kan du sammenligne hva rådmannen tjener i de ulike kommunene. Om du klikker deg inn på en kommune, Mange rådmenn har i tillegg 5 til 10 ekstra fridager, som de kan velge å ta ut i lønn. De øvrige tallene er hentet fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI),. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som konsulent ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring i konsulentbransjen. Hvis du har en lavere lønn enn sammenlignbare konsulenter kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig konsulent eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver

Slik virker lønnskalkulatoren - Finansforbunde

Lønnen som oppgis er brutto. Dette er altså lønnen før du betaler skatt. Hvor oppdaterte er tallene? Lønnsstatistikken på Utdanning.no som vises i tabellene på yrkesbeskrivelsene, er samlet inn av Statistisk sentralbyrå. Tallene som ligger ute på Utdanning.no nå er fra høsten 2019 og ble publisert 5. februar 2020. Kjønn og lønn Overheng I sentrale Forhandlinger. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og KS Energi. Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året På Smarte Penger finner du mange kalkulatorer der du kan beregne og sammenligne utviklingen innen priser og lønn. Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år

Sammenligne lønnskjøringer - Visma Lønn 22/12/2011 Legg igjen en kommentar Det er laget en ny rapport i Visma Lønn der formålet er å gi deg en god oversikt over lønnskjøringen du holder på med. Du kontrollerer inneværende lønnskjøringen mot en tidligere lønnskjøring (f. eks oktober mot september) Sammenligne lønnskjøringer - Visma Lønn 22.desember.2011 / i Diverse / av Linnbjørg Laastad Det er laget en ny rapport i Visma Lønn der formålet er å gi deg en god oversikt over lønnskjøringen du holder på med. Du kontrollerer inneværende lønnskjøringen mot en tidligere lønnskjøring (f. eks oktober mot september)

Er klar over tilleggene. Men tillegg er aldri noe man skal ta høyde for når man skal sammenligne lønn med andre, da det kan være svært ulike arbeidstider for den enkelte. Det er grunnlønnen som er interessant her, og der er det i KS en egen tariffavtale som fastsetter minstelønnen Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som Økonom ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring i Økonombransjen. Hvis du har en lavere lønn enn sammenlignbare Økonomer kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig Økonom eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver Du kan også sammenligne lønna i de ulike fylkeskommunene. Du kan i tillegg skrive inn «Hele landet» for å se landsgjennomsnittet. Test her (du må logge inn for å kunne sammenligne kommuner og fylkeskommuner): Lønnskalkulator 2019 med sammenligning Du kan enkelt sammenligne hvor mye to forskjellige innskuddspensjonsordninger er verdt ved å bruke Smarte Pengers Innskuddspensjonskalkulator. Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye. Hvor mye lønn du må ha for å kompensere avhenger av hvilken marginalskatt du.

Sammenligne lønn - tjener mindre

Tall fra SSB viser at en front end-utvikler i 2017 i gjennomsnitt hadde en lønn på 678.000kr i året. Det er betydelig forskjell på lønnen til menn og kvinner. Menn tjener i snitt 682.920kr i året, 8% mer en kvinner som i snitt tjener 632.040kr i året Skal du sammenligne lønn som selvstendig konsulent og lønn som ansatt i et selskap er det flere andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver betale noen sosiale goder, som feriepenger, pensjon og forsikring. Dette varierer fra selskap til selskap,. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

Nå kan du be om innsyn i kollegaens lønn

Dette er å sammenligne med en skatt. Blir betalt av personer på grunnlag av brutto lønn, brutto pensjoner og næringsinntekt etter ulike satser for de tre inntektstypene. Moms. Statens viktigste inntektskilde. Betales på nesten alle varer og tjenester folk kjøper 1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor

Lønn i barnehagesektoren Lønn på 1-2-3 Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner. Tariffavtalene sikrer ansatte i private barnehager lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager. PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i [ Skal du sammenligne lønn som frilans journalist og ansatt journalist er det noen andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring for deg som arbeidstaker. For enkelte er det enklere at arbeidsgiver tar seg av dette,.

Lønn Lønn som fortjent? - SS

Oversikt over innrapportert lønn og skattetrekk er nå tilgjengelig i Altinn Den nye innsynstjenesten gir arbeidstakere mulighet til å kontrollere hva arbeidsgiver har innrapportert av lønn og ikke minst skattetrekk Lønn til egne barn. Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2 %. 13 år - 79 kroner per time; 14 år - 88 kroner per time; 15 år - 100. Ved å sammenligne eksemplene på lønn og utbytte ser man at du som mottaker selv ender opp med å betale 30 220 kr mer i skatt ved utbytte enn ved lønn. Det kan imidlertid være av interesse å se hvor mye du og selskapet betaler i skatt totalt sett

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SS

 1. Ifølge statistikken tjener en sykepleier en lønn på ca kr 537 000 i året. Dette er gjennomsnittlig lønn som tjenes på tvers av alle sykepleierne i Norge. Forstå hva en sykepleiere tjener i lønn her
 2. Adjunkt er stillingsbetegnelsen på en lærer med grunnskolelærerutdanning, eller med bachelorutdanning fra universitet eller høgskole i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.. En adjunkt må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk.
 3. Forhandle lønn: Slik blir du god på å forhandle lønn. Tips til hvordan du forhandler deg til høyere lønn. - Det betyr ikke at det ikke kan være hensiktsmessig å sammenligne deg med kollegaer med samme arbeidsoppgaver, stillingsnivå og ansiennitet, for dette kan være veiledende for ditt eget lønnsnivå
 4. Før du skal forhandle lønn, er det viktig å forberede seg og ha argumentasjonen klar for hvorfor du fortjener høyere lønn. I forkant av lønnsforhandlingen er det lurt å sjekke Econas lønnsstatistikk for å sammenligne lønnen din med stillinger i andre sektorer, virksomheter, årskull og ansvarsnivå
 5. eringsnemnda slår fast at det mulig å sammenligne lønnen til to arbeidstakere i ulike yrker og ulike tariffavtaler innenfor samme virksomhet. Dermed kan du be om høyere lønn på bakgrunn av at din jobb er like viktig for lønnsomheten som andre arbeidstakere
 6. Datolønnsvekst er best egnet til å sammenligne lønnsutvikling mellom grupper med samme tidspunkt for lønnstillegg. Årslønn. Årslønn er den beregnede lønnen for en lønnstaker i løpet av et kalenderår ved full tid og full lønn under ferie og annet fravær. Årslønnen omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg

Les også: Slik forhandler du deg til høyere lønn. Lønn kan være mer enn penger. Forbrukerøkonomen har et inntrykk av at mange er for beskjedne når de skal be om høyere lønn. - En annen tabbe, som nok særlig gjelder kvinner, er å ikke være tydelig i sine forventninger til lønn og lønnsutvikling Skal man sammenligne kommunedirektørens lønn så må man sammenligne korrekt og sammenligne med samme ledende stillinger i andre større foretak. I Norge har vi ikke høye lederlønninger sammenlignet med mange andre land, og sjekker man skattelistene så ser man at verken ordfører eller kommunedirektør i Harstad skiller seg ut i forhold til andre i ledende stillinger, og langt derifra Er du nysgjerrig på om du har riktig lønn? på Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine hjemmesider kan du sammenligne lønnen din med over 400 ulike yrker, klikk her for å sjekke. Brutto- og nettolønn Bruttolønn er lønn før skatt og diverse andre kostnader. Nettolønn er lønn etter skatt, og er det samme som du før utbetalt på konto Hva tjener en butikkmedarbeider i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge. Lønnen for den enkelte butikkmedarbeider vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor

Det er veldig vanlig å jobbe privat. Da ligger man mellom 1 og 2 mill. Jobber kun dagtid, så sant du ikke velger å ha kvelds-/helgeåpent. Er i realiteten ikke arbeidsledighet blant tannleger og vil være en stabil jobb som også er lett å anvende i utlandet Hva tjener en bilselger i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en bilselger i gjennomsnitt en lønn på ca kr 615 000 i året. Dette er gjennomsnittlig årslønn på tvers av alle bilselgere i Norge. Lønnen for den enkelte bilselger vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre lønnsfaktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Hva tjener en byggingeniør i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen til en byggingeniør på ca kr 750 000 i gjennomsnitt i årslønn. Dette er snittlønnen på tvers av alle byggingeniører i Norge. Lønnen for den enkelte byggingeniør vil imidlertid avhenge av arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Skal sammenligne Noe av det utvalget skal gjøre er å sammenligne lønnen til rektor og prorektorene ved UiT med tilsvarende på andre institusjoner. «Ordningen ved UiT skal legge til rette for at verv som rektor og prorektorer framstår som attraktive, og at avlønning i disse funksjonene er i samsvar med ansvar og oppgaver» , heter det i styrepapirene Lønna er meget lav, derav billige priser der.---Dette er nok et innlegg som sier mer om debattantens politiske ståsted enn om lønnsnivået i USA. Den største forskjellen mellom USA og Norge er nok heller at forskjellene er større. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er ca 75.000 dollar. Dvs omtrent som i Norge

Lønna du har fra starten i en ny jobb har betydning for utviklingen videre. Med økende etterspørsel etter ingeniører, har nyutdannede et bedre kort på hånda enn på lenge, sier Christoffersen. og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere) Bytt.no - det lønner seg å sammenligne. 2020 Bytt.no AS | Org. nr: 913 630 637. Innholdet er beskyttet etter åndsverksloven. Søk Bytt.no Populære søkeresultater Billig mobilabonnement. Billig bilforsikring. Sammenlign forsikring pris. Billig strøm. Beste bensinkort. Billig. Lønn er jo et tall på hva du er verdt der ute i markedet. Hva andre i lignende stillinger tjener er jo svært relevant. Det handler ikke om å sammenligne seg for å tjene mer enn andre, men det handler om et tall på hva din arbeidskraft er verdt

Gjennomsnitt, median eller kvartiler? - SS

Vedtaket viser at det er mulig å sammenligne lønnen til to arbeidstakere i ulike yrker og ulike tariffavtaler, innenfor samme virksomhet. Dette åpner for mange spennende likelønnssaker i tida som kommer, sier hun. - Vi vet at kvinnedominerte yrker gjennomgående har et lavere lønnsnivå enn typiske mannsyrker Når det gjelder lønn til kommunalsjefene er det rådmannen som har fastsatt disse. - Jeg tok utgangspunkt i den lønna de hadde, og gjorde en totalvurdering i forhold til ansvarsområde, kompleksitet og de tingene der. Det er det som var mitt utgangspunkt, forteller Eidissen

Sjekk om du tjener nok - Dinsid

Lønnsspørsmål i jobbintervjuet - ekspertenes tip

 1. Edit: Altså, du må sammenligne epler med epler, her. Du kan ikke påstå at du har 100 000 lavere lønn enn snittet hvis du jobber uten overtid og uten bonus. Og å sammenligne lønna di opp mot snittlønn generelt er helt meningsløst. Endret Mai 6, 2015 av Idj
 2. Versjonsnummeret kan du sammenligne mot Matrix Lønn, på valget Hjelp | Om Matrix Lønn. Tidspunktet for releasen kan du sammenligne ved å åpne programmappen og se på tidspunktet for Matrix Lønn.exe. Jeg har lastet ned og installert nyeste versjon, men likevel har jeg en gamlere Matrix Lønn.exe enn hva dere skriver på nettsiden
 3. Tjenestepensjon hos private bedrifter. Arbeidsgiveren din bestemmer hvilken tjenestepensjonsordning Tjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
 4. Finn det beste boliglånet for deg. Sammenlign renter hos alle selskaper i markedet
 5. Lønn. Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på
 6. Lønnsoppgjøret i 2020 blir annerledes enn alle år tidlige. Oppgjøret ble utsatt da korona rammet landet i mars. Oppgjøret i frontfaget endte på 1,7 prosent. Så hva skjer nå med resten? NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke forklarer
 7. Stillingsvurdering: Kriterier for å sammenligne stillinger. Stillingstitler beskriver ikke nødvendigvis stillingers kompleksitet (Illustrasjonsbilde). HMS, lønn, tariff med mer. Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter. Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter

NRK, Så mye tjener NRK-journalistene Dette tjente de

Medlemmer kan sjekke lønn og tillegg i ulike tariffområder og virksomheter. Oversikten viser lønnen som tilbys i sykepleierstillinger dersom man ikke stiller egne lønnskrav. Du kan også sammenligne lønn mellom ulike virksomheter. Sjekk lønnsnivå (glemt medlemsnummeret ditt?) Kort brukerveilednin Lønn og opprykksmuligheter er den viktigste årsaken til at man vurderer å bytte jobb, viser en ny undersøkelse fra Ung i Finans. Styreleder Ine Oftedahl (28) savner større åpenhet rundt lønn ønsker å sammenligne med de bokførte opplysningene i regnskapet. Sum beløp i klammen utgjør Kr. 598 102,17, noe som samsvarer med sum avgiftsgrunnlag lønn og Utbetaling av lønn skal følge kontantprinsippet, det vil si at det er dato/periode for utbetaling so I 2014 var kvinners timelønn 88 prosent av menns. Over tid blir gapet mellom kvinner og menn i timelønn mindre, men endringene går sakte. En viktig årsak til dette er at arbeidsmarkedet fortsatt er kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i forskjellige yrker og bransjer, og lønnen er i snitt høyere i de mannsdominerte yrkene I arbeidet med lønn og lønnsforhandlinger dukker det opp mange ord og uttrykk som ikke er like dagligdags i språket for øvrig. Her finner du forklaring på noen av de mest brukte

Finansportale

Kontroller at nøyaktig de samme opplysningene som er meldt inn i siste A-melding fra det gamle lønnssystemet er lagt inn i Go Lønn. Du kan enkelt kontrollere opplysningene ved å bestille en «A07-avstemmingsinformasjon» for siste periode for innlevering av A-melding fra det gamle lønnssystemet og sammenligne med rapporten Arbeidsforhold i Go - Sammenligne med andre i din yrkesgruppe. Det er samtidig viktig å kunne dokumentere hvorfor du synes at du bør ha høyere lønn, mener Mette Manus, karriereveilederbog coach ved Manus Motivasjon, og jobbekspert i Aftenposten For å finne ut av hvorfor det lønner seg å sammenligne lån, Her kan de blant annet se på økonomi, alder, bosituasjon, lønn, og betalingsevne. Det er slik banken/långiveren vurderer om du får innvilget lånet eller ikke, og det er også slik de setter den individuelle renten Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Da må du kunne gjøre om innskuddspensjonen til hva den er verdt som lønn for å kunne sammenligne de to alternativene. Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell

Skal man sammenligne lønn må man sammenligne grunnlønn, og der kommer Forsvaret særdeles dårlig ut. De senere år har arbeidsforholdene i Forsvaret blitt stadig dårligere (et resultat av omorganiseringer hvor en styrer på antall hoder - dvs. lønnsutgifter - og ikke legger oppgaver til grunn) Spør om høyere lønn: Slik finner du ut hvor mye du er verdt. Ukens innsender vil opp i lønn. Jobbeksperten har konkrete tips. Her er rådene for selve lønnspraten med sjefen. Uansett bør du være forsiktig med å sammenligne deg med andre i tilsvarende stilling på arbeidsplassen Nettverksteknikeren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem. Vanlige arbeidsoppgaver for en nettverkstekniker: Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Systemadministrator For å finne ut av om dette stemmer, kan vi se på utviklingen i pensjonsutbetalinger over tid og sammenligne dem med Stortingets lønnsstatistikk. Da finner vi fort ut at det må være snakk om utviklingen fra 2018 til 2019. Da økte statsministerens lønn med 55 405 kr

Lønn - Om statistikken - SS

 1. Sammenlign lokale og skybaserte versjoner av Microsoft Project. Finn ut mer om Microsoft Project og finn passende abonnement for deg
 2. Lønnen i 50 prosent stilling har lenge vært 250 000 kroner, men i lønnsoppgjøret høsten 2018 fikk hun økt lønnen til 270 000 kroner. Er lønnsøkningen høyere enn den prosentvise økningen av grunnbeløpet (G)? For å finne ut om lønnsøkningen er høyere enn den prosentvise økningen av G, må vi sammenligne ny lønn mot gammel lønn
 3. Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by 9 Tabell 3 - Advokatfullmektig i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår finnes det data som gjør det mulig å sammenligne lønnsforholdene med året før og tidligere år
 4. Jeg er veldig glad i lønn, både slike fancy innvandrere som jeg viser i dag, og den trauste vanlige lønna. «Vanlig lønn» heter egentlig spisslønn, Acer platanoides, og på engelsk kalles den faktisk Norway maple! Jeg er så heldig å ha en par store spisslønn på tomta (7 og 10 meter tenker jeg), men det er altså de tre små søte prydlønnene jeg vil vise dere i dag
 5. Lønn sier altså noe om status og om ulike samfunnsgrupper. Ved å sammenligne lønn i ulike tidsperioder, kan vi se en utvikling og vi kan forstå hvilke samfunnsoppgaver som er verdsatt til ulike tider. På statistikken nedenfor finner du tabeller som viser antall sysselsatte i ulike næringer i Norge i perioden 1865 til 1910
 6. Nå er det ikke akkurat det jeg gjør, men pga fare for gjenkjennelse, tør jeg ikke oppgi korrekt yrke. Det kan likevel sammenlignes med leger. Jeg underviser i et fag, ca 50 dager i året. De andre dagene gjør jeg andre ting, men ansatt av samme arbeidsgiver, 100%. Jeg har 20 års ansiennitet i fage..
Econa - Lønn – hva bør du tjene?

Arbeid og lønn; Bank og finansmarked; Befolkning; Bygg, bolig og eiendom; Energi og industri; Helse; Inntekt og forbruk; Innvandring og innvandrere; Liste 2 av 3. Jord, skog, jakt og fiskeri; Kultur og fritid; Nasjonalregnskap og konjunkturer; Natur og miljø; Offentlig sektor; Priser og prisindekser; Sosiale forhold og kriminalitet; Svalbard. Pengene blir altså ikke registrert som lønn, men som formue. I vårt utvalg er det særlig utøverne innenfor langrenn, alpint, skiskyting og friidrett som bruker dette aktivt Jeg stemte selvfølgelig nei. Jeg forventet ikke noe godt lønnsoppgjør i år, og hadde ikke hatt noe problem med å i solidaritet gått opp bare 1 % f.eks., men å reellt gå NED i lønn er ikke greit (ned i lønn i forhold til prisøkningen ellers)

Uten å sammenligne med dere selv; har jeg god lønn

Kristiansen, i et intervju med NRK, konfrontert med at hun hadde høyere lønn enn statsministeren, og langt høyere enn arbeiderne hun skulle representere. Kristiansen uttalte da at det var urimelig å sammenligne lederlønn med medlemsmassen eller vanlige arbeidstakere Heltidsekvivalenter: For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor I eksperimentet manipulerte forskerne høy versus lav topplederlønning ved å sammenligne med andre topplederes lønn (toppledere som tjener mindre enn eller mer enn 97 prosent av topplederne i USA). Dette ble gjort fordi topplederlønninger ofte begrunnes og forsvares med å henvise til hva andre toppledere tjener Toppsjefen i den amerikanske grenen av World Wildlife Fund (WWF) fikk lønn og godtgjørelser på over 12 millioner kroner i 2017. Miljøorganisasjonen har mottatt over 100 millioner norske bistandskroner. Norad sier lederlønna kan få konsekvenser for framtidig norsk støtte

Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Jane Brekkhus Sæthre, er at bussjåførene tjener 20 kroner mindre i timen enn grupper vi er enige med arbeidsgiverne om at vi skal sammenligne oss med, sier Eggum Lenger ned finnes tilsvarende tabeller for ulike kommunegrupper, slik at man kan sammenligne egne tall med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Statistikkpakken inneholder: Lønn Hogia Lønn er et lønnssystem som hjelper arbeidsgivere med å oppfylle lovkrav, samtidig som lønnskjøring, fordeler og sykefravær håndteres enkelt. Lønnsgrunnlaget produseres i Planday og kan enkelt importeres til Hogia Lønn. Lønnskjøringen går raskt og er i trygge hender Lønnsundersøkelsen i 2019 er gjennomført på lik linje med de foregående årene blant forbundets ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen er basert på lønn fra desember 2019 i de største avtaleområdene våre - Ansattes lønn er et hemmelig tema i mange firmaer, så det er ikke lett å sammenligne din egen lønn med de andres. Firmaets inntekter har gått opp, men lønnen din er den samme

Dette er snittlønna i over 300 yrker FriFagbevegels

Datolønnsvekst er best egnet til å sammenligne lønnsutvikling mellom grupper med samme tidspunkt for lønnstillegg. Årslønn Årslønn er den beregnede lønnen for en lønnstaker i løpet av et kalenderår ved full tid og full lønn under ferie og annet fravær. Årslønnen omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg - Man kan ikke sammenligne lønnen basert på budsjetter og ansvar. Mens kommunen driver med tjenesteproduksjon, har daglig leder i Sund VA et regnskap han må gjøre rede for, basert på selvkostberegninger. Det blir ikke rett å sammenligne, mener hun. Sund VA hadde i fjor 28 millioner kroner i driftsinntekter

Skifte jobb – eller ikke? - Dagens PerspektivForhandlernes stikkord: Forberedelser, sammenligning ogHer tjener menn en månedslønn mer enn kvinner – VGEcona - Individuell lønnsrådgivningK11 personalutvikling visjon2Solid forhåndssalg av eksklusive laksekortSvensk skistjerne raser mot lønnen: - Hvordan kan en
 • Elster registrierung schritt 2.
 • Konfirmasjon gave.
 • Ektepakt formkrav.
 • Den kongelige mynt 1986.
 • Gardenia copenhagen deutschland.
 • Flystevne bardufoss.
 • Anne rimmen sykdom.
 • Anthroposophische lebensgemeinschaft bodensee.
 • Sj lyden salto.
 • Steviadråper butikk.
 • Tippeligaen stream reddit.
 • Capitalism.
 • Oz todesanzeigen.
 • Feminism urban dictionary.
 • Hytte til leie lemonsjøen.
 • Ontario california.
 • Review artikkel.
 • Laste ned google maps.
 • Oseberg øst.
 • Ticketshop noz große straße 17 19.
 • Pris curling.
 • Werder havel.
 • Bare øl pris.
 • Raimonds vējonis.
 • Prinsens gate 18.
 • Ntnu ålesund åpningstider.
 • Avrevet sene i foten.
 • Adidas schuhe mädchen superstar.
 • Lena meyer landrut schwangerschaft.
 • Langvarig bruk av alkohol.
 • Opieka niemcy prywatnie.
 • Bama logistikk økern.
 • Okulær rosacea.
 • Universität tübingen stellenangebote.
 • Cassandra marino søsken.
 • Eksotiske grønnsaker.
 • Skvis no erfaringer.
 • Pyro pro festival fyrverkeri.
 • Boris becker mutter.
 • Booking artister norge.
 • Abfuhrkalender 2018.