Home

Hva er massivtre

Massivtre: Berg&Wien Massivtre: Massivtreelementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Sammenføyning kan skje på flere måter. Hos Berg&Wien Massivtre benytter vi skruer eller spiker, noe som gir en svært rask og effektiv produksjon. Vi bygger kjernen ferdig som hele elementer, som så blir kledd på innside og. Hva er massivtre? Massivtre er elementer av krysslagte bord (KL-tre) limt sammen under stort trykk. Tykkelse kan variere fra ca 75 - 350 mm. Lengde opp til 16 m. Elementene produseres industrielt i fabrikk ved hjelp av store datastyrte maskiner til skreddersydde bygningselementer med nærmest nulltoleranse. I fabrikk tas det utsparinge Massivtreelementer består av flere lameller eller bord av konstruksjonsvirke som settes sammen til større elementer ved hjelp av ulike typer forbindelsesmidler for statisk samvirke. De mest vanlige forbindelsesmidler er spiker/skruer, lim, tredybler og stålstag. Vi deler vanligvis massivtreelementer i to hovedgrupper ut ifra oppbygging: kantstilte elementer og flersjiktselementer Hva er massivtre? Massivtre er bygd opp av krysslagte treelementer som er sammenføyd med lim, skruer eller tredybler. Elementene prefabrikkeres med åpninger for tekniske gjennomføringer, som dører, vinduer og skjøter, slik at det hele kan settes sammen uten tilpasninger på byggeplassen. Det er flere gode grunner til å velge massivtre

Da er det endelig (nesten) avgjort - vi får oppfylt drømmen om et hus i massivtre (juhu!). Etter å ha blitt introdusert for dette fantastiske materialet gjennom utallige byggeblogger og arkitektserier på TV, og sett de mulighetene det gir, har vi hatt et lite håp om at huset vårt kunne bli bygget slik Massivtre består av sammenkoblede lag av treplanker der hvert lag er snudd vinkelrett på det underliggende (ofte kalt CLT, fra Cross Laminated Timber).Vanligvis festes lagene til hverandre med lim, men spiker og treplugger kan også brukes Massivtre tar vare på alle gode egenskaper ved tre som høy styrke i forhold til vekt, isolasjonsevne, lyd, miljøvennlighet, fleksibilitet, enkelt å endre og lett å vedlikeholde. I tillegg får man et moderne ingeniørmateriale som kan utnyttes på samme måte som andre byggematerialer

Berg&Wien Massivtre: Hva er massivtre? - massivtrehus og

 1. ert tømmer (Cross-la
 2. Massivtre er kanskje moderne tids svar på lafteteknikken som har preget norsk byggeskikk i over 1000 år. Massivtre er elementer bestående av treplanker som er lagt ved siden av hverandre eller i overlappende lag, og er enten limt eller skrudd sammen. Elementene leveres opptil 120 cm brede og opptil 14 meter lange, og monteres samme
 3. Massivtre-elementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Sammenføyning kan skje på flere måter. Fordeler med bruk av massiv tre: Rask og kostnadseffektiv produksjon Kort byggetid Fleksibelt i forhold til tilpasninger Gode brannegenskaper Lav egenvekt Gode miljøegenskaper God totaløkonomi Allergi fri Den moderne.
 4. Massivtre: Hva er oppnådd, og hva bør videreutvikles? Serien av studentboligprosjekter viser at et rasjonelt massivtresystem kan konkurrere med stål og betong. Det tas nå også i bruk i store helsebygg. Brann- og lydtekniske løsninger er utviklet skrittvis, med tester i full skala
 5. Her er massivtreet både konstruksjon og isolasjonsmateriale og blir tilsammen et rasjonelt bygg. Videre gir store treflater positive bidrag til produksjonen gjennom å dempe lyd, samt regulere luftfuktighet og temperatur. Med vårt kantstilte massivtre kan vi handtere spenn opp mot 8 m, avhengig av snølast
 6. KL-tre er ikke et standardprodukt til byggevarehandelen. KL-tre er et prosjektprodukt som tilpasses hvert enkelt prosjekt, gjerne i tett samarbeid med arkitekt/RIB og entreprenør. Produktinformasjon. Bærekonstruksjoner i KL-tre og limtre har meget høy brannmotstand, og trenger normalt ikke innvendig panel
 7. Hva er massivtreelementer? Massivtreelementer er planker (lameller) som er satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag. Det er viktig at råstoffet har lav trefuktighet som er tilpasset det klima elementene skal brukes i

Hva er massivtre? - AM Rådgivnin

Stål og betong vs massivtre KRONIKK: Er virkelig yrkesbygg i massivtre bedre miljømessig enn stål/betongbygg? Dersom vi ser på kostnaden så er det i mange tilfeller dyrere å bygge i massivtre. - En pakke for grønn omstilling - men ikke for alle Hva er massivtre? Fordeler •Inneklima •Raskt tett bygg •Pustende konstruksjon •Fornybart materiale •Karbonlagring •Homogene sjikt = god måte å bygge lavenergibolig Ulemper •Mangel på kunnskap •Få referanser •Lite erfaring •Skepsis •Krevende prosjektering •Import av massivtre •Levende materiale •Pri Massivtre er en moderne bruk av tre som et godt alternativ eller sammen med laft. Treverket krysslegges i flere lag oppå hverandre og limes i ulike antall sjikt. Massivtre kan brukes i tak, golv, vegg og etasjeskiller både som bærende og ikke bærende element

Anvendelsområdene for massivtre-elementer er primært som etasjeskillere, tak og vegger, - og ikke minst balkonger og svalganger. Byggemetoden egner seg godt både for småhus, fleretasjes boligblokker, skoler, næringsbygg m.m. Kunnskap om massivtre, egenskaper og bruk, er samlet i håndboken Bygge med massivtreelementer Hva er Massivtre? Massivtre er granbord som er limt sammen, minimum 3 lag i kryss, og ytterste lag har samme fiberretning. Oveflater leveres i ulik kvalitet fra industri til interiørkvalitet, og i formater opp til 3 x 16 meter. Bredde på granbord er fra ca 60 mm til 300 mm. Massivtre har lange knutepunkt, som er enkelt å prosjektere og. Hva skal til for å lykkes? Massivtre kan ha kostnadsutfordringer. Prosjektet må derfor planlegges og prosjekteres for bruk av massivtre fra begynnelsen. Dette betinger tidlig involvering mellom kunde, entreprenør og leverandør av massivtre. Klimagassutslippet til en boligblokk sett over et livsløp på 60 år. Mer om massivtre: Hel ved på.

Massivtreelementer - Wikipedi

 1. Hva er massivtrehus. Massivtre: Berg&Wien Massivtre: Massivtreelementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Sammenføyning kan skje på flere måter. Hos Berg&Wien Massivtre benytter vi skruer eller spiker, noe som gir en svært rask og effektiv produksjon
 2. istrerende direktør Kjetil Bogstad Polyseam. Treindustrien mener regelverket ivaretar sikkerheten i norske bygg
 3. Hva var ideen da dere startet? - Lage et selskap som skulle tilby massivtre i en komplett entreprise. Hva ville du gjort annerledes hvis du fikk gjort én ting om igjen? - Tilknyttet folk med kunnskap litt tidligere enn det vi gjorde. Hva er din viktigste drivkraft? - Tre, tre tre. Født og oppvokst med tre
 4. Prinsipiell oppbygning av vegg av massivtre med påfôret eller kontinuerlig isolasjon . Denne anvisningen inneholder U-verdier for vegger over terreng av massivtre med utvendig isolasjon, se fig. 01. Den utvendige isolasjonen kan være kontinuerlig, eller den kan være påfôret med trestendere eller med I-profiler av tre

Massivtre WSP Norg

Men hva er egentlig massivtre? Det høres jo ut som enorme trær? - Massivtre er store, bærende elementer som består av flere sjikt med planker som er lagt parallelt, sier professor i treteknologi, Anders Nyrud. - Materialet oppstod fordi industrien ønsket å bruke de delene av tømmerstokken som hadde lavest kvalitet Poenget er at vi skal bruke mindre energi. Jeg tror derfor at vi i fremtiden må betale mer for å spare energi enn hva vi gjør i dag. Det er dyrt å bygge hus og ikke minst er det myndighetskrav som er medvirkende. Ser man på massivtre så er det en miljøvennlig måte å bygge på, med en fornybar ressurs Massivtre er en moderne bruk av tre som et godt alternativ eller sammen med laft. Treverket krysslegges i flere lag oppå hverandre og limes i ulike antall sjikt. Massivtre kan brukes i tak, golv, vegg og etasjeskiller både som bærende og ikke bærende element

Massivtre - hva er det? - BrautaB

Hva er massivtre? Massivtre er elementer bestående av treplanker som er lagt ved siden av hverandre eller i overlappende lag, enten limt eller skrudd sammen. Elementene monteres sammen til å bli hele vegger, etasjeskillere, yttertak eller balkonger. Hele bæresystemet i et bygg kan bygges opp med massivtre, og kan benyttes til alle typer bygg Massivtre er i dag en anerkjent byggemetode i Mellom-Europa og er i ferd med å bli det også her i Norden. Massivtre-elementer kan brukes som bærende elementer i gulv, vegger og tak, i boliger, fleretasjeshus og næringsbygg Hva er massivtre? Prinsippet for et konstruksjonssystem av massivtre er at trevirke sammenføyes til elementer ved spikring, liming, bruk av tredybler eller strekkstag. Elementene prefabrikkeres med åpninger for tekniske gjennomføringer, dører, vinduer, skjøter etc, slik at det hele kan settes sammen uten tilpasninger på byggeplassen Hva er massivtre? Massivtreelementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Sammenføyning kan skje på flere måter. Massivtre kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg skolebygg, barnehager og helsebygg

Lavenergi, passivhus og plusshus – hva er forskjellen og

Hytter og hus i massivtre er energieffektivt med hensyn til produksjon, transport og montasje. Massivtreelementer har også gode egenskaper i forbindelse med gjenbruk og gjenvinning, og trevirke regnes som klimanøytralt. Massivtre har mange bruksområder og kan brukes i alle typer bygg, som boliger, hytter og landbruks- og næringsbygg CLT- Cross Laminated Timber er et relativt nytt byggemateriale som ble utviklet i Mellom-Europa på midten av 1990 tallet. På norsk heter det: Massivtre, på svensk: Korslimmat trä, på fransk: Bois lamellé croisé og på tysk: BSP; Brett Sperrholz (tysk) HVA ER MASSIVTRE (MT) ELLER CLT (CROSS LAMINATED TIMBER / KRYSSLAMINERT TRE)? Betegnelsen på bygningselementer satt sammen av treplank. Elementene kan settes sammen på ulike måter. Planken legges som oftest i 3-5 lag hvor hvert lag ligger vinkelrett på det neste Hva er massivtre? Prinsippet for et konstruksjons-system av massivtre er at tre-virke sammenføyes til elementer ved spikring, liming, bruk av tredybler eller strekkstag. Utgangspunktet for disse systemene er massivtre elementer fremstilt enten i fabrikk eller på byggeplass. De elementtypene som er mest anvendt til bygningsformål er Massivtre-elementene leveres fra Østerrike. Yttervegg-elementene er generelt 4 meter høye og 1,25 meter brede, mens elementene som brukes til etasjeskillere er en del tykkere og lengre. Også skolens nye svømmehall ble reist i massivtre som blant annet har evnen til å ta opp og utjevne variasjoner i luftfuktighet. (Foto: Flesberg kommune

Massivtre har god brannmotstand når det er riktig prosjektert. Omfattende nyere forskning viser at bygninger med massivtrekonstruksjoner kan gi god brannsikkerhet. Det forutsettes at de er riktig prosjektert og dimensjonert, som for alle andre konstruksjonsmaterialer Tekna Bygg og anlegg holdt frokostmøte om massivtre og brann, 23. mars. Se opptakene: Programmet. Økt bruk av tre gir god klimaeffekt, men hva er status mht. brannsikring av denne type bygg? Hvilke dimensjoneringsprinsipper ligger til grunn? Erlend Johansen, fra Splitkon vil snakke om dimensjoneringsprinsipper under brannforlø Massivt tre har mange fordelaktige egenskaper. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong. Byggenæringen er ansvarlig for 40% av CO 2-utslippene. Ved å bruke massivtre i stedet for betong kan karbonfotavtrykket halveres

Sarpsborg kommune - Værn

Massivtre Trefoku

Massivtre Treteknis

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Næringslivet har fått øynene opp for det grønne skiftet; både fordi det er helt nødvendig for å redde verden og fordi det faktisk byr på forretningsmuligheter. Eiendomsbransjen har flere gode eksempler Det er riktig at å bygge trekonstruksjoner med massivtreelementer ikke er noe nytt, for eksempel er et godt gammeldags laftebygg laget av massivt tre, og både laft og massivtre gir ofte synlige treoverflater. Men dagens massivtreteknologi og laft er ikke likeverdige, massivtre gir helt andre muligheter enn hva vi er vant til. Mange gode. Hans foredrag kretset rundt tematikken hva er annerledes og hvorfor bruke massivtre med særlig fokus på bl.a. konstruksjonsløsninger, detaljer, lydforhold, isolasjon osv. Andre halvdel av hans foredrag handlet om passivhus, nullhus og plusshus, og hvordan velger vi energiforsyning

Hvorfor er massivtre den beste løsningen for et

 1. Det er benyttet 6 500 m3 massivtre, tilsvarende om lag 23 000 trær. Både ytter- og innervegger, etasjeskiller, heissjakter, trapper og trapperom er massivtre. - Dette er et av forbildeprosjektene vi ønsker å vise frem, forteller Krister Moen i bærekraftdivisjonen til Innovasjon Norge
 2. Hva gjør iTre? iTRE as er et nettverksorientert PA-selskap som tilbyr prosjektarbeide med massivtre som bærende konstruksjoner. Vår bakgrunn og lange erfaring i byggebransjen gjør oss istand til å foreta mulighetsstudier, forprosjekter og forestå gjennomføring av de fleste byggeprosjekter
 3. Hva er massivtre? Massivtre er byggelementer som er satt sammen etter samme prinsipp som kryssfinér. Elementene er bygd opp av korslagte treelementer som er sammenføyd med lim, skruer eller tredybler, lim er det vanligste. Antall lag varierer normalt fra tre til ni med en totaltykkelse fra 60 til 240 mm
 4. Massivtre-TREndy Gruppe 2 Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap Petter Nenseth Auk Institutt for Konstruksjonsteknikk Roy Rones Institutt for Marin Teknikk Vera Eide Thorsø Institutt for Kunst og Media Massivtre Begrunnelse for valg av tema: Kunnskap om temaet er lite kjent blant folk flest Mange potensielle.
 5. Nå er det like før vi har vært i sving et helt år. Godt over 50.000 har vært innom oss, og 1000 av dere har meldt dere på nyhetsbrevet vårt. Og det øker. Det er flere besøk per uke nå enn for et halvt år siden. Nesten 2500 er innom hver uke. Nå har vi lyst til å høre hvem dere er og hva dere syns om oss
 6. Etterspørselen etter massivtre til norske bygg kan nøkternt vurdert bli tre ganger så stor mot 2024. Det fremgår av rapporten «Markedsanalyse av massivtremarkedet i Norge 2017-2024.» Årsaken er at massivtre er raskere å bygge med, samt at det er mer bærekraftig og miljøvennlig sammenlignet med betong

Hva er massivtre? BADSTU I VANG I VALDRE

 1. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell. Vil du bidra? Da bør du bli mer bevisst på ditt eget klimaavtrykk. Sjekk hvordan du ligger an ved hjelp av Enovas klimakalkulator
 2. imalt med lagringsplass
 3. Vi har kalt prosjektet vårt for Verdens nordligste plusshus i massivtre. Det er en ambisiøs tittel, og en solid målsetting å strekke seg etter. Flere ulike instanser (ulike bedrifter, rådgivningsbedrifter og studentgrupper) har gjort vurderinger av hvilke tiltak som kan være aktuelle på vårt hus for at dette skal være mulig. Men hva er egentlig forskjellen på hhv
 4. uttene. Prosjektet har fått 10 millioner kroner i støtte fra Klimasats og Enova. Og totalentreprenør Backe Stor-Oslos aller første erfaring med massivtre er også positiv
 5. TEWO er en av de største nye satsningene innenfor norsk, bærekraftig treindustri. Vår produksjon ligger i skog-kommunen Hurdal og vår nye produksjonslinje ble innviet den 25. september. PRODUKSJO

For hva er vel egentlig mer miljøvennlig enn luft? Hva med en kombinasjon av massivtre og produktene nevnt over? Jeg kunne fortsatt i evigheter - men ingen av disse løsningene fra det lokale og regionale næringslivet fikk noen gang sjansen - fordi politikerne i Halden allerede hadde valgt produkt til prosjektet [column cols=6 begin=1] Krysslaminert massivtre (CLT cross laminated timber) er et utmerket og anvendelig byggemateriale, ideelt til bruk for vegg-, etasjeskille- og takelementer sammen med annet byggemateriale. Lagene er av krysslagt fingerskjøtt trelast som er limt sammen og som følge av dette tåler det stor belastning i to retninger

Omsorgsboliger i massivtre og verdens høyeste trebygning

Hva er Massivtre og hvilke fordeler får man ved å bruke

Dette er et godt eksempel på at det er mulig å skape en industri basert på fornybare ressurser og skape attraktive arbeidsplasser i Norge, avslutter Moen. Fakta om massivtre: Massivtreelementer er planker (lameller) som er satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag Hva er massivtre? Massivtre-elementer er treplanker som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd med lim, dybler eller stålstag. Treplankene danner et byggelement som normalt er 120 cm bredt og fra 3-4 meter og opp til 13-14 meter langt. De krysslagte elementene er de vanligste og blir levert som 3-9 lags elementer. Tre er et byggematerialet som binder mer CO2 enn hva som brukes i produksjonen. Energiforbruket til treindustrien er også «ren» da elektrisitet fra vannkraft som oftest blir benyttet, ved siden av biobrensel (avfall fra egen produksjon). Etter sin levetid kan limtre og massivtre benyttes som brensel, og frigjort CO2 tas opp av tilveksten i. Det er riktig at å bygge trekonstruksjoner med massivtreelementer ikke er noe nytt, for eksempel er et godt gammeldags laftebygg laget av massivt tre, og både laft og massivtre gir ofte synlige treoverflater. Men dagens massivtreteknologi og laft er ikke likeverdige, massivtre gir helt andre muligheter enn hva vi er vant til Heltregulv er ofte 20-22 mm tykke og kan monteres rett på bjelkelaget. Hva er forskjellen på tarkett og parkett? Til sist kan det være greit å avklare et vanlig spørsmål, nemlig hva er forskjellen på Tarkett og parkett. Tarkett er ikke en gulvtype, men en produsent som blant annet produserer parkett, vinyl, linoleum, sportsgulv og laminat

Massivtre - Arkitektur

Massivtre-elementer er kompakte, stødige elementer, som er totalt reversible tilbake til naturen fordi elementene kun består av tre. 2. Godt innemiljø. I massivtrehus benyttes som regel trefiberisolasjon. Dette er miljøvennlig og reversibelt - i motsetning til steinull og glassvatt som består av uorganiske materialer. 3 Hva er et plusshus? Miljøvennlig. Plusshus er et hus som er konstruert slik at det i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset. Massivtre. Skavanger skole bygges som et plusshus i massivtre med energiproduksjon fra solceller og energibrønner Hva er det egentlig å ikke like med tre? Det er klart, favner man det totale treindustrien og ser globalt på det, så kan man selvsagt ha noen betenkeligheter. Det foregår mye uansvarlig skogdrift i verden, spesielt hogst for produksjon av papirmasse beskatter ressursene våre hardt

Forside - Norsk Massivtre A

Massivtre er en del av løsningen, men det er også lav- eller nullkarbon-betong. Atle Houg, daglig leder i Byggutengrenser (et organ for betongbransjen) spør i BT 4. februar kulturredaktør Frode Bjerkestrand om GC Rieber Eiendom sin bruk av massivtre i kontorbygget «Skipet» i Solheimsviken er den rette klimaløsningen Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, synes det er veldig spennende at studentene er villige til å gå foran i utviklingen med høyhus i massivtre. Studentene vil være både pådrivere for å vise hva som er mulig for eget bruk, og vise hvordan erfaringene kan videreføres i utviklingen av byen forøvrig Det er ikke bare bare å holde tunga rett i munnen når det gjelder taktekking. Ikke alle utrykk er like logiske eller enkle å forstå. Sd-verdi er ett av dem. Derfor gir vi deg nå en enkel innføring i hva det er, hvordan det fungerer og ikke minst hvorfor det er så viktig å ha kunnskap om det. Hva er Sd-verdi og hvordan fungerer det Markedet for massivtre er i sterk vekst Norge ligger langt framme internasjonalt når det gjelder bruk av treteknologi, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Her får du et innblikk i hva vi skriver om. Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål Massivtre er et miljømessig godt valg både for innemiljøet, utemiljøet og generell ressursbruk. Vi foreslår løsninger med minst mulig miljøbelastning I en rekke samspillsentrepriser har vi foreslått bruk av massivtre uten at det forelå planer om dette fra oppdragsgivers side

Stein er som tre et naturlig og fornybart material, men som i tillegg også er ubrennbart. En egenskap som gjør at steinull kan bidra til å forhindre en eventuell brannspredning. Se to fantastiske og tidsaktuelle massivtre prosjekter hvor samspillet med ROCKWOOL steinull er med på å skape en merverdi for beboerne som vil være med på å berike deres hverdag i hele byggets levetid Hele bygget er bygget i massivtre, bortsett fra taket i stål og gulvet i betong. Massivtre er treplanker som ved hjelp av skruer, dybler eller lim forbindes til hverandre i flere lag. Massivtre er profilert som et miljøvennlig materiale som gir gode egenskaper i forhold til gjenbruk, varmelagring, effektivitet mht. energi og ressursforbruk, og binding av CO2 Men massivtre er heller ikke det eneste fornuftige byggemateriale i framtiden. Det skal brukes sammen med andre materialer vurdert ut ifra bygningens bruk, utforming, plassering og så videre. Derfor har kommunestyrets fattet følgende vedtak: «Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trevirke Massivtre er i vinden for tiden, men er forsatt dyrere enn bindingsverk, spesielt hvis det blir halvfull trailer med elementer. En brukt løsning er f.eks. og lekte ut med 2x8 for isolering, som vil si at materialforbruket blir stort. Når det er sagt, så kan man bygge spenstige hus hvis man får utnyttet massivtreets potensiale

Det er mange fordeler med massivtre av Holz100 - både for naturen og for innemiljøet. 100% naturlig byggemateriale gir et godt hjem. Systemet holder cirka 3-5 ganger lengre under en brann enn hva stenderverk, mur og teglsteinsbygninger gjør Hva er massivtreelementer? Massivtre- elementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Planker (lameller) som ved kryssliming i. Benyttes ubehandlet, slipt og lakkert, oljet eller malt etter ønske. Massivtre er byggelementer som er satt sammen etter samme prinsipp som. Det er en ingen hemmelighet at Sørlandet har vært sinker på massivtre. - Dere har vært skeptiske? - Sånn er det med alt som er nytt, som man ikke har gjort før. Samtidig har vi bygd med så mange ulike materialer og metoder at det å gå inn i dette er langt innenfor det håndterbare, mener prosjekteringsleder Trond Olav Stupstad For mange er det naturlig å velge laft eller reisverk når man skal bygge hytte. Men det finnes et annet og miljøvennlig alternativ - massivtre. Les også: Slik gjør du hyttekuppet. I blant annet Tyskland er massivtre blitt brukt som byggemateriale en stund

- Dette er et svar på det 'grønne skiftet' og et bevis på at tre er et materiale som kan utfordre tradisjonelle løsninger også i høyden samt muliggjøre klimariktig bygging bare man tenker offensivt nok. sier byggherre Arthur Buchardt. Mjøstårnet blir 80 meter høyt fordelt på 18 etasjer Det er ikke lagt et ekstra lag med tregulv oppå det. Og gulvet i andre etasje er massivtre. Det er samme materiale hele veien igjennom, forklarer Kristin Brynja Gunnarsdóttir. Topper en uvanlig. Brannfare er fortsatt tema når massivtre diskuteres, men Aanesland mener det snart bør være ikke-tema. - Til og med forsikringsselskaper lever i den villfarelse at å bygge i tre er brannfarlig, men branntester viser noe helt annet. Derfor er det mulig å bygge de aller høyeste husene i tre, noe de nå gjør i London, Tokyo, Vancouver Hva skiller dette huset fra andre hus, og hva er så spesielt, kontra mer ordinære hus? Huseieren peker på noen faktorer som de mener er unike og attraktive med denne boligen. - Det mest øyensynlige er naturligvis arkitekturen. Ved å bygge i massivtre er det stor arkitektonisk frihet,. PRODUKSJON: HVA ER NYTT? Vi har bygget i armert betong i 100 år, Massivtre i 6-7 år (storskala) 1. Statiske systemer og dimensjonering: RIB/Arkitekt/TE 2. Brannkonsepter og detaljløsninger: RIBrann/Arkitekt/TE/RIB 3. Lydkonsepter og detaljløsninger: RIAkustikk/Arkitekt/TE/RIB 4. Arkitekt -konstruksjonsprinsipp og detaljer: Arkitekt/TE 5

KL-tre (massivtre) - Moelve

Etter min vurdering er massivtre hus den siste krampetrekning fra pressede skogeiere og skogindustri. Tll fånyttes. Hva som avgjør valg av byggematerialer er kostnader og egenskaper, ikke ideologisk fjas. Det har også blitt typisk norsk å importere byggevarer Massivtre i Østfold. I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet Peab er i gang med å bygge en ny gymsal i massivtre på Svinndal skole i Våler. Byggherre er Våler kommune, og kontrakten har en verdi på ca. 22,5 MNOK eks mva. Arbeidene på byggeplassen startet i midten av august, og etter planen skal gymsalen stå ferdig i midten av februar 2021 Dekker av betongprodukter og massivtre 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 522.891 Etasjeskillere i massivtre I denne stuen er det fem og en halv meter under taket. Se hvordan huset snor seg over seks små etasjer. UTSIKT: Fra kontoret på sjette plan er det åpent ned til stuen

Video: Hva er massivtreelementer? - Trefoku

Stål og betong vs massivtre - Byggfakt

Fordelene er mange ved å bygge i massivtre. Tre er generelt et lett konstruksjonsmateriale, det er fornybart og har lavt CO2-avtrykk. I tillegg bidrar det til et stabilt luftfuktighetsnivå og god temperering innendørs, og det krever mindre energi for oppvarming og kjøling. Men tre er også et materiale mange tenker på som svært brennbart Massivtre på heltid - Det er cirka 15 år siden massivtre kom til Norge. Østerrikerne har bygd med det i mange år, men vi samarbeidet med et arkitektfirma i Oslo og kom inn i et massivtreprosjekt i Øvre Eiker i 2005, forteller Øystein Henriksen Massivtre AS ble etablert i 2016 og er forhandler av massivtre elementer fra anerkjente KLH i Østerrike. Vi er i dag 4 ansatte og møter økende interesse for produktet vi leverer. Vi står for prosjektering, levering og montasje av bygningskonstruksjoner i massivtre (krysslaminerte trepaneler)

Møbler i massivtre, hva er fordelene med det? innhold. Dagens møbelmarked er overfylt med tilbud fra moderne produsenter som bruker mer lønnsomme råvarer, noe som viser overlegenheten til fasader som er ferdige med forskjellige belegg. Hva er de gode vuggene i interiøret Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger Foreløpig er det ingen nasjonale produsenter av bygg i massivtre. - Vi er en skogkommune, ønsker å vise ansvarlighet hva angår miljø og klima, og da bør vi som kommune legge til rette for å bygge med tre. Skal vi ha noe som helst håp om å få i gang massivtreproduksjon i Norge,. Er massivtre løsningen - virkelig? Å bygge klimavennlig handler om grundig prosjektering - ikke å bestemme materialvalg først. Publisert Publisert . Elisabeth grep inn da hun så hva mannen gjorde mot hunden: - Jeg ble så sint at jeg skalv. Eugenie (28) avviste sin egen mor på sykehuset Det er komfortkrav til hvordan hus kan bevege seg når det blåser, for å unngå ubehag for beboerne. Vi kan legge inn supplerende elementer av limtre, stål eller betong, avhengig av hva som passer best for det enkelte prosjektet. For spesielt utfordrende prosjekter, som for eksempel Mjøstårnet,.

Polyseam har gjennomført fullskalatester av gjennomføringer i flere massivtre-konstruksjoner mot brann. Resultatet har resultert i en håndbok for brannsikring av ulike gjennomføringer i massivtre. Løsningene gjelder både for veggelementer og etasjeskiller. Testene viste at massivtre klarte seg godt som branncellebegrensende konstruksjoner Hva er en interessent? Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019. Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater

Hvorfor massivtre

 1. ated Timber(CLT) er krysslimte trelammeller der langsgående og tverrgående sjikt limes 90 på hverandre til ønsket tykkelse, stivhet og styrke er oppnådd Skivene er stive og selvbærende og kan brukes som veggelementer, etasjeskiller, gulv, himlinger og tak samt en rekke spesialområde
 2. Utfordringen er at kostnadsnivå relativt til det etablerte betongalternativet ikke er kjent, og fordeler og ulemper dårlig kartlagt. Masteroppgaven besvarer tre problemstillinger: 1) Hvilke forskjeller er det ved å bygge i massivtre og plasstøpt betong, og hva er bakgrunnen for forskjellene
 3. Prisen for å bygge hus avhenger av flere faktorer. Denne prisguiden viser deg kostnadene som påvirker pris og budsjett for bygging av hus. Finn ut hva ditt hus vil koste å bygge og se hvordan du finner den rette entreprenøren, med den beste prisen, til byggingen av ditt hus

En barnehage i massivtre kan reises raskere enn en barnehage i tradisjonelle materialer - i dette tilfellet 8 måneder mot tradisjonelt 12 måneder for liknende referansebygg. Fagerlund barnehage ble overtatt i to trinn høsten 2016: I august åpnet nybygget med tre avdelinger akkurat i tide til oppstart av barnehageåret Kombinasjonen av massivtre og andre tremateriale gir store moglegheiter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Splitkon AS har nå startet gravearbeidene til det som vil bli Skandinavias største massivtre (CLT) anlegg. Fabrikkbygget på hele 9 mål skal oppføres i massivtre og er planlagt å stå klart høsten 2018 Hva som er mest miljøvennlig er en meget kompleks materie, og det er neppe mulig på generell basis å utpeke en vinner. De enkelte prosjekter må beregnes individuelt. Noen ganger er massivtre mest miljøvennlig, andre ganger er det kombinasjonen stål/betong Det er noen utfordringer knyttet til massivtre. Spesielt med tanke på brann og akustikk. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig synlig massivtre, det er derfor vi bygger i tre, og det har vært en utfordring å få det til. Entreprenøren har derimot funnet en god løsning, noe vi er veldig fornøyde med, sier Søreng

Hva er kriteriene for god strategiutvikling ? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Riksrevisjonens lederkonferanse Sundvollen, 26.09.2012 . Torger Reve Strategi og strategiutvikling 1. Strategibegreper 2. Strategimodeller 3. Strategiske analyser 4. Strategiutviklingsprosesser 5 Ekstrakostnader ved bruk av massivtre ved Hovlitunet. Oppland Arbeiderblad 5.oktober har en artikkel om Hovlitunet omsorgssenter der det bl.a. står at valg av massivtre medfører en merkostnad av prosjektet med 34 mill kr. Det korrekte beløpet er ca kr 10 mill + MVA. Selvsagt mye penger, men vesentlig mindre enn 34 mill Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Treramme hus / trepanelhus / trerammer hus produksjon ogBRIM ArkitekturSkrudde i gang massivtrefabrikken - ByggmesterenKanalbyen i Kristiansand | WSP Norge

Som en liten påminnelse påpeker vi at bygg og anleggsektoren står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Denne klimakjempen er en lavthengende frukt for å oppnå kommunens miljømål - uten å bruke mer penger. Erfaringer fra andre prosjekter i Norge er at bygg med trekonstruksjon gir omlag 50 prosent reduksjon i CO2 på materialer målt mot referansebygg TEK 17 London-baserte Waugh Thistleton Architects har tegnet høyhus i massivtre i snart 15 år. Selskapet står blant annet bak Murray Grove, et prosjekt som sto ferdig allerede i 2009 (utførlig beskrevet i denne PDFen).Den gangen var det verdens høyeste boligblokk oppført med massivtre i bærende konstruksjoner Hva er fordelene med massivtre fremfor tradisjonell bygging med trematerialer? - Massivtre er et bra supplement til andre typer trebaserte konsepter. Det gir en del muligheter knyttet til store prosjekter og bidrar til å utvide markedet for trebyggeri Hva er motivasjonen for å fristille en leilighet på 72 kvm til disposisjon for alle som skal bo her? - Vi ønsker å ha barnefamilier her, sentralt på Løkka. Det er viktig for mangfoldet både på Løkka og i bydelen at barnefamiliene blir værende også når barna kommer i skolealder. Vi vil gjøre vårt for å motvirke den fraflyttingen Førsteamanuensis og kommunelege i Elverum kommune, Knut Skulberg blei intervjua på NRK Dagrevyen 28. februar 2018 i samband med bruken av massivtre i skolebygg. Skulberg deltek i prosjektet Skolebygg i massivtre - framtidens skolebygg saman med førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen og Elverum kommune

Massivt tre har mange fordelaktige egenskaper. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong. Byggenæringen er ansvarlig for 40% av CO 2-utslippene.Ved å bruke massivtre i stedet for betong kan karbonfotavtrykket halveres Det er en fordel om du bor i nærheten av våre produksjonslokaler i Vågå. Hva kan du forvente? Ottadalen Massivtre AS er nyetablert bedrift med engasjerte eiere med ambisjoner om vekst. Du får muligheten til å delta i utviklingen i en ny produksjonsbedrift i Ottadalen og utvikle din egen arbeidsplass En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt. Følgende er besluttet bygd i massivtre pr 1.02.13 •Ulsmåg barneskole -7200 kvm BTA -Bergen Kommune -Tre i hovedkonstruksjonen og lavenergi •Romsdal vgs -12000 kvm -Møre & Romsdal Fylkeskommune -Fokus på drift med low-tech og massivtre •Nye Voss vgs -6000 kvm -Hordaland Fylkeskommune -Fokus på industriell bygging o Massivtre, solceller og geovarme. Studentboligene, som er rundt 50 kvadratmeter store, bygges i massivtre med solceller på tak og to veggfasader for egenproduksjon av elektrisitet. I tillegg skal SiO borre 16 nye geovarmebrønner som skal forsyne studentene med lokal jordvarme

 • Struve geodetic arc.
 • Battle breakdance paris.
 • Best horror movies 2014 2017.
 • Runners knee behandling.
 • Tv2 las vegas.
 • Vingemutter plast.
 • Wunderland sesong 2 deltakere.
 • Cipedersen trondheim.
 • Excalibur las vegas zimmer.
 • Has multiculturalism in britain failed.
 • Sjøholt camping.
 • Pilzinfektion gewichtsverlust.
 • Battle breakdance paris.
 • Grovbakstmel oppskrift.
 • Kompartment syndrom.
 • Titanoboa monster snake.
 • Hs offenburg prüfungsamt.
 • Minecraft schwert basteln.
 • Overføre bilder fra pc til iphone uten itunes.
 • Crash bandicoot plattformer.
 • Studenttall.
 • Itl vestby.
 • Sara lossius.
 • Alpresor 2019.
 • Astrofysikk utdanning no.
 • Søk om forbrukslån.
 • Grunnleggende ferdigheter i naturfag.
 • Blueberry education.
 • Wiki hurling.
 • Therme erding 2 für 1.
 • Hovercraft verbrauch.
 • Scheriproct rektalsalve.
 • Kommen 2. vergangenheit.
 • Red dead revolver 2.
 • Facebook app dashboard.
 • Utsparingsrulle pris.
 • Molar mass oxygen.
 • Ernährungsplan nach magersucht gewicht halten.
 • Hensikten kryssord.
 • Kfw 55 förderung 2017.
 • Autogear uploader.