Home

Når var jernalderen

Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen, og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige kilder for vår viten Jernalderen er i arkeologien regnet som den tids- eller utviklingsepoken der bruken av jern er framtredende i produksjonen av våpen og redskap i et samfunn. Jernalderen ble innledet på ulike tidspunkt i Midtøsten, Egypt, Kina og Europa. I Norge begynte jernalderen omkring 500 f.Kr., mens de tidligste sporene av jernutvinning, i Midtøsten, går betydelig lengre tilbake Jernalderen i Norge er perioden fra cirka 500 før vår tidsregning til cirka 1050 etter vår tidsregning. Eldre jernalder regnes fra 500 fvt. til 550 evt. og yngre jernalder regnes fra 550 evt. til cirka 1050 evt. Jernalderen er den yngste av de forhistoriske tidsperiodene, og karakteriseres ved at jern i stor utstrekning ble nyttet til våpen og redskap Gjennom jernalderen var det ein stadig auke av bruken av havet. Dette veit ein når ein sjår på dei mange fjærmannstuftene, eller fiskeværa som dukker opp. Særleg i det som var gamle Øygarden finner ein mange slike fjærmannstufter. Heile 7 stykk. På ein slik tuft i Hjartøy var det heile 70 hus i bruk samtidig, fordelt på 30-40 hustufter Anatolia var sentrum for hettittene, som brukte våpen av jern til å erobre store deler av det nære Østen. Deres skrive systemet var basert på kileskrift, som den babylonske kulturen før dem. De snakket en tidlig indoeuropeisk språk. Boliger i tiden av jernalderen var basert rundt gress hytter

Jernalderen er navnet på den yngste og siste arkeologiske forhistoriske perioden, i menneskenes historie. Dette er en svært varierende og innholdsrik periode som strekker seg fra et par tusen år før Kristus blir født, gjennom Romerrikets storhetstid og fram til tidlig middelalder. Jernalderen begynte da jernet erstattet bronsen som redskapsmateriale, dette varierte fra område til. Hvis jernbarrerne var beregnet på salg, gav smeden dem ofte en bestemt form, der fortalte noget om jernets eller stålets kvalitet og anvendelsesmuligheder. Samfundsorden. I de få totalt udgravede landsbyer fra jernalderen har ærkæologerne fundet en gård, som var dobbelt så stor som de andre

Jernalderen i Norge - Wikipedi

Jernalderen har fått dette namnet fordi folk som levde på denne tida byrja å bruke jern til å lage reiskap og våpen. Dette førte til at det var lettare å skaffe seg mat. Dei kunne mellom anna lage kniv, kokekjelar, sverd, brynjer, saks. Rett og slett ting som gjorde det lettare å leve. Vikingtid Jernalderen [ Jernalderen var gullalderen I mars 1897 arbeidet noen med en dreneringsgrøft i dalen på Joa. Når det meste av jordarbeidet i dag blir utført med maskiner, sier det seg selv at det er sjelden noen legger merke til gjenstander som blir veltet opp sammen med store jordmasser Dette var en forutsetning for vikingferdene. Handel. Bedre samferdselsmidler, særlig skip, gjorde at handelen både innen- og utenlands ble sterkt utvidet i jernalderen. Før jernproduksjonen var tilstrekkelig utbygd, ble jernet importert fra keltiske høvdingdømmer i Mellom-Europa

Det var nå mulighet for å lage redskaper som våpen og redskaper av jern. Og det ble mye lettere for folk å få gjort forskjellige ting, som for eksempel avlinger. Folketallet økte også. Jernalderen var delt inn i eldre tid og yngre tid. Eldre jernalder blir delt inn i før romersk tid, romertid og folkevandringstid. Mellom 500-tallet og. Selv om de største gravhaugene stammer fra bronsealderen så stammer på langt de fleste gravhaugene på Sola fra jernalderen. For å forstå viktigheten av dette med gravhauger må en forstå litt mer om gravskikker. Det er gravgodset arkeologer gjerne bygger sine hypoteser på, når en skal for­søke å rekonstruere forhistorien. Derfor er det nesten alltid [ Bronsealderen tar slutt når kunnskapen om å fremstille jern blir kjent rundt 500 f.kr. Jernalder 500 f.Kr - 1050 e.Kr Jernalderen i Norge var fra 500 f.Kr. til omtrent år 1050. Disse 1550 årene deles inn i periodene før-romersk jernalder, romersk jernalder, folkevandringstid, merovingertid og vikingtid En av våre eldste kjente aner har fått navnet Ida, et 60 cm langt og 47 millioner år gammelt fossil funnet i Tyskland og utstilt på naturhistorisk museum i Oslo. Hennes kroppsform og anatomi antyder at hun ligger så godt som innerst inne på den grenen mennesket deler med apene. Les egen artikkel på forskning.n

Jernalderen - Wikipedi

Jernalderen, den periode i forhistorien, hvor mennesket lærte at tilvirke og bruge jern i større omfang; den efterfulgte bronzealderen. Den ældste udvinding og tilvirkning af jern skete i 2. årtusinde f.Kr. i Anatolien og i Mellemøsten; enkelte fund, bl.a. en jerndolk fra Alaca Hüyük i Anatolien, er imidlertid tidligere. Især synes hittitterne at have stået for den tidligste, mere. Jernalderen. I kapitlet Jernalderen har du lært om: - kvifor denne perioden blir kalla jernalderen - omtrent når jernalderen var i Noreg - kvar jern finst - kva dei brukte jern til, og kva eigenskapar jern har - at mange gardar blei rydda og dyrka opp - korleis folk budde i jernalderen Tørrfisk og råvarer fra kval, kvalross eller sel har nok vært kostbare ting å bytte med. Kvalrosstenner var faktisk etterspurt og høyt verdsatt helt sør til Bysants i jernalderen. Havet knyttet også bygdene sammen, og de store jernaldergårdene på Andøya, Bjarkøya, Grytøya og Trondenes var ikke langt unna når det var god bør Når var jernalderen? Hvordan endret klimaet seg i begynnelsen av jernalderen? Hva kan navnene på de eldste gårdene i landet fortelle om naturen på stedene de ligger ? Hvordan ble jern lagd i jernalderen? Hvorfor førte bruken av jernredskaper til at folketallet steg? Hva er runer? Hva kaller vi de rikeste og mektigste bøndene i jernalderen Overgangen fra bronsealderen til jernalderen i Norge (500 f.Kr.) kjen­ne­teg­nes mer av at bronsen forsvinner, enn av at jernet introduseres. Jernet erstattet nemlig aldri bronsen. Mens bronsen oftest ble brukt til statusobjekter som smykker, våpen og rituelle gjenstander i samfunnets øverste sjikt, var de første jern­gjen­stand­ene små personlige ting

Vikingtiden plasseres i det vi kan kalle en skandinavisk jernalder. I perioden fra 700-tallet og utover er funnene av rester fra utvinning av jernmalm, smier og av gjenstander av jern sterkt økende, og bruken av jern i redskaper, kniver, økser, sverd og andre praktiske redskaper tok seg kraftig opp når går jeg i fra bronsealderen til jernalderen? jeg har satt ut alle points i bronsealder forskningstreet, men vil helst ikke over til jernalder før pvp runda er over i tilfelle jeg ikke får med meg points i fra bronsealderen da. så tør ikke sette noe points i ernalder før jeg vet hva som skjer i overgangen mellom de tidsepoken Jern (Fe) er et mineral som er viktig for flere funksjoner i kroppen. Hovedmengden av jernet i kroppen er bundet til hemoglobin, og bidrar til transport av oksygen til cellene Jernalderen: Nordmenn tilpassa Museum ved Universitetet i Oslo sidan 2006 har arbeidd med å sikre gjenstandar som dukkar opp i fjellet når breane no trekkjer seg tilbake. Så langt har dei redda over 2.000 godt bevarte piler, klede, Perioden var som ei lita istid og kan ha vore opphavet til den norrøne myten om fimbulvinteren Når vi kommer litt lenger fram i tid, begynner funnene å bære preg av at navn også kunne brukes til å sette seg selv i en familiær kontekst. Det betyr med andre ord at man begynte å bruke de samme navnene som tidligere generasjoner for å vise hvem man var i familie med

Jernalderen var en hård periode i Danmarks historie. Det var den af flere grunde. For det første var vejret i Danmark koldt og regnfuldt. For det andet levede man i jernalderen af den mad, man fik fra sine marker. Det betød hårdt arbejde fra morgen til aften. Jernalderen er opkaldt efter metallet jern, som man lavede sine redskaber og. Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen , og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige kilder for vår viten I det spil var det, at vikingerne, eller normannerne, dukkede op i større kvantitativ skala end tidligere på den europæiske scene. Det er derfor, vi godt kan se vikingetiden som et produkt af jernalderen. Den bare en version 2.0 af jernalderen, fordi der er mere af den kvantitativt Jernalderen i Britannia (engelsk British Iron Age) er den konvensjonelle arkeologiske betegnelsen i Storbritannia på forhistoriske faser i jernalderkulturen på den største øya (England og Skottland) og de mindre øynene utenfor kysten av denne.. Metallarbeid av jern er hva som preger periode i kontrast til den forgående bronsealderen.Foruten jernredskaper som økte ytelsen i jordbruket og.

Jernalderen i Norge - Store norske leksiko

Barndommen var over når man var gifteklar, ca. 15 år gammel. Treller. Trellene hørte sannsynligvis til både på storgårder og på vanlige gårder. Det var stor forskjell på trellenes status - noen kan ha virket som forvaltere på går­d­en, men treller kunne også bli omtalt som fe - husdyr Jernalderen i Norge var fra 500 f.Kr til 500 e.Kr. I jernalderen ble det kaldere, derfor måtte de begynne å bo sammen med dyrene og lagde husene av steiner og leire. Taket var laget av gress eller torv. De bodde med dyrene fordi det skulle bli varmere inne i huset. Den ene delen av huse Når de hadde samlet opp nok jern tok de med dette til smeden. Comments (1) » Redskaper og våpen i jernalderen. mars 12, 2009 · Filed under Jernalder. I jernalderen var smeden veldig viktig fordi han kunne lage våpen og redskaper av jern. Vi har funnet mange våpen og skjold i graver fra jernalderen

Jernalderen og vikingtid - Ord I Spreke Spo

Dette var bjønnamark (Skrondal i Leikvin 2012) og mesteparten av ferdselen gikk med båt, spesielt varetransport helt fram til etter andre verdenskrig. Dette var derfor en ganske tett trafikkert sjøvei og var det også i jernalderen. Den neste kjente gravrøysen var på Skjærneset på Melkild Kul retroserie om menneskets utvikling. Fransk animasjon fra 1978 Krig og samfunn i jernalderen. 02.06.14. Av Ingrid Ystgaard. I tillegg var den hendig nettopp når en skulle angripe bygninger og borger og bryte seg inn. Dette skjedde på samme tid som Vestromerriket brøt sammen, og den romerske hæren trakk seg tilbake fra de germanske områdene Visste du at menneskene i jernalderen var noe forfengelige når det kom til hår og skjegg. I følge mytologien lød Odins oppfordring: Kjemmet og vasket skal krigeren være. Flere menn fikk i norrøn..

Hva var jernalderen? - Evisdo

Järnåldern är, enligt Thomsens treperiodsystem, den tidsepok i Gamla världens historia som inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn.Man började då successivt att tillverka bland annat verktyg och vapen av järn istället för av brons.Så småningom övergick det även till stål.Smycken, spännen och liknande var dock fortfarande ofta i brons I kapitlet Jernalderen har du lært om: - hvorfor denne perioden blir kalt jernalderen - omtrent når jernalderen var i Norge - hvor jern fins - hva de brukte jern til, og hvilke egenskaper jern har - at mange gårder ble ryddet og dyrket opp - hvordan folk bodde i jernalderen - gravskikker - runer - bygdeborge Sådan var det nok også i jernalderen. Man ved bare ikke, hvad de legede dengang. Man har fundet nogle lerkugler med små sten inden i, som rasler, når man ryster lerkuglen. Legetøj er tit noget, der kan lave lyde, så måske var lerkuglerne legetøjsrangler til små børn Elam (persisk: تمدن عیلام) var et oldtidsrike øst for Sumer og Akkad, i det som nå er det sørvestlige Iran. Ny!!: Jernalderen og Elam · Se mer » Etruria. Området som var dekket av den etruskiske sivilisasjon. Etruria var en etruskisk region i antikken i sentrale Italia, et område som i dag er Toscana, Latium og Umbria. Ny!! Når ble hjulet oppfunnet? Hjul med fire eiker er avbildet på helleristninger i Skandinavia fra bronse- og jernalderen og finnes også på Solvognen, som er fra bronsealderen, ca. 1400 før vår tidsregning. Funnet kan gi et unikt innblikk i hvordan livet var i landet i femte århundre. Romerriket

Jernalderen - Studieweb

 1. Når levealderen tidlig på 1900-tallet var så mye lavere enn i dag, skyldes det i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet. I Norge i dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, og det er dødeligheten i eldre aldersgrupper som nå er avgjørende for forventet levealder
 2. I jernalderen begynner man å anvende jern i bl.a. våpen og redskaper. Den offisielle kristningen av Norge skjer ca. 1030 e. Kr. Middelalder Middelalder-en varer fram til den prote-stantiske re-formasjonen. Tiden etter 1537 kalles nyere tid, eller etterreform-atorisk tid. Eldre steinalder: Fra slutten av siste isti
 3. Senere lærte mennesker seg å støpe redskaper og våpen av jern. Denne tiden kaller vi jernalderen. Den eldste historien deles tradisjonelt i disse tre: Steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Med en slik inndeling følger også en tendens til å fokusere på teknologi når vi forteller historien
 4. e yndlingsmuseer er Lofotr på Borg i Lofoten. Fagfolk og ildsjeler har lagt ned et imponerende arbeid for å gjenskape det betydelige høvdingsetet som ble bygd her i jernalderen. I dag er det et spennende og livskraftig museum der mye skjer. Etter at de gamle tuftene ble oppdaget, ble det i årene I årene 1986
 5. Bjerkreim i bronse- og jernalderen I tidsrommet fra 1800 år før Kr. til 500 etter Kr. av Paul Tengesdal Sommeren 2015 var det store arkeologiske utgravninger ved gårdstunet til Asbjørn Tengesdal på Nordre Tengesdal. Han skulle bygge et nytt bolighus på gården, og det var blitt påvist gammel bosetting på stedet. Det viste seg at de
 6. Den europeiske jernalderen (~ 800-51 f.Kr.) (se også afrikansk jernalder) er hva arkeologene har kalt denne perioden i Europa når utviklingen av komplekse bysamfunn ble ansporet av intensiv produksjon av kobber og jern, og utstrakt handel inn og ut av Middelhavet. På den tiden, Hellas var blomstrende, og grekerne så en eksplisitt skille mellom de dyrkede folkene i Middelhavet, i forhold.
 7. Når Var bronzealderen? Bronzealderen er den periode af menneskets tid mellem stenalderen og jernalderen, udtryk, der henviser til det materiale, som redskaber og våben blev foretaget

Vi lærer masse i samarbeidet med håndverkere. Først når vi rekonstruerer, skjønner vi hvordan plagget er laget. Vil inspirere motedesignere. Marianne Vedeler håper rekonstruksjonen kan inspirere norske designere til å lage nye, moderne tekstiler. - Klær var ingen forbruksvare i jernalderen. Gjenbruk var viktig, og klærne holdt seg lenge I jernalderen var det ingen fast, sentralisert og eksklusiv makt. Når vi kommer til vikingtiden, fantes det tre politiske hovedområder i det som er dagens Norge: Ladejarlene hadde makta i Hålogaland, som strakk seg trolig fra dagens Trøndelag og nordover. Østlandet lå under dansk herredømme,. Har funnet grav i båt fra jernalderen på Torget Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Niku til Adresseavisen. for nå skal den store oppussingen av byens midtpunkt settes i gang I dag er Stensparken en fredelig plett, der brisen rusker mildt i syrinene. I jernalderen var det skikkelig action her, med plyndring og ildspåsetting av gårder Kjøp 'Jernalderen i Norge, ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.' av Bergljot Solberg fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978820223178

Når var jernalderen i Norge, og hva er det som gjør at vi deler den eldste historien inn i steinalder, jernalder og bronsealder? Når kom jordbruket til Norge? Hvorfor ble folk jordbrukere så mye senere her enn i Midtøsten? Hvilken betydning fikk jernet for jakt, fangst, fiske, jordbruk og håndverk Bronse- og jernalderen i Norden. Ikke tilgjengelig lenger. Bronse- og jernalderen i Norden, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata. Hjelp. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten.

Jernalder - Wikipedia, den frie encyklopæd

Fakta om Jernalderen - Framtidajunior

Jernalderen var gullalderen - Sola Historiela

Hullene var mellom 20-40 centimeter dype, og går inn i kjernen av gravhaugene. Den utgravde massen lå foran hullene, skriver Ingvill Dalsegg, som er leder for gravfeltet på Vang, i politianmeldelsen som ble levert på vegne av grunneier Oppdal kommune onsdag. Hun oppdaget hullene i nedre del av. Den første store pandemien var den justinske pesten på slutten av jernalderen. Den varte i 200 år. Det neste ragnaroket var svartedauden, en pandemi som kom i stadig nye bølger og varte i 400 år. Den tredje epidemien, som startet på slutten av det nittende århundre i Kina og nådde resten av verden via Hongkong, varer fortsatt Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Gravplatene henger i dag like innenfor porten til Fritzøe verk, og treformen er nå å se i museets nye utstilling: Mennesker og makt i Larvik 1671 - 1783. Slike massive minner var langt fra uvanlige på den tiden, da Fritzøe jernverk gikk for fullt. De finnes fortsatt på alle de eldste kirkegårdene i distriktet, og [

Jernalderen - Maihauge

Jernalderen - Daria

Når vandet er fordampet, knuser man myremalmen til små stykker og varmer det op igen i en stor ovn. Til sidst er der kun det rene jern tilbage. Det var det, som man fandt ud af i starten af jernalderen, og som gjorde, at bronzen blev droppet til fordel for jern Kun når gården var indrammet af fælles hegn kan vi være sikre på, at de viser landsbyer - som Grøntoft først viste. Landsbyerne flyttede stadig med jævne mellemrum, og det blev de ved med gennem resten af oldtiden, bortset fra Thy, hvor byhøje beboedes fortsat gennem 4-500 år især i romersk tid Jernalderen Rispebjerg er Bornholms største forsvarsværk fra jernalderen. Når et fjendtligt angreb var blevet nedkæmpet af en lokal forsvarsalliance, blev den slagne hærs udrustning ofret i en helligmose. Spyd- og lansespidser fra våbenofferfundet i Balsmyr Mose

Når var jernalderen? Jernalderen varte fra 500 f.Kr til 800 e.Kr. 14. Hvordan endret klimaet seg i begynnelsen av jernalderen? I jernalderen ble det kaldere, og det regnet og snødde mer enn før. 15. Hva kan navnene på de eldste gårdene i landet fortelle om naturen på stedene de ligger ? Navnene på. Når noen døde, ble de bare brent og restene ble enten lagt i urner eller ned i jorda. Nærmere kristi fødsel fant man flere eksempler på rikere kunstneriske utrykk, og etter 200 år har jernet blitt det mest brukte materialet tiøl våpen og redskaper. Nå var det lettere å lage knivblader ovg sverd, og desuten var jerne et fornybart. ---- Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. Ny!!: Jernalderen og Jernalderen i Norge · Se mer » Jin (Korea) Korea i år 108 f. Kr. Jin (eller Jin-riket) var en tidlig koreansk stat som i jernalderen strakk seg over en stor del av Koreahalvøya i det andre og tredje århundre f. Kr.. Ny!!: Jernalderen og Jin (Korea) · Se mer

Oppheving av tid i Lejre | Fortidsfamilien - reiser i tidMad og drikke

Gravhauger er jernalderens kjennetegn - Sola Historiela

 1. Prisene på jernmalm fra australske gruver har falt med hele 38 prosent hittil i år og nådde en foreløpig ny bunn for året tidligere i dag i Australia. Slutten på jernalderen Den amerikanske finansinstitusjonen Goldman Sachs tror dette er slutten på en epoke i den australske økonomien
 2. Én ting er viktig å ha klart for seg i denne sammenheng: Når vi snakker om kvinnegraver og mannsgraver, mener vi noe annet enn alle avdøde personer av begge kjønn i en gitt periode av jernalderen
 3. Når man finner spillebrikker i en grav, er det et sterkt symbol på personen som ligger der, sier han. GRAVHAUG: Utbygging førte til at arkeologer undersøkte den 1700 år gamle gravhaugen i.
 4. Dette var upraktisk, og ved den nevnte matrikkelrevisjonen ble en stor del av gårdsnavnene modernisert. På 1900-tallet kom en rekke forskrifter for skrivemåten, og en mengde navn ble endret, ofte til irritasjon for folk som var vant med en mer tradisjonell skriftform. Særlig galdt det stedsnavn som også var i bruk som slektsnavn
 5. Et av Norges største arkeologiske utgravingsprosjekter er ved veis ende. 38 plasser er gravd ut, og det er primært steinalderboplasser som er undersøkt
 6. Gravhauger for mektige høvdinger er vitnesbyrd på økt sosial lagdeling i jernalderen. 9. Konsekvenser av nordmennenes kontakt med romerne var for eksempel mange nye varer, som våpen, vin og glass og at nordiske soldater som gjorde tjeneste i romerhæren fikk verdifull trening og kunnskap om krigføring og organisering
 7. jernalderen, var vesentleg. Første veka prøvde vi å setje oss inn i korleis dette livet var. Gjennom forteljing, Atmosfæren var difor den rette når vi skulle jobbe med temaet. Vi fekk studere og samtale om steinane som vi fann, om kva vi kunne finne under torva,.
Her er vikingernes fem favoritvåben | Kultur | DR

Fisk, og særlig sild, sto ofte på menyen når vikingene satte seg til bords. Mange råvarer var de samme som i dag, men de kunne ha en annen status. For eksempel ble hestekjøtt regnet som en delikatesse, og ble bare servert ved spesielle anledninger. Grøt av bygg, havre og andre kornsorter var utbredt blant fattige Når begynte man å bygge stavkonstruksjoner . På Forsand i Rogaland finnes det spor av grindverk fra bronsjealderen, omkring 3000 år gammelt. På Ullanhaug ved Stavanger finnes omfattende bygningsrester fra jernalderen. Dette funnet er datert til omkring år 500 Nå er Skandinavias største og mest komplekse smieanlegg funnet. En håndfull jernperler og en årvåken arkeolog var det som skulle til for å løse mysteriet. Smedperler. Under et ganske vanlig forvaltningsoppdrag på Forsetmoen i Midtre Gauldal kommune la NTNU Vitenskapsmuseets feltleder Ruth Iren Øien merke til noen helt små jernperler

Lær om skipet og båtens utvikling i jernalderen og inn i middelalderen. Bergens Sjøfartsmuseum kl. 12-13 Bergen 1000 år! Fra byplan til levende samfunn, et arkeologisk perspektiv. Hvem grunnla Bergen, og når skjedde det egentlig? Bergen Sjøfartsmuseum kl. 18-19 Torsdag 22. oktober: Bergenhus - fra kongsgård til militær festning Når pilegrimer strømmet oppover mot Trondhjem fra kontinentet, vandret de da gjennom Fet? Mye tyder på det. Topografien tilsier at veien Kungelv - Trondheim må ha gått gjennom Fet. En ridetur fra Kunghella gjennom indre Østfold-Fet-Sørum-Ullensaker var en kort vei uten hindringer til Trondhjem

Bjarkøy

1 Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens sapiens? 4 Hva var nytt med jordbrukssamfunnene? 5 Hvilke negative virkninger fulgte med jordbrukssamfunnene? 6 Hvorfor kom de første høykulturene eller sivilisasjonene langs elver? 16 Når og hvor kom jernalderen,. Avdekket bosetning fra jernalderen. For rundt 3500 år siden kom menneskene til Søgne. Så bygget de et liten samfunn på en slette like ved Tangvall sentrum

- Men jeg tror ikke jeg skal bli smed når jeg blir stor, altså, sier han til Rogalands Avis. Det er storesøster Sara (12) enig i. - Det ser litt for tungt ut, mener hun Familierne i jernalderen fik tit fisk eller grød til aftensmad. De spiste også planter og frugt fra skovene. Når de holdt fester, blev der lavet stege af kød fra køer, gæs, får og grise. Men det var ikke hver dag, man fik kød Hæreid gravfelt frå jernalderen, Eidfjord: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Hæreid gravfelt frå jernalderen i Eidfjord, Norge på Tripadvisor Pilotene var skrekkslagne over den svarte boksen 1 minutt Pilotene var skrekkslagne over den svarte boksen Oppfinnelser Papiret revolusjonerte all kommunikasjon. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn. Passord Når et reinsdyr var drept, utnyttet de alle delene av dyret. Pelsen ble til telt, tepper og klær, kjøttet ble brukt til mat, geviret og beina ble til redskaper og pyntesaker, og senene brukte de til å sy med. Magesekken kunne brukes som kokekar

(PDF) "Nøkkelpraksis": Østnorske jernaldernøkler som

En smed er en håndverker som bearbeider metall. Når man bare bruker ordet smed mener man vanligvis en grovsmed, som arbeider hovedsakelig med jern eller stål og lager redskaper eller andre nyttegjenstander. Andre typer smeder er gullsmed, sølvsmed og låsesmed.. De første smedene kan vi plassere i bronsealderen, da man begynte å støpe med bronse, og å forme metallet med hammer Fant bolig fra jernalderen på Føyka. Hindrer ikke Føyka-utbygging. Funn sendt til lab i London. De eldgamle prøvene er på vei til et laboratorium i London for grundige undersøkelser. - Om seks uker vil vi vite mer om hva vi egentlig har funnet. Da kan vi si mer om når i jernalderen denne bosettingen stammer fra, sier arkeologen

Men når sola står rund og blid over sund, er det slutt med å klage og syte. Det er mangt som er godt, av stort og av smått i havets bunnløse gryte. 3. Det går mange slags dyr i skog og på myr og gliser med grådige kjefter. Det blir brøl, det blir stønn når man møter bjønn og begge skal måle krefter. 4. Men når jegerens spyd med. Beskyttelsesbehovet var stort i jernalderen, derfor lå maktsentrene gjerne tilbaketrukket i innlandet, Det er synd når man ser hvor mye kunnskap som ligger i disse. Jeg tenker at stedsnavn på mange måter er som fossiler i landskapet. De forteller oss historier om fortiden, så lenge vi vet hvordan vi skal tolke dem Carl Axel Nordman (født 28. januar 1892 i Helsingfors, død 27. februar 1972 i Helsingfors) var en finsk arkeolog, kunsthistoriker, museumsmann, direktør for den historiske avdelingen ved det finske nasjonalmuseet 1930-36 og statsarkeolog 1936-59 (etter Juhani Rinn jernalderen var - Kan fortelle når jernalderen var - Kan regne meg frem til hvor lenge siden jernalderen var - Kan fortelle om hvordan folk levde i jernalderen - Jeg kan navn på gjenstander laget av jern Cumulus s. 110-120 Salaby Youtube Førlesing, tankekart, samtale, lek, jeg-vet-setninger

HARSTAD: - Vi er en liten bedrift som vanligvis omsetter for 5 til 6 millioner kroner i året, nå er vi heldige hvis vi klarer 2 millioner i år. Jeg tror også det er litt optimistisk, sier driver Kristian Kulseng. Han er den tiende generasjonen som driver det som har vært et gjestehus og handelssted siden 1673, nå driver Røkenes Gård først og fremst med golf, servering og selskap som. På jorder på Hauklandsmoen nord for Moi finner arkeologene spor etter fortidens sivilisasjon. - Det er en enorm glede når vi endelig finner noe SØK NÅ. LES MER. Uansett hva som er årsaken til at du har en økonomisk utfordring, vi kan hjelpe. Selv om du har betalingsanmerkninger, kan du få lån hos oss med sikkerhet i egen bolig. Vi sier kan, da vi selvsagt ikke har mulighet til å hjelpe alle. Aktuelt om økonomi

Arkeologiske Tidsperioder Avdeling for kulturhistorie

 1. Vite når bronsealderen og jernalderen var Kunne noen typiske kjennetegn ved bronsealderen og jernalderen . måten å leve p.
 2. ister Sveinung Rotevatn (V) - Det er uvanlig å finne så mye på en utgraving fra jernalderen. Du leser nå en artikkel tilgjengelig for alle
 3. Nå var det altså ingen tilfeldighet at utprøvingen av teknologien ble gjort på Gile, for her var det potensial. Garden nevnes første gang på 1430-tallet av Aslak Bolt, med skriveformen Geilom. Gjennom mange år er det gjort funn på jordene rundt på garden
 4. Det var visst litt problemer i går, men nå skal du få opp «Oslo Public Library». God lesing! Svar. Aleksander H says: 21. august 2019 at 11:52. Noveller, jernalderen og science fiction: seks lydbokanbefalinger. Hør en lydbok på årets påskeferie
 5. Arkeolog Geir Sørum i Telemark fylkeskommune er glad for at så mange gir beskjed når de finner noe. Thomas Lillehavn fra Klyve fant for ikke lenge siden en vikingøks da han var ute med metalldetektor. - Det var bare tilfeldig. FUNN FRA JERNALDEREN
 6. nes jeg frodige Firenze, der jeg feiret nyttårsaften. Dette bildet fra Michelangeloplassen er tatt 2. januar. GOD HELG med solskinn og vår i luften til alle! Stikkord: Firenze, foto, Italia, nyttår, vår. sol. Michelangelo, vinte
Norge fra syd til nord - Hauklandstranda - SvolværHoby - bopladsen] | Historisk AtlasKoking i leirkrukker – Fortidsfamilien – reiser i tid

Når lyser flakker over bergflaten og det dannes skygger i furene, er det som om figurene kommer til live. Helleristninger i berget i Østfold. Lars Ole Klavestad. Det var nettopp dette som skjedde den klare, men mørke kvelden i april da tre kamerater var ute med lommelykter for å lete etter fortidens bilder i berget i Råde kommune Halne Fjellstugu ligger ved inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark, 1140 moh. Riksvei 7 går like utenfor og gir fjellstua en unik tilgjengelighet for folk flest. Her kan du stoppe for en tallerke Når du ikke kan komme til os, kommer vi til dig. Mens arkæologerne på Viking Link udgraver en landsby fra den sidste del af jernalderen (germansk jernalder 400-800 e.Kr.), er der længere ude mod øst dukket en endnu ældre jernalderhilsen op i søgegrøften: et hulbælte fra førromersk jernalder Sjekk Jernalderen oversettelser til Spansk. Se gjennom eksempler på Jernalderen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Dette er borger hvor folk søkte tilflukt når det var fare på ferde. Og fare på ferde var det under det som kalles folkevandringstida, mellom år 400-600. - Germanske grupper på vandring kom også til Norge hvor de hadde et håp om å slå seg ned og få seg en gård, men noen var også røvere, tror vi i hvert fall

 • Rosa drill makita.
 • Måns edwall sjuk.
 • Erstatte kulturmelk med rømme.
 • Fahrradkarte nahverkehr online buchen.
 • Lobbyvirksomhet negativt.
 • Hvor mye mat slørhale.
 • Gratis parkering kongsberg.
 • Michaelsberg siegburg umbau.
 • Dragonfly dac iphone.
 • Weimarer republik karte.
 • Weiterbewilligungsantrag anlagen.
 • Antike bilder schätzen lassen.
 • Stránky pro dívky.
 • Kjent klassisk musikk.
 • Bo kryssord.
 • Yucca palme gießen.
 • Helium ballong.
 • H2o online.
 • Tavex kurs euro.
 • Sioux meaning enemy.
 • Windows xp.
 • Twiggy lampe.
 • Møbler kontor.
 • Unt se logga in.
 • Minoritetsspråklige elever i skolen.
 • Dagobah.
 • Alkaloid kryssord.
 • Konfirmasjon gave.
 • Almond color.
 • Tips til å tjene penger.
 • Geert mak bøker.
 • Strømpris graf.
 • Www bunader no.
 • Jjshouse brudekjoler.
 • Sportaffär katrineholm.
 • Sawgrass mills outlet mall.
 • Dansk moms til norge.
 • Select travel maldivene.
 • Pietta revolver 9mm knall.
 • Penninger spiegelau.
 • Fiske harr.