Home

Uteskole opplegg

Uteskole åpner for muligheter for læring i alle fag. Det finnes mange gode ressurser med tips for hvordan dere kan gjennomføre uteskole. Her har vi samlet noen lenker fra ulike fag og temaer som er relevante for barnetrinn, ungdomstrinn og vgo Bildefortelling, skrivemaler LASTES NED HER:Norsk - Skrivemaler Uteskole er et supert utgangspunkt for skriving! Snakk om turen på skolen dagen etter, og skriv flotte tekster. Leseforståelse

Innlegg om Uteskole skrevet av brittstips. I mars var jeg på kurset Matematisk kommunikasjon i klasserommet i regi av BroAschehoug. Kursholder var Svend Kristian Eidsten. Der fikk jeg med meg et godt tips til en aktivitet jeg kan bruke når elevene skal trene på begreper Årshjul for uteskole. Uke-temaene i årshjulet er et forslag fra oss og følger årstidene og noen merkedager. Årstidene kommer på forskjellig tidspunkt i vårt langstrakte land, og mange av temaene er generelle så de kan brukes når som helst og flere ganger 10-ukers treningsprogram, Alle aktiviteter, Ferdige opplegg, Leker/stafetter, Ballaktivitet, Lek og læring, Musikk/dans; 10 ukers treningsprogram - Uke 1; Klapp høyre hånda på venstre ben, venstre hånd på venstre ben mens du tar runden: Jeg heter Arild Opplegg for å friste elever til å spise mer fisk. Et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Eksportutvalget for fisk. Mat fra naturen Oprifter fra Uteskoleveven. Mat.no - Oppgavesamling Oppgaver fra matprat.no: Melk.no Materiell fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter 7 tips til uteskole fra Norsk Friluftsliv Opplegg fra min gode kollega Lillann Thorstensen og hennes elever i 3.klasse. Ark med øyne ble laminert, lærer klippet ut øynene, skrev navnet til eleven bakpå. Alle elevene fikk hvert sitt øyepar og en bit lærertyggis

Uteskole: Butikk i skolegården - Læringsbanken

Siden dette var et opplegg jeg måtte lage på sparket, hadde jeg ikke tenkt igjennom på forhånd hvor de skulle skrive teksten: i en skriveramme, i skriveboka, på et ark, osv. Plutselig slo det meg inn at de gangene elevene skriver fortellinger hjemme på eget initiativ som de tar med og viser frem på skolen, så er det gjerne vanlige A4-ark som de har klistret sammen med teip Uteskoleveven - Mange tips for uteskole ABC teach - Ressurssamling Sen Teacher - Lag arbeidsark og skriv ut Puzzlemaker - Lag arbeidsark og skriv ut Matematikksenteret.no - Tips & opplegg Lamis.no - Landslaget for matematikk i skolen Engelsk Quizlet - Glosetrenin

Uteskole

Uteskole - Udi

Fokus i Uteskoleveven er på tverrfaglig bruk av skogen som klasserom og praktiske uteskole aktiviteter. Uteskoleveven har hele grunnskolen som målgruppe. Uteskoleveven skal oppmuntre til uteaktiviteter og stimulere til nysgjerrighet, aktiv utforskning, opplevelse og undring. Mer om bakgrunn for uteskoleundervisning finner du på www.udeskole.d Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Turnøvelser kan også utføres i naturen - det finst så mange muligheter de Uteskole gir rom for faglige aktiviteter, kroppslig aktivitet, kommunikasjon og samhandling, opplevelser, nysgjerrig søken, fantasi, kreativitet og lek. I uteskole går altså kroppslig aktivitet, samhandling, kommunikasjon og læring hånd i hånd. Uteskole er kontekstbasert læring, det vil si at elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten Kontakter deg på vegne av undervisningsplan.no. Vi vil så gjerne dele opplegg du deler ved å linke til deg! Helt supert med uteskole og matematikk. svar meg gjerne på jennybeate@gmail.com. Liker Liker. Svar. juli 6, 2020, 7:05 pm. Legg igjen en kommentar Avbryt svar

Uteskole UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Uteskole I følge opplæringens verdigrunnlag, i læreplanen, skal elevene få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. På denne temasiden har vi samlet ulike aktiviteter som passer for uteskole beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1

Her har de uteskole hver onsdag: - Barna lærer mer når de er i bevegelse Hver onsdag, året rundt, har andre trinn på Stenseth skole i Nedre Eiker utedag. - Vi har mer plass, og morsommere ting å leike med, forteller elevene Hvis du trenger et avbrekk i timen eller kanskje repetere et emne, er mini-undervisningsopplegg helt ypperlig! Kjennetegnet ved mini-undervisningsopplegg er at det ikke tar mer enn 15 minutter å gjennomføre

Uteskole undervisningstip

I artikkelen presenteres uteskole som arbeidsmåte slik dette har etablert seg i norsk grunnskole det siste tiåret. Uteskole framstår i dag som den mest utbredte praktisk-didaktiske tilnærming til intensjoner i norske læreplaner om å bruke skolens fysiske og sosiale omgivelser som ressurs i opplæringen - intensjoner som går helt tilbake til Normalplanen av 1939 veldig engasjerte og kompetente innen uteskole og fysisk aktivitet fra sine skoler. Fellesnevneren for lærerne var at alle ønsket å bidra til å skape de positive enderingene i skolehverdagen. Både for lærerne og elevene. Friluftsrådet, som koordinator for nettverket, hadde med andre ord fått drømmejobben Opplegg for nysgjerrige og oppsøkende elever - Til dybding.no. Se direkte fra fuglekassen på dybding.no. Til ressursbanken. Få tilgang til alle opplegg her. Til dybding.no. Facebook-square. Envelope. Products search. Søk. Alle ressurser. Dybdelæring/andre fag. Ballaktivitet. Bursdagsleker. Ferdige opplegg

Friluftsliv i skolen - Årshjul for uteskole

 1. Uteskole i praksis er en oversiktlig og praktisk hjelp til hvordan og hvorfor undervise utendørs. I denne boken finner du over 50 ulike aktiviteter som du kan gjøre sammen med klassen din på uteskole enten du arbeider i førsteklasse eller på femtetrinn
 2. Uteskole «trigger» elevene til fysisk aktivitet og sosial samhandling. Helt spontant og naturlig vil de utnytte de mange muligheter til aktivitet som de fysiske omgivelsene inviterer til eller tilbyr. Lover og læreplanverk. Vi kan støtte oss til LK 06, som er den læreplanen vi følger i Norge
 3. Samtlige bilder i dette opplegget er hentet fra FairyDustTeaching. Dette innlegget er oversatt fra FairyDustTeaching.Kreditering og anerkjennelse går til forfatter Sally. Mål med timen: Erfare sortering, klassifisering, mønstre og symmetri gjennom praktisk utforskning.. Sortering og klassifisering av objekter lærer ikke bare barna om egenskaper og forhold, men fremmer også logisk tenkning.
 4. Uteskole er ikke bare kroppsøving og naturfag. Det er også mye samfunnsfag og norsk. Vi er mye friere og vi får bestemme mer ute. -Flerfaglige opplegg vil styrke arbeidet for bærekraftig utvikling -Opplæringens mål om Det miljøbevisste menneske m
 5. Uteskole kan bidra til mer variert opplæring, og trenger ikke bare handle om naturfag. - Ute har du mer plass, barna slipper å sitte stille, og naturen gir rom for annerledes læring. Så lenge opplegget er gjennomtenkt og målretta, samme hvilket fag det er, behøver ikke uteskole gå ut over den formelle læringen, mener Dettweiler
 6. 10 tips til uteaktiviteter med barna. Slik gjør du turen til en lek
 7. Uteskole består av to deler: Uteskole og friluftsliv. Uteskole - innebærer en læreprosess med følgende elementer: Forarbeid: Foregår i klasserommet. Samtale om dagens oppgaver og tema for uteøkt. Temaet bør knyttes til er som oftest knyttet til temaet trinnet holder på med i de ulike fag

Nytt opplegg om marin forsøpling Loop Miljøskole har laget en ny ressursside om marin forsøpling. Der finner du flere opplegg klare til bruk i klasserommet. Plukk og miks fra stoffet og sett sammen et opplegg som passer tiden og ressursene du har til rådighet! Uteskole (1) Utstilling (2) Utviklingshemning (1). Kjell og Bente Fredagsvik, Jessheim, Akershus, Norway Vi er et pensjonert ektepar med bakgrunn fra spesialundervisning i skoleverket. Vi ønsker å dele erfaringer og tanker rundt ulike tema med andre

Ferdige opplegg Arkiver - Ressursbank og

Opplegg for nysgjerrige og oppsøkende elever - Til dybding.no. Se direkte fra fuglekassen på dybding.no. Til ressursbanken. Få tilgang til alle opplegg her. Til dybding.no. Facebook-square. Envelope. Products search. Søk. Alle ressurser. Dybdelæring/andre fag. Ballaktivitet. Bursdagsleker. Ferdige opplegg Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen Påmelding til Skoglekene 2021. Til 5. trinn: Dere er herved inviterte til Skoglekene 2021, en konkurranse i skogkunnskap og friluftsliv for hele landet

Moava.org : Undervisningsoppleg

ASKbasen.no - fysisk aktivitet i skolen. active smarter kids. Fysisk aktiv læring; 5 minutta Stedsbasert læring/uteskole. Stedsbasert læring er en metode for å lokalisere og ta i bruk læresteder som gir relevante og virkelighetsnær læring. Lang og kjedelig definisjon kanskje, I løsningen får lærer får ident og kan fritt redigere egne opplegg, men ikke andres Hvis skolen har lyst til å sette fokus på uteaktiviteter og uteundervisning, er det en del utstyr som er greit å ha lett tilgjengelig slik at det blir enklest mulig å komme seg ut

Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Undervisningsidéer Friluftsrådene har siden 1999 samarbeidet om å lage undervisningsideer til bruk i barnehage, grunnskole og SFO. Undervisningsideene skal gi de ansatte inspirasjon til uteaktiviteter og uteundervisning i alle fag i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap Vi har valgt å sette årshjulet for uteskole på forsiden slik at dere lett kan hente tips og inspirasjon til utetimene. Følg oss også på facebooksiden. Mer om Friluftsliv i skolen. Få elevene som har hjemmeskole ut i løpet av dagen Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Tal utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara e Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. Film, samtale og quiz om bærekraft . I dette undervisningsopplegget kan du introdusere elevene for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene

Uteskole består av to deler: Uteskole og friluftsliv. Uteskole gir mulighet for å skape en helhetlig og vikelighetsnær undervisning, der elevene kan bruke flere sider enn seg selv. Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold Uteskole 1. 7.KLASSEMed hovedvekt på matematikk og norsk Av Trude Langstrand og Lise Lotte Larsen DALU 09 Tursekk Matpakke/drikke Skiftetøy NB! Skjerf 3. Været Sykdom Tid (pga omfattende opplegg) Skader Tekniske problemer Barnehagen Varierende motoriske ferdigheter 4 Dette er en omfattende skolestartpakke for de minste med over 100 sider! Pakken er laget for å kunne brukes både til førskoledager / besøksdag og til skolestart i august. Det finnes også en trykket engangsbok med utvalgte sider fra denne pakken! Norsk Skolestartpakke for de minste - Førskolehefte: → Forside for å lag Fjellvettreglene, som først ble kalt «Fjellreglene», ble innført etter en rekke ulykker og dødsfall i påsken 1950. Etter nok en ulykkespåske i 1967, lanserte Den Norske Turistforening og Røde Kors kampanjen «Velkommen til fjells, men ta ansvaret selv»

Sommeren nærmer seg og insektene har begynt å summe rundt. Med varmere temperaturer kommer også muligheter til å ha uteskole. Her er et kunst & håndverk-opplegg vi prøvde utendørs, der vi satt ute og malte marihøner og bier på småstein Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse

Problemstillingen ble som følger: «Hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere opplegg knyttet til tverrfaglig undervisning i aldersblandede grupper på uteskole?» Teorien som er benyttet i oppgaven er knyttet til uteskole. Arne Jordet er en sentral person i arbeidet med uteskole, og er en viktig del av teorigrunnlaget Mer læring ute er en del av den nye skolehverdagen for mange. FORUT har derfor laget en «Uteskole-quiz» som lærere fritt kan bruke. - Vi forstår at korona-pandemien skaper store utfordringer for elever og lærere. Vi har stor beundring for hvordan skolene takler både hensynet til smittevern og elevenes behov for læring. Det stilles store krav til kreativitet og vilje til å tenke. Her kan du lære mer om skogen og hvilken betydning skogbruket har for samfunnet. Skogveven har egne lærersider Eli Munkebye er biolog og førsteamanuensis i naturfagdidaktikk. I 2012 forsvarte hun avhandlingen «Dialog for læring. Den utforskende naturfaglige samtalen i uteskole», som fokuserte på utforskende samtaler mellom lærer og elever, med fokus på lærerens rolle i å støtte elevene til naturfaglig forståelse gjennom dialog

De ser mulighetene uteskole gir med tanke på arbeid med sosial kompetanse, en annerledes måte å lære på og ønske om å gi elevene gode opplevelser ute. For elever med spesielle behov kom det frem at uteskolen er positiv på mange måter og gir muligheter som ikke finnes i klasserommet Uteskole tilbyr elever og lærere nye og bedre rammebetingelser for en variert og praktisk opplæring. Det gir gode muligheter for å ivareta skolens helhetlige dannelsesambisjoner og intensjonen om tilpasset opplæring, slik disse er formulert i opplæringsloven og i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06)

Opplegg for klassetrinnene I 1. klasse. kommer Sandra til To gård hvor hun og klassen har et opplegg. De får plante et lite grantre som skal være med på å gi tilhørighet til To gård. Dette treet som er klassen sitt tre, skal de hente og ha som juletre i klasserommet når de går i 7 klasse For informasjon og bestilling kontakt oss på epost eller telefon. Pris 1890,- pr elev pr uke. Dette inkluderer pedagogisk opplegg, kost og losji mandag-fredag. 2 voksne gratis pr klasse

Ute spireserie

 1. Land art (praktisk oppgave) Land art, eller stedskunst, er en kunstform der naturen spiller en viktig rolle. Man bruker det man finner i naturen, og kunstverket lages i naturen
 2. Pris: 522,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Uteskole av Marit Hebæk, Liv Sommer Holmen, Anne Retterstøl (ISBN 9788251782241) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 3. Uteskole i praksis er en oversiktlig og praktisk hjelp til hvordan og hvorfor undervise utendørs. enkeltvis eller flere etter hverandre på samme dag, som ulike stasjoner. Det er også mulig å kombinere opplegg på en aktivitetsdag for hele trinnet eller hele skolen
 4. praksis, og dele gode tips til undervisninga
 5. Det er bare en uke igjen til 17. mai, og på 1. og 2. trinn er vi i full sving med å lage pynt til scene og klasserom. Her kommer et opplegg som fungerte veldig bra for alle barna, med kjempeflott resultat: Steg 1: Alle barna får 8 røde strimler papir, 8 hvite strimler papir og to biter papp til å tegne og klippe ut sirkel
 6. Det finnes en rekke gode opplegg og aktiviteter de kan ta i bruk, forteller Gunhild Bondevik Størseth, prosjektleder for Friluftsliv i skolen. På nettsida friluftsliviskolen.no er det samlet mange gode tips og råd fra organisasjoner og lærere over hele landet for hvordan man kommer i gang med uteskole

UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

I dag du om sola ser en stor ring. I morgen du av sola ser ingenting. Kjenner du til dette, og kanskje flere værtegn? Les her om hvilke gamle værtegn som man kan forklare meteorologisk På 1. trinn er elevene godt i gang med skolehverdagen. Vi lærer bokstaver, vi teller, vi eksperimenterer og vi leker. Når 1. trinn har uteskole, har de mulighet til å lære seg ting utendørs. I uke 41 var hele 1. trinnet samlet på tur. De lagde geometriske former ved hjelp av materiale som pinner og løv de fant ute, eller de la seg ned på bakken og dannet et stort kvadrat Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Målet med opplegget er å gi elevene erfaring med at ulike figurer har ulike egenskaper Opplegg for småskolen og mellomtrinnet. 90,-Pris eks. frakt. Frøken Betula. Denne aktivitetesboka om bjørk er laget for barnehagen og de første trinnene i barneskolen. 90,-Pris eks. frakt. Blyant Skoleskogen - 12 stk. Fremdeles er blyanten det optimale mobile skriveverktøyet! Leveres i sett på 12 stk. 40, Prosjektet er tenkt som et samarbeid med Tangen barneskole om utvikling av aktiviteter og opplegg for hvordan lærere kan arbeide med faget spesielt i uteskolen på de måter L97 forutsetter, og således være til støtte for lærere som ikke har faglig og metodisk fordypning i engelsk.Engelsk er et obligatorisk fag fra og med 1. klasse i småskolen

Plakaten beskriver trinn-for-trinn hvordan håndvask skal utføres. Henges ved siden av såpedispensere Uteskolen Kunstfyret. Nesodden kommune Nesodden kommune. Alle 9. klasser inviteres hver vår til Kunstfyret, - et spennende undervisningsopplegg på Fyrsteilene.Et samarbeid med kunstneren Tony Larson. Staffeli, data, lyd med mer, er sentrale stikkord i hans opplegg Lærerne som er intervjuet bruker uteskole som metode regelmessig, og resultatet fra intervjuene viser at lærerne opplever uteskole som en god metode for å nå målet om tilpasset opplæring. Begrunnelsen for at metoden er god, mener de er fordi uteskolens egenart byr på varierte arbeidsmetoder, fysisk aktivitet og praktisk arbeid

Kanskje uteskole i skogen eller marka kan være en annerledes og fin måte for barnet ditt å lære om matematikk, naturfag eller norsk? Vær kreativ sammen eller tilrettelegg for at barnet ditt kan gjøre praktiske ting alene. Finn fram maleskrin, tegneark, strikketøy, hobbyting og annet som du har liggende Skoleslutt-diplomer - litt skryt over alt man har klart! Minnebok: hva har vi gjort i år? SKOLESLUTT SOM TEMA På denne siden kan du finne materiell, ressurser, ideer, blogginnlegg og inspirasjon knyttet til oppløpssiden av skoleåret. Meningsfylt repetisjonsarbeid og kjekke aktiviteter er stikkord! Ta kontakt på den blå meldingsboblen nede til høyre hvis det er [ Å flytte matematikkundervisningen fra klasserommet og ut i naturen har sine helt klare fordeler og det kan være at disse fordelene er for store til å bli oversett. Det at elevene får arbeide ute gir mange elevene muligheten til å kunne nytte seg av sin tause matematikkunnskap som er svært nyttig for akkurat disse eleven Her finner du morsomme og fargerike opplegg og oppgaver som passer fra første til femte klasse: - I think being an Art Teacher is the best job in the world! My young artists are encouraged to express themselves and have fun while exploring new materials and techniques. Uteskole (1) Utstilling (2) Utviklingshemning (1). Så får elevene som oppgave å tegne rektangler (husk at et kvadrat kan være et rektangel, men et rektangel kan ikke være et kvadrat, så det er helt ok å bare kalle det rektangler) etter gitte mål i ruteboka, finne omkrets og finne areal

2 Idébank - leker 1. Bilvask Utstyr: - Alle barna lager en trang korridor ved at det lages to parallelle rekker hvor alle står på kne. Ett barn er «bilen» som skal vaskes, og krabber gjennom korridoren Spennende konkreter for variert arbeid! Malimo's egne kortstokker! ♥ Lag en konkretkoffert til skolestart! Alle nyutdannede lærere får en gave! ♥ Nedtelling til skolestart 2019 - en ny «luke» hver dag! SKOLESTART SOM TEMA På denne siden kan du finne materiell, ressurser, ideer, blogginnlegg og inspirasjon knyttet til oppstarten av skoleåret. Meningsfylt repetisjonsarbeid og.

Uteskole Fevik skole har i over 20 år hatt uteskole som en del av sin undervisningspraksis. Skolens omgivelser brukes dermed både som kunnskailde og som læringsarena. Mangfoldet i bruk av uteområdet på Fevik gir gode muligheter for å iscenesette opplæringen i de ulike fag på helt andre måter enn inne i klasserommet Om opplegg og ideer for ulike fag og tema ble delt av flere lærere, kunne man kanskje hentet inspirasjon fra andre, og fått de ideene som gjør uteskole litt mindre vanskelig for lærere. Jeg tror at undervisning kan tas med ut fra klasserommet i mye større grad enn hva det gjøres i dag, men jeg tror lærere trenger å lære mer om hvordan uteundervisning kan se ut

På onsdag var vi på uteskole. Der hadde Synne et opplegg om tallvenner med alle klassene etter tur. Ellers tente vi bål og hadde frilek. På fredag lagde elevene bøker der de sorterte ord etter stavelser. Vi blir imponerte over hvor god kontroll elevene har på å klappe stavelser Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag. Skriving er et viktig redskap for læring, samtidig som skriving blir brukt for å synliggjøre kunnskap Innledningsvis plasserer jeg uteskole inn i en bred pedagogisk sammenheng og peker på behovet for å styrke lærernes kompetanse på dette området. I lys av dette presenterer jeg en modell for uteskole hvor jeg identifiserer åtte kjennetegn eller perspektiver som jeg mener tilbyr en helhetlig ramme for forståelse av denne praksisformen

Stigeråsen skole : Lenker for lærer

Uteskole. Naturområdet kan knyttes opp mot uteskole og aktiviteter spesielt for småskolen, men også for mellomtrinn. Det krever da at lærerne selv må inn og planlegge hvordan uteområdet kan brukes, men man får hjelp til å se hvem man bør kontakte for å få lov til å bruke området Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Gratulerer med gjennomført uteskole-quiz! Vi håper du likte å lære om Alpha og hvor viktig det er med rent vann. FORUT Skoleløpet tilbyr et nytt opplegg til høsten som heter «Læring gir energi», der dere kan lære om hvorfor det er viktig å gå på skolen og hva en god skole er Uteskole er en arbeidsmåte der læreren tar elevene med ut av klasserommet. Slike opplegg er ifølge Frøyland preget av begrenset valgfrihet. Fjær (2010).

FORUT har derfor laget en «Uteskole-quiz» som lærere fritt kan bruke. FORUT håper situasjonen etter hvert normaliserer seg og har utviklet et nytt opplegg som blir lansert til høsten Haug-lærere og assistenter samarbeider om opplegg til elevene. Haug-modellen gir fleksibilitet og effektiv bruk av ressurser og personale. Det ligger i modellen at undervisningen kan flyttes fra en uteskole til Haug Uteskole / ekskursjoner med klassen «Gå-dag» i nærområdet. Gå tur i nærområdet sammen med lærer, øve på trafikkregler. «Gå-prøve»: En løype m/ innlagte oppgaver om trafikkregler. Reflekstelling; Kontaktlærer / hjemmene. Salaby,evt opplegg fra «Trygg Trafikk» Kontaktlærer/ faglærer . Kontaktlærere / foreldre som hjelper ti Visste du at du kan måle høyden på et tre ved hjelp av en kvist? Eller at du kan teste ut Fibonaccis tallrekke ved å se på en furukongle? Utematematikk kan hjelpe flere til å få grep om matematikk Her finner du nyttige lenker til nettsider som kan brukes i faget mat og helse. Læreplan for faget Mat og helse, 1.-10. trinn Veiledning til læreplanen: Her finner du råd om og eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i mat og helse. Mat og livssti

UTESKOLEVEVEN - infosid

Aktivitetskassen Din verktøykasse for kroppsøving og

Uteskole | undervisningstips

Natursekken.no: Uteskole og tilpasset opplærin

 1. dc.contributor.advisor: Stålhane, Jan: dc.contributor.author: Olsby, Anne: dc.date.accessioned: 2017-11-24T08:11:02Z: dc.date.available: 2017-11-24T08:11:02
 2. Vår pris 419,-(portofritt). Å bruke uteskole som læringsarena gir et stort læringsutbytte, både faglig og sosialt. Når vi forlater skolens fire vegger forlater vi også den tradisjonelle.
 3. Uteskole. Vi har lang erfaring Elevene på 1. trinn følger Lese- og skrivesenterets gjennomprøvde opplegg «På sporet» som legger opp til rask bokstavprogresjon, forskningsbaserte aktiviteter og tilpasset opplegg for elever som trenger forsterkning i den først leseopplæringen
 4. Uteskole. 25.04.2018. Noen lærere var spontane og heiv seg rundt, mens andre hadde planlagt opplegg i forkant og hadde råflaks med vær og vind. Marinbiologer 1. klasse gikk til havna for å studere livet i havet. Det var mye spennende å se fra bryggekanten
 5. I listevisningen under finner du alle 138 aktivitetene på forskerfrø.no i alfabetisk rekkefølge. Vi jobber med å legge til flere aktiviteter, både fra Naturfagsenteret, samarbeidspartnere innen realfag og bidrag fra barnehagene
 6. Tirsdag 24.september blir det en høstdag / uteskole for alle trinn. Yr melder om oppholdsvær og gode temperaturer. Se vedlagt informasjon her og på ukeplaner. NB! 1.trinn har sitt eget opplegg
 7. g til elevenes helhetlige utvikling Tverrfaglige opplegg er viktig for elevene og tverrfaglig arbeid for lærerne er også positivt (lærer i ungdomsskolen). Sitatet er et eksempel på en tilbakemelding som ble gitt etter: Forsøk med utprøving av uteskole

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Det laget som ropte plukkfisk først, får et ekstrapoeng for det, også er det et poeng for hver rute de har fylt med et godkjent ord (eplekake er f.eks ikke lov under middagsrett hvis bokstaven var e). De andre lagene får et poeng per ord de har funnet. Hvis det skulle vise seg at gruppa som ropte først IKKE har gyldige ord i alle kategorier, så fortsetter runden Created Date: 12/15/2017 10:08:27 A Uteskole. Siste album Galleri » Julemarked 2017. Se bilder årets Julemarked ! Natur, miljø og friluftsliv, 8. trinn. Ovnsbakt ørret, blåskjellgryte, pepperkakehjerter, vaffelrøre... Rett og slett praktisk og variert undervisning. Juleverksted 8. og 9. trinn. Det jobbes med produkter til Julemarkedet

Uteskole - matematikk undervisningstip

 1. Hvert trinn har et hovedtema for uteskole-aktiviteter. For 8. trinn er det sjø, for 9. skog og for 10. fjell. Alle trinnene skal ha tverrfaglige opplegg rundt sitt tema. Prosjektet «respekt for regning» skal følges opp, og det skal fokuseres på aktivitet og sunt kosthold med prosjektet «Liv og røre
 2. De lærer på den måten nye ord og begreper. Barna synes uteskole er gøy og spennende, sier hun. Det er kun Møllergata skole som får tilbud om uteskole på Skar. Det er et slags prøve-prosjekt, som har vart i ett år. - Vi har valgt å gi mye til noen. Det er fordi vi ønsker å lage et tydelig opplegg før vi utvider tilbudet, sier.
 3. naturfag.no: Uteskole
Friluftsliv i skolen – Syv tips til uteskole denne vårenSpireserien - UFO-invasjon! Oppgaven er hentet fra SpireGave til lærere med uteskole - FORUT
 • Musical london september 2017.
 • Bernt aksel larsen økokrim.
 • Tvins produkter.
 • Stránky pro dívky.
 • Testikkelkreft non seminom.
 • Csgo settings rain.
 • Generell del av læreplanen 2017.
 • Øl bryggeutstyr oslo.
 • Tanumshede hotell.
 • Meteoritt stein.
 • Produsere.
 • Cointreau.
 • Gravid og slankeoperert.
 • Keg zapfkopf.
 • Mlp fim seasons.
 • Uio nettstudier.
 • Colton haynes 2017.
 • Torgsenteret oppdal butikker.
 • Pokemon 4 generation.
 • Merlot dolomittene.
 • Vingården filtvet.
 • Kit nz25tke.
 • Fisch sucht fahrrad hamburg 2017.
 • India er verdens farligste land å være kvinne.
 • Tøffe ringetoner.
 • Magesmerter etter laparoskopi.
 • Workshop voor singles.
 • Rammeverkstedet oslo.
 • Hvordan virker multifokale linser.
 • Hotel quick pass phantasialand.
 • Markedsstrategi mal.
 • Bowling haugesund priser.
 • Fiji temperatur.
 • Nyfødtscreening hvilke sykdommer.
 • Art contemporain définition simple.
 • John deere gator ersatzteile.
 • Minoritetsspråklige elever i skolen.
 • Paranoid schizofreni behandling.
 • Englisch vokabeln klasse 5 realschule.
 • Talet kryssord.
 • Random button.