Home

Lukket selskap skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol - Helsedirektorate

Skjenkebevilling for et enkelt og lukket arrangement

 1. Med lukket selskap menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum ol. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytnin
 2. Er det mulig å arrangere et privat, lukket selskap (bryllup, fødselsdagsselskap, konfirmasjon o.l.) i et lokale som har skjenkebevilling og servere alkohol som er kjøpt inn selv (på lovlig vis)? Caset er en kafé som normalt har skjenkebevilling. Vil det være mulig å leie lokalet og noen av de ans..
 3. Ambulerende skjenkebevilling må du ha ved skjenking i lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding
 4. Du må søke om skjenkebevilling hvis; du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - (en enkelt bestemt anledning) du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (en enkelt bestemt anledning) du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum.
Årets bedrift 2010 - Hasvik Kommune

Ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer. Eksempler er private jubileum, bryllup, mindre jobbfester. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre Skjenkebevilling for alkohol. Utøvelse av bevilling - salgs- og skjenkeregler. Guide til god internkontroll etter alkoholloven. Kunnskapsprøve i alkoholloven. Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling - prikktildelingssystem. Ansvarlig alkoholhåndtering For å kunne importere, produsere, distribuere, omsette, eller skjenke alkohol trengs det en bevilling (tillatelse) fra det offentlige. Her får du hovedpunktene i regelverket som gjelder skjenkebevilling. Med skjenking menes salg av alkohol som drikkes på stedet. For å drive slikt salg kreves skjenkebevilling. Den som har slik bevilling kalles bevillingshaver Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling. Med lukket selskap menes at det er samlet en bestemt krets me Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende skjenkebevilling) Søknadsfrist er 1 uke før arrangementet starter. Skal du ha et åpent arrangement, må du søke her: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Søknadsfrist er 4 uker før arrangementet starter

Alkohol - Skjenkebevilling for lukket selskap. Publisert: 10.01.2017 13:46 Sist endret: 10.01.2017 13:46 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 80 00 (sentralbord) åpent 08:30 - 15:00. E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk at du ikke bør sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på epost Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil5 dager.Lukket arrangementAmbulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol.Eks. ambulerende skjenkebevilling: private. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikk i et lukket selskap eller ved èn bestemt anledning, må du søke kommunen. Sist oppdatert: 28.10.202 Her kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning for et lukket selskap/arrangement, som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangement i firma. Arrangementet kan ikke være åpent for utenforstående, heller ikke med påmelding. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til arrangementet Skjenkebevilling for lukket selskap. Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller lignende

Hvis du skal ha et lukket selskap i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling er tiltenkt privatpersoner som ønsker å avvikle privat selskap i leide lokaler i stedet for hjemme Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Kontaktinformasjon. Kontakt oss. Servicetorget: 69 10 80 00 servicetorget@sarpsborg.com postmottak@sarpsborg.com Post: Postboks 237, 1702 Sarpsborg Besøk: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Faktura: Postboks 505, 1703 Sarpsbor Medbrakt alkohol lukket selskap NYTT TEMA. Innlegg: 3. Johalv. 3 gjelder heller ikke når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, det forutsetter også at det ikke skal være skjenkebevilling og salg av alkohol i lokalet samtidig,.

Skjenkebevilling for åpne (enkeltanledning) og lukkede

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Side 2 av 4 Om styrer/hovedansvarlig Du må utpeke en styrer (hovedansvarlig) som skal ha det overordnede ansvaret for skjenkingen av alkohol under selskapet. Styreren må være fylt 20 år og ha kunnskap om alkohollovens bestemmelser. Det er ikk Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet Lukket selskap: Dersom du har sendt fullstendig søknad om skjenkebevilling til (ambulerende skjenkebevilling) behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedag er.Dette gjelder f.eks bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer. Åpent arrangement: Søknad om skjenkebevilling for arrangementer som er åpne for publikum (enkelt anledning) tar inntil fire uker Ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som for eksempel private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis: du leier lokale og tar betalt for alkohol; hvis lokalet har serveringsbevillin

Søk eller endre serverings-, salgs, eller skjenkebevilling. Etablerer- og kunnskapsprøvene Tid og sted for prøvene, betaling og pensum. Regler for salg og skjenking Lover og forskrifter. Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr Lever omsetningsoppgave. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Når må du søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling; du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmae Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende) Kontakt oss. Jevnaker kommune. Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetorg kl 10.00-14.00. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 50

Du skal skjenke alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du skal skjenke alkohol ved et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning Hvilke krav må du oppfylle Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling I utgangspunktet må du ikke ha skjenkebevilling dersom du skal ha et privat arrangement for et lukket selskap. Lukket selskap betyr at det før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale

Skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende bevilling

For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder og begge disse skal ha bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling. Her får du kjøpt materiell som vil hjelpe deg i forberedelsen til å ta prøven hos kommunen Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med et åpent arrangement eller et lukket selskap, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke

Privat selskap på sted med skjenkebevilling - servere

Skjenkebevilling for åpent / lukket arrangement. Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling En enkeltanledning: Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet. For eksempel et åpent engangs arrangement / en enkelt fest/festival der det serveres alkohol. Lukket/sluttet selskap (ambulerende skjenkebevilling ): Med sluttet selskap menes en forsamling som ikke er åpen for utenforstående personer

Bergen kommune - Ambulerende skjenkebevilling

Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer (Lukket arrangement) Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement) Hvilke krav må du oppfylle? Bevillingssøker må være fylt 20 år Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement. Krav og kostnader ved servering av alkohol. Du må søke om skjenkebevilling hvis. du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling

VAKTTELEFONER. Vei: 90 07 57 33 Vann: 90 54 06 91 Avløp: 90 47 75 83 Kommunale bygg: 48 03 14 86 Vilt: 90 66 00 06. Veterinærvakt: 99 47 39 47. Legevakt: 116 11 Medbrakt alkohol lukket selskap - Jus - VG Nett Debat . Er det mulig å arrangere et privat, lukket selskap (bryllup, fødselsdagsselskap, konfirmasjon o.l.) i et lokale som har skjenkebevilling og servere alkohol som er kjøpt inn selv (på lovlig vis)? Caset er en kafé som normalt har skjenkebevilling Du kan søke om skjenkebevilling. Søk om skjenkebevilling for lukket arrangement . I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person og en stedfortreder. Begge må være over 20 år. Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, innendørs og utendørs Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Sist endret 21.06.2017. Skriv ut. Gi Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad Ambulerende skjenkebevilling. Gis i forbindelse med lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer. Ambulerende bevilling kan bare gis for arrangement hvor deltakerne utgjør et «sluttet selskap», jf. alkoholloven § 4-5

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager. Lukket arrangement Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol Du må søke om skjenkebevilling hvis: du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (ambulerende skjenkebevilling) du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (én enkelt anledning) du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller.

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Type bevilling o Alminnelig bevilling o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap) Alkoholholdig drikk o Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent

Ambulerende skjenkebevilling Skjenking og servering

For en alminnelig bevilling til lukket selskap betales et gebyr som for tiden er på kroner 370 per gang. Kommunens saksbehandling Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap behandles av administrasjonen etter delegert myndighet Skjenkebevilling lukket selskap (ambulerende) Lovverk og styringsdokumenter. Dokumenter. Lenker. Priser. Tweet this! Tips en venn Skriv ut Snakk med oss. Servicetorget Telefon: 32 78 93 00 Åpningstid 08.30-15.30. Åpningstid sentralbord. I skolens sommerferie: kl. 08.30 - 15.00 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)Covid 19 - Sjekkliste for godt smittevern ved arrangemente Lukket selskap Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier

Sluttet selskap er ikke å anse som lukket selskap. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Vær oppmerksom på: All servering av eller servere, kreves skjenkebevilling. I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet kreves det i utgangspunktet alltid bevilling. Unntaket er. Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer Skjenkebevilling for enkeltanledning ved åpent og lukket arrangement Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal skjenke alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du skal skjenke alkohol ved et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller. Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer

Søknadsskjema: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Søknadsfrist: Minst tre uker før arrangementet finner sted. Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler Jeg ønsker å servere alkohol for enkeltanledning (Skjenkebevilling for en enkeltanledning) Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et: Åpent arrangement (Enkeltanledning) Lukket selskap. Søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Vilkår. Det er ikke anledning å nyte medbrakt alkoholholdig drikke i i tilfeller der det er krav om skjenkebevilling. Når det gjelder søknader om skjenkebevilling i forbindelse med åpne arrangementer, må det innhentes samtykke fra utleier samt sørge for.

Hvordan fylle ut skjema. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Men etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt Ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap. Hvis du skal ha et lukket arrangement på et sted som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier også er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende bevilling - lukket arrangement Kort fortalt. Du må søke om ambulerende skjenkebevilling hvis du skal ha et lukket arrangement i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 60 00. E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no. Elektronisk post (sikker) Skjema for sikker sending. Åpningstider: kl. 10.00 - 14. Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring. Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for alkohol . Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - utvidet bevilling for enkeltanleding . Skjenkebevilling - - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende

Skjenkebevilling enkeltanledning for åpent og lukket arrangement. Du må søke om skjenkebevilling hvis: du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling; du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmae Lukket/sluttet selskap (ambulerende skjenkebevilling): Med sluttet selskap menes en forsamling som ikke er åpen for utenforstående personer. En forutsetning for krav om bevilling er normalt at det tas betaling for alkoholserveringen. Bryllup, jubileer,. Skjenkebevilling til lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling) gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup eller mindre jobbfester, der man på forhand vet hvem som kommer, og der man planlegger å selge alkohol. Søknaden sendes til politiet for uttalelse

Skjenkebevilling lukket selskap Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer? Med sluttet selskap menes at det før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet Når trenger du skjenkebevilling for et sluttet selskap? Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. elskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anlednin Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med lukket / sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet? Da må du søke kommunen om skjenkebevilling. Mer informasjon Les mer om skjenkebevilling for en enkelt anledning / ambulerende her Ambulerende bevilling - lukket arrangement. Hvis du skal ha et lukket arrangement i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling. Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement. Skal du arrangere et arrangement på et offentligsted må det søkes om skjenkebevilling. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikk i et lukket selskap eller ved èn bestemt anledning, må du søke kommunen. Sist oppdatert: 22.04.202 Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling

Skjenkebevilling - søknad; Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling Lukket Selskap, Bergen: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Lukket Selskap i Bergen, Norge på Tripadvisor Skjenkebevilling for et lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående

Sommer og hagefest 15

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Innledning Bevillingssøker er A Privatperson A Foretak/lag/forening Arrangementstype A Åpent arrangement (Enkeltanledning) A Lukket selskap (Ambulerende) Bevillingssøker Opplysninger om bevillingssøke Åpningstid: 09:00-15:00. Åpningstid sommer: 09:00-14:00. Org.nr.: 939 807 314. E-post: postmottak@lenvik.kommune.n

Startside - Verdal kommune

Skjenkebevilling lukket selskap (ambulerende) Lovverk og styringsdokumenter. Dokumenter. Lenker. Priser. Del på Facebook Tweet this! Tips en venn Skriv ut. Snakk med oss. Servicetorget Telefon: 32 78 93 00 Åpningstid 08.30-15.30. Åpningstid sentralbord. I skolens sommerferie: kl. 08.30 - 15.00 4.3 Det gis også skjenkebevilling for: Åpent arrangement: For arrangement som er åpne for publikum (enkelt anledning) Lukket selskap: for arrangement som er kun for inviterte gjester, gjesteliste foreligger eks. bryllup, jubileer og interne arrangement i firmaer (ambulerende bevilling), me Du må søke om skjenkebevilling hvis: du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (lukket arrangement med gjesteliste) du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs p. Vi skal leie samfunnshuset som eies av kommune itl vårt bryllup. Trenger man skjenkebevilgning for å holde et privat selskap??? Er det noen som har greie på slikt. Og hvos man må ha det. HVa stilles som krav for å kunne få skjenkebevilgning. Er det noen som ev. har en link til et slikt regelverk?..

 • Sentralnervesystemet oppgaver.
 • Musical london september 2017.
 • Tenerife news.
 • Apartheid south africa summary.
 • Cuante braunschweig öffnungszeiten.
 • Werra rundschau trauer aktuelle ausgabe.
 • Werkstudent paderborn maschinenbau.
 • Ikkepedia norge.
 • Jag vill tacka livet kompositör.
 • Hair rollers glitter.
 • Sony xperia xz premium telia.
 • Canon camera connect mac.
 • Møbler kontor.
 • Samenspende bechermethode.
 • Shoppen in trier.
 • Sofaer oslo.
 • Pizza thorvald meyers gate.
 • Nmr norden.
 • Lage potetgull frityrkoker.
 • Dean winchester demon.
 • Mcculloch cs 330.
 • Sandwich toast ideen.
 • Morbærtre sakkeus.
 • Multekrem tilbehør.
 • Sykepleie deltid bergen.
 • Independence day.
 • Den lille nøttefabrikken trippel.
 • Hvordan svare på avslag på jobbsøknad.
 • Albmarathon schwäbisch gmünd 2017.
 • Pecla.
 • Maksimalisme musikk.
 • Feberfantasier uten feber.
 • Vanære kryssord.
 • Liahona nov 2017.
 • Ulrike von levetzow.
 • Animated globe.
 • Røyksundkanalen badeland og feriesenter.
 • Pjoltergeist aftenposten.
 • Stadtverwaltung forst lausitz.
 • Exklusiver partnerkreis erfahrungen.
 • Norgesrekord hjort vekt.