Home

Udir generell

Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Den omfatter dermed den opplæringen barn og ungdom får fra første klasse på barnetrinnet til og med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring, der deler av opplæringen foregår i bedrift og arbeidsliv Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen

Om overordnet del - Udir

 1. 1 av 22 den generelle delen av læreplanen innledning 2 det meningssØkende menneske 3 kristne og humanistiske verdier 3 kulturarv og identitet 4 det skapende.
 2. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv
 3. Fag og kompetansemål i læreplanen Årstimer Fagkoder for eksamen; Norsk - hovedmål, sidemål og muntlig. Vg2 og Vg3. 393 årstimer: NOR1211 (hovedmål) NOR1212 (sidemål
 4. http://psi.udir.no/kl06/paabygning_generell_studiekompetanse. Type. aarstrin
 5. Støttemateriell til overordnet del. Her finner du filmer, refleksjonsspørsmål og gruppeopplegg skolene kan bruke for å jobbe med overordnet del av læreplanene
 6. Støtte til læreplanverket. Film: Hva er overordnet del? Film: Dybdelæring Film: Kompetansebegrepet Film: Sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring Film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø Film: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling Gruppeopplegg for overordnet del Støttemateriell samis
 7. Studiekompetanse er en kvalifikasjon som kan oppnås etter å ha fullført og bestått videregående opplæring i Norge. Kompetansen krever gjennomføring av en kombinasjon av fag i den videregående skolen og kvalifiserer til opptak til høyere utdannelse ved høyskole og universitet dersom karakterene er gode nok til å konkurrere seg inn. . Generell studiekompetanse er påkrevd for opptak.

Læreplanverket - Udir

 1. Område: Videregående skole: Tema: A Fellesdefinisjoner for alle deler: Definisjon: Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe.De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier.
 2. {id:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/paabygning_generell_studiekompetanse,kode:paabygning_generell_studiekompetanse,uri:http://psi.udir.no/kl06.
 3. Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse . Tilbys ved 214 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Alle utdanningsprogrammer . Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev
 4. Udir: Det er opp til lærerne å lage vurderingsskjemaer Da Utdanningsnytt i august 2019 spurte Thom Jambak hva de nye læreplanene, med få og generelle mål, vil bety for hva hver enkelt elev skal måles på, svarte han: - Det blir det skoleeier som legger opp til
 5. NOR1808 nivå 2, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse NOR1809 nivå 3, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1810 nivå 3, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1811 nivå 3, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1812 nivå 3, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse NOR1813 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogra
 6. paabygning_generell_studiekompetanse http://psi.udir.no/kl06/paabygning_generell_studiekompetanse http://data.udir.no/kl06/paabygning_generell_studiekompetanse http.
 7. Year. Main subject areas. Vg2. Understanding of history and methods . Society and people in a historical perspective. Vg3. Understanding of history and method

generell studiekompetanse - udir

Fag og fagkoder for studiekompetans

 1. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 3 av 14 utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse
 2. Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene matematikkgruppa har fått. Det er kommet inn nesten 100 høringssvar på førsteutkastet til kjerneelementer i matematikk. Svarene kommer fra mange ulike instanser, blant annet skoler, [
 3. L'Udir (Union pour la Défense de l'Identité Réunionnaise) a été fondée en 1978 par Jean-François Samlong, dans le but de promouvoir la littérature réunionnaise, notamment à travers cinq principales activités : L'édition : roman, poésie, livre jeunesse, essai, documents et recherche
 4. For nærmer informasjon om hvilke fag det gjelder, se på Udir.no - Ta fag som privatist. Gjelder elever eller voksne som kommer inn under Ikke-godkjent utenlands utdanning: Eleven/kandidaten m (GSU = Generell studiekompetanse for utenlandske søkere)
 5. Barnehage: Råd om når man må vera heime ved sjukdom (Udir) Skule: Råd om når man må vera heime ved sjukdom (Udir) Rettleiar om smittevern i barnehagar under Covid-19 utbruddet 2020 (Udir) Rettleiar om smittevern i skuletrinnet (1.-7. trinn) under Covid-19 utbruddet 2020 (Udir) Generell informasjo

Tilskudd - Digitale læremidler til fagfornyelsen - Norsk. Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning. Hvordan lages denne listen? Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder Tilskott - Digitale læremiddel til fagfornyelsen - Norsk. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag. Det har stor betydning for oss å få tilbakemelding både på den enkelte planen og på sammenheng og helhet i.

Oppslag på URI - psi

 1. istrative siden ved skriftlig-muntlig eksamen, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: Alle skal i dag opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål
 2. Utdanningsprogram for tradisjonshåndverk Programområder Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnels
 3. utes) in programme areas under General Studies (without formgivningsfag (Art, Craft and Design Studies)) for students who have taken Vg1, General Studies with Art, Craft and Design Studies
 4. Generelle smitteverntiltak Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell) Syke personer skal ikke være i barnehagen God hygiene Barnehager - informasjon om korona (udir.no) Sjekkliste for smittevern i barnehager (udir.no).
 5. {id:uuid:860e5043-af67-4604-bba9-1c8427291d9c,kode:NAT1Z14,uri:http://psi.udir.no/kl06/NAT1Z14,url-data:http://data.udir.no/kl06/NAT1Z14,tittel.

{id:uuid:09416ea2-ad08-4f48-a8a0-89a20fed2bf7,kode:NOR3Z26,uri:http://psi.udir.no/kl06/NOR3Z26,url-data:http://data.udir.no/kl06/NOR3Z26,tittel. {id:uuid:4b6b73db-2ba6-4846-9c38-fdb5b686b3bb,kode:NOR9Z06,uri:http://psi.udir.no/kl06/NOR9Z06,url-data:http://data.udir.no/kl06/NOR9Z06,tittel. Denne siden ble sist endret 27. jan 2011 kl. 20:46. Denne siden er vist 3 253 ganger. Personvern; Om GrepWiki; Forbehol Generell del og Prinsipper for opplæringa Læreplaner ger Formål Grunnleggende ferdigheter Hovedområder Kompetansemål Timetall Opplæringsloven kompetanse.udir.no Temasider på udir.no Integrert støtte i læreplanvisningen Fagspesifikk støtte Fagovergripende støtte Læreplanvisnin

Studiespesialisering

Støttemateriell til overordnet del - Udir

InnledningDette er en høring som gjelder for fornyelsen av alle læreplanene i Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi håper du vil bidra med dine innspill til læreplanene.Hvordan vi har fornyet læreplanene og hva som har vært føringene for arbeidet kan du lese i høringsbrevet. Dette finner du også i pdf-format nederst på denne siden.Den gjeldende fag- og timefordelingen og den nye. Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier og kommunikasjon. Vi viser til Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei der det ble besluttet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogramivareta yrkesfagene i. Udir har konkludert: Barnehage eid av PBL-styreleder må betale tilbake 800.000 kroner I 2017 avgjorde Oslo kommune ved bydel Bjerke at Økernly barnehage må tilbakebetale 800.000 kroner. Det samme gjorde Fylkesmannen etter at barnehagen klaget på vedtaket. Nå har Utdanningsdirektoratet opprettholdt avgjørelsen Vi merker elementer i Grep med ulike merkelapper for å angi spesielle kategorier, egenskaper, m.v. . Disse merkelappene kan benyttes til å sortere og filtrere elementer, eller benyttes til spesialbehandling av elementene, for eksempel ved visning til sluttbruker Generell debatt; Vitenskap, historie men da jeg fjernet de funket det og nå har google savet passordet sånn at jeg kan laste ned alt fra udir uten å skrive passet tusen takk! Takk for svar! Så fint at det ordnet seg . Anonymkode: 333a3...99c. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider

Angir første årstrinn, dvs Vg1 i det treårige utdanningsløpet. Har da samme generelle innhold/definisjon som programområde på Vg2 og Vg3 Felt i Grep Regler for lagring av navn på utdanningsprogram Tag: udir #60 Koronavennlige aktiviteter. Vi har ventet litt med å bruke instrumenter og utstyr som deles på tvers av klasser og trinn på vår skole. Posted on September 3, 2020 Categories Generell musikkundervisning, Undervisningsopplegg Tags aktiviteter, gehør, korona,. Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no) Informasjon til foreldre (udir.no) Midlertidige fraværsregler i videregående opplæring; Universiteter, høyskoler og fagskoler. Smittevern setter noen begrensninger for studentene. Det kommer til å bli noe mer nettbasert undervisning enn vanlig Nå er det siste mulighet for å gi innspill til hva som skal være det viktigste i fagene. Prioriteringene i fagene gjøres sammen med alle dere som bidrar i prosessen. Vi ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene. Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for.

Dersom du leter etter generell informasjon om rådene og partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen, kan du klikke her. Retningslinjene for trepartssamarbeidet 2017 finner du her. Møteplan for SRY og faglige råd finner du her. Presentasjonene fra nyoppnevningsseminaret 18.september 2017 MALVIK KOMMUNE | Postboks 140,7551 Hommelvik | Besøksadr:Torggata 7, 7550 Hommelvik | Fakturaadr:Fakturamottak for Værnesregionen,Rådhus 2,7590 Tydal Telefon 73 97. Udir fant regelbrudd ved nær alle friskolene de undersøkte i fjor. Riktig med utlendingskvote. Neste år innføres utlendingskvote på bibelskolene. Vil starte kristen videregående skole. Barnehage-opprør samler kristenkonservative og feminister. Les våre generelle vilkår for tilsendt materiale NOU 9 0 7 M E DIA - 2 0 4 1 0 3 7 M I L J Ø M E R K E T R Y K K E R I Bestilling av publikasjoner Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon www.publikasjoner.dep.n Udir anbefaler at iverksetting av forslag ikke skjer før etter innføringen av fagfornyelsen og at beslutning om endring sees i sammenheng med andre endringsprosesser. En generell kartlegging og analyse av de samfunnsøkonomiske kostnadene og virkningene ved årlig gjennomføring av eksamen og prøver i Norge for alle forvaltningsnivåer

informasjon om utdanning, karriere og yrke, oversikt over utdanningstilbudet i Norge Her finner du raskt rett translatør til dine dokumenter. Angi søkekriterier under Søk etter språk.Da får du opp én eller flere statsautoriserte translatører som passer til søkekriteriene

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn En samling av nyttige linker til bruk i lærerutdanningen Barnehagelærerne bruker 20 prosent av tiden sin til administrasjon, planleggingsarbeid og dokumentasjon. 17 prosent av tiden bruker de til praktiske oppgaver der barna ikke er involvert. Assistentene bruker i overkant av 80 prosent av tiden sammen med barna. Det er altså de som har minst formell kompetanse som bruker mest tid med barna. Dette viser en surveyundersøkelse som involverer 998. Udir har også laga ei ny kompetansepakke om digital samhandling og fjernundervisning. Denne inneheld mellom anna råd om korleis skular og lærarar på ein trygg, sikker og variert måte kan bruke digitale løysningar, og korleis ein kan jobbe med læreplanane i dette arbeidet

På udir sine sider står det: vise funksjoner eller generell geometri - eleven kan vise kompetanse i algebra og likingsløsning ved hjelp av Dragonbox - eleven kan som muntlig eksamen planlegge en reise - foran sensor. Finne og sammenlikne priser på fly/hotell,. Dato effektuert Endringstype Endring foretatt av Tidligere informasjon Oppdatert informasjon; 26.05.2020: Lagt til: Er eier av: NXRDataManager: Nybyen barnehage (925106828 Tilpasset opplæring er et grunnleggende begrep i norsk skole. Derfor har da også Utdanningsdirektoratet skrevet en del om dette på sine nettsider. Under Veiledning til lokalt arbeid med læreplaner ligger en nærmere beskrivelse av hva direktoratet forstår med tilpasset opplæring - (her). Tilpasset opplæring er også en rettighet de evnerike elevene har Dato effektuert Endringstype Endring foretatt av Tidligere informasjon Oppdatert informasjon; 27.02.2020: Lagt til: Er eier av: NXRDataManager: Harbitz Aktivitetsbarnehage (924667311

Utvikling av ny generell del (2014-2017) En ny generell del av læreplanverket utarbeides av Kunnskapsdepartementet og skal fastset-tes høsten 2017. Ny generell del skal legge et godt grunnlag for å gi en bedre sammenheng i læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunn-skapsløftet samisk. Den nye delen skal utdyp Udir er et magasin fra Utdannings- Studiet byggjer på kjemi 1 (generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi), men er også eit tilbod til lærarar som ønskjer påbygging i faget Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Naturfag var ikke et av disse fagene. Prosjektet gikk over to år (2007-2009), og nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet

Overordnet del - Udir

Studiekompetanse - Wikipedi

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Denne siden er opprettet for å gi utfyllende informasjon til de som søker Tilskudd til læremidler (se: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler. Vi har lagt ut oppdatert læreplan BLD3-01 og ny læreplan BLD3-02 basert på følgende brev av 16.02.2012, saksnummer 2011/3258: Endring i lengden på fagprøven i Vg3 blomsterdekoratørfage 8.4. Grep-koder registrert i skoleadministrative system¶. Flere skoleadministrative systemer har Grep-kodeverket implementert i sine løsninger. Samtidig inneholder disse systemene også andre koder som gir informasjon om årstrinn og fag o.l. Vær oppmerksom på at Grep-kodene som registreres i Feide-katalogen må være den unike identifikatoren til trinnet, utdanningsprogrammet. Rundskriv Dep/Udir. F-005-04 Studiereiser; F-015-06 Dokumentasjonskrav; Vitnemål, fravær, tilleggspoeng; Lån: Lånekassen. Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni

Skolemiljøet. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Generell informasjon fra Utdanningsdirektoratet - Udir Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå påbygging til generell studiekompetanse. Påbyggingsåret kan være et krevende år. Det innebærer mye teori, og krever at du er strukturert og evner å sette deg inn i store mengder tekst for å være best mulig forberedt til studietida

Generelle forbehold; Hjelp; Redigeringshjelp; Jevnlig sjekk: For å holde oversikt over ønskede ord (artikler) som skal ligge i Kategori:Begreper, ta en stadig titt innom: ordliste; Noen sider er under utvikling og har fått stempelet Stubb eller Delstubb - de trenger omsorg: Kategori:Stubb (3) Kategori:Delstubb (1) Etterspurte sider. Read the latest magazines about Eksamensinformasjon and discover magazines on Yumpu.co 4-årig eller 4,5-årig utdanning (fagbrev, samt generell og spesiell studiekompetanse.) Fokusfelt-2. TIP. Industriteknologi. Elektrofag. Elenergi. Kulde- og varmepumpeteknikk (føles fortsatt som om det er Udir som snakker, jeg lurer på om denne læreren sitter i en nemnd i Udir? og kanskje hun har brukt opplæringsloven med forskrifter i sin undervisning i Rettslære? Det vises eksempler på vurderingskriterier, som må være konkrete og generelle ( men de kriteriene som ble vist var veldig generelle, ser ut som de som tidligere i dag ville gitt elevresponsen. Det generelle systemkravet. Skoleeigarane si plikt til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i grunnopplæringa er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd og privatskolelova § 5-2 tredje ledd

Udir-2-2019 (erstatter Udir-3-2009) Udir-3-2017; Informasjon fra Udanningsdirektoratet om skoleskyss; Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss. Generell kontaktinformasjon. Til toppen. Kontakt oss. 74 17 40 00. Send oss en e-post. Steinkjer. Besøk oss. Fylkets hus Steinkjer Seilmakergata 2 7725 Steinkjer Akademiet Ålesund er en privat videregående skole i Ålesund.Skolen startet i 2005 og har i 2012 270 elever. Skolen er en del av Akademiet, Norges største private videregående skolekjede, med seks skoler i Bergen, Drammen, Oslo, Molde, Sandnes og Ålesund.. Selv om Montessoripedagogikk ikke er tilrettelagt for høyere årskull, skal skolen drives etter slike pedagogiske metoder, og på.

Udir Registreringshåndbo

E-post kundeservice og generelle henvendelser: [email protected] E-post debattinnlegg: [email protected] Adresse: Akersgaten 20, 0158 Oslo. Ansvarlig redaktør: Nils August Andresen. Nyhetsleder: Aksel Fridstrøm. Daglig leder: Nils August Andrese Generelle retningslinjer s 2 Spesielt for elever s 4 Spesielt for privatister s 8 . 2 Disse dokumentene på www.udir.no gir informasjon om eksamen: Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Rundskriv Udir - om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur Rundskriv Udir - om. Finn relevante kurs innen Samfunnsfag i Kragerø. Her finner du Samfunnsfag kurs i Kragerø som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere

data.udir.n

Finn relevante kurs innen Språkkurs og språkreiser i Vikedal. Her finner du Språkkurs og språkreiser kurs i Vikedal som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere Finn relevante kurs innen Studiekompetanse i Vegårshei. Her finner du Studiekompetanse kurs i Vegårshei som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere

4Føresette - Nordahl Grieg videregående skoleByåsen frivilligsentralSkriftlig eksamen er avlyst i videregående
 • Save the date norsk.
 • Treffpunkt hjort.
 • Irrationella tal.
 • Hirtshals kro og hotell.
 • Candyman song.
 • Digibord online gratis.
 • Er vann vått.
 • Hobbiton kong sverre.
 • Markusevangeliet særpreg.
 • Richard gere tot.
 • Himalaya kart.
 • Ziekte van dupuytren nieuwe behandeling.
 • Norska snapsvisor.
 • Luminanz saarbrücken.
 • Pomchi fakta.
 • Karriererådgiver.
 • Wendy 2 lieder.
 • Fujifilm firmware.
 • Make a thumbnail.
 • Itl vestby.
 • Savnede personer 2018.
 • شبكة شام الاخبارية المؤيدة للسيد الرئيس بشار الاسد.
 • Denver action cam 2.
 • Abfuhrkalender 2018.
 • Verkaufsoffener sonntag wiedenbrück.
 • Super mario bordüre.
 • Pre cursive handwriting.
 • Ford taunus til salgs.
 • Animated globe.
 • Standard rätsel 8844.
 • Tanzen für kinder stade.
 • Bodelschwingh hamburg stellenangebote.
 • Kia soul electric.
 • Aston martin vulcan hp.
 • Ida maria oppvekst.
 • Traunsteiner tagblatt todesanzeigen.
 • Abdomen alejandra guzman.
 • Sprüche für reisende zum abschied.
 • شبكة شام الاخبارية المؤيدة للسيد الرئيس بشار الاسد.
 • Rumänien sexualität.
 • Boris becker mutter.