Home

Ornamentikk jødedommen

Ornamentikk er ornamenter eller prydformer som fungerer i forbindelse med et objekt, med sine omgivelser, fortrinnsvis i brukskunst og arkitektur som utsmykning av fasader eller rom. Også en del former for tatovering kan betraktes som ornamentikk. Karakteristisk for mye av ornamentikken er at motivene gjentas rytmisk. I tillegg gjennomgår mange motiver en stilisering slik at utgangspunktet. Jøder er et folk med opprinnelse i Midtøsten. Betegnelsen jøde (jehudi) ble først brukt om medlemmer av Juda-stammen, og senere om innbyggerne i Judariket. Etter eksilet i Babylon (586-538 fvt.) ble betegnelsen jøde brukt om hele folket, også på de mange som var bosatt utenfor de jødiske kjerneområdene. Det er vanskelig å fastslå det nøyaktige antall jøder i verden, men det er. Når det gjelder kunst i jødedommen så sier bibelen dette: Du skal ikke lage deg noen gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller vannet under jorden2.Mosebok 20,4.Dette har virket inn når det kommer til kunst i jødedommen. De første bildene som ble laget var av tempelet som lå i Jerusalem, bygget av kong Salomo Les om mer om jødedommen.no, og hvem som står bak siden. TRANSKRIBERING FRA HEBRAISK. Les hvordan vi behandler hebraiske bokstaver på norsk. SPØRSMÅL OG SVAR. Lurer du på noe? Eller vil du se svar på innsendte spørsmål, klikk her. Andre Nettressurser. Lurer du på mer om jødedommen

ornamentikk - Store norske leksiko

Jødisk historie er historien til det jødiske folket, deres tro og kultur. Jødenes historie er over fire tusen år gammel, og omfatter hundrevis av ulike befolkningsgrupper, vil enhver behandling av emnet kun bli gitt med brede penselstrøk Jødedommen bygger på en lang tradition, som går tilbage til patriarken Abraham i Det Gamle Testamente. Religionen begyndte med et løfte fra Gud til Abraham, om at han og hans efterkommere - egentlig israelitterne - skulle kaldes Guds udvalgte folk, og at han ville give dem Israel, det daværende Kana'ans land av bilder i de tre ulike religionene. Vi finner kanskje flest fellestrekk hos jødedommen og islam: begge praktiserer et bildeforbud av mennesker, og skaper bilder på sin egen måte, ved hjelp av en rik bruk av kalligrafi og ornamentikk. I motsettning ser vi her at kristendommen (kanskje spesielt inne Jødedommen fører sin historie mer enn tre tusen år tilbake i tid. Ifølge tekstene i Det gamle testamentet og Tanakh, var sang og musikk allerede i den tidligste tiden en viktig del av det religiøse livet (2. Mosebok 15,20-21) og av tempelkulten. Melodiene ble, helt til moderne tid, videreført fra generasjon til generasjon, uten bruk av noter

jøder - Store norske leksiko

 1. Denne siden ble sist redigert 19. mar. 2020 kl. 14:07. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde.Se bruksvilkårene for detaljer.; Personvern; Om Wikipedia; Forbehold; Mobilvisning; Utvikler
 2. jødedommen arkitektur og kunst. Arkitektur utsmykning og ornamentikk. Særlig er gjenstander som brukes i religiøse handlinger rikt utsmykket, som for eksempel ved ekteskapsinngåelse, fødsler eller ved høytider. Kilder: RLE-boka, Cappelen Damm, 201
 3. Jødiske helligdager og høytidsdager - hva er bakgrunnen til de forskjellige høytidene? Hvordan feirer man jødiske helligdager i Norge
 4. Skillet mellom disse tre formene av jødedom går tilbake til 1700- og 1800-tallet. Ortodoks jødedom. Ortodoks betyr rettroende og ble i jødisk forbindelse først brukt om de jødene som var negative til nye tanker som oppstod i opplysningstidens Europa på 1700-tallet. Ortodoks jødedom omfatter i dag flere former for jødedom

Jødedommen: Kunst,arkitektur og musikk innen Jødedommen

Alt om jødedommen, livet som jøde, jødiske helligdager og hvordan jødisk tro og praksis leves i Norge. Se videoer, ta quiz, og få hjelp til skolearbeidet Dyreornamentikk eller dyrestil er betegnelsen på den alt overveiende typen flatedekkende ornamentikk på jernalderens arkeologiske materiale, hovedsakelig på smykker, men også på større gjenstander, jfr. utsmykningen av Osebergskipet.Motivet består av som oftest meget fortegnede dyr, så omdannede at det er meget vanskelig å identifisere dem med noen dyreart Artiklar i kategorien «Jødiske symbol» Kategorien inneheld desse 4 sidene, av totalt 4 Akkurat som i Jødedommen finnes det ingen bilder i islam. Det er ingen som vet hvordan Gud ser ut og derfor skal han ikke avbildes. Det finnes ikke noen lover om bildeforbud, Ornamentikk Ornamentikk betyr utsmykningskunst. Den tar utgangspunkt i geometriske figurer Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn. Til tross for dette er den ganske enhetlig. Det sammenbindende elementet er religionen, det vil si Muhammads lære, slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon). De arabiske erobrerne begynte sin ekspansjon omkring år 630, og allerede på begynnelsen av 1000-tallet hadde de lagt under seg store deler av.

Rituelle og Estetiske uttrykk i jødedommen by Marie

Symboler - Jødedommen

Jødedommen Jødisk og islamsk kunst er i utgangspunktet vanskelig å presentere på mellomtrinnet, siden norske barn er vant til figurative bilder. Bildeforbudet i 2. Boka gir dessuten eksempler på kalligrafi og ornamentikk, blant annet et bønneteppe (s 130) ornamentikk som ligger framme i lærerveiledningen . Regning i KRLE: Kan hoved-innholdet i en eller flere tekster : Vet at islams tidsregning starter i år 622. jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelse, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Tema: Jødedom. Uke : 47-51. Lærestoff: RLE-boka, s. 227-253. Kompetansemål fra KL-06: forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller. drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjo

I motsetning til kristendommen har jødedommen få fellestrekk i sin byggestil. En annen type for kunst, er ornamentikk, som du kan finne i moskeer og andre typer arkitektur. Det er tre typer ornamentikk Geometrisk: Symboliserer verden og Gud Kalligrafisk: Symboliserer åpenbaringen, og Blomsterornamentikk: symboliserer paradis Den islamske kunstens bildeforbud førte til at kunsterne kompenserte med dekorativt utførte koransitat, og kalligrafien har en lang og ubrutt tradisjon.. Arabisk kalligrafi har sitt utspring i ønsket om å gi Guds ord den skjønnest mulige jordiske form; og kalligrafien har utviklet seg sammen med arkitekturen til å bli den mest betydningsfulle kunstart i islams verden JØDEDOMMEN Tempel, synagoge, jødisk kunst og musikk s. 72-80 Kunne litt om -synagogen -symboler i jødisk kunst -jødisk musikk Samtaler hvordan ornamentikk brukes i islamsk kunst -kunne forklare ordet resitasjon og bønnerop. Samtaler Internett Lage en liste over ting som finnes i en mosk Det gamle testamentet brukes av både jødedommen og kristendommen, mens det nye testamentet brukes bare av kristendommen. Det gamle testamentet er den første delen av den kristne bibelen, og den er i hovedsak nesten helt lik som jødenes hellige skrift. Den er en samling av mange bøker skrevet over en lang periode Kapittel 3: Jødedommen Hva vil det si å være jøde? 8 Lag en tegning med ornamentikk der du bruker. eller han er på pilegrimsreise. Bruk oppslagsverk, forskjellige farger

Start studying Jødedommen 9. Trinn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying RLE-prøve uke 9 - verdensreligionene. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, Kilder. Kunst. På grunn av dette har jødisk religiøs kunst i hovedsak utviklet seg innenfor kaligrafi, ornamentikk og utsmykning. Bønn har en svært plass i jødenes daglige liv

Jødedommen praktiserer eit biletforbod basert på det første av dei ti boda. Dette blir praktisert ulikt i ulike retningar, men i synagogane er som regel utsmykkinga abstrakt, og forbodet mot avbilding av Gud blir følgt av alle Jødedommen startet for ca. 3000 år siden. Abraham regnes som jødenes stamfar KRLE - 5. trinn Område Kompetansemål - Jeg kan Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Tips: Legg opp religionene etter høytider (så langt det lar seg gjøre). Bruk Fest og feiring-bøkene - samleboks med historier fra de ulike feiringene i de ulike religionene

Jødedommen: Kunst,arkitektur og musikk innen Jødedomme . I synagogen bruker de også m osaikker og veggmalerier av jødisk historie. Når det kommer til arkitektur så er det ingen likhet mellom snl.no. wikipedia.org ; gen av ting, byggverk og anlegg i landskapet, sett enkeltvis eller samlet, med den betydning at de forskjellige Det gamle testamentet er felles for både jødedommen og kristendommen så mye av kunsten er lik f.eks. David. Kalligrafi har også blitt brukt til å lage figurativ kunst. En annen type for kunst, er ornamentikk, som du kan finne i moskeer og andre typer arkitektur. Det er tre typer ornamentikk Geometrisk: Symboliserer verden og Gu

Brita * Øyvind * Heidi: Samanlikning av kunst i dei

Mæla ungdomsskoles læreverk på nett. Mæla ungdomsskole er Skien kommunes eneste baseskole. Vi er en digital skole og på disse sidene finner du læringsressurser i alle fag Start studying Hellige steder og tekster i verdensreligionene | KRLE. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Jødisk historie - Wikipedi

Kristendom er en monoteistisk religion som har utgått fra jødedommen og er bygget på følgende fundamentale trossetninger: De tre hovedformene av islamsk ornamentikk blir kalt for geometrisk ornamentikk (symbolsom står for verden og Gud), kalligrafisk ornamentikk (symbol som står for åpenbaringen) og blomsterornamentikk. Jødedommen: lærer at ei ikkje skal lage bilete, statuar, eller andre formar for kunst av Gud. Kunsten har teke andre retningar, som gjennom kalligrafi, ornametikk og utsmykking. Kalligrafi: er ein form for skrivekunst. Ornamentikk og utsmykking: er også ein del av den jødiske kunsten Under samme himmel 1 Elevbok. USH1_BM_052510. 24-02-10. 15:02. Side 99. Sammendrag. Eksempler på jødisk kunst Jødene har forbud mot å lage bilder eller andre kunstneriske framstillinger av Gud. · Geometrisk ornamentikk - symboliserer verden og Gud · Kalligafisk ornamentikk - symboliserer åpenbaringen · Blomsterornamentikk - symboliserer paradise hotell, eller vanligst bare kalt paradiset

tangenten 2/2004 15 Frode Rønning Geometriske mønster i islamsk kunst Innledning I alle de store verdensreligionene spiller utsmykkingen i de religiøse bygningene e Jødedomen (De tre t`ene er de hellige skriftene (Tanakh (Jødenes tidligere: Jødedomen (De tre t`ene er de hellige skriftene, Sabbaten, Gutter blir omskåret, og får sitt navn den åttende dagen de lever , Abraham, Moses, 15 millioner, Messiasfortellinger, Synagoge (hellig hus), En Gud, Mikve (rituelt bad), Guttene har en liten hatt på hodet som heter kalott eller kipa., De har. I likhet med Jødedommen praktiserer Islam bildeforbud. Bildeforbudet har ført til en utvikling. av fantastisk ornamentikk som pryder moskeer, skjønnsskrift. Flagget hadde en kanaga-figur i midten, men den ble fjernet grunnet bildeforbud i Islam ; Bildeforbud pp 1. Jerusalem: Hellig sentrum for tre religioner Jødedom Kristendom Islam 2

Jødedom - Religion

En annen kunstform i islam er ornamentikk. Eksempler på dette finnes i moskeer og annen arkitektur. Hinduismen er veldig ulik fra kristendommen, jødedommen og islam, for i de tre religionene er det bare en gud, mens i Hinduismen er det veldig mange guder. Noen guder er jo mer viktige en de andre selvfølgelig,. Islam er en av de fem verdensreligionene. Den har felles røtter med jødedommen og kristendommen, og alle tre religionene anser Abraham som sin stamfar. I dette temaet kan du lese om hva som kjennetegner islam, og hvilke fem plikter alle muslimer skal utføre i løpet av livet. Du skal lære om likheter/ulikheter med andre religioner de tre verdensreligionene hvilke likheter og ulikheter er det mellom de tre verdensreligionene, og hvilke spenninger det er mellom de dag? kort historisk om d Jødisk ornamentikk og kalligrafi. Lesing. Skriving. Regning. Muntlig. digital. Beskriver sentrale særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen. Reflekterer over disse særtrekkene, sammenligner med andre religioner og livssyn. Forslag til vurderingsform: Fagsamtaler. Digitalt, skriftlig og muntlig framlegg Det enkle, geometriske kors forekommer ganske ofte i primitiv ornamentikk, iblant med symbolsk betydning, særlig når korset er omsluttet av en sirkel, såkalt hjulkors (1), eller armene er vinkelbøyd, hakekors (2), og da ikke sjelden som symbol for Solen. Hos egypterne forekom hankkors (3), som hadde med sjelens fremtid å gjøre

Under samme himmel 3 Elevbok. ush3_materie_070498:Original. 14-05-08. 13:01. Side 143. Vet du at Når man besøker en synagoge, må gutter og menn ha på seg en kipa på hodet Grønt og gull blir assosiert med paradis. kalligrafi Ornamentikk 1. Minne om grunnleggjande sider ved Islams tru. 2. Gi forståelse av guds ikkje-jordiske skjønne. Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen. Trosprinsippene og 5. Kalligrafi og ornamentikk Fordi Koranen er selve gudsåpenbaringen, og en har unngått figurativ kunst, har det å skrive alltid vært en sentral religiøs aktivitet i islam. Å kopiere Koranen var selvsagt viktig, men også utsmykning av bøker, moskeer og lignende førte til at kalligrafien ble det viktigste kunstneriske uttrykket innenfor. Bildekunst islam. Islamsk kunst er en bred betegnelse på den kunsten som hovedsakelig er skapt av muslimer, influert av de islamske kulturer i ulike muslimske land.Islamsk kunst omfatter kunstverk som er produsert fra Hija-perioden (ca. 622 e.Kr.) til 1800-tallet innenfor et område som strekker seg fra Spania og Marokko til Indonesia.

Rik kultur. Fraværet av figurative bilder har ikke gjort islamsk kultur fattig. Arkitektur, kunsthåndverk og kalligrafi står sentralt. Mye av det gamle er ødelagt, men fremdeles finnes eksempler på rik ornamentikk og utsøkt utsmykkede moskeer og palasser.Det finnes ikke et klart billedforbud i Koranen, det er basert på tolkninger av islams hellige skrifter, skriver forskeren Ingvild. Verdensreligionene har også en sentral historisk dimensjon (Jacobsen 2001:13). De religionene som går under begrepet er kristendommen, islam og buddhismen som er det tre største, og deretter hinduismen og jødedommen. Det er i forhold til det historiske, at jødedommen kan kalles som en verdensreligion

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Disse skriftene er hellige skrifter også i jødedommen, og Det gamle testamentet er derfor i hovedsak nesten identisk med deres hellige skrift. Denne første delen av bibelen omhandler tiden før Jesus fødsel, og er skrevet ned fra ca. år 900 til ca. år 400 f.Kr. Den bygger på muntlige og skriftlige fortellinger fra det gamle Israel, og forteller blant annet om skapelsen Undervisningsopplegg islam 8 trinn Innføring i Islam - Kittys oppgaver - Google Site . trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet Dette er et undervisningsopplegg som er laget for elever på 5. trinn, og som helt sikkert passer for andre trinn også. ligger et VØL-skjema som passer inn i Leksjon 1 hvor elevene skal tenke gjennom hva de vet om Gud og Guds sendebud i Islam FØR de leser.

De Abrahamske religionene, også referert til som Abrahamisme, er en gruppe semittisk-opprinnelige religiøse trossamfunn som hevder nedstamming fra jødedommen til de gamle israelittene og tilbedelsen av Abrahams Gud.De Abrahamske religionene er monoteistiske, og betegnelsen stammer fra patriarken Abraham (en viktig bibelsk figur fra Det gamle testamente, som er anerkjent av jøder, kristne. -På tro og Are Ornamentikk - Mekka - Medina - Åpenbare -februar 2017. Hadith - Sunni og sjia- islam -jødedommen. Gud i islam - Menneskesyn - Overgangsriter: fødsel, ekteskap, død Forelesning - program Vurdering: Skriftlig prøve fredag 24. Prøven vil også dekke deler av pensumet o islam estetikk fortellingsdidaktikk lese boka til winje, geir, gudommelig skjønnhet. kunst religionene. kap. islam et hus fem søyler bønn, pilegrimsreise Derimot i Norge hadde vi en egen stil i kirkearkitekturen, nemlig stavkirkene.<br />En annen periode som den kristne kirkearkitekturen er preget av er barokken. Barokken blir kjennetegnet med illusjonseffekter og tak- og veggmalerier og stukkatur.<br />I motsetning til kristendommen har jødedommen få fellestrekk i sin byggestil

Ornamentikk er også ei retning innanfor islamsk kunst, og dette byggjer på geometriske figurar. Alt som Allah har skapt, vert framstilte i denne kunsten. Mange muslimar har denne typen kunst på alle veggane i huset sitt - heile veggar kan vere måla/tapetesert med det Tegnefilm om jesu fødsel Juleevangeliet - Jesus blir født i Bethlehem - YouTub . Juleevangeliet. Samisk kultur, ornamentikk, byggeskikk og gravskikker utvikles rundt Kristi fødsel Hallvard HageliaProfessor, teol dr.Ansgar Teologiske HøgskoleKristiansand Strid om religiøse bilder er ikke noe nytt. Det er kjent fra oldtiden og opp til i dag, særlig fra Midtøsten, både i jødedommen, kristendommen og islam. I de 10 bud heter det: Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmele Periodeplan Islam Periodeplan KRLE uke 1-10 K o mp e t a n s e må l forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andr Sammendrag i religion og etikk om moskeen som hellig hus i Islam. Oppgaven ser blant annnet på kunstformer i moskeer og moskeens funksjon i religionen. O..

Ornamentikk - ein bestemt type utsmykking, utsmykkingskunst. Ortodoks - rettruande. Her er det kjenneteikn på dei som lever meir tradisjonsbunde innanfor jødedommen. Overgangsrite - ei viktig hending i livet til eit menneske, som fødsel, ekteskap og død. Pakt - avtale eller overeinskoms Dekorasjonsmaleri er en sjanger innen malerkunsten der hensikten med malingen kun er å være til utsmykning.Den har røtter tilbake til Bibelens og Koranens forbud mot avbilding av levende vesener, men har senere utviklet seg til også å omfatte slike ting.Dekorasjonsmaleriet ble i motsetning til staffelimaleriet malt rett på vegg eller gjenstand.. Ornamentikk og utsmykking: er også ein del av den jødiske kunsten. Når ein jøde les Toraen, brukast ein skrivepinne (kalla 'yad'), har ofte ornament i sølv, og Torarullane har eit vakkert klede/stoff over seg. Jødedommen Jødedommen oppstod i Midtausten for omlag 3000 år sidan I jødedommen kalles det vi kristne betegner som Det gamle testamentet, Tanákhen. Det gamle testamentet bygger på lovene, de ti bud - der står Moses, De tre hovedformene innenfor islamsk ornamentikk kalles:-Geometrisk ornamentikk, som står for verden og Gud.-Kalligrafisk ornamentikk, som står for åpenbaringen

Det er noe nytt som skjer når Folkemuseet går i gang med å innrede en av leilighetene i Wessels gategården til utstilling av et pakistansk innvandrerhjem. For første gang får dagens kulturelle mangfold en permanent utstilling ved et norsk museum fra Wikipedia, den frie encyklopedi. For annen bruk, se Torah (disambiguation).. Sefer Torah ved gamle Glockengasse synagoge (gjenoppbygging), Köln

jøder - musikk - Store norske leksiko

Oppgave 1 Geometrisk ornamentikk I Islam så er det ikke lov å avbilde levende vesener, men dette gjelder som regel med tanke på tilbedelse. Derfor bruker de andre symboler til avbildning, og i geometrisk ornamentikk så bruker de rette og krumme linjer og forskjellige farger til å forme forskjellige mønstre Du finner varierte aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler i Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, med tilhørende fyldig lærerveiledning, enten som bok eller digitalt Også tror jeg ikke en regissør lager et spill fordi han er jøde og tror på Jødedommen, tror heller det er for å lage underholdning og tjene penger. De tankene jeg gjør meg når jeg ser problemstillingen her er egentlig bare hæ

Kategori:Jødiske høytider - Wikipedi

Kalligrafisk ornamentikk, står for åpenbaringen Blomsterornamentikk, Vi finner også det gamle testamentet som religiøst tekst i andre store religioner, som blant annet Jødedommen. Det består av i alt 39 skrifter, som er blitt til under veldig forskjellige forhold og til ulike tider Jødedommen er ein av dei tre store monoteistiske religionane (berre ein Gud), Bygget har vanlegvis store kupplar, og høge tårn ute, og inne ser ein ofte ornamentikk på veggane. Moskèar har fleire rom, eit for kvinner og barn, eit for menn, og eit rom der ein må vaske seg før ein går inn i sjølve moskèen for å be Ornamentikk og utsmykking: er også ein del av den jødiske kunsten. Jødedommen lærar at kvinner og menn er like mykje verde, med med ulike religiøse plikter. Mannen sine plikter er knytte til faste tider, og det religiøse livet utanfor heimen

Jødisk kunst - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

JødEdOMMEN.. 87 Geir Winje Jødisk estetikk Figur 6.1 Ornamentikk i Barkuk-madrasaen i Kairo..... 229 Figur 6.2 Koranmanuskript fra Arabia.....231 Figur 6.3 den blå moské i Istanbul. Islam study guide by anna_stoyanova includes 52 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades retningar innan jødedommen der kvinner også nyttar bønesjal, men det er ikkje det vanlege. Tallét /Bønesjal (16) Tallét er eit avlangt, firkanta sjal som er stort nok til at det dekker heile den øvre del av ryggen når ein har det på. Sjalet skal ha frynser i kortendane, og knutar, ofte med blå farge

Jødiske Helligdager og Jødiske Høytider - Jødedommen

RLE Jødedom Steg for steg Få litt kjennskap til jødedommen Synagogen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom Ornamentikk Påske Natur Eksperimentere med form, farge og rytme i border Påskepynt Bark og stein som underlag Male marihøn Farger i kristendommen. Fargesymbolikk er bruk av bestemte farger for å uttrykke en stemning eller sinnstilstand. Fargesymbolikk er avhengig av skiftende faktorer og varierer derfor fra folk til folk og fra tid til tid. Hvitt oppfattes nå som kyskhetens og renhetens farge, men ble av romerne i oldtiden brukt for å uttrykke sorg, slik kineserne ennå benytter den Liturgisk farge er de farger. ISLAMSK ORNAMENTIKK - ULIKE LESEMÅTER Det islamske bildeforbudet er blant annet formulert i vers (ayat) 74 i sure 6 (Buskapen). (f.eks. kabbalistisk jødedom). Slike spekulative lesemåter faller mest naturlig i miljøer med en esoterisk religionsforståelse, der hemmelig kunnskap formidle Vi finner kanskje flest fellestrekk hos jødedommen og islam: begge praktiserer et bildeforbud av mennesker, og skaper bilder på sin egen måte, ved hjelp av en rik bruk av kalligrafi og ornamentikk . Mytene danner grunnlaget for religionen, og er en muntlig overlevering man ikke kjenner opphavet til Ornamentikk - en bestemt type utsmykning. Ortodoks - betyr rettroende. Overgangsrite - en viktig hendelse i et menneskes liv, som fødsel, konfirmasjon, ekteskap og død. De fleste religioner og livssyn har forskjellige former for seremonier i forbindelse med slike overgangsriter. Pakt - avtale eller overenskoms

Religion og etikk - Jødedom - retninger - NDL

Kristendom, islam, buddhisme og jødedom er Russlands tradisjonelle religioner, ansett som en del av Russlands historiske arv i en lov vedtatt i 1997. Estimater av troende svinger mye blant kilder, og noen rapporter setter antallet ikke-troende i Russland så høyt som 16-48% av befolkningen Dekorasjonsmaleri er en sjanger innen malerkunsten der hensikten med malingen kun er å være til utsmykning. Den har røtter tilbake til Bibelens og Koranens forbud mot avbilding av levende vesener, men har senere utviklet seg til også å omfatte slike ting. Dekorasjonsmaleriet ble i motsetning til staffelimaleriet malt rett på vegg eller gjenstand

Hvorfor er det bildeforbud i jødisk tro og islam? illvit

En parykk er et hode- eller hårtilbehør laget av menneskehår, dyrehår eller syntetisk fiber.Ordet parykk er en forkortelse for periwig, som gjør sin tidligste kjente opptreden i det engelske språket i William Shakespeares 's The Two Gentlemen of Verona.Noen mennesker bærer parykker for å skjule skallethet; en parykk kan brukes som et mindre påtrengende og rimeligere alternativ til. Karakteristiske trekk . Håndverkere arabesker brukes på plater av marmor eller gips, mens maleri sporene på figuren i blå eller lilla farge, og de konvekse delene dekket med bladgull.Disse fargekontraster ga mønster lysstyrke og livaktighet.Deretter ble dekorert platene fast på eller inne i bygningene, og skaper en curlicue på veggene i arabiske hus.Ganske ofte, ble strukturen i.

til nynorsk. 2. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; islam ; Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål. Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring En oljelampe er et objekt som brukes til å produsere lys kontinuerlig i en periode ved bruk av en oljebasert drivstoffkilde. Bruken av oljelamper begynte for tusenvis av år siden og fortsetter til i dag, men ikke ofte lenger. Oljelamper er en form for belysning, og ble brukt som et alternativ til lys før bruk av elektriske lys.Fra 1780 erstattet Argand-lampen raskt andre oljelamper som. <a onblur=try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {} href=http://3.bp.blogspot.com/_Ls1Qo5H78nY/TAJ8le6pGOI/AAAAAAAAAB4/Wu-LhrH9K7U/s1600. - God kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historie, tekster, lære, og til sosialisering av barn inn i ulike religioner - Kjennskap til bilder/bildeforbud, ornamentikk og arkitektur som uttrykk for religiøst liv - Kjennskap til innvandrerreligiøsitet - Oversikt over religionenes stilling i Norg - ha god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historie, tekster, lære, etikk og praksis i dag - ha kjennskap til høytider, symboler og religiøst liv, og til sosialisering av barn inn i ulike religioner - ha kjennskap til bilder/bildeforbud, ornamentikk og arkitektur som uttrykk for religiøst li

 • Aebi tp 50 transporter.
 • Hensikten kryssord.
 • Stoff und tuchmarkt hennef 2017.
 • Hvilke to fjell kan hindutempelet minne om.
 • Trykksår dehydrering.
 • Ulrike von levetzow.
 • På låven sitter nissen karaoke.
 • Was machen in leipzig.
 • Arsen abbau im körper.
 • Elfmeterschießen regeln.
 • Leasy login.
 • Assosiert definisjon.
 • Lese til jegerprøven.
 • Kan man vokse av seg nøtteallergi.
 • Vinter ol resultater.
 • Bremerhaven download.
 • Green choice, organic peanut butter.
 • Veranstaltungen apolda 2017.
 • Hund potet.
 • Kano røros.
 • Titanoboa monster snake.
 • Beste energidrikk.
 • Tomtom go 5000/6000.
 • Maursyre engelsk.
 • Ranking golfbaner norge.
 • Stråling fra rygg til pung.
 • 7 seter familiebil.
 • Resultant vektor.
 • Größte städte europas.
 • Sprenge kjeller.
 • Freie gärten brandenburg.
 • Stord kino.
 • Despicable me minions.
 • Hund kräks vitt skum.
 • Mickey finn vinmonopol.
 • Best english phrases.
 • Corvette c6 unterhalt.
 • Hvordan genopretter man tillid.
 • Goldsprint.
 • Farbgestaltung lange schmale räume.
 • Hva skjer i åndalsnes.