Home

Platons innflytelse

Platon - en gresk filosof Glimt fra gammel ti

 1. Platons lære har hatt stor innflytelse på millioner av menneskers religiøse oppfatninger, også blant dem som bekjenner seg til kristendommen. Mange av disse tror med urette at denne læren er basert på Bibelen
 2. Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles.
 3. Platon (ca. 428-346 f.Kr.) er en av de viktigste filosofene i Europas historie, og hans tanker har hatt stor innflytelse på filosofien og kristendommen. En nøkkel til flere sider av Platons filosofi er hans skille mellom en fysisk verden alle kan se, og en skjult verden som vi ikke direkte kan observere
Den greske antikkens litteratur - Wikipedia

Platon er en av de største filosofer og litterater gjennom verdenshistorien. Gjennom sine bevarte skrifter fra 300-tallets Athen har han hatt enorm innflytelse på ettertidens tenkning, særlig i Vesten og Midt-Østen. Platon er særlig berømt for sin idé om en urformenes verden som eksisterer parallelt med vår synlige virkelighet og hvor alle ting har sin original Platon hevdet at i tillegg til den virkelighet vi kan sanse omkring oss, finnes det en annen virkelighet. Denne andre virkeligheten er, selv om den ikke kan sanses, mer virkelig, mer fundamental og mer viktig enn den sansbare virkeligheten. Platons begrunnelse for dette synet er egentlig ikke vanskelig å forstå

Platon og Aristoteles er velkjent for alle av oss her inne som vet litt om filosofi, men jeg er ganske forvirret over hvem som har betydd hva for forskjellige filosfiske retninger som kom i ettertid, for eksempel vet jeg at Platon sin dualisme var forenbart med kristendommen, noe som førte til at mange vestlige teologer trykket han til sitt bryst Platon var en gresk filosof som levde fra (427-347 f. Kr.) Han har hatt stor innflytelse på europeisk kultur, ikke minst gjennom en tidlig kristen tenker som Augustin (354-430 e. Kr.). Da Platon var i førtiårsalderen grunnla han en egen skole i Athen, Akademiet, som først ble nedlagt så sent som på 500-tallet e. Kr Platons innflytelse på filosofien har sannsynligvis vært større enn noen andre, mente Bertrand Russell, og som arving til Sokrates og førsokratene, som grunnlegger av Akademiet, og som Aristoteles lærer, står Platon som selve filosofiens sentrum

Platon påvirket Aristoteles, akkurat som Sokrates påvirket Platon. Men hver manns innflytelse flyttet i forskjellige områder etter deres dødsfall. Platon ble den primære greske filosofen basert på hans bånd til Sokrates og Aristoteles og tilstedeværelsen av hans verk, som ble brukt til hans akademi stengte i 529 A.D. hans verk ble deretter kopiert over hele Europa Platon er en av de tre største filosofene i den vestlige filosofihistorien, i tillegg til hans lærer Sokrates og hans elev Aristoteles. Han har hatt stor innflytelse på våre samfunnsnormer, som for eksempel demokratiet. Å lese Platon er ganske så spesielt, fordi mye av det vi leser vil være selvfølgeligheter for oss Platon (428-348 f. Kr.) Platon var filosof. I Aten traff han en annen kjent filosof, Sokrates, og ble hans elev. Platon prøvde å finne svar på hva mennesket er. Han mente at et menneske har to deler: kropp og sjel. Han sa at kroppen og sjelen tilhører to forskjellige verdener. Kroppen tilhører den verdenen vi kan sanse, det vi Arbeidene til Platon og Aristoteles har hatt stor innflytelse på det moderne synet på sofisten som en grådig instruktør som bruker retorisk håndheving og uklarheter i språket for å lure, eller for å støtte feilaktig resonnement 17.01.18 platon, sokrates platon var en gresk filosof som levde fra kr. han har hatt stor innflytelse europeisk kultur, ikke minst gjennom en tidlig kriste

Aristoteles' syn på kjønn fikk stor innflytelse i antikken og middelalderen, mens Platons tanker om likestilling ikke ble tatt på alvor før to tusen år senere. Kampen for like rettigheter På 1700- og 1800-tallet oppstod den første bølgen av feminister som kjemper for frihet, rettferdighet og likestilling mellom kjønnene Platon så derimot den fysiske verden som et skyggebilde av den åndelige verden, som var mål for hans filosofiske ideer. Da Platon døde i 347 f.Kr., var det derfor ikke Aristoteles som overtok skolen, men en av filosofens andre elever

Platon - Wikipedi

 1. Platon og Aristoteles, og som kunne gitt meg en hjelpende hånd. Var forøvrig ikke sikker på hvor jeg skulle poste denne, så jeg tok den her, og på ideologi. Det går vel ut på å finne likheter mellom deres teorier/ideer og de moderne teoriene
 2. st gjennom en tidlig kristen tenker som Augustin (354-430 e. Kr.). Da Platon var i førtiårsalderen grunnla han en egen skole i Athen, Akademiet, som først ble nedlagt så sent som på 500-tallet e. Kr
 3. Platon (ca. 427-347 fvt.) var en hedensk gresk filosof. Han ble født i Aten i en aristokratisk familie og fikk en utdanning som var vanlig blant velstående grekere. Han var sterkt påvirket av den berømte filosofen Sokrates og av tilhengerne til filosofen og matematikeren Pythagoras
 4. Tittel: Pedagogisk filosofi.Forstudie. Del I: Den klassiske greske antikken Forfatter: Joar Aasen Nummer: 4 Utgivelsesår: 2004 Sider: 84 ISBN: 82-7671-358- ISSN: 1501-8563 Oppdragsgiver: Emneord: Pedagogikk, filosofi, den klassiske greske antikken, Sokrates, Platon, Aristoteles. Sammendrag: Planene for norsk lærer- og førskolelærerutdanning krever arbeid me
 5. Sjekk Platon oversettelser til Færøysk. Se gjennom eksempler på Platon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 6. Kvinnedagen har blitt feiret siden 1909, men ble offisielt etablert som en merkedag av FN i 1975. I anledning kvinnedagen tirsdag 8. mars 2011 tenkte jeg at det er interessant for mange å vite på hvordan to av historiens mest innflytelsesrike filosofer så på kvinner. Jeg har derfor valgt å skrive om Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Platon var Aristoteles læremester og begge.

Sokrates og Platon er de to mest berømte filosofer innenfor den sofistiske tradisjon. Sokrates Sokrates (ca. 469 f. Kr. - 399) inntar en særstilling blant de greske filosofer, ved den store innflytelse han fikk på hele ettertidens tenkning. Sokrates anerkjente kun ett gode: kunnskap, og ett onde: uvitenhet Plato fra Raphael 's Skolen i Athen (1509-1511) Tidlig liv; Virker; Epistemologi; Idealisme / realisme; Demiurge; Teori om former; Teori om sjel. Georgios Gemistos Plethon , var en gresk nyplatonsk filosof og lærd. Han var av stor betydning for den interesse for litterære studier som gjennomsyrte Vest-Europa under hans samtid, og som munnet ut i renessansen og humanismen Platon beskriver Form of the Good, eller mer bokstavelig ideen om den gode ( ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα), i sin dialog på Republic (508e2-3), taler gjennom karakter av Sokrates.Platon introduserer flere former i sine arbeider, men identifiserer formen for det gode som superlativet. Denne formen er den som gjør det mulig for en filosof-i-opplæring å avansere til en filosof-konge Ikke minst gjennom den innflytelse han fikk på kirkefaderen Augustin (354-430), ble Platons anseelse stor. Nyplatonsk tankegods satte sitt preg på teologien i første del av middelalderen

Religion og etikk - Platon - en innføring - NDL

Platon. Meno. Oversatt av Benjamin Jowett, Dover, 2019. Silverman, Allan. Platons USA Periode metafysikk og epistemologi. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metafysikk Research Lab, Stanford University 2014. Web. Tejera, V. Historie og retorikk i Platons 'Meno,' eller på vanskelighetene med å kommunisere menneskelig. Platon er en av de mest betydningsfulle filosofer i historien. I år 387 f.Kr. grunnla han en filosofiskole i Athen. Den fikk navnet Akademiet etter en lund viet den greske sagnhelten Akademos. * Vil du vite mer om Platon? Prøv Platon hos Wikipedia. Tweet Platons hans meninger om likestilling skapte derfor mange reaksjoner. Platon og Aristoteles . Aristoteles. Det var Aristoteles negative syn på kvinnen som i størst grad ble ført videre, og som har hatt stor innflytelse helt fram til våre dager

Platons dyp innflytelse på kristendommen er en av årsakene til den evolusjonære filosofen A. N. Whitehead sa Den tryggeste karakterisering av vestlig filosofi er at en rekke fotnoter til Platon. Platon mente også at formen var universelle, eller ideelle, i abstrakte begreper som i matematisk tall klassifisering RASK INNLEDNING I HVEM PLATON ER Platon var en gresk filosof som levde fra 427-347 f. Kr. Han har hatt stor innflytelse på europeisk filosofi, vitenskap og kultur. Da Platon var i førtiårsalderen grunnla han en egen skole i Athen, Akademiet, som først ble nedlagt så sent som på 500-tallet e. Kr. og på mange måter er modellen for alle høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner siden PLATON (427-347) • Elev og beundrer av • Skrev over 20 dialoger • Den første store systemtenkeren • Klar sammenheng mellom ontologi, epistemologi, og statslære (politisk filosofi) • Anti-demokrat; folkestyre (demokrati) er middelmådighetenes styre og ender i barbari 3 PLATON (427-347) Under innflytelse av Ontologi som en filosofisk disiplin kan i det minste spores tilbake til antikken, med spesielt stor innflytelse fra Platon og Aristoteles.Men i nyere tid har den amerikanske filosofen Willard van Orman Quine fått mye av æren for hvordan ontologi som regel fungerer som en selvstendig del av filosofien i våre dager. Quines sentrale metode er kort fortalt at man først finner den beste teorien. Selv om det er ganske kort, er Platons dialog Meno blir generelt sett på som et av de viktigste og mest innflytelsesrike verkene hans. På noen få sider spenner det over flere grunnleggende filosofiske spørsmål, for eksempel: Hva er dyd

Platons syn på mennesket har hatt stor innflytelse i vår kultur helt fram til nyere tid. Aristoteles' menneskesyn Mente at målet for menneskene er å virkeliggjøre de mulighetene som ligger innebygget i oss. Aristoteles mener mennesket er en del av naturen, og må sees på med samspill i naturen Aristoteles var elev av Platon, som igjen var elev av Sokrates, en annen meget profilert filosof. Mye av filosofien deres har derfor likhetstrekk, men det finnes store sprik, særlig mellom Aristoteles og Platon. Alle tre hadde stor politisk, vitenskapelig og filosofisk innflytelse, både i sin samtid og i den vestlige verden helt frem til i dag

Platon kvinnesyn. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system og implikasjonene av dette har dominert i Vesten helt frem til i dag Oppgave 1 Synet på kjønn og kjønnsroller hos tre viktige filosofer Platon Platon kvinnesyn var meget liberalt.I hans samtid var kvinnen sett på som underlegen og Platon: Platon var elev av Sokrates. Platon kan beregnes som en idealist. Platon var opptatt av ideens verden. Aristoteles: Aristoteles var elev av Platon. Plebeierne ønsket politiske rettigheter og innflytelse på styret av republikken, mens patrisierne ønsket å ha dette for seg selv

Platon (429-347 f.v.t) Kunst og hage Universitetet i ..

Platon - Filosofi.n

63% av foreldrene sier at tenåringsbruk av sosiale medier har økt under COVID-19. En ny rapport fra Children's Hospital of Chicago avslørte at mens det er noen positive aspekter, er tenårings besettelse med sosiale medier dypt bekymringsfull Det var en blanding mellom den hedenske visdom (hvorav Aristoteles og Platon var dens viktigste representanter) og den åpenbare visdom, som var kirkens lære og Kirkens fedres skrifter. På den annen side har noen historikere definert det som en læringsmetode med vekt på dialektisk eller muntlig resonnement, brukt i middelalderlige universiteter og katedraler fra det 12. til det 16. århundre.

Platon og Arist. sin innflytelse på middelalderen ..

Perelman er altså mer i Platons verden, i ideenes og formenes verden, enn i vår verden der prestisje, innflytelse, rikdom og verdslig makt er det viktigste. Jeg prøver å ta Perelmans valg innover meg, men jeg klarer det ikke helt. Jeg vet jo at jeg selv ikke hadde takket nei,. Likevel, sa Platon, finnes det noe evig og uforanderlig (arche) midt opp i det flytende, men dette uforanderlige er noe abstrakt som vi ikke kan se eller høre. Dette kan kun forstås gjennom vår intellekt og forstand. På dette området var Platon under innflytelse av pythagoreernes dualistiske ontologi

Platon del 1 - Examen philosophicum EXPHIL03 - UiO - StuDoc

Antikkens greske filosof Platon grunnla akademiet og er forfatter av filosofiske verk uten sidestykke innflytelse i vestlig tanke. Synopsis. Født omkring 428 f.Kr., den eldgamle greske filosofen Platon var student av Sokrates og lærer i Aristoteles Platon, studenten til sokrates skrev ned hva han sa i sin forsvartale. Her er ett utdrag fra talen hans: «Men også dere, dommere, skal være ved godt mot overfor døden og mene at ett er ganske visst og sikkert: For en bra mann fins det intet vondt verken i liv eller død, og gudene har omsorg for hans sak

Antikkens filosofi - Wikipedi

Et fransk oppslagsverk sier dette om Platons innflytelse: «Den platonske treenighet, som bare var en omordning av eldre treenigheter som skrev seg fra tidligere folkeslag, ser ut til å være den rasjonelle, filosofiske attributt-treenighet som var opphavet til de tre hypostaser eller guddommelige personer som de kristne kirkesamfunn lærer o Platons dialoger er blant de mest omfattende beretningene om Sokrates for å overleve fra antikken. Gjennom skildringen i Platons dialoger har Sokrates blitt kjent for sitt bidrag til feltene etikk og epistemologi. Sokrates hadde en sterk innflytelse på filosofer i senere antikk og i moderne tid

Platon pekte ikke bare på at det er et uoverstigelig gap mellom ideens verden og den av materielle ting; også Han forsvarte ideen om at den sanne tilhørte det første rike og ikke til det andre. For å demonstrere dette, snudde han seg til matematikk, ettersom de pythagoriske sekter hadde gjort: geometriske og numeriske forhold er alltid sanne i seg selv, uansett hva som skjer i. Protagoras (gresk: Πρωταγόρας) (født ca. 490 f.Kr., død 420 f.Kr.) var førsokratisk gresk filosof og av Platon oppgitt som en av sofistene («vismenn», «lærere mot betaling»). I Platons dialog Protagoras blir han rost for å oppfunnet rollen som en profesjonell sofist, eller lærer av fortreffelighet eller dyd.Han var en kjent lærer av retorikk, som han underviste i flere. Hvem hadde innflytelse i den greske bystaten, og hvem ble holdt utenfor? Hva er forskjellen på et aristokrati og et demokrati? På hvilke måter utviklet Athen og Sparta seg i forskjellig retning? Hva hadde Sokrates, Platon og Aristoteles til felles? Hva kjennetegner den hellenistiske kulturen, og hvordan oppsto denne

En sofist ( gresk: σοφιστής, sophistes) var en spesifikk type lærer i antikkens Hellas, i det femte og fjerde århundre f.Kr. Mange sofister spesialiserte seg i å bruke verktøyene til filosofi og retorikk, selv om andre sofister underviste i fag som musikk, friidrett og matematikk.Generelt hevdet de å undervise i arete (dyktighet eller dyd, brukt på forskjellige fagområder. Fordervende innflytelse. Det er blitt sagt at «de kristne platonikere satte åpenbaringer på førsteplassen og betraktet den platonske filosofi som det beste tilgjengelige redskap når man skulle forstå og forsvare Skriftens og den kirkelige tradisjons lære». Platon selv hadde vært overbevist om at menneskene har en udødelig sjel Historie & filosofi kroppsøving Kroppsøving, i sin mest grunnleggende form, eksisterte før de tidligste akademier. Den tidligste akademi i Europa var Platons. Den ble etablert i Hellas i 386 f.Kr. Tidlige akademier naturligvis inkludert kroppsøving som ett av kursene de tilbys. Fo

Det var imidlertid Platon som hadde klart mest innflytelse. Vi kan fremdeles holde oss til den enkle og visuelle inndeling fra Rafels maleri , at Platon peker opp mot himmelen, mens Aristoteles peker ut over jorden. Aristoteles vil stole på sansene og fornuften, mens Platon mener den egentlige verden ligger utenfor dette. Oppsummerin Nominalisme (av latin nomen = «navn», «benevnelse») er en ontologisk doktrine som hevder at det bare er enkeltobjekter («partikularia») som er reelle, og at allmennbegrepene (universalia) er å betrakte som menneskeskapte tankekonstrukter, det vil si ikke er annet enn tilfeldige fellesnavn brukt om helt ulike objekter Platons's dialog ' Crito' er en sammensetning opprinnelse i 360 f. Machiavelli liv, filosofi og innflytelse. Hva gjorde Aristoteles og Platon si om familien? Platons 'unnskyldning' Meld deg på nyhetsbrevet. Meld deg på nå Follow us on Instagram Følg oss nå. kristen forfatter var under Platons innflytelse, men verre om han var influert av Origenes. I 399 brøt det ut en strid om Origenes i Egypt. Den mektige og nidkjære erkebiskopen av Alexandria, Theofilus, initierte en kampanje mot de origenisti-ske munkene i Nitria Platons lære fikk seinere stor innflytelse på kristne tenkere. Platon mente også at en stat ville bli best styrt dersom eldre menn med filosofisk utdannelse hadde mest makt

Sammenlign synet på kjønn og kjønnsroller hos tre av filosofene i kapittel 16 Platon (427-347 f.Kr.) var elev av Sokrates og er en av de filosofene som tenkte mye likt om kjønnene. Han mente at hvis det skulle være harmoni i samfunnet måtte det først være harmoni i samfunnsgruppene som var arbeiderne, krigerne og filosofene Platon var også opptatt av hvordan staten burde styres. Idealstaten var polisstaten, men han var kritisk til demokratiet fordi det ga mange uten kunnskap makt og innflytelse. Ifølge Platon burde.

Utdannelsen er dermed svært prestasjonsbasert og kun de aller skarpeste og vitebegjærlige kan vie sitt liv til vitenskap og filosofi. Forklar gjerne også hvordan de følgende landene følger Platons idéer, rent bortsett fra at de er et produkt av en intellektuell historie som Platon har hatt enorm innflytelse på Platon ble født 427 f.v.t og døde 347 f.v.t i Aten. Platon var en gresk filosof og mate matematiker. Platon var den mest kjente av elevene til Sokrates. Platon var en viktig filosof. Han opprettet en egen skole for filosofer, som han kalte Akademiet. Akademiet regnes ut som det første i verden. Platon lærte elevene å diskutere

Video: Aristoteles vs Platon / Samfunnsfag Forskjellen mellom

Marcilio Ficinos De Amore fra 1469, en gjendiktning av og kommentar til Platons Symposion, danner utgangspunkt for en av den italienske renessansens sterkeste litterære sjangre, de nyplatonske trattati d'amore, LES MER kjærlighetstraktatene. I disse ble det risset opp basert på erotisk tiltrekning og guddommelig innflytelse Platon var en gresk med svært stor innflytelse. Vi kjenner han best for sine filosofiske dialoger. Platon er også navnet på leirens smarteste menig i tegneserien Billy. Platon ble født rundt 427 f.kr. i Hellas. Familien hans var av stor velstand og syntes å være etterkommere etter antikkens athenske konger

Den greske antikkens litteratur – WikipediaFilosofiens historie – Wikipedia

Barn ingen reell innflytelse. Nordisk forskning på feltet antyder slike sammenhenger, som gjør at medvirkning tar form som valgfrihet (Kjørholt 2010, Kjørholt og Seland 2012).At forståelsen av medvirkning er mer kompleks blant barnehagelærere enn assistenter, og i barnehager som har arbeidet med temaet over tid er også relevant (Østrem m fl., 2009) Protagoras [2] var førsokratisk gresk filosof og av Platon oppgitt som en av sofistene . I Platons dialog Protagoras blir han rost for å oppfunnet rollen som en profesjonell sofist, eller lærer av fortreffelighet eller dyd. Han var en kjent lærer av retorikk, som han underviste i flere greske byer og i sørlige Italia. Han er også antatt å ha skapt en rekke betydelige kontroverser i. Raphaels maleri ''Skolen i Athen'', som avbildet en rekke av oldtidens greske filosofer opptatt i diskusjon. I sentrum Platon og Aristoteles. Platons akademi (gresk: Ἀκαδήμεια, akademia) ble grunnlagt av filosofen Platon ca år 387 f.Kr. 62 relasjoner Sokrates, Platon og Aristoteles hadde det til felles at de var greske filosofer. 6. Den hellenistiske kulturen ble kjennetegnet av at alle de nye, utviklet en fellesgresk kultur som var en sammensmeltning av orientalske og greske elementer. Den greske kulturen var dominerende og gresk kunst og kultur hadde høy status ved hoffene til de nye. Hvem var Sokrates? Når vi snakker om Sokrates, må vi skille mellom den historiske personen og det figurative ett, dvs. Sokrates av Platon. Uansett, Sokrates kanskje kan regnes som far til vestlig filosofi. Hans innflytelse kan bli funnet i praktisk talt alle filosofis Aristoteles innflytelse på vestlig tanke innen humaniora og samfunnsvitenskap anses i stor grad uten sidestykke, med unntak av læreren Platons bidrag og Platons lærer Sokrates foran ham. Den to-årtusen sterke akademiske praksisen med å tolke og diskutere Aristoteles filosofiske verker fortsetter å holde ut

 • Lovund treningssenter.
 • Lovoo standort offline.
 • Grease oslo varighet.
 • Uggs salg.
 • Pizzadeig uten olje.
 • Isco estatura.
 • Seadrill rigg.
 • Skiløyper lørenfallet.
 • Orientalske liljer.
 • Sølv smykker med bokstav.
 • Kunsthistorisches institut köln.
 • Nynorsk grammatikk regler.
 • Lågdoserade p piller.
 • Red velvet ostekake.
 • Dn restaurantguide.
 • Hva er emosjonsfokusert terapi.
 • Bergen storsenter ledig stilling.
 • Safari virker ikke på iphone.
 • Skritteller klokke test.
 • Lediga lägenheter uddevallahem.
 • Sataysaus.
 • Samsung the frame 55 4k uhd smart tv ue55ls003.
 • Donald samleperm gammel størrelse.
 • Georg brandes sitat problemer under debatt.
 • Acta lovsangsskole.
 • Sosial lagdeling i norge.
 • Macarons recept mandelmjöl.
 • Sulland kongsvinger toyota.
 • Lübeck tyskland.
 • Vondt i eggstokkene før mensen.
 • Eftersända post själv.
 • Elabonnemang vattenfall.
 • Burgerwirt helfenbrunn veranstaltungen.
 • Listenhunde kategorie 1.
 • Hvorfor er klimaendringene menneskeskapt.
 • Chokladrulltårta med grädde.
 • If superforsikring bil.
 • The independence declaration.
 • Hamburg kultur aktuell.
 • Advokat barnerett oslo.
 • Familienzusammenführung antrag muster.